Kilka słów o ubezpieczeniu zdrowotnym

Coraz częściej korzystamy z prywatnych polis zdrowotnych, co wynika nie tylko z rosnących zarobków, ale złej kondycji publicznej służby zdrowia. Zanim jednak wydamy kilkadziesiąt złotych miesięcznie na ubezpieczenie, warto poznać jego szczegóły.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Korzyści, jakie niesie prywatna polisa zdrowotna, jest wiele. Zyskamy dostęp do lekarzy, badań i zabiegów na wysokim poziomie. Nie będziemy także stać w kolejkach, ani czekać tygodniami na specjalistyczne badania. To wszystko za 30-250 zł miesięcznie w zależności od wybranej polisy, jej wariantu i stanu naszego zdrowia.


Polisa zdrowotna i na życie – jaka różnica?


Ubezpieczenia zdrowotne wciąż są mylone z polisami na życie. Dzieje się tak, ponieważ oba produkty posiadają kilka wspólnych ryzyk.

Typowo „zdrowotnymi” elementami polisy jest dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań medycznych. Są to świadczenia realizowane bezgotówkowo. Podobnie jak w przypadku rehabilitacji (organizacja, zajęcia), szczepień czy wizyt domowych lekarza i pielęgniarki w ramach pakietu Assistance medyczne.

W polisie życiowej mamy z kolei szereg zdarzeń, za które otrzymamy (lub osoby uposażone) świadczenie w formie pieniężnej. To m.in.:
 • zgon – w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w wyniku wypadku komunikacyjnego;
 • uszczerbek na zdrowiu – w ramach NNW;
 • poważne zachorowanie – w razie zdiagnozowania;
 • pobyt w szpitalu – na skutek wypadku czy choroby;
 • operacja chirurgiczna;
 • trwałe inwalidztwo – wypłata w formie renty.

Różnice i podobieństwa w polisie zdrowotnej i na życie


Polisa zdrowotna
 
Polisa na życie
 
zdarzenia typowe dla każdego rodzaju ubezpieczenia
 
 • konsultacje lekarskie
 • konsultacje specjalistyczne
 • konsultacje profesorskie
 • badania laboratoryjne
 • szczepienia
 • stomatologia
 • zgon
 • trwałe inwalidztwo
 • poważne zachorowanie
 • NNW
 • urodzenia dziecka

zdarzenia wspólne dla obu rodzajów ubezpieczeń


operacja chirurgiczna
pokrycie kosztów leczenia
rehabilitacja
assistance medyczne: wizyty domowe lekarza i pielęgniarki, dostawa leków do miejsca zamieszkania, dostęp do infolinii medycznej
 

Tabela 1. Oprac. własne.


Niektóre ze zdarzeń oferowanych w polisach na życie pojawiają się wśród produktów ubezpieczeń zdrowotnych. Chodzi przede wszystkim o pobyt w szpitalu i poważne zachorowanie. Te elementy są jednak dostępne jako rozszerzenia, więc wysokość składki za polisę na pewno wzrośnie, jeśli chcemy mieć szeroki zakres ochrony.

 

Zakres ochrony w ubezpieczeniu zdrowotnym


Aby dowiedzieć się, co zawiera polisa zdrowotna, trzeba zajrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a dokładnie do Katalogu świadczeń.  Dokument ten zawiera wykaz realizowanych konsultacji i zabiegów, w tym:
 • zabiegi ambulatoryjne – np. konsultacja lekarska zabiegowa, łącznie z kosztem leków i materiałów, opatrzenie nagłych i drobnych urazów (szycie rany, skręcenia, zwichnięcia – unieruchomienie kończyn i stawów, oparzenia, odmrożenia),nacięcie ropnia lub krwiaka, punkcja stawu, usunięcie kleszcza;
   
 • zabiegi laboratoryjne – np. badanie bakteriologiczne nasienia, glukoza, insulina, badanie ogólne kału, kreatynina, marker nowotworu tarczycy, potas, żelazo, próba ciążowa (z krwi);
   
 • zabiegi diagnostyczne – np. RTG, USG, EKG, EEG, gastroskopia, kolonoskopia ze znieczuleniem ogólnym, biopsja, rezonans magnetyczny z kontrastem
   
 • środki pomocnicze (dofinansowanie) –  np. pomoc do chodzenia (balkonik), wózek inwalidzki, lecznicze wkładki ortopedyczne, buty ortopedyczne, inhalator, aparat do mierzenia poziomu cukru;
   
 • zabiegi rehabilitacyjne – np. hydromasaż, masaż ozonowy, okłady borowinowe, elektrolecznictwo, ultradźwięki, tonoliza, magnetoterapia;
   
 • zabiegi dentystyczne – np. zdjęcie RTG, znieczulenie, odbudowa zęba, leczenie zęba mlecznego, piaskowanie, chirurgiczne usunięcie zęba, usunięcie ropnia, leczenie zgorzeli, wypełnienie zęba;
 • zabiegi protetyczne – np. korona tymczasowa, proteza częściowa akrylowa, naprawa protezy, dostawienie zęba do protezy, założenie implantu;
   
 • zabiegi profilaktyczne – np. EKG spoczynkowe, mammografia po 40 roku życia, USG sutka, cytologia ginekologiczna.
 
W każdej polisie zdrowotnej oferującej Assistance medyczne wymienione są także konkretne usługi, jak:
 • wizyta domowa lekarza,
 • transport medyczny,
 • wizyta pielęgniarki,
 • pomoc psychologa,
 • organizacja procesu rehabilitacyjnego,
 • organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dostawa leków,
 • organizacja opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • infolinia medyczna.
W zależności od towarzystwa i wariantu, polisa zdrowotna może też zawierać rozszerzenia charakterystyczne dla ubezpieczenia na życie.


Kiedy polisa zdrowotna nie działa?


Przed przystąpieniem do ubezpieczenia Towarzystwa dokonują medycznej oceny ryzyka związanego z ubezpieczeniem danej osoby i na tej podstawie mogą stosować wyłączenia swojej odpowiedzialności. Dotyczy to zwłaszcza chorób przewlekłych - polisa może nie obejmować ich leczenia.

Zanim wybierzemy polisę i opłacimy składkę, warto sprawdzić dowolny dokument Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, aby przekonać się, kiedy polisa zdrowotna nie zadziała. W dokumencie OWU znajdziemy wyłączenia odpowiedzialności. Każde towarzystwo posiada dowolność w stosowaniu ograniczeń, jednak jest kilka sytuacji, w których raczej nie ma co liczyć na realizację czy wypłatę świadczeń. To m.in.:
 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa,
 • odniesienie obrażeń w wyniku czynnego udziału w przestępstwie,
 • samookaleczenie lub okaleczenie na własną prośbę,
 • zatajenie poważnej choroby typu zawał serca,
 • komplikacje zdrowotne spowodowane niestosowaniem się do zaleceń lekarza,
 • komplikacje zdrowotne po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków,
 • zabiegi zmiany płci,
 • wady wrodzone,
 • kuracja odwykowa,
 • aborcja,
 • eksperymenty medyczne.
Brak świadczenia dotyczy też osób, które mają rozpoznaną chorobę lub są w trakcie jej leczenia. Chodzi zwłaszcza o wirusa HIV, zespół AIDS, gruźlicę, zawał serca, niewydolność krążenia, udar, nowotwór złośliwy, cukrzycę, stwardnienie rozsiane, chorobę Alzheimera.

W polisach zdrowotnych możemy spotkać się z klauzulą czasową. To znaczy, że świadczenie będzie przyznane czy zrealizowane, jeśli żadna z wymienionych w OWU chorób nie wystąpiła do 24 miesięcy przed zawarciem umowy.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 


Składka od 30 zł miesięcznie – przykładowe ceny w wariancie podstawowym


Ubezpieczenie zdrowotne wcale nie musi kosztować sporo. A jeśli nawet znajdziemy tańszą, możemy zrezygnować z już posiadanej. Standardowo umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, w związku z czym nie musimy kontynuować umowy, jeśli oferta nam nie odpowiada lub jest zbyt droga.

Podstawowe opcje ubezpieczenia obejmują dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, badania laboratoryjne i diagnostyczne.

Ceny podstawowych polis zdrowotnych zaczynają się od około 30 zł miesięcznie. Niższe składki dotyczą ubezpieczeń w wariancie podstawowym. Średnio na taki wariant wydamy około 60 zł miesięcznie. Przykładowo:
 • 32 zł – TU Zdrowie, Polisa Zdrowie;
 • 41 zł – Signal Iduna, Direct;
 • 65 zł – InterRisk, Antidotum Plus;
 • 68 zł – AXA, Ochrona z Plusem;
 • 125 zł – Inter Polska, Vision;
Poszczególne polisy różnią się od siebie nie tylko minimalną ceną, ale także maksymalnym wiekiem ubezpieczonego. W TU Zdrowie może to być osoba, która nie ukończyła 70 lat, o rok mniej granica wieku występuje w AXA, a pułap 60 lat w pozostałych, czyli Sinal Iduna, InterRisk i Inter Polska.

Różnica polega też na liczbie lekarzy specjalistów. W pakiecie podstawowym najmniej (5) ma oferta Signal Iduna, trochę więcej (9) AXA, następnie TU Zdrowie (16) i InterRisk (18), a najwięcej (Inter Polska (64), czyli najdroższa polisa w tym zestawieniu.

Pod kątem liczby dostępnych badań medycznych okazuje się, że najtańsze TU Zdrowie ma ich najwięcej (190), nieco mniej posiada Inter Polska (173), później różnica jest bardziej wyraźna za sprawą Signal Iduna (116), InterRisk (89) i AXA (33).


Składka za ponad 100 zł miesięcznie – przykładowe ceny w wariancie rozszerzonym


Warianty rozszerzone posiadają zwykle opiekę lekarzy specjalistów, rehabilitację czy bardzo specjalistyczne badania.

Ceny rozszerzonych polis zdrowotnych są kilka razy droższe niż koszt tych samych polis w wariancie podstawowym. Średnio na taki wariant wydamy około 150 zł miesięcznie. Przykładowo:
 • 125 zł – InterRisk, Antidotum Plus;
 • 130 zł – AXA, Ochrona z Plusem;
 • 168 zł – TU Zdrowie, Polisa Zdrowie;
 • 245 zł – Inter Polska, Vision;
Bez względu na wariant maksymalny wiek ubezpieczonego pozostaje bez zmian. 

Różnica dotyczy za to lekarzy specjalistów. W pakiecie podstawowym najmniej (24) ma oferta AXA, prawie 2 razy więcej (40) TU Zdrowie, a najwięcej (65) Inter Polska oraz InterRisk.

Pod kątem liczby dostępnych badań medycznych okazuje się, że wszystkie oferty bije na głowę TU Zdrowie (466). Trzykrotnie mniej zawiera oferta AXA (176), Inter Polska (175) i InterRisk (135).


Gdzie szukać ubezpieczenia zdrowotnego?


Dzięki wykorzystaniu internetu znalezienie polisy jest bardzo proste. Najlepiej sprawdzić wcześniej aktualny ranking i porównać kilka polis pod względem ceny, liczby lekarzy i badań oraz innych składników dostępnych w zależności od wariantu.

Jeśli zdecydujemy się na zakup polisy online, wystarczy wypełnić wniosek na stronie ubezpieczyciela – zostaniemy tam przekierowani z poziomu rankingu. Przykładowo, chcąc ubezpieczyć się w Inter Polska, trzeb wypełnić krótki formularz. Ubezpieczyciel pyta m.in. o okres, okres ubezpieczenia oraz płatność (sposób i częstotliwość).
 1. Wybieramy wariant – w Inter Polska do wyboru są aż 4
 2. Odpowiadamy na pytanie: Czy chcesz wykupić karencję ogólną?
 3. Wpisujemy datę rozpoczęcia ochrony
 4. Ustalamy częstotliwość opłacania składki – co miesiąc, co kwartał, co pół rok, co rok
 5. Wybieramy opcje dodatkowe spośród: dzienny zasiłek szpitalny, koszty leczenia za granicą, protetyka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, powtórna opinia medyczna, rehabilitacja, NNW, poważne zachorowanie, operacja
 6. W dodatkach NNW, poważne zachorowanie, operacja ustalamy sumę ubezpieczenia, np. 10 000 zł, 20 000 zł, 50 000 zł czy dzienny zasiłek szpitalny na poziomie 50 zł, 100 zł czy 150 zł
 7. Określamy liczbę ubezpieczonych na polisie – od 1 do 6 osób
 8. Wpisujemy numer PESEL
 9. Odpowiadamy na jedno z pytań pomocniczych: Czy usunięto zęby?
Na tym etapie możemy przeliczyć składkę – zarówno jej ratę, jak i całą płatność. A także wysokość jednorazowej opłaty za wykup karencji. Opłata ta zostanie naliczona przy pierwszej racie.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Ubezpieczenie zdrowotne daje praktyczną pomoc finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 8 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 40 złotych miesięcznie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć
1. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tym samym, co polisa na życie, ale niektóre ryzyka są w obu produktach zbieżne

2. W niektórych sytuacjach ochrona z polisy zdrowotnej będzie nieprzydatna, jeśli zdarzenie jest wymienione na liście wyłączeń odpowiedzialności

3. Cena polisy zależy od wybranego wariantu – podstawowy to koszt średnio od 60 zł, a rozszerzony od 150 zł miesięcznie

4. Polisę zdrowotną najlepiej kupić online i sprawdzić wcześniej w rankingu ofertę konkurencyjnych towarzystw
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Tomasz

2018-08-10 13:40:23

Pragnę wykupić jakieś ubezpieczenie na zdrowie na kolejne pół roku. Stan zdrowia świetny. Rzuciłem pracę, mieszkam w innym miescie niż jestem zamedlowany i nie pasuje mi wracać i rejestrować się jako bezrobotny w moim dawnym miejscu zamieszkania. To właśnie dlatego chciałbym zamiast NFZ kupić jakieś ubezpieczenie zdrowotne. Jest to w ogóle możliwe?

Odpowiedź Redakcji

2019-04-10 09:29:07

To jak najbardziej możliwe, przy czym większość towarzystw oferuje umowy na 12 miesięcy. Aby znaleźć niedrogi produkt, zachęcamy do skorzystania z naszej porównywarki. A wcześniej warto zajrzeć do rankingu polis zdrowotnych na https://rankomat.pl/ubezpieczenia-zdrowotne

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia