Karta wypadku - co to jest, co warto wiedzieć o tym dokumencie, kto sporządza?

Gdy dojdzie do wypadku, ubezpieczony powinien w ciągu 14 dni zgłosić zdarzenie u ubezpieczyciela. Podpowiadamy, czym jest karta wypadku i jakie dane powinien zawierać dokument, a także pokazujemy przykładowy wzór.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Dokument można pobrać ze strony Państwowej Inspekcji pracy, wiele towarzystw ubezpieczeniowych udostępnia także gotowe formularze kart wypadkowych. Poniżej znajdziesz zawartość przykładowej karty wypadku.

 

Czym jest karta wypadku?


Karta wypadku to formularz uzupełniany po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku. Jeśli doszło do niego, ubezpieczyciel musi ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia – dokument służy określeniu szkody czy też doznanego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej i uznania zasadności co do wypłacenia należnego świadczenia.

Kartę wypadku powinna zostać sporządzona w 3 egzemplarzach – jeden zostaje z osobą poszkodowaną, drugi wydaje się ubezpieczycielowi, natomiast trzeci trafia do ZUS-u.
 

Co zawiera karta wypadku?


Karta wypadku powinna zawierać informacje dotyczące płatnika, takie jak nazwa firmy, PESEL, NIP oraz REGON, a także informacje dotyczące osoby poszkodowanej:
  • imię i nazwisko,
  • miejsce pracy,
  • numer pozycji oraz pełen tytuł ubezpieczenia społecznego,
  • PESEL,
  • tytuł ubezpieczenia wypadkowego.
W dalszej części formularza musi się znaleźć dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem okoliczności, przyczyny, czasu i miejsca. Jeśli w zdarzeniu brali udział świadkowie – taka informacja również powinna się pojawić. Konieczne są także informacje o tym, jakie czynności podjęły odpowiednie służby (np. policja, straż pożarna). Ostatnia strona karty wypadkowej zawiera podpisy, daty oraz pozostałe wymagane informacje. Do karty wypadku należy dołączyć również oświadczenia poszkodowanego i świadków oraz dokumenty medyczne.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje na swoich stronach internetowych gotowe formularze kart wypadku, zdarzenie można zgłosić także online z panelu klienta. Tak jest np. w przypadku Aviva – wypadki zgłasza się online. Wzór karty wypadku można pobrać także ze strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

Informacje zawarte w karcie wypadku


I. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

1. Imię i nazwisko lub nazwa

2. Adres siedziby

3. NIP ....................................... REGON ................................. PESEL

Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO

1. Imię i nazwisko poszkodowanego

2. PESEL

Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

3. Data i miejsce urodzenia

4. Adres zamieszkania

5. Tytuł ubezpieczenia wypadkowego (wymienić numer pozycji i pełny tytuł ubezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.)

III. INFORMACJE O WYPADKU

1. Data zgłoszenia oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej wypadek

2. Informacje dotyczące okoliczności, przyczyn, czasu i miejsca wypadku, rodzaju i umiejscowienia urazu

3. Świadkowie wypadku:
1) ...................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................

Wypadek jest/nie jest wypadkiem przy pracy określonym w art. 3 ust. 3 pkt. ........ ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (uzasadnić i wskazać dowody, jeżeli zdarzenia nie uznano za wypadek przy pracy)

5. Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody)

6. Stwierdzono, że poszkodowany, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniu na zawartość tych substancji w organizmie – zamieścić informację o tym fakcie.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Poszkodowanego (członka rodziny) zapoznano z treścią karty wypadku i pouczono o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w karcie wypadku

2. Kartę wypadku sporządzono w dniu: ....................................................................

3. Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w wymaganym terminie 14 dni

4. Kartę wypadku odebrano w dniu: ....................................................................

5. Załączniki

 

W jakich sytuacjach przyda się karta wypadku?


Formularz zgłoszenia wypadku przydaje się, gdy do zdarzenia doszło w drodze z/do pracy lub podczas pracy.Dzięki karcie wypadku ubezpieczyciel może zweryfikować, czy ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie. Dokument na celu ocenę okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

Podstawową ochroną powinno być ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), do którego karta wypadku ma zastosowanie.
 

Jak otrzymać kartę wypadku?


Jeśli do wypadku doszło w zakładzie pracy, należy uzupełnić formularz, który znajduje się na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. W innych sytuacjach można skorzystać ze wzorów karty wypadkowej dostępnych na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym podpisano umowę polisy.

 

Kiedy złożyć kartę wypadku do ubezpieczyciela?


Jeśli do wypadku doszło w zakładzie pracy, należy uzupełnić formularz, który znajduje się na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. W innych sytuacjach można skorzystać ze wzorów karty wypadkowej dostępnych na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym podpisano umowę polisy.

 

W jakich sytuacjach karta wypadku nie będzie przydatna?


Warto pamiętać, że jeśli ubezpieczony działał na własną niekorzyść, prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających lub też świadomie zachowywał się ryzykownie, polisa mu nie przysługuje.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!  

Polisa zdrowotna ma zagwarantować nam wsparcie finansowe w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, także w obliczu nieszczęśliwego wypadku i jego konsekwencji. Istotna jest cena takiego ubezpieczenia, dlatego, aby nie doszło przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 8 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 40 złotych miesięcznie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć
1. Karta wypadku to formularz, który jest konieczny, by uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela
 
2. Karta wypadku powinna zawierać informacje o płatniku i poszkodowanym, a także okolicznościach oraz przyczynach zdarzenia
 
3. Wzór karty wypadku można pobrać ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, zdarzenie można także zgłosić online, bezpośrednio u TU
 
4. Kartę wypadku należy wypełnić w 3 egzemplarzach – jeden z nich warto zachować dla siebie
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia