5 pytań o ubezpieczenie NNW dla dziecka

Polisa na życie od następstw nieszczęśliwych wypadków może okazać się zagadkowym produktem, zwłaszcza gdy kupujemy ją w szkole na zebraniu klasowym. Warto jednak przed podjęciem decyzji zastanowić się, co właściwie powinno zawierać ubezpieczenie NNW.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Aby wybór dobrej polisy NNW dla dziecka okazał się trafiony, odpowiadamy na 5 najczęściej zadawanych pytań przez rodziców. A następnie porównujemy kilka ofert dedykowanych najmłodszym.

1. Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi ochronę na wypadek zajścia nieszczęśliwego wypadku z udziałem ubezpieczonego dziecka. W ramach polisy NNW dziecko lub rodzic będą finansowo chronieni w razie:

 • urazów doznanych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub uprawianiem aktywności sportowej, np. złamanie kończyn, urazy głowy i inne,
 • śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego,
 • oparzenia, odmrożenia, urazy narządów wewnętrznych,
 • poważnego zachorowani, jak udar mózgu, zawał serca.


Szkolne NNW to ubezpieczenie grupowe, a więc uśrednione są suma ubezpieczenia i zakres ochrony, a także cena. W indywidualnych polisach NNW wysokość składki może zależeć od wybranego pakietu (inne sumy ubezpieczenia i zakres ochrony), ale także wieku dziecka czy stopnia edukacji (szkoła podstawowa, średnia, studia) i przebytych w przeszłości poważnych chorób.

2. Na jakie świadczenia można liczyć z tytułu ubezpieczenia NNW?

Świadczenia zależą od zakresu ochrony, który różni się w produktach oferowanych w szkole oraz indywidulanie przez towarzystwa ubezpieczeń. Odszkodowanie może być zatem przyznane w następujących sytuacjach:

 • uszczerbek na zdrowiu,
 • zwrot kosztów leczenia.
 • zasiłek dzienny za czasową niezdolność do nauki,
 • pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji,
 • transport medyczny,
 • dowóz leków, które zapisze dziecku lekarz,
 • pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego ubezpieczenia należy sprawdzić w dokumencie OWU zakres ochrony, a w szczególności – za jakie wypadki zostanie wypłacone świadczenie i czy takie wypadki mogą przydarzyć się także poza szkołą, np. podczas zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, kolonii, zawodów sportowych (także za granicami kraju).

Dokument OWU to także wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których polisa NNW się nie przyda. Często taka polisa nie obejmuje wypadków, które przytrafiły się podczas treningów albo na turnieju.

Albo w wyniku uprawiania ryzykownych dyscyplin, jak schodzenie pod wodę na głębokość większą niż 10 m, przebywania w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami, sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, speleologia, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazdę po muldach, rafting, sporty uprawiane na rzekach górskich, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
 

3. Czy zakup ubezpieczenia NNW dziecka w szkole jest obowiązkowy?

Ubezpieczenie NNW zazwyczaj kojarzy się z wrześniem i rozpoczęciem nauki w szkole. W rzeczywistości polisę dla dziecka możemy zakupić w dowolnym momencie roku, np. przed feriami, wycieczką szkolną czy wyjazdem na obóz letni.

Tym samym ochrona dla dziecka nie musi zaczynać się we wrześniu, a samo ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Szkoła może zapisać w swoim statucie wymóg posiadania polisy Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przez uczniów, ale dyrekcja nie może żądać zawarcia umowy w ramach dostępnego w szkole programu. Rodzicom przysługuje w tym zakresie pełna dowolność.
 

4. Jaką sumę ubezpieczenia NNW warto wybrać?

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku. Zatem najlepsza będzie suma ubezpieczenia najwyższa, na którą jesteśmy w stanie sobie pozwolić.
 
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Rodzice wykupili dla dziecka NNW z najniższą sumą ubezpieczenia wynoszącą 10 000 zł. Na zajęciach wychowania fizycznego doszło do nieszczęśliwego wypadku – dziecko złamało rękę. Odszkodowanie z polisy NNW wyniosło zaledwie 250 zł. Gdyby rodzice przezornie kupili polisę z wysoką sumą ubezpieczenia oraz szerokim zakresem ochrony, mogliby otrzymać dużo wyższe świadczenia np. przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł – 1 250 zł. Jest to kwota, którą można przeznaczyć na dowolny cel – np. rehabilitację, by dziecko mogło wrócić do pełnej kondycji. 

Zaletą indywidualnego ubezpieczenia NNW jest wybór gotowych pakietów. Przykładowo, w TU Generali jest ich 6  ceny, kosztujących od 38 zł do 155 zł rocznie za każde dziecko w wieku szkolnym.

Wszystkie pakiety obejmują ochroną:

 • wyczynowe uprawianie sportu, czyli podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, jak również w życiu prywatnym lub w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych lub stowarzyszeń,
 • wypłatę 1000 zł za samo zdiagnozowanie poważnej choroby,
 • wypłatę 1500 zł za ugryzienie przez kleszcza,
 • wypłatę 2000 zł jednorazowo za śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Maksymalne odszkodowanie w polisie NNW dla dziecka


Roczna składka
 
38 zł 48 zł 66 zł 73 zł 97 zł 155 zł

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 
21 000 zł 24 000 zł 29 000 zł 35 000 zł 47 000 zł 80 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
 
12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
1% SU
 
12 000 zł
120 zł
15 000 zł
150 zł
20 000 zł
200 zł
25 000 zł
250 zł
30 000 zł
300 zł
50 000 zł
500 zł

Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku*
 
3 600 zł
20 zł/dzień
5 400 zł
30 zł/dzień
5 400 zł
30 zł/dzień
5 400 zł
30 zł/dzień
9 000 zł
50 zł/dzień
18 000 zł
100 zł/dzień

Pobyt w szpitalu wskutek choroby**
 
200 zł 200 zł 300 zł 300 zł 400 zł 500 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 
1 200 zł 1 500 zł 2 500 zł 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 
1 200 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 7 500 zł

*maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu
**jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie

Tabela 1. Na przykładzie Generali bezpieczny.pl.

5. Kupić czy nie kupić NNW w z oferty proponowanej w szkole?

Ubezpieczenie NNW oferowane przez szkołę (dowiedz się więcej o ubezpieczeniu szkolnym) będzie atrakcyjne cenowo, ale nie zawsze 20-30 zł rocznie za ubezpieczenie będzie korzystnym rozwiązaniem. Placówka edukacyjna z racji m. in. dużej ilości ubezpieczonych uczniów, otrzymuje wyjątkowo niską wysokość składki. Niestety najczęściej oznacza to również niskie sumy ubezpieczenia oraz wąski zakres ochrony.

Polisa NNW jest wartościowa tylko wtedy, gdy odpowiednio chroni dziecko. Rodzic może być niemile zaskoczony, jeśli po przeczytaniu w internecie na temat szerokiego wachlarza ochrony NNW, wykupi polisę ze szkolnej oferty, która nie zagwarantuje nawet połowy ochrony na którą liczył.

Dlatego przed zakupem warto porównać ze sobą kilka ofert. To, że jedno towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje niską sumę ubezpieczenia, nie musi oznaczać, że pozostałe oferują równie niewiele. Ochrona dla naszego dziecka powinna być dopasowana jak najlepiej zarówno do wieku, ryzyka zdarzeń, jakie mogą wystąpić oraz wsparcia, jakiego oczekujemy od ubezpieczyciela.

Poniżej przykłady cen oraz kwot świadczeń, jakich możemy się spodziewać od różnych firm ubezpieczeniowych:

Minimalny koszt indywidualnej polisa dla dziecka NNW

Towarzystwo ubezpieczeniowe Suma
ubezpieczenia
Kwota za każdy dzień spędzony w szpitalu Koszty leczenia
lub rehabilitacji
Kwota za trwały uszczerbek na zdrowiu (1%) Wysokość
składki

AXA
 
12 000 – 50 000 zł 20 - 100 zł 1200 – 7500 zł 120 – 500 zł od 32 zł

Generali
 
12 000 – 50 000 zł 20 – 100 zł 1200 – 7500 zł 120 – 500 zł od 38 zł

Signal Iduna
 
10 000 – 50 000 zł 30 zł 1000 – 4000 zł 100 – 500 zł od 37 zł

Compensa
 
25 000 – 70 000 zł 10 – 20 zł 4000 – 6000 zł 140 – 450 zł od 44 zł

Proama
 
15 000 – 55 000 zł 0 zł 2000 – 10 000 zł 100 – 550 zł od 30 zł

Tabela 2. Oprac. na podstawie rankingu NNW na rankomat.pl.


Powyższa tabela pokazuje, jak duże różnice mogą pojawiać się w stosunkowo podobnych produktach. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada również inny zakres ochrony podstawowej czy możliwość rozszerzenia ochrony. Przed zakupem warto zastanowić się czy dziecko spędza aktywnie czas, np. grając regularnie w piłkę nożną, jeżdżąc konno lub jeżdżąc na rowerze.

Warto sprawdzić, czy polisa zapewni ochronę również na wypadek sportów wysoce kontuzjogennych, uwzględnia wstrząśnienie mózgu, choroby odkleszczowe czy oprócz świadczenia finansowego oferuje inną formę wsparcia – jak np. transport medyczny.
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Polisa na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie, ale i Twojego dziecka w wieku szkolnym. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze.  W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć

1. Rodzic nie ma obowiązku kupowania polisy NNW w szkole, do której uczęszcza dziecko

2. Lepszym rozwiązaniem jest znalezienie indywidualnej polisy w porównywarce NNW

3. Taka polisa jest ważna przez 12 miesięcy i kosztuje od 30 zł rocznie

4. W wersji indywidualnej rodzic może zdecydować się na gotowy pakiet pod kątem zakresu ochrony, jak i ceny

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (2)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Renate

2020-09-14 20:25:57

Z tego co zdążyłam zauważyć to praktycznie większość ubezpieczalni proponuje podobne stawki na podobnym poziomie. Lecz w całości znajdzie się parę wychodzących poza schemat i mają lepsze oferty. Widzę, że oferta Compensy nie jest taka zła według was, lecz jest praktycznie najlepsza w waszym zestawieniu. Chyba muszę pomyśleć nad przejściem do nich, bo ewidentnie więcej proponują od reszty

Anek

2020-09-17 21:27:03

Mam pytanie o ubezpieczenie ucznia.Co z wycieczkami jeśli rodzić nie ubezpiecza dziecka ani w szkole ani indywidualnie? Czy uczeń powinien być gdzieś ubezpieczony?

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia