Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Ubezpieczenie podróży służbowej - jak je wybrać?

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny
Podróż służbowa to zazwyczaj okazja do rozwoju i lepszych warunków pracy. Jednak nawet w delegacji mogą nam się przytrafić nieszczęśliwe zdarzenia lub wypadki. Jak się przed nimi uchronić? Jakie ubezpieczenie podróży służbowej wybrać?

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie służbowego wyjazdu to podstawowa ochrona pracownika wyjeżdżającego do pracy w zagraniczną podróż. Dzięki niemu w sytuacji nagłego wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia osoba ubezpieczona uzyska pomoc i ochronę w trudnej sytuacji, a pracodawca nie będzie musiał pokrywać związanych z tym kosztów.

 

Dlaczego EKUZ nie wystarczy na podróż służbową? 

Wiele osób rozpoczynających pracę poza granicami Polski sądzi, że karta EKUZ wystarczy na pobyt za granicą. Takie przekonanie nierzadko mają też pracodawcy. Niestety – tak nie jest. Zakres działania karty jest bardzo ograniczony. Trzeba pamiętać, że: 

 • EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak sama nazwa wskazuje, honorują wyłącznie państwa członkowskie UE i EFTA

 • karta gwarantuje dostęp wyłącznie do podstawowych usług medycznych w zakresie takim, jaki obowiązuje on obywateli danego państwa; jeśli więc obywatel np. Niemiec do danego świadczenia musi dopłacić w swoim kraju, takie same zasady będą obowiązywały obywatela Polski, 

 • EKUZ w ogóle nie refunduje leczenia w placówkach prywatnych, tymczasem poza granicami Polski jest ono zwykle bardzo drogie,

 • karta w ogóle nie refunduje kosztów ratownictwa, leczenia stomatologicznego, czy powrotnego transportu medycznego do Polski (tymczasem takie usługi bywają wyceniane zwykle na kilkadziesiąt tysięcy złotych).  

Karta EKUZ owszem, stanowi pomoc, ale niestety bardzo podstawową. Wszystkich tych wad pozbawiona jest polisa ubezpieczeniowa, którą zdecydowanie warto wykupić przed każdym wyjazdem do pracy za granicą. 

Przykład: Jacek wyjechał do pracy fizycznej do Austrii. W drugim miesiącu pracy padł ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Na hali magazynowej, na której pracował, potknął się, doznał wstrząśnienia mózgu, złamania ręki oraz stracił dwa przednie zęby. Pomocy udzielił Jackowi najbliższy szpital publiczny w Austrii na podstawie karty EKUZ, którą Jacek posiadał. Niestety EKUZ nie zrefundował kosztów pomocy stomatologicznej, która to okazała się najkosztowniejsza. Klinika stomatologiczna, w której udzielono Jackowi pomocy, wystawiła rachunek na blisko 10 000 zł. Dopiero wówczas Jacek zorientował się, że pracodawca nie zapewnił mu polisy ubezpieczeniowej – w efekcie koszty pomocy stomatologa musiał pokryć z własnej kieszeni. W Polsce Jacek mógł zwrócić się do pracodawcy z roszczeniem o zwrot tych kosztów, czego pracodawca oczywiście wolałby uniknąć. Polisa oszczędziłaby wielu stresujących i niepotrzebnych zawirowań.  

Przykład: Anna wyjechała na roczny kontrakt do pracy w oddziale firmy w Stanach Zjednoczonych. Niestety już w drugim tygodniu swojego pobytu za oceanem Anna poślizgnęła się i złamała nogę oraz poważnie zbiła biodro. Na szczęście jeszcze przed wyjazdem pracodawca Anny wykupił dla niej polisę ubezpieczeniową – w USA karta EKUZ nie działa. Koszty udzielonej Annie pomocy medycznej szpital w Stanach Zjednoczonych oszacował na blisko 20 000 zł. Wszystkie te koszty pokryło towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Czym się różni ubezpieczenie podroży służbowej od polisy turystycznej?

Zakres ubezpieczenia zagranicznej podroży służbowej jest bardzo zbliżony do tego, jaki gwarantuje standardowa turystyczna polisa. Zapewni więc ono nie tylko pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa oraz medycznego transportu do kraju, lecz również odszkodowanie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) i OC. Dodatkowo zagwarantuje ochronę w ramach usługi Assistance i zabezpieczy bagaż.

Osoba podróżująca służbowo będzie objęta ochroną przez cały czas trwania zagranicznego wyjazdu, podczas którego wykonuje pracę.
 
W przypadku osób, które wykonują pracę umysłową, dodatkowe zabezpieczenie nie będzie potrzebne, a sama polisa turystyczna wystarczy jako ochrona. Jeśli jednak pracownik podczas podróży będzie pracował fizycznie, ubezpieczenie musi zostać rozszerzone.

Jeśli natomiast chodzi o różnice pomiędzy ubezpieczeniem turystycznym a tym do pracy za granicą, to mają one raczej charakter formalny. W przypadku ubezpieczenia pracy za granicą ubezpieczającym jest pracodawca, ubezpieczonym jest pracownik, a sama polisa jest fakturą.  

Co zapewnia ubezpieczenie podróży służbowej?

Najistotniejszym elementem polisy są koszty leczenia i ratownictwa. Ich suma gwarantowana musi być odpowiednio wysoka, aby w realny sposób pokryć wszelkie koszty, jakie generuje opieka medyczna. Na na terenie Europy gwarantowana suma nie powinna wynosić mniej niż 30 000 Euro.

Równie istotne jest NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków). To element, który zagwarantuje pomoc w sytuacji nagłego wypadku jego konsekwencji.

Nie można zapomnieć także o pakiecie Assistance. Dzięki niemu uzyskamy wsparcie w problematycznych sytuacjach. W przypadku delegacji zagranicznej, zakres pakietu Assistance powinien być rozszerzony, obejmując takie elementy jak:
 

 • Pokrycie kosztów podróży dla pracownika, który będzie mógł zastąpić osobę poszkodowaną w pracy

 • Wsparcie oraz przekazanie informacji w sytuacji braku możliwości wykonywania obowiązków w przypadku nieprzewidzianych sytuacji (na przykład strajki, wypadki, choroba)

 • Wypłacenie środków niezbędnych do kontynuacji podróży, jeśli stan zdrowotny pracownika ulegnie poprawie

 • Zapewnienie zastępczego kierowcy, jeśli osoba ubezpieczona była jedynym kierowcą z odpowiednimi uprawnieniami, zdolną do kierowania pojazdem służbowym

 
Ważne jest także OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu unikniemy finansowej odpowiedzialności za szkody, jakie poniosą osoby trzecie w wyniku spowodowanego przez nas wypadku.

Ubezpieczenie bagażu to kolejny istotny element polisy. Jeśli nasz bagaż ulegnie zniszczeniu lub zostanie zgubiony, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Najważniejszym elementem polisy na wyjazd służbowy jest jednak rozszerzenie o pracę fizyczną, dla osób które za granicą wykonują takie właśnie obowiązki.

Przykład: Jan wyjechał do Norwegii w celach zarobkowych. W trakcie pracy na budowie betonowy element spadł na jego stopę, ciężko ją uszkadzając. Jan doznał złamania kości śródstopia z przemieszczeniem. Pomocy udzielił mu najbliższy szpital w Norwegii, który okazał się być prywatną kliniką. Na szczęście pracodawca Jana wykupił dla niego przed wyjazdem polisę turystyczną – wraz z odpowiednim rozszerzeniem o wykonywanie pracy fizycznej. Ubezpieczyciel, nie widząc przeszkód formalnych, pokrył więc wszystkie koszty leczenia i dalszej rehabilitacji. Norweska placówka oszacowała je na blisko 25 000 zł. 

Przykład: Joanna wyjechała do pracy do Holandii. W trakcie pracy przy zbiorach truskawek nieszczęśliwie upadła i zbiła sobie kolano oraz zwichnęła rękę. Pomocy Joannie udzieliła placówka prywatna, w której karta EKUZ niestety nie zadziałała. Joanna nie przejęła się jednak, bo dysponowała polisą ubezpieczeniową. Niestety – okazało się, że pracodawca nie dokupił Joannie do ubezpieczenia odpowiedniego rozszerzenia o pracę fizyczną. W efekcie ubezpieczyciel odmówił pokrycia kosztów leczenia opiewających na blisko 6 000 zł. Joanna musiała je pokryć z własnej kieszeni, kolejno ubiegając się o ich zwrot od pracodawcy.  

Kiedy ubezpieczenie podróży służbowej nie zadziała?

Ubezpieczenie turystyczne, jak każda polisa, objęte jest kilkoma wyłączeniami odpowiedzialności. Warto mieć je na uwadze, ponieważ ich nieznajomość może wiązać się z utratą odszkodowania.

Pełen katalog wyłączeń można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z towarzystw. W takim dokumencie znajdują się informacje na temat sytuacji, w jakich ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania. Każde towarzystwo może ustanawiać własne przypadki wyłączeń, o ile są one zgodne z obowiązującym prawem. W przeważającej większości przypadków powody odmowy zwrotu kosztów są jednak podobne.

Magdalena Kajzer, ekspert ubezpieczeń turystycznych w ubezpieczeniaonline.pl

Do najczęstszych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciele należą:

 • Złamanie prawa

 • Spożywanie alkoholu, narkotyków, lub innych substancji psychoaktywnych

 • Udział w akcie terroryzmu, strajkach, rozruchach

 • Umyślne działanie, rażące niedbalstwo

Wyłączenia kosztów leczenia:

 • Wcześniejsze przeciwwskazania

 • Odłożenie momentu leczenia w czasie

 • Leczenie sanatoryjne, pobyt w ośrodkach uzależnień.

 • Leczenie psychoanalityczne i psychoterapeutyczne.

 • Leczenie zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, chorób wenerycznych i AIDS.

 • Zabieg usuwania ciąży.

 • Poród który, nastąpił podczas dwóch miesięcy poprzedzających jego przewidziany termin.

 • Leczenie metodami niekonwencjonalnymi.

 • Operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne.

Przykład: Adam w trakcie pracy fizycznej na budowie w Wielkiej Brytanii poślizgnął się i stracił równowagę. Nieszczęśliwie upadł, złamał nogę oraz skręcił bark. Trafił do najbliższego szpitala, którym okazała się klinika prywatna. W szpitalu udzielono mu pomocy, za co placówka wystawiła rachunek na kwotę blisko 9 000 zł. Adam nie przejął się jednak, bo przed wyjazdem wykupił polisę ubezpieczeniową. Niestety – okazało się, że Adam w trakcie wypadku był pod wpływem alkoholu, co w wybranej przez niego ofercie stanowiło wyłączenie ochrony. Adam musiał więc pokryć tę kwotę samodzielnie.  

Przykład: Monika w trakcie pobytu w Portugalii, gdzie zatrudniona była jako pokojówka w jednym z hoteli, postanowiła wziąć udział w strajku pracowników z branży turystycznej. Niestety podczas strajku Monika padła ofiarą nieszczęśliwego wypadku – skręciła kostkę, a na skutek upadku doznała wstrząśnienia mózgu. Trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy i zatrzymano na obserwację. Portugalski szpital wystawił za leczenie Moniki rachunek na blisko 5 000 zł. Ubezpieczyciel odmówił pokrycia tych kosztów, jako że do wypadku doszło podczas udziału w strajku – w przypadku tej oferty stanowiło to wyłączenie. 

Jaka praca objęta jest ochroną?

Ochroną ubezpieczenia podróży objęty może być każdy pracownik wyjeżdżający poza granicę kraju w celach służbowych. Dotyczy to zarówno osób, które wykonują pracę intelektualną jak i fizyczną, jak również osób wyjeżdżających na staże, praktyki czy w ramach wolontariatu. Praca nie musi być objęta umową, by została zakwalifikowana przez ubezpieczyciela do ochrony. 

W związku jednak z tym, że praca fizyczna traktowana jest przez ubezpieczycieli jako bardziej ryzykowna i niebezpieczna, podczas jej wykonywania ubezpieczenie musi zostać rozszerzone. Ochroną „pracy fizycznej” muszą być objęci pracownicy, które podczas zagranicznej delegacji będą wykonywali pracę wymagającą od nich konkretnych umiejętności praktycznych, manualnych oraz siły mięśni.
           
W przypadku gdy osoba ubezpieczona planuje pracować w trybie, który uwzględnia jednocześnie pracę umysłową jak i fizyczną, dodatkowa ochrona również jest wymagana.Nieco inne zasady obowiązują jedynie w przypadku szkoleń dla pracowników fizycznych, jeśli mają one charakter teoretyczny. Jeśli w ich trakcie ubezpieczona osoba jest jedynie słuchaczem, jej polisa nie musi posiadać rozszerzenia.

Przykład: Justyna wyjechała do Szwecji na szkolenie przygotowujące ją do pracy w charakterze operatorki wózka widłowego w tym kraju. Niestety podczas szkolenia bardzo źle się poczuła. Okazało się, że zaszkodziło jej jedzenie, które spożyła kilka godzin wcześniej – z ogromnym bólem żołądka trafiła do najbliższego szpitala. W szpitalu udzielono jej pomocy oraz zatrzymano na 24-godzinną obserwację, za co klinika wystawiła rachunek na kwotę 6 500 zł. Mimo że polisa Justyny nie była rozszerzona o klauzulę pracy fizycznej, ubezpieczyciel pokrył te koszty. Justyna wyjechała na szkolenie, które miało charakter wyłącznie teoretyczny, a zatem klauzula nie była potrzebna.  

Przykład: Bartosz uległ nieszczęśliwemu wypadkowi przy zbiorach warzyw we Francji. Maszyna, której używano przy zbiorach, poważnie uszkodziła prawą dłoń mężczyzny. Na skutek wypadku Bartosz trafił do najbliższego szpitala, w którym zoperowano dłoń i udzielono mu specjalistycznej pomocy. Klinika za pomoc wystawiła rachunek opiewający na blisko 16 000 zł. Okazało się niestety, że pracodawca Bartosza wykupił mu polisę bez koniecznej klauzuli pracy fizycznej. W efekcie towarzystwo odmówiło pokrycia kosztów i Bartosz musiał za leczenie zapłacić sam, kolejno ubiegając się o ich zwrot od pracodawcy.  

Na jaki czas można wykupić ubezpieczenie do pracy za granicę?

To zależy od potrzeb konkretnego pracownika i jego pracodawcy, a także oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Wybierając polisę w naszym kalkulatorze można ubezpieczyc się na okres od jednego dnia do całego roku (czyli 365 dni). Każdy sam decyduje, jak długiej potrzebuje ochrony. Ubezpieczenie zakupione na krótszy czas będzie też mniej obciążające dla budżetu niż polisa ważna przez cały rok.

Jak rozliczyć ubezpieczenie dla pracownika?

Ubezpieczenie pracownika na czas podróży służbowej może zostać wykupione jedynie przez pracodawcę. Nie jest to jego obowiązek, jednak w razie kosztów związanych na przykład z leczeniem, to on będzie zobowiązany do ich pokrycia.

Jeśli chodzi o rozliczenie, pracodawca ma możliwość wliczenia ubezpieczenia służbowej podróży swoich pracowników w koszty przychodu. Może to jednak nastąpić jedynie wtedy, gdy:

 • Osoba ubezpieczona jest bezpośrednim pracownikiem danego pracodawcy

 • Polisa jest jednorazowa

 • Pracownik jest osobą uprawnioną do korzystania ze świadczenia

 • Polisa zostanie wykupiona przez pracodawcę.

Co ważne, polisa wykupiona dla pracownika może zostać rozliczona jako faktura. Aby ją wystawić, potrzebne będą podstawowe dane pracodawcy:

 • Nazwa i adres firmy

 • NIP

 • Dane osoby ubezpieczonej

 • Dane osoby do kontaktu

Ile kosztuje ubezpieczenie podróży służbowej?

Cena zależy od wielu czynników: kierunku wyjazdu, rodzaju pracy, którą się wykonuje, wybranych rozszerzeń, zakresu ochrony. Najlepiej polisę dopasować do indywidualnych potrzeb. Innej ochrony będą potrzebowały osoby wyjeżdżające na saksy do Niemiec, a innej te podróżujące na konferencję w Londynie.

Przykładowa oferta ubezpieczeniowa na wyjazd służbowy z rozszerzeniem o pracę fizyczną na tygodniowy wyjazd do Niemiec dla jednej osoby:

 

Proama 

AXA 

Generali 

Europa Ubezpieczenia 

Cena 

51,00 zł 

52,32 zł  

62,00 zł 

103,00 zł 

Koszty leczenia 

TAK, w tym ochrona COVID-19, zakres 5/7 

TAK, w tym ochrona COVID-19, zakres 7/7 

TAK, w tym ochrona COVID-19, zakres 5/7 

TAK, w tym ochrona COVID-19, zakres 7/7 

Suma ubezpieczenia 

100 000 zł  

200 000 zł  

200 000 zł  

468 336 zł 

Ratownictwo 

100 000 zł  

200 000 zł  

200 000 zł 

32 784 zł  

Koszty hospitalizacji 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Leczenie ambulatoryjne 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Transport medyczny do Polski 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Transport zwłok 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Stomatolog 

200 Euro 

900 zł 

200 Euro 

300 Euro 

Assistance 

Assistance podstawowy 

Usługi Assistance w ramach kosztów leczenia 

Assistance standard 

Ubezpieczenie pomocy w podróży - wariant VIP 

Praca fizyczna 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Bagaż 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

1000 Euro 

OC 

TAK 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

50 000 zł 

100 000 Euro 

Szkody osobowe 

50 000 zł 

100 000 Euro 

Szkody w mieniu 

50 000 zł 

20 000 Euro  

NNW 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Suma ubezpieczenia 

20 000 zł  

20 000 zł 

30 000 zł 

10 000 Euro 

Uszczerbek na zdrowiu 

20 000 zł  

20 000 zł  

30 000 zł 

10 000 Euro 

Śmierć  

20 000 zł  

10 000 zł  

30 000 zł  

6 000 Euro  

 Źródło: ubezpieczeniaonline.pl
 

Aby poznać oferty wielu ubezpieczycieli i porównać ich zakres, skorzystaj z naszego kalkulatora ubezpieczeń podróżnych. Dzięki niemu wybierzesz polisę najlepiej dostosowana  do swoich indywidualnych potrzeb i w prosty, szybki sposób zakupisz ją online.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Ubezpieczenie podróży służbowej - Co warto wiedzieć?
 1. Ubezpieczenie podróży służbowej przeznaczone jest dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celu wykonywania obowiązków zawodowych.
 2. Ochroną można objąć zarówno pracę fizyczną, jak i umysłową, a także praktyki, staże czy wolontariat.
 3. Ubezpeczenie podróży służbowej zapewnia pokrycie koszty leczenia, NNW, Assistance, a takze ubezpieczenie bagażu, sprzętu elektronicznego czy OC w życiu prywatnym.
 4. Taką polisę można mieć już od ok. 7 zł dziennie.  

FAQ - najczęściej zadawane pytania o bezpieczenie podróży służbowej

 1. Dlaczego EKUZ nie wystarczy na podróż służbową?

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego refunduje tylko część usług medycznych. Za niektóre, jak transport powrotny do kraju, leczenie stomatologiczne, wizyty u specjalistów czy zakup leki trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Co więcej, EKUZ honorowany jest tylko w krajach należących do UE i EFTA.

 2. Czy pracownik musi być ubezpieczony na wyjazd za granicę?

  Tak. Pracodawca odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo pracownika w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Taki zapis można znaleźć rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r.

 3. Czy pracujący ficzynie muszą mieć inny rodzaj ubezpieczenia?

  Tak. Konieczne będzie rozszerzenie ochrony o wykonywanie pracy fizycznej. Bez tego dodatku polisa nie zapewni pełnego wsparcia.

 4. Kto ma obowiązek kupić ubezpieczenie pracy za granicą: pracownik czy pracodawca?

  Ubezpieczenie na czas wykonywania pracy za granicą pracownikowi powinien wykupić pracodawca.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia