Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie all risks - co to jest i na czym polega?

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Jeśli chcemy ubezpieczyć swoje mieszkanie na wypadek wielu ryzykownych sytuacji, dobrą opcją będzie ubezpieczenie All Risk. Taka polisa zapewni nieruchomości szeroką ochronę, a nam zagwarantuje pełne bezpieczeństwo i komfort.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Wprowadzając się do nowego mieszkania bądź domu, warto pamiętać o dobrym ubezpieczeniu nieruchomości. Najlepiej takim, które zapewni nam ochronę w wielu nieprzewidzianych sytuacjach. Rozwiązaniem będzie ubezpieczenie All Risk, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Wyjaśniamy, na czym polega ubezpieczenie All Risk, jaki ma zakres i zalety oraz ile kosztuje taka polisa.
 

Co oznacza ubezpieczenie All Risk?


Ubezpieczenie All Risk oznacza ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, również takich, których nie da się przewidzieć. To ubezpieczenie nieruchomości, które zapewnia szeroką ochronę, niemal przed wszystkimi zdarzeniami – poza konkretnymi przypadkami, wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), w tzw. „wyłączeniach odpowiedzialności”. Przed zawarciem umowy, warto zapoznać się z włączeniami od ochrony.

Takie rozwiązanie zapewnia spokój na przyszłość - bez względu na to, czy mieszkanie lub dom zostaną zniszczone, zalane, dojdzie do włamania lub innej sytuacji, ubezpieczyciel zapewni wsparcie.

Ryzyka nazwane a ryzyka wszystkie – jaka różnica?


Ubezpieczenia nieruchomości możemy podzielić na ubezpieczenie All Risk – od ryzyk wszystkich i ubezpieczenie od konkretnych sytuacji – ryzyk nazwanych.

Ryzyka wszystkie, które obejmuje ubezpieczenie All Risk, dotyczą niemal wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Jednak określenie „wszystkich” ma swoje wyjątki. Należą do nich wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia – wymienione w OWU.

Ryzyka nazwane, to dokładnie zdefiniowane przez ubezpieczyciela zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność w ramach wykupionej ochrony. Oznacza to, że uzyskamy odszkodowanie tylko wtedy, gdy dojdzie do szkody na skutek ryzyka ujętego w umowie ubezpieczenia, np. pożaru, eksplozji lub zalania.

Zarówno ryzyka nazwane, jak i ryzyka wszystkie dotyczą murów, elementów stałych i wyposażenia nieruchomości. Lecz pomiędzy tymi dwiema opcjami ubezpieczenia mieszkania bądź domu znajdziemy dwie istotne różnice:
 • ryzyka wszystkie obejmują szerszy zakres ochrony niż ryzyka nazwane;
 • w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych, w przypadku wątpliwej przyczyny szkody, to poszkodowany musi wykazać, że powstała ona na skutek zdarzenia objętego ochroną. W przypadku ubezpieczenia od ryzyk wszystkich, jest na odwrót – w razie wątpliwości, ubezpieczyciel ma obowiązek wykazać, że nie odpowiada za powstałą szkodę.


Jaki zakres ubezpieczenia All Risk?


Ubezpieczenie All Risk obejmuje określoną liczbę zdarzeń w ramach ochrony nieruchomości. Zazwyczaj jest to aż kilkadziesiąt sytuacji losowych, takich jak kradzież z włamaniem, przepięcie, zalanie, katastrofa budowlana czy wandalizm. Zakres ubezpieczenia All Risk w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych może być nieco inny.
Porównaliśmy kilka ofert ubezpieczeniowych i sprawdziliśmy, jaki zakres ma All Risk u poszczególnych ubezpieczycieli.

Niemal wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe proponują bardzo szeroki zakres ochrony w ramach ubezpieczenia All Risk. W zakresie All Risk ubezpieczenie obejmuje mury, ale i tak nietypowe zdarzenia, jak szkody wyrządzone przez zwierzęta, graffiti czy nawet szkody powstałe wskutek naszego rażącego niedbalstwa.

Warto pamiętaż, że każda z ofert ubezpieczenia All Risk zawiera także wyłączenia. Jednym z częstych wyłączeń z ochrony jest powódź – może się tak zdarzyć zwłaszcza, jeśli ubezpieczyciel uzna, że nasza nieruchomość znajduje się w strefie zwiększonego ryzyka wystąpienia powodzi, np. w pobliżu dużego zbiornika wodnego. Przed wykupieniem ubezpieczenia, warto porównać ze sobą przynajmniej kilka ofert, zwracając uwagę nie tylko na ceny, ale właśnie na szczegółowe warunki ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie All Risk – porównanie ofert

TU
Zakres ubezpieczenia All Risk
 
Proama m.in.: ogień (pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, akcja ratownicza, katastrofa budowlana), zalanie, naturalne zdarzenia (silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi), wandalizm, graffiti, stłuczenie stałych elementów, szkody wyrządzone przez zwierzęta, przepięcia
za opłaceniem składki dodatkowej: powódź,
kradzież z włamaniem i rabunek, ubezpieczenie od kradzieży zwykłej, ochrona zewnętrznych stałych elementów budynku i ogrodzenia od kradzieży zwykłej
wyłączenia: powódź, niektóre ruchomości przechowywane poza podstawowym miejscem ubezpieczenia
Generali
m.in.: ogień (pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna), zalanie, naturalne zdarzenia: (trzęsienie ziemi, śnieg i lód, grad, deszcz), wandalizm, graffiti, szkody wyrządzone przez zwierzęta, stłuczenie stałych elementów, przepięcie, szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
 

za opłaceniem składki dodatkowej: powódź,
kradzież z włamaniem i rabunek, budowle od kradzieży zwykłej, ochrona zewnętrznych stałych elementów budynku i ogrodzenia od kradzieży zwykłej, meble ogrodowe i akcesoria ogrodowe, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 
w ramach ubezpieczenia ruchomości
domowych: NNW psa lub kota, drzewa i krzewy rosnące na posesji domu, wyłudzenie gotówki

wyłączenia: grad, budynek tymczasowy na posesji
 
Link4 w zakresie m.in.: dewastacja, wandalizm, przepięcia, pożar, kradzież z włamaniem oraz rabunek, pokrycie kosztów akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, transport mienia po szkodzie, lokal zastępczy
wyłączenia: powódź (jeżeli miejsce ubezpieczenia znajduje się w strefie zwiększonego ryzyka wystąpienia powodzi; za opłatą dodatkowej składki), szkody wyrządzone przez zwierzęta, szkody wynikające z korozji, erozji, kawitacji, powstałe wskutek braku dostawy lub dostawy o niewłaściwych parametrach wody, gazu, elektryczności, energii lub paliwa, szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej

Opracowanie własne na podstawie OWU poszczególnych TU.
 

Ile kosztuje ubezpieczenie All Risk domu i mieszkania?


To, ile kosztuje ubezpieczenie All Risk, zależy głównie od tego, jaką nieruchomość ubezpieczamy, jaka jest jej wartość, gdzie jest ulokowana oraz jaka jest jej powierzchnia.

Ceny polis All Risk mogą być też różne w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Może zdarzyć się, że za ten sam lub niemal identyczny zakres ochrony ubezpieczyciele proponować będą odmienne ceny.

Sprawdziliśmy, za pomocą kalkulatora ubezpieczeń nieruchomości, ile kosztuje ubezpieczenie All Risk dla domu:
 • ulokowanego w Konstancinie,
 • o powierzchni 100 m2,
 • o wartości 750 000 zł.
Najtańsze ubezpieczenie All Risk zaproponowało TU Europa – to polisa o bardzo szerokim zakresie ochrony w cenie 545 zł za rok. Nieco droższe ubezpieczenie All Risk proponuje Benefia – 661 zł oraz Link4– 661 zł za rok ochrony, lecz zakres tych ubezpieczeń jest bardzo zbliżony do oferty TU Europa.

Najdroższą cenę za ubezpieczenie All Risk zaoferowało towarzystwo Generali – 1057 zł za rok, jednak tu zakres polisy jest większy niż u pozostałych ubezpieczycieli. 

 

Roczny koszt polisy All Risk dla domu

Ubezpieczyciel
Zakres ochrony
 
Cena za rok
Europa Powódź, dewastacja, przepięcia, piwnica, garaż  545 zł
Benefia Przepięcia, piwnica, garaż 661 zł
Link4 Dewastacja, przepięcia, piwnica, garaż
661 zł
Wiener Dewastacja, przepięcia, piwnica, garaż 778 zł
Generali Dewastacja, przepięcia, piwnica, garaż 1057 zł

Źródło: ubezpieczeniaonline.pl na podstawie kalkulacji z 16.05.2024 r.


W kalkulatorze ubezpieczeń nieruchomości wyliczyliśmy też cenę ubezpieczenia All Risk dla mieszkania:
 • ulokowanego w Krakowie,
 • o powierzchni 60 m2,
 • o wartości 550 000 zł.
Najtańsze ubezpieczenie All Risk dla mieszkania zaoponowało Link4 – 349 zł za rok. To niewielka kwota, patrząc na to, jak dużą ochronę nieruchomości zyskujemy w zamian. Warto też zwrócić uwagę na ofertę Benefii – 370 zł za rok. W tej cenie otrzymujemy zakres ochrony zbliżony do polisy Link4. 
Najdroższe ubezpieczenie All Risk dla mieszkania zaoferowało Generali – 551 zł za rok ochrony.

Zakres tej polisy jest większy niż u pozostałych ubezpieczycieli – zyskujemy tu m.in. więcej opcji w ramach Home Assistance, tj. pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza, stolarza.

 

Roczny koszt polisy All Risk dla mieszkania

Ubezpieczyciel Zakres ochrony Cena za rok
Link4 Dewastacja, przepięcia, piwnica, garaż 349 zł
Benefia Przepięcia, piwnica, garaż 370 zł
Europa Powódź, dewastacja, przepięcia, piwnica, garaż 384 zł
INTER Ubezpieczenia Dewastacja, przepięcia, piwnica, garaż 486 zł
Generali Dewastacja, przepięcia, piwnica, garaż 551 zł

Źródło: ubezpieczeniaonline.pl na podstawie kalkulacji z 16.05.2024 r.


W obu przypadkach ubezpieczenia All Risk, widać wyraźnie, że ubezpieczenie mieszkania od wszystkich ryzk jest tańsze dla mieszkania niż dla domu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że mieszkanie ma mniejszą wartość rynkową, niż dom, a więc w przypadku szkody w domu straty mogą opiewać na większe sumy.

Jeżeli chcemy zapewnić swojej nieruchomości kompleksową ochronę, warto zapoznać się z dostępnymi ofertami ubezpieczenia All Risk. Jednak nie wszystkie polisy są tak samo korzystane, dlatego zawsze powinno się zestawiać ze sobą oferty poszczególnych towarzystw, dzięki temu nie przepłacimy i znajdziemy optymalny dla siebie produkt

Michał Ratajczak, ekspert Rankomat.
 

Jakie korzyści ubezpieczenia w formule All Risk?


Ubezpieczenie All Risk to opcja ubezpieczenia nieruchomości, dla tych, którzy lubią czuć się w pełni ubezpieczenie. Polisa All Risk niesie ze sobą wiele korzyści, tj:
 • wygoda– to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia, daje możliwość szerokiej ochrony w ramach jednej oferty;
 • szeroki zakres– ubezpieczenie All Risk obejmuje bardzo dużą liczbę zdarzeń losowych, z możliwością dodatkowych rozszerzeń;
 • korzystna cena– ubezpieczenie All Risk, w porównaniu do zakupu oddzielnych rozszerzeń do podstawowej polisy, jest dużą bardziej opłacalną opcją.
 • łatwość w ubieganiu się o odszkodowanie– tak duży zakres ochrony, daje nam niemal pewność, że w razie sytuacji losowej, otrzymamy odszkodowanie, które pozwoli nam pokryć straty. Wyjątkiem mogą być jedynie wyłączenia odpowiedzialności, lecz wówczas – w razie wątpliwości, to ubezpieczyciel, nie my, ma obowiązek wykazać, że nie odpowiada za powstałą szkodę;
 • prosty zakup– ubezpieczenia All Risk możemy szybko i bardzo łatwo kupić online, bez wychodzenia z domu.

 

Kiedy ubezpieczenie All Risk nie działa?

 

Każde towarzystwo stosuje nieco inne wyłączenia odpowiedzialności. Jedne z nich są bardziej oczywiste, inne mniej. Wśród tych standardowych można wymienić m. in.:

 

 • brak przeglądów technicznych i okresowych, których dopełnienie narzuca ubezpieczonemu obowiązujące prawo;
 • brak należytej konserwacji tych sprzętów i instalacji, które tego wymagają;
 • samowolka budowlana, czyli stosowanie rozwiązań niezgodnych z prawem budowlanym;
 • umyślne działanie ubezpieczonego lub innych członków gospodarstwa domowego;
 • działania podjęte pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Ubezpieczeniem nie mogą być objęte określone nieruchomości (np. budynki przeznaczone do rozbiórki, pustostany, budowle nie związane na trwałe z gruntem), a także mienie ruchome:

 • egzotyczne gatunki zwierząt i agresywne rasy psów;
 • rękopisy;
 • dane zapisane w formie cyfrowej;
 • niektóre dzieła sztuki;
 • papiery wartościowe;
 • gotówka i inne cenne przedmioty przechowywane w nieodpowiedni sposób (np. w budynkach gospodarczych);
 • przedmioty wykorzystywane do działalności gospodarczej.

 
Ubezpieczenie nieruchomości, również w formule od ryzyk wszystkich, zawiera też pewne limity, np. w pakiecie Home Assistance ograniczona jest liczba interwencji specjalisty w skali roku. Kolejnym ograniczeniem jest karencja, która jest stosowana głównie przy powodzi – ochrona przed podtopieniem zaczyna obowiązywać najczęściej dopiero po 30 dniach od wejścia w życie umowy. Towarzystwa często stosują również zapisy o szkodzie minimalnej (franszyza redukcyjna i franszyza integralna), co oznacza, że odszkodowanie wypłacają dopiero wtedy, kiedy szkoda przekroczy określony limit, kwotowy bądź procentowy. 
 

Gdzie kupić polisę mieszkaniową All Risk?


Ubezpieczenie All Risk możemy wygodnie zakupić przez Internet. Warto to zrobić za pomocą kalkulatora ubezpieczeń, w którym jednocześnie łatwo porównamy oferty nawet 18 towarzystw ubezpieczeniowych. W ten sposób szybko uda nam się wybrać ubezpieczenie nieruchomości All Risk, które będzie dopasowane do naszych potrzeb pod względem zakresu ochrony oraz ceny. Bezpośrednio w kalkulatorze możemy też dokonać zakupu wybranego ubezpieczenia All Risk – wszystko to w jednym miejscu.
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

To warto wiedzieć
1. Polisy mieszkaniowe dzielimy na ubezpieczenie od ryzyk wszystkich i ubezpieczenie od ryzyk nazwanych

2. Polisa All Risks chroni przed wszystkimi ryzykami, oprócz tych, które są uwzględnione w wyłączeniach odpowiedzialności

3. W ubezpieczeniu od ryzyk wszystkich uzyskanie odszkodowania jest z reguły łatwiejsze, niż w przypadku polisy od ryzyk nazwanych

4. Poza wyłączeniami odpowiedzialności zakres ochrony ograniczają limity, karencje, franszyza redukcyjna i franszyza integralna

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie All Risk

 1. Czy ubezpieczenie All Risk obejmuje szkody wyrządzone przez graffiti?

  To zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego – część z nich obejmuje taką szkodę w podstawowym zakresie ubezpieczania, ale u niektórych ta opcja może być dostępna jako rozszerzenie.

 2. Czy ubezpieczenie All Risk obejmuje szkody wyrządzone przez pozostawiony bez dozoru kominek?

  Zazwyczaj tak, jeśli do takiej szkody doszło pomimo terminowego przeglądu kominiarskiego. Nie, jeśli nie zrobiliśmy przeglądu lub taka szkoda zostanie uznana za rażące niedbalstwo, za które większość ubezpieczycieli nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Czy kradzież bez włamania to ryzyka wszystkie?

  W podstawowym zakresie All Risk kradzież bez włamania – inaczej kradzież zwykła – zwykle nie jest uwzględniona. Najczęściej znajdziemy ja w rozszerzeniach do ubezpieczenia All Risk. 

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia