Choroby współistniejące a koronawirus

Gdyby nie pandemia COVID-19 wielu z nas nie słyszałoby o chorobach współistniejących. Tymczasem w samej Unii Europejskiej schorzenia te dotyczą ponad 50 milionów osób.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 


Zastanawia się, czym są oraz jakie są choroby współistniejące? Schorzenia te zwiększają ryzyko przedwczesnego zgonu, dlatego warto mieć świadomość ich istnienia. Poniżej zostały zaprezentowane przykłady najczęstszych chorób współistniejących, wraz z podpowiedzią, czy można wykupić ubezpieczenie od chorób współistniejących. Okazuje się, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują taką polisę.


Co to są choroby współistniejące?


Pojęcie to odnosi się do wielochorobowości, czyli występowania u jednego pacjenta jednocześnie dwóch lub więcej schorzeń. U pacjenta mogą wystąpić zaburzenia neurologiczne oraz problemy z układem oddechowym lub też może on cierpieć na zaburzenia krążenia i nowotwór mózgu. Dodatkowo choroby współistniejące wpływają na przebieg choroby podstawowej, najczęściej pogarszając jeszcze bardziej stan zdrowia chorego.


Choroby współistniejące – co wpływa na ich rozwój?


Schorzenia współistniejące dotyczą głównie osób w podeszłym wieku. Dodatkowo znaczenie mają także takie czynniki jak:
 • błędy medyczne,
 • choroby metaboliczne,
 • predyspozycje genetyczne,
 • przewlekłe zakażenia,
 • rozległe stany zapalne,
 • warunki środowiskowe,
 • złożone infekcje i choroby autoimmunologiczne.


Przykładowe choroby współistniejące


Jakie to są choroby współistniejące? Poniżej przedstawiono najczęstsze przykłady wielochorobowości:
 • osoby w wieku podeszłym – nadciśnienie tętnicze, choroba Alzheimera, przerost prostaty, cukrzyca, zaćma, osteoporoza,
 • u osób chorujących na serce: choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, nadwaga, niedokrwistość, przewlekła choroba płuc,
 • u osób chorych na depresję: bóle głowy, lęki, reumatoidalne zapalenie stawów, uczucie przewlekłego zmęczenia,
 • osoby z wrodzoną wadą serca chorują na: nadciśnienie tętnicze, przewlekłe choroby płuc, schorzenia tarczycy, udar mózgu, zaburzenia psychiczne, zaburzenia neurologiczne;
 • u otyłych: cukrzyca typu 2, hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze,
 • u reumatyków: choroby serca i naczyń, toczeń, zapalenie łuszczycowe stawów.


Czy istnieje ubezpieczenie od chorób współistniejących?


W obliczu nadal poważnej sytuacji epidemiologicznej coraz więcej osób chce wykupić ubezpieczenie od chorób współistniejących. Na szczęście towarzystwa ubezpieczeniowe zareagowały szybko na pandemię i wprowadziły do oferty produkty ubezpieczeniowe, które zapewniają ochroną finansową na wypadek konsekwencji zakażenia koronawirusem.

Ubezpieczenie od chorób współistniejących może mieć postać:
 • polisy z tytułu długiego pobytu w szpitalu – ochrona obejmuje także sytuację, gdy przyczyną pobytu w szpitalu jest koronawirus lub choroby współistniejące wymienionych w OWU,
 • polisy rozszerzonej na zdrowie – ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym może obejmować także choroby współistniejące, np. zakażenie wirusem HIV,
 • polisy na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby – ubezpieczenie gwarantuje ochronę na wypadek wystąpienia jednej spośród kilkudziesięciu poważnych chorób określonych w OWU, w tym także niektórych schorzeń współistniejących.


Ubezpieczenie od chorób współistniejących – jak działa?


Ubezpieczenie od chorób współistniejących może występować w różnych wariantach. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może mieć inne zasady, dlatego warto dokładnie sprawdzić OWU przed zakupem. Nationale Nederlanden oferuje np. polisę podstawową i rozszerzoną. W ramach ochrony podstawowej ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe, gdy zostanie u niego zdiagnozowany np. zawał serca lub schyłkowa niewydolność oddechowa. Tymczasem rozszerzona polisa obejmuje zakres podstawowy powiększony o dodatkowe choroby, np. stwardnienie chorobę Parkinsona, zakażenie wirusem HIV, ropień mózgu z utrzymującymi się deficytami neurologicznymi lub toczeń rumieniowaty układowy.

Ubezpieczonemu przysługują 3 wypłaty (z tytułu 3 różnych poważnych chorób), przy czym:
 • pierwsza choroba upoważnia do odbioru 100% sumy ubezpieczenia (chyba że ubezpieczony przeszedł zabieg angioplastyki naczyń wieńcowych i z tego tytułu otrzymał już 25% sumy ubezpieczenia, wtedy odszkodowanie wynosi 50% SU w wysokości 50%),
   
 • druga i trzecia choroba wiążą się z odszkodowaniem w wysokości 50% sumy ubezpieczenia (z wyjątkiem angioplastyki naczyń wieńcowych – wtedy ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 25% SU).
Ubezpieczenie od chorób współistniejących mogą wykupić osoby w wieku pomiędzy 17 i 61 lat. Czas trwania umowy wynosi 5 lat.

Ubezpieczenie od chorób współistniejących – wyłączenia odpowiedzialności


Przed zakupem ubezpieczenia od chorób współistniejących warto zapoznać się z dokumentem OWU zawierającym najważniejsze zasady działania polisy. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli choroba była już wcześniej rozpoznana i leczona lub, gdy ma ona związek z popełnieniem, lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują także takie wyłączenia odpowiedzialności jak:
 • czas karencji – może on wynieść od 1 do nawet 12 miesięcy;
 • niestosowanie się do zaleceń lekarskich;
 • zatajenie istotnych informacji w ankiecie medycznej;
 • zdiagnozowanie u ubezpieczonego wad wrodzonych (i ich następstw w postaci chorób współistniejących).

Choroby współistniejące a wirus COVID-19


W dobie pandemii COVID-19 wiele osób zaczęło się zastanawiać, co to są choroby współistniejące. Młodzi, bez chorób współistniejących, mogą przejść zakażenie praktycznie bezobjawowo, tymczasem dla starszych bywa, że jest ono śmiertelne.

Choroby współistniejące mogą same w sobie doprowadzić do przedwczesnego zgonu, wiele z nich (np. te związane z układem oddechowym lub zakażenie wirusem HIV) zwiększa także ryzyko zakażenia koronawirusem COVID-19 i ciężkiego przebiegu choroby.

Szczególnie niebezpieczne dla pacjentów zarażonych COVID-19 jest:
 • choroba wieńcowa,
 • choroby nowotworowe,
 • choroby serca,
 • cukrzyca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • przewlekła niewydolność nerek,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Wpływ chorób współistniejących
na ciężki przebieg zakażenia wirusem COVID-19

Schorzenie Ryzyko śmierci z powodu koronawirusa
Nadciśnienie tętnicze 70,6%
Cukrzyca typu 2 31,7%
Choroba wieńcowa 28,1%
Przewlekła niewydolność nerek 23,1%
Migotanie przedsionków 22,5%
POChP 18,1%
Przebyta choroba nowotworowa w ciągu ostatnich 5 lat 16,8%
Niewydolność serca 16%
Demencja 15,7%
Udar mózgu 11,2%
Otyłość 10%
Przewlekłe choroby wątroby 3,8%
Choroby autoimmunologiczne 3,1%
HIV 0,1%

Tabela 1. Opracowanie na podstawie danych Istituto Superiore di Sanita z 18.02.2021 r.


Osoby, u których zdiagnozowano choroby współistniejące, powinny zostać otoczone szczególną opieką. Bardzo istotne jest, aby przestrzegały one nie tylko zasad higieny, ale i bezpieczeństwa. Chorych należy odizolować od innych osób, by ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażenia.

Podczas pandemii COVID-19 władze różnych państw apelują o pozostanie w domu, częste mycie oraz dezynfekowanie rąk, a także zasłanianie ust i nosa poza domem. Aby być na bieżąco z aktualnymi zaleceniami i obostrzeniami warto śledzić oficjalne komunikaty ministerstwa zdrowia. W przypadku, gdy zostaną zauważone objawy koronawirusa COVID-19, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Niedługo po ogłoszeniu na całym świecie pandemii dostrzeżono związek pomiędzy ciężkim zakażeniem koronawirusem i chorobami współistniejącymi. Badania New York City Health przeprowadzone 14.04.2020 r. pokazały, że śmiertelność spowodowana koronawirusem COVID-19 rośnie wraz z wiekiem. Najmniejszy odsetek zgonów został zanotowany u osób w wieku poniżej 17 lat, natomiast najwyższy – u ludzi w wieku podeszłym (powyżej 75 lat).
 

Śmiertelność w wyniku zakażenia COVID-19 a wiek pacjenta

Wiek pacjenta Liczba zgonów
(stan na dzień 14.04.2020 r.)
Procentowy udział zgonów
Poniżej 17 lat 3 0,04%
18-44 lata 309 4,5%
45-64 lata 1581 23,1%
65-74 lata 1683 24,6%
powyżej 75 lat 3263 47,7%

Tabela 2. Dane New York City Health z 14.04.2020 r. na podstawie worldometer.info.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!  

Ubezpieczenie na życie gwarantuje wsparcie finansowe w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, w tym także na wypadek zakażenia koronawirusem COVID-19 oraz wystąpienia chorób współistniejących. Wybór ubezpieczenia to sprawa indywidualna, aby jednak uniknąć przepłacania za nie oraz mieć pewność, że dany wariant obejmuje ochronę przed schorzeniami współistniejącymi, warto użyć narzędzia, które porównuje oferty różnych TU. Dzięki temu zainteresowany może wybrać najlepszą spośród dostępnych opcji.
To warto wiedzieć
1. Choroby współistniejące – tak określa się występowanie u jednego pacjenta naraz więcej niż jednego schorzenia

2. Choroby współistniejące mogą zwiększać ryzyko infekcji COVID-19, powodować cięższy przebieg zakażenia, a nawet doprowadzić do przedwczesnego zgonu

3. Ryzyko pojawienia się chorób współistniejących rośnie razem z wiekiem

4. Polisę na życie można rozszerzyć o ubezpieczenie od chorób współistniejących
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia