Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Ubezpieczenie podróży służbowej - jak je wybrać?

Podróż służbowa to zazwyczaj okazja do rozwoju i lepszych warunków pracy. Jednak nawet w delegacji mogą nam się przytrafić nieszczęśliwe zdarzenia lub wypadki. Jak się przed nimi uchronić?

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie służbowego wyjazdu to podstawowa ochrona pracownika wyjeżdżającego do pracy w zagraniczną podróż. Dzięki niemu w sytuacji nagłego wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia osoba ubezpieczona uzyska pomoc i ochronę w trudnej sytuacji, a pracodawca nie będzie musiał pokrywać związanych z tym kosztów.

Czym się różni ubezpieczenie podroży służbowej od polisy turystycznej?

Zakres ubezpieczenia zagranicznej podroży służbowej jest bardzo zbliżony do tego, jaki gwarantuje standardowa turystyczna polisa. Zapewni więc ono nie tylko pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa oraz medycznego transportu do kraju, lecz również odszkodowanie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) i OC. Dodatkowo zagwarantuje ochronę w ramach usługi Assistance i zabezpieczy bagaż.

Osoba podróżująca służbowo będzie objęta ochroną przez cały czas trwania zagranicznego wyjazdu, podczas którego wykonuje pracę.
 
W przypadku osób, które wykonują pracę umysłową, dodatkowe zabezpieczenie nie będzie potrzebne, a sama polisa turystyczna wystarczy jako ochrona. Jeśli jednak pracownik podczas podróży będzie pracował fizycznie, ubezpieczenie musi zostać rozszerzone.

Co zapewnia ubezpieczenie podróży służbowej?

Najistotniejszym elementem polisy są koszty leczenia i ratownictwa. Ich suma gwarantowana musi być odpowiednio wysoka, aby w realny sposób pokryć wszelkie koszty, jakie generuje opieka medyczna. Na na terenie Europy gwarantowana suma nie powinna wynosić mniej niż 30 000 Euro.

Równie istotne jest NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków). To element, który zagwarantuje pomoc w sytuacji nagłego wypadku jego konsekwencji.

Nie można zapomnieć także o pakiecie Assistance. Dzięki niemu uzyskamy wsparcie w problematycznych sytuacjach. W przypadku delegacji zagranicznej, zakres pakietu Assistance powinien być rozszerzony, obejmując takie elementy jak:
 

 • Pokrycie kosztów podróży dla pracownika, który będzie mógł zastąpić osobę poszkodowaną w pracy

 • Wsparcie oraz przekazanie informacji w sytuacji braku możliwości wykonywania obowiązków w przypadku nieprzewidzianych sytuacji (na przykład strajki, wypadki, choroba)

 • Wypłacenie środków niezbędnych do kontynuacji podróży, jeśli stan zdrowotny pracownika ulegnie poprawie

 • Zapewnienie zastępczego kierowcy, jeśli osoba ubezpieczona była jedynym kierowcą z odpowiednimi uprawnieniami, zdolną do kierowania pojazdem służbowym

 
Ważne jest także OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu unikniemy finansowej odpowiedzialności za szkody, jakie poniosą osoby trzecie w wyniku spowodowanego przez nas wypadku.

Ubezpieczenie bagażu to kolejny istotny element polisy. Jeśli nasz bagaż ulegnie zniszczeniu lub zostanie zgubiony, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Najważniejszym elementem polisy na wyjazd służbowy jest jednak rozszerzenie o pracę fizyczną, dla osób które za granicą wykonują takie właśnie obowiązki.
 

Kiedy ubezpieczenie podróży służbowej nie zadziała?

Ubezpieczenie turystyczne, jak każda polisa, objęte jest kilkoma wyłączeniami odpowiedzialności. Warto mieć je na uwadze, ponieważ ich nieznajomość może wiązać się z utratą odszkodowania.

Pełen katalog wyłączeń można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z towarzystw. W takim dokumencie znajdują się informacje na temat sytuacji, w jakich ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania. Każde towarzystwo może ustanawiać własne przypadki wyłączeń, o ile są one zgodne z obowiązującym prawem. W przeważającej większości przypadków powody odmowy zwrotu kosztów są jednak podobne.

Magdalena Kajzer, ekspert ubezpieczeń turystycznych w ubezpieczeniaonline.pl

Do najczęstszych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciele należą:

 • Złamanie prawa

 • Spożywanie alkoholu, narkotyków, lub innych substancji psychoaktywnych

 • Udział w akcie terroryzmu, strajkach, rozruchach

 • Umyślne działanie, rażące niedbalstwo

Wyłączenia kosztów leczenia:

 • Wcześniejsze przeciwwskazania

 • Odłożenie momentu leczenia w czasie

 • Leczenie sanatoryjne, pobyt w ośrodkach uzależnień.

 • Leczenie psychoanalityczne i psychoterapeutyczne.

 • Leczenie zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, chorób wenerycznych i AIDS.

 • Zabieg usuwania ciąży.

 • Poród który, nastąpił podczas dwóch miesięcy poprzedzających jego przewidziany termin.

 • Leczenie metodami niekonwencjonalnymi.

 • Operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne.

Jaka praca objęta jest ochroną?

Ochroną ubezpieczenia podróży objęty może być każdy pracownik wyjeżdżający poza granicę kraju w celach służbowych. Dotyczy to zarówno osób, które wykonują pracę intelektualną jak i fizyczną, jak również osób wyjeżdżających na staże, praktyki czy w ramach wolontariatu. Praca nie musi być objęta umową, by została zakwalifikowana przez ubezpieczyciela do ochrony. 

W związku jednak z tym, że praca fizyczna traktowana jest przez ubezpieczycieli jako bardziej ryzykowna i niebezpieczna, podczas jej wykonywania ubezpieczenie musi zostać rozszerzone. Ochroną „pracy fizycznej” muszą być objęci pracownicy, które podczas zagranicznej delegacji będą wykonywali pracę wymagającą od nich konkretnych umiejętności praktycznych, manualnych oraz siły mięśni.
           
W przypadku gdy osoba ubezpieczona planuje pracować w trybie, który uwzględnia jednocześnie pracę umysłową jak i fizyczną, dodatkowa ochrona również jest wymagana.Nieco inne zasady obowiązują jedynie w przypadku szkoleń dla pracowników fizycznych, jeśli mają one charakter teoretyczny. Jeśli w ich trakcie ubezpieczona osoba jest jedynie słuchaczem, jej polisa nie musi posiadać rozszerzenia.

Na jaki czas można wykupić ubezpieczenie do pracy za granicę?

To zależy od oferty konkretnego towrzystwa. Wybierając polisę w naszym kalkulatorze można ubezpieczyc się na okres od jednego dnia do całego roku (czyli 365 dni). Każdy sam decyduje, jak długiej potrzebuje ochrony. Ubezpieczenie zakupione na krótszy czas będzie też mniej obciążające dla budżetu niż polisa ważna przez cały rok.

Czy można ubezpieczyć pracownika od Covid-19?

Obecnie większość ubezpieczycieli zapewnia takie wsparcie w ramach standardowej ochrony. Można liczyć na pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, zakupu leków, a nawet w niektórych ofertach również na opłacanie pobytu na kwarantannie, w izolacji, sfinansowanie testu czy pobytu w czasie choroby dziecka. 

Jak rozliczyć ubezpieczenie dla pracownika?

Ubezpieczenie pracownika na czas podróży służbowej może zostać wykupione jedynie przez pracodawcę. Nie jest to jego obowiązek, jednak w razie kosztów związanych na przykład z leczeniem, to on będzie zobowiązany do ich pokrycia.

Jeśli chodzi o rozliczenie, pracodawca ma możliwość wliczenia ubezpieczenia służbowej podróży swoich pracowników w koszty przychodu. Może to jednak nastąpić jedynie wtedy, gdy:

 • Osoba ubezpieczona jest bezpośrednim pracownikiem danego pracodawcy

 • Polisa jest jednorazowa

 • Pracownik jest osobą uprawnioną do korzystania ze świadczenia

 • Polisa zostanie wykupiona przez pracodawcę.

Co ważne, polisa wykupiona dla pracownika może zostać rozliczona jako faktura. Aby ją wystawić, potrzebne będą podstawowe dane pracodawcy:

 • Nazwa i adres firmy

 • NIP

 • Dane osoby ubezpieczonej

 • Dane osoby do kontaktu

Ile kosztuje ubezpieczenie podróży służbowej?

Cena zależy od wielu czynników: kierunku wyjazdu, rodzaju pracy, którą się wykonuje, wybranych rozszerzeń, zakresu ochrony. Najlepiej polisę dopasować do indywidualnych potrzeb. Innej ochrony będą potrzebowały osoby wyjeżdżające na saksy do Niemiec, a innej te podróżujące na konferencję w Londynie.

Przykładowa oferta ubezpieczeniowa na wyjazd służbowy z rozszerzeniem o pracę fizyczną na tygodniowy wyjazd do Niemiec dla jednej osoby:

 

Wiener

Proama

Generali

Europa

Stawka

35 PLN

46 PLN

59 PLN

109 PLN

Koszty leczenia

TAK

TAK

TAK

TAK

Suma ubezpieczenia

20000 Euro

100000 PLN

200000 PLN

100000 Euro

Ratownictwo

8000 Euro

100000 PLN

200000 PLN

7000 Euro

Koszty hospitalizacji

TAK

TAK

TAK

TAKTAK

Leczenie ambulatoryjne

TAK

TAK

TAK

TAK

Transport medyczny do Polski

TAK

TAK

TAK

TAK

Transport zwłok

TAK

TAK

TAK

TAK

Stomatolog

200 Euro

200 Euro

200 Euro

300 Euro

Assistance

Assistance podstawowy

TAK

Pakiet standard

Wariant VIP

Praca fizyczna

20000 Euro

TAK

TAK

TAK

Bagaż

-

-

-

TAK

Suma ubezpieczenia

-

-

-

1000 Euro

OC

-

-

TAK

TAK

Suma ubezpieczenia

-

-

50000 PLN

100000 Euro

Szkody osobowe

-

-

50000 PLN

100000 Euro

Szkody w mieniu

-

-

50000 PLN

20000 Euro

NNW

TAK

TAK

TAK

TAK

Suma ubezpieczenia

10000 PLN

20000 PLN

30000 PLN

10000 Euro

Uszczerbek na zdrowiu

10000 PLN

20000 PLN

30000 PLN

10000 Euro

Śmierć

10000 PLN

20000 PLN

30000 PLN

6000 Euro

 Źródło: ubezpieczeniaonline.pl
Aby poznać oferty wielu ubezpieczycieli i porównać ich zakres, skorzystaj z naszego kalkulatora ubezpieczeń podróżnych. Dzięki niemu wybierzesz polisę najlepiej dostosowana  do swoich indywidualnych potrzeb i w prosty, szybki sposób zakupisz ją online.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego EKUZ nie wystarczy na podróż służbową?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego refunduje tylko część usług medycznych. Za niektóre, jak transport powrotny do kraju, leczenie stomatologiczne, wizyty u specjalistów czy zakup leki trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Co więcej, EKUZ honorowany jest tylko w krajach należącyh do UE i EFTA.

2. Czy pracownik musi być ubezpieczony na wyjazd za granicę?

Tak. Pracodawca odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo pracownika w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Taki zapis można znaleźć rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. 

3. Czy pracujący ficzynie muszą mieć inny rodzaj ubezpieczenia?

Tak. Konieczne będzie rozszerzenie ochrony o wykonywanie pracy fizycznej. Bez tego dodaku polisa nie zapewni pełnego wsparcia.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 1. Ubezpieczenie podróży służbowej przeznaczone jest dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celu wykonywania obowiązków zawodowych.
 2. Ochroną można objąć zarówno pracę fizyczną, jak i umysłową, a także praktyki, staże czy wolontariat.
 3. Ubezpeczenie podróży służbowej zapewnia pokrycie koszty leczenia, NNW, Assistance, a takze ubezpieczenie bagażu, sprzętu elektronicznego czy OC w życiu prywatnym.
 4. Taką polisę można mieć już od 2,5 zł dziennie. 
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
0
9
6
3
8

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy