Ubezpieczenie od koronawirusa COVID-19

Koronawirus dotarł już wszędzie i zmienił codzienne życie wielu ludzi. Sprawdziliśmy, jak na pandemię zareagowały firmy ubezpieczeniowe w polisach na życie, zdrowie i turystycznych.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

W obliczu pandemii COVID-19 na rynku pojawiły się nawet produkty dedykowane. Poniżej pokazujemy, jak się ubezpieczyć od koronawirusa oraz komu i w jakich sytuacjach przysługuje świadczenie.


Jak ubezpieczyciele traktują koronawirusa COVID-19?


W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wielu firm ubezpieczających możemy przeczytać, że epidemia należy do generalnych wyłączeń odpowiedzialności. Jeśli w danym państwie zostanie ogłoszony stan epidemii, ubezpieczyciel nie musi pokrywać kosztów leczenia związanych z zakażeniem wirusem. Firma ubezpieczająca nie musi także wypłacać stosownego odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW).

Większość firm ubezpieczających w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zaliczała do generalnych wyłączeń odpowiedzialności zarówno epidemię, jak i pandemię. Obecna sytuacja sprawiła jednak, że oferty firm ubezpieczeniowych uległy zmianie. W większości przypadków ubezpieczony może liczyć na pokrycie kosztów leczenia w związku z nagłym zachorowaniem na COVID-19.

Jednak nie wszystkie firmy uznają epidemię, pandemię oraz stan epidemii za to samo. Można zaobserwować także duże różnice w oferowanym wsparciu na czas kwarantanny.

 

Koronawirus a polisa na życie i zdrowie


W przypadku ubezpieczenia na życie polisa obejmuje m.in. zgon ubezpieczonego z powodu koronawirusa i na wypadek pobytu w szpitalu, jeśli pobyt był spowodowany przez COVID-19.
 
Firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowanie za koronawirusa jako zdiagnozowaną chorobę.
 
W ubezpieczeniu na życie AXA osoba, u której podejrzewa się zakażenie lub u której zakażenie zostało potwierdzone, przebywająca w szpitalu (nie na kwarantannie), może liczyć na wypłatę świadczenia. 
 
Ochrona obejmuje także przypadki śmiertelne. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia na życie PZU, obejmuje ono ochroną także w przypadku następstw choroby COVID-19. Świadczenia są wypłacane za pobyt w szpitalu oraz z tytułu śmierci na skutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 
Grupowe Ubezpieczenie COVID-19 Generali pozwala na ochronę pracowników na wypadek zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Polisa obejmuje sytuacje, w których u pracownika zdiagnozowano COVID-19 i może liczyć na sfinansowanie pobytu w szpitalu lub OIT wskutek zachorowania. W ramach polisy Generali zapewnia także praktyczne usługi assistance po hospitalizacji, takie jak np. opieka nad dzieckiem, czy transport medyczny.


Koronawirus a ubezpieczenie NNW


Na obecną sytuację szybko zareagowała firma ubezpieczeniowa Generali, wprowadzając dodatkowe formy ochrony w Ubezpieczeniu NNW Szkolnym. Dedykowana dla dzieci i młodzieży od 7 do 25 roku życia polisa obejmuje także poważne zachorowanie Ubezpieczonego, w tym pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby COVID-19. W przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni świadczenie jest wypłacane jednorazowo, można z niego skorzystać maksymalnie 2 razy w roku. W ofercie znajdziemy także dodatkowe świadczenie przysługujące wtedy, gdy z powodu COVID-19 Ubezpieczony znalazł się na OIOM-ie.


Koronawirus a polisa turystyczna


Sporo ubezpieczycieli (AXA, Generali, Nationale-Nederlanden, Proama, PZU, Wiener, Warta) zapewnia ochronę w razie zachorowania na koronawirusa za granicą, zasady ubezpieczania mogą się jednak zmieniać wraz z rozwojem sytuacji. 

Ubezpieczeni w AXA zmuszeni do wydłużenia pobytu za granicą mogą skorzystać z nadzwyczajnego trybu przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. Aby polisa zaczęła obowiązywać od następnego dnia, ubezpieczony musi wskazać, że przebywa w Polsce (mimo że faktycznie znajduje się za granicą). AXA uzna to za rozszerzenie ubezpieczenia. Obecnie wszystkie polisy turystyczne AXA zapewniają ochronę w przypadku zakażenia się koronawirusem. Dotyczy to zarówno miejsc, w których do tej pory nie było COVID-19, jak i tych, w których ogłoszono stan epidemii. Ubezpieczyciel pokrywa koszty skutków nagłego zachorowania w podróży.
 
PZU gwarantuje ochronę wtedy, gdy epidemia została oficjalnie ogłoszona oraz gdy pobyt ubezpieczonego za granicą trwa do 30 dni. Z kolei TU Europa oferuje ubezpieczenie turystyczne dla osób, które zachorują na COVID-19 poza terenem Chin. 
 
Nationale-Nederlanden pokrywa koszty leczenia, polisa turystyczna nie obejmuje jednak kosztów związanych z pobytem na kwarantannie w innym kraju, a także sytuacji, w których ubezpieczony działał wbrew miejscowemu prawu oraz zaleceniom władz lokalnych.
 
W przypadku ubezpieczenia turystycznego Aviva w warunkach ubezpieczenia przeczytamy, że polisa nie obejmuje ochrony w zakresie kosztów leczenia i assistance w podróży krajowej lub zagranicznej w następstwie epidemii (w tym COVID-19). Ubezpieczyciel nie pokrywa także kosztów rezygnacji z wyjazdu ani kosztów pobytu na kwarantannie.

 

Koronawirus a ubezpieczenie od kosztów rezygnacji


Poza wymienionymi wariantami dostępne jest także ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, czyli polisa obowiązująca, gdy doszło do anulowania podróży, biletów, noclegów lub innych wydarzeń.

Ubezpieczenie obowiązuje w razie ogłoszenia stanu epidemii. W przypadku AXA polisa zadziała, gdy do zachorowania na koronawirusa doszło w Polsce, natomiast nie obowiązuje ona, gdy zrezygnowano z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem. Tymczasem Nationale-Nederlanded oferuje ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, ale sprzedaż polis została wstrzymana na czas pandemii COVID-19.


Ubezpieczenie od COVID-19 w wybranych firmach ubezpieczeniowych

Aviva Ubezpieczenie turystyczne chroni w razie pandemii, pokrywając koszty pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Polisa nie obejmuje ochrony w zakresie kosztów leczenia i assistance w podróży krajowej lub zagranicznej, nie pokrywa także kosztów rezygnacji z wyjazdu ani kosztów pobytu na kwarantannie.
Nationale-Nederlanden Ubezpieczenie obejmuje koszty pobytu w szpitalu w związku z zachorowaniem wywołanym wiusem COVID-19.
Generali Ubezpieczenie obejmuje zasiłek szpitalny oraz Assistance, w tym także pomoc domową oraz transport medyczny). Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży obejmuje poważne zachorowanie Ubezpieczonego, polisa przysługuje, gdy chory przebywa w szpitalu wskutek choroby COVID-19. Dostępne jest także Grupowe Ubezpieczenie COVID-19 dla pracowników.
AXA Ubezpieczenie na życie Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny, Wariant Życie z Plusem obejmuje kilka wariantów ochronnych, takich jak pobyt w szpitalu w związku z COVID-19, pobyt na OIOM/OIT, rekonwalescencja, sanatorium czy śmierć ubezpieczonego.
Warta Poszczególne warianty ubezpieczenia chronią ubezpieczonego oraz jego rodzinę na wypadek, gdyby w wyniku zachorowania na COVID-19 trafił on do szpitala. Zachorowania w związku z koronawirusem są także objęte ochroną w ramach ubezpieczenia turystycznego.
PZU Ubezpieczenie na życie PZU Życie SA obejmuje ochroną także w przypadku epidemii lub pandemii. Polisa na życie dotyczy osób, u których wystąpiły następstwa choroby COVID-19. Świadczenia są wypłacane za pobyt w szpitalu oraz z tytułu śmierci będącej skutkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Źródło: opracowanie własne.

 

Jak ubezpieczyć się od zachorowania na COVID-19?


W polisach życiowych i zdrowotnych warto zwrócić uwagę na zakres ochrony, szczególnie przypadku pobytu w szpitalu czy leczenia szpitalnego (te pojęcia są używane zamiennie). A także wysokość świadczenia, bo za każdy dzień leczenia w placówce medycznej z powodu COVID-19 można otrzymać nawet 500 zł.

W polisach turystycznych najlepiej wybrać polisę o wysokich kosztach leczenia i szerokim zakresie usług Assistance. Dzięki temu w przypadku zarażenia ubezpieczony będzie mógł liczyć na pomoc finansową, organizację transportu powrotnego do kraju, organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, a nawet przekazywanie pilnych informacji rodzinie. Cena takiego ubezpieczenia wynosi kilka złotych dziennie – na terenie Europy jest to od 2,30 zł/dzień, a w innych krajach świata – od 4,30 zł dziennie.
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!  

Polisa zdrowotna ma zagwarantować nam wsparcie finansowe w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, także w obliczu koronawirusa COVID-19. Istotna jest cena takiego ubezpieczenia, dlatego, aby nie doszło przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 8 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 40 złotych miesięcznie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć
1. Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania w przypadku wykrycia u ubezpieczonego COVID-19
 
2. Ubezpieczony może liczyć na świadczenia związane ze skutkami choroby, np. pobytem w szpitalu
 
3. W ramach polisy turystycznej w większości przypadków można uzyskać pokrycie kosztów koszty skutków nagłego zachorowania w podróży
 
4. Niektóre polisy nie obejmują kosztów związanych z pobytem na kwarantannie w innym kraju 
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (2)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Anonimka9

2021-04-04 19:03:53

Ubezpieczyłem dziecko od zachorowania w link4. Po miesiącu link stwierdził że to ubezpieczenie obejmuje też covid-19. Po pół roku moje dziecko zachorowało na covid i... Ubezpieczyciel odmówił wypłaty bo według nich w momencie podpisywania umowy nie traktowali covid-19 jako choroby. Uważajcie zatem ci podpisujecie i nie ufajcie we wszystko co usłyszycie.

Nowik

2021-04-04 19:06:44

Też miałem problemy z link4. Mili jak chcą byś podpisał umowę, potem mieszają ludzi z blotem. Przeszedłem do innego ubezpieczyciela...całkiem inne traktowanie.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia