Szkolne NNW - jak ocenić jego wartość?

O tym czy szkolne NNW będzie przydatne, okaże się w chwili złamania ręki, pobytu w szpitalu czy rehabilitacji. Na skuteczność polisy wpływa wiele czynników, dlatego sprawdzamy co zrobić, aby pieniądze na składkę nie okazały się zbędnym wydatkiem.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Polisę NNW dla dziecka mimo wszystko lepiej wykupić. Jak wynika ze statystyk Systemu Informacji Oświatowej co roku wypadkom w placówkach oświatowych ulega ponad 70 tys. dzieci. Ale zarazem nie warto kupować polisy jakiejkolwiek, a już na pewno nie najtańszej i niekoniecznie w szkole na zebraniu klasowym rodziców.

Poniżej porównujemy wartość ubezpieczenia NNW kupionego w szkole i odpowiednika takiej polisy kupionej prywatnie, poza placówką.

NNW dla dziecka w szkole - czym jest?

Szkolne NNW to przykład ubezpieczenia grupowego. Zawsze na początku roku szkolnego dyrekcja szkoły czy wychowawca klasy proponuje rodzicom uczniów przystąpienie do polisy. Oczywiście, ubezpieczycielem nie jest szkoła, tylko towarzystwo, które działa w porozumieniu z placówką edukacyjną. Tym samym rodzice nie mają wyboru i albo decydują się na jeden wariant, albo żaden.

Polisa dla dzieci NNW w szkole jest oferowana na podobnej zasadzie co polisa dla dorosłych w miejscu zatrudnienia i charakteryzuje się bardzo niską składką, bardzo wąskim zakresem ochrony i niewysokimi sumami ubezpieczenia, np. 10 000 zł za całkowite uszkodzenie ciała. Niska suma ubezpieczenia to niskie odszkodowanie (np. 50-100 zł za złamanie ręki).

Polisa kupiona w szkole (tutaj dowiesz się więcej o ubezpieczeniu szkolnym) z racji swojej ceny może okazać się po prostu darowizną na rzecz ubezpieczyciela, bo o wypłatę odszkodowania będzie niezwykle trudno.

Co zawiera prywatne ubezpieczenie NNW dla ucznia?

Inną możliwością jest zawarcie umowy polisowej indywidulanie. Rodzice mogą to zrobić w dowolnym momencie, ponieważ taka polisa NNW jest ważna przez kolejne 12 miesięcy. Co warte podkreślenia, takie rozwiązanie nie musi być wcale droższe. Dla bardziej zamożnych rodziców to i tak niewielki wydatek, bo góra 200 zł rocznie na 1 dziecko.

Niewątpliwą zaletą prywatnego ubezpieczenia NNW jest szeroki wachlarz możliwości, zarówno pod kątem ceny, zakresu, jak i wysokości odszkodowania. Łatwo to sprawdzić na konkretnym przykładzie, np. TU Generali. Ubezpieczyciel proponuje do wyboru aż 6 pakietów w przedziale od 38 zł do 155 zł rocznie za każde dziecko w wieku szkolnym.

Wszystkie pakiety obejmują ochroną wyczynowe uprawianie sportu, czyli podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, jak również w życiu prywatnym lub w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych lub stowarzyszeń.

Każdy z pakietów zapewnia też 1000 zł za samo zdiagnozowanie poważnej choroby, 1500 zł za ugryzienie przez kleszcza, a także 2000 zł jednorazowej wypłaty za śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Co zapewnia indywidualne ubezpieczenie NNW?


Roczna składka
 
38 zł 48 zł 66 zł 73 zł 97 zł 155 zł

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 
21 000 zł 24 000 zł 29 000 zł 35 000 zł 47 000 zł 80 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
 
12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
1% SU
 
12 000 zł
120 zł
15 000 zł
150 zł
20 000 zł
200 zł
25 000 zł
250 zł
30 000 zł
300 zł
50 000 zł
500 zł

Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku*
 
3 600 zł
20 zł/dzień
5 400 zł
30 zł/dzień
5 400 zł
30 zł/dzień
5 400 zł
30 zł/dzień
9 000 zł
50 zł/dzień
18 000 zł
100 zł/dzień

Pobyt w szpitalu wskutek choroby**
 
200 zł 200 zł 300 zł 300 zł 400 zł 500 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 
1 200 zł 1 500 zł 2 500 zł 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 
1 200 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 7 500 zł

*maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu
**jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie

Tabela 1. Na przykładzie Generali bezpieczny.pl.


Przed zakupem konkretnego ubezpieczenia należy sprawdzić również zakres ochrony. Wypadki, którym ulegają dzieci, mogą się przytrafić nie tylko w szkole, ale też w domu czy podczas innych zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, kolonii etc. Jeżeli dziecko trenuje piłkę nożną, bierze udział w zawodach, to szczególną uwagę należy zwrócić na zapis o uprawianiu sportów.

Często taka polisa nie obejmuje wypadków, które przytrafiły się podczas treningów albo na turnieju. Ponadto ważną kwestią jest zasięg terytorialny. Należy sprawdzić, czy ubezpieczenie działa wyłącznie na terenie Polski, czy również poza granicami kraju. Jest to istotne o tyle, że podczas wyjazdów na  ferie zimowe czy letnie wakacje rodzice nie muszą martwić się o dodatkową ochronę ubezpieczeniową.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
 

Ile wynosi odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole?

Oprócz szerokiego zakresu ochrony ważna jest wysokość sumy ubezpieczenia. Zazwyczaj w polisach dostępnych w szkole wynosi ok. 10 000 zł, a w indywidualnych nawet kilka razy więcej, co zależy od wybranego pakietu.

Suma ubezpieczenia to maksymalna suma, jaką wypłaci towarzystwo wyłącznie w dwóch sytuacjach: całkowitym (100%) uszczerbku na zdrowiu albo śmierci ubezpieczonego. Niska suma ubezpieczenia oznacza, że w przypadku najczęstszych wypadków, takich jak skręcenia, złamania czy urazy wymagające interwencji chirurgicznej odszkodowanie będzie niewielkie i może nie pokryć kosztów leczenia wynikających z doznanych obrażeń ciała.

Odszkodowanie wyliczane jest na podstawie tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu. Warto zwracać uwagę na szczegóły, bo nie każde złamanie od razu oznacza wypłatę świadczenia i nie zawsze w spodziewanej wysokości. Przykładowo, złamanie nogi może wykluczać palce, a samo odszkodowanie wahać się od 1% do 15% SU. Podobnie jest z poparzeniem, które jest uwarunkowanie od stopnia czy konkretnej części ciała. Tu świadczenie może wynieść zaledwie 1%, ale nawet 30% SU.

Im suma ubezpieczenia będzie wyższa, tym lepiej, bo w razie zdarzenia objętego ochroną dziecko otrzyma wyższe odszkodowanie.

Ile procent SU za uraz ciała w polisie NNW?

TU Złamanie zębów stałych
siekaczy lub kłów
Skręcenie lub zwichnięcie kostki
Złamanie kości ręki
z wyłączeniem palców
 
Złamanie nogi
z wyłączeniem palców
Poparzenie
Allianz 1,5% 3% 3%
2-15%
w zależności od miejsca i rodzaju złamania
 
2-30%
w zależności od stopnia poparzenia
PZU
0,5% za każdy złamany ząb stały (do 9 zębów);

5% za wszystkie złamane zęby stałe (powyżej 9 zębów)
 
4% 3% 4-10%
w zależności od miejsca i rodzaju złamania
b.d.
MetLife 1%
1-12%
w zależności od procentowego ograniczenia ruchomości stopy
 
1-3%
w zależności od procentowego ograniczenia ruchomości dłoni
1-12%
w zależności od procentowego ograniczenia ruchomości nogi
b.d.
Aviva 0,5% 2% 3% 3-10%
w zależności od miejsca i rodzaju złamania

1-5%
w zależności od uszkodzenia konkretnej części ciała
 

Tabela 2. Procentowe wartości uszczerbku na zdrowiu w wybranych TU, stan na 7.09.2016. Źródło: opracowanie własne.

 

Limity i wyłączenia w polisie NNW dla dziecka

Wartość ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków określa także to, za co rodzic nie dostanie świadczenia potrzebnego na leczenie swojego dziecka czy za inne zdarzenie znajdujące się w zakresie ochrony.

Wyłączeń i limitów odpowiedzialności nie da się uniknąć, ale dzięki ich znajomości można uniknąć wielu nieporozumień czy w porę wycofać się z wykupienia niekorzystnej polisy. Przykładowe sytuacje, za które ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności finansowej to:

  • zdarzenia zaistniałe podczas pozostawania przez ubezpieczonego pod wpływem: alkoholu, wskutek spożycia narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, leków nieprzypisanych przez lekarza albo przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem,
  • udział ubezpieczonego w zakładach, wyścigach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej),
  • świadome samookaleczenie się lub okaleczenia na własną prośbę,
  • próby samobójcza lub samobójstwo,
  • popełnienie lub usiłowanie popełnienia przez przestępstwa,
  • śmierć lub wypadek zaistniałe w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, masowego skażenia jądrowego, biologicznego lub chemicznego, zamieszek, rozruchów społecznych, nielegalnych demonstracji,
  • wypadek lotniczy lub morski zaistniały w czasie przebywania przez ubezpieczonego na pokładzie samolotu lub statku innego niż samolot lub statek pasażerski podczas regularnego rejsu lotniczego lub morskiego,
  • prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień,
  • zdarzenia zaistniałe wskutek ataku epilepsji albo omdlenia.

Limitem może być zakres uprawianych sportów, szczególnie ekstremalnych.

Za wypadki w niektórych dyscyplinach pieniądze z polisy NNW nie będą wypłacone, jak schodzenie pod wodę na głębokość większą niż 10 m, przebywania w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami, sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, speleologia, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazdę po muldach, rafting, sporty uprawiane na rzekach górskich, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe.

Wyłączenia odpowiedzialności najlepiej sprawdzić w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia czy Karcie Produktu (oba do pobrania w porównywarce lub na stronie towarzystwa).

Przed zawarciem umowy towarzystwo wymaga podania wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na wypłatę odszkodowania. Tak jest w przypadku zażywanych leków przez dziecko czy choroby, którą uczeń przeszedł w przyszłości. Te informacje wpływają na stopień ryzyka ubezpieczeniowego.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Ubezpieczenie na życie NNW daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i dla uczącego się dziecka. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń NNW w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć

1. O wartości polisy NNW dla dziecka decyduje miejsce zakupu ubezpieczenia, zakres ochrony i wysokość maksymalnego odszkodowania

2. Cena polisy NNW powinna być drugorzędna – takie ubezpieczenie jest i tak jednym z najtańszych na rynku

3. Roczna wartość polisy NNW to przedział od 30 zł do 200 zł za 1 dziecko

4. Przed wyborem konkretnej polisy NNW warto zapoznać się z dokumentem OWU i porównać dostępne produkty

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia