Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Ubezpieczenie zdrowotne TU Zdrowie - porównujemy warianty

Rekordowa liczba dostępnych badań lekarskich w pakiecie rozszerzonym. Pod tym względem oferta TU Zdrowie bije na głowę konkurencję. Sprawdzamy, czy to wystarczy, aby kupić polisę zdrowotną w tym właśnie towarzystwie.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Osoby, które są zainteresowane zakup polisy zdrowotnej, mają spory, a czasem nawet zbyt szeroki wybór. Łatwo wówczas o błąd i zbyt pochopną decyzję. Dlatego Przed zakupem należy zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy – co gwarantuje oferta, jaki zakres ochrony zapewnia, jakie ma wyłączenia odpowiedzialności oraz – co najważniejsze – czy będzie nas stać na regularne opłacanie składek?


Co oferuje TU Zdrowie w zakresie ochrony zdrowia?


TU Zdrowie swój produkt kieruje do szerokiego grona klientów – przystąpić do polisy mogą osoby, które nie ukończyły 70 roku życia. W zakres zakupionej ochrony można włączyć również bliskich.

Ochrona z polisy zaczyna się z pierwszym dniem każdego miesiąca, aby ochrona zaczęła się od pierwszego dnia miesiąca – składkę należy opłacić maksymalnie do 20-tego dnia wcześniejszego miesiąca. Umowa, jak w przypadku większości ubezpieczeń zdrowotnych – trwa 12 miesięcy.

Częstotliwość płacenia składki można dopasować do swoich możliwości – opłacać można ją zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Suma ubezpieczenia, a co za tym idzie – wysokość składki obliczana pod dokonaniu oceny ryzyka na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Aby poznać szczegóły oferty TU Zdrowie, przeanalizowaliśmy 2 produkty różniące się zakresem ochrony i ceną. Chodzi o ubezpieczenie TU Zdrowie w wariancie podstawowym (Basic) i rozszerzonym (Prestige).

 

TU Zdrowie BASIC – wariant podstawowy


Oferta zainteresuje z pewnością osoby, którym zależy na tym, aby polisa zdrowotna nie kosztowała za wiele. Ubezpieczenie w opcji BASIC kosztować może od 32 zł miesięcznie – cena uzależniona jest od umów dodatkowych, na które można się zdecydować, by poszerzyć zakres ochrony.

Wariant BASIC oferuje pomoc medyczną u lekarzy 16 różnych specjalizacji. W przypadku badań – można wykonać aż 190 różnych, w tym również cytologię czy RTG. Ten pakiet nie gwarantuje jednak szerokiego zakresu wsparcia – ubezpieczony nie ma możliwości skorzystania z opcji wizyty domowej lekarza, rehabilitacji. Pakiet nie przewiduje również wsparcia w postaci assistance.

W przypadku osób zainteresowanych szczepieniami – opcja BASIC zapewnia możliwość zaszczepienia przeciw grypie. Jest to zatem oferta dość tania, jednak ograniczona w swoim zakresie. Osoby o dokładnie sprecyzowanych potrzebach mogą oczekiwać nieco bardziej rozbudowanej ochrony.

Polisa TU Zdrowie - wariant BASIC

Cena składki miesięcznej Liczba lekarzy specjalistów Liczba badań Wizyty domowe Rehabilitacja Szczepienia
od 32 zł 16 190 brak brak przeciw grypie

Tabela 1. Opracowanie rankomat.pl.TU Zdrowie PRESTIGE – wariant rozszerzony 


Inną ochronę z kolei oferuje opcja rozszerzona czyli PRESTIGE. Jest to pakiet, którego składka miesięczna wynosić będzie od 168 zł w zależności od opcji dodatkowych, na które zdecyduje się ubezpieczony.

W ramach pakietu PRESTIGE uzyskać można pomoc u lekarzy aż 40 specjalizacji oraz wykonać 466 różnych badań. Wśród badań – o czym warto wspomnieć – można wykonać również badania, które należą do grupy droższych czyli tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny.

Ubezpieczonemu przysługują również wizyty domowe, nielimitowana rehabilitacja, a także szczepienia przeciw grypie, WZW typu A, WZW typu B, odrze, różyczce, śwince, odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu.

Polisa TU Zdrowie - wariant PRESTIGE

Cena składki miesięcznej Liczba lekarzy specjalistów Liczba badań Wizyty domowe Rehabilitacja Szczepienia
od 168 zł 40 466 tak bez limitu
  • przeciw grypie WZW typu A i WZW typu B,
  • odrze
  • różyczce
  • śwince
  • odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu

Tabela 2. Opracowanie rankomat.pl.


Jak widać, oferta zapewnia sporo – jednak należy pamiętać, że składka miesięczna jest dość wysoka. Decyzja o zakupie powinna być podyktowana zatem dokładną analizą własnych potrzeb, by nie przepłacać za ubezpieczenie. Jeśli ubezpieczony wymaga specjalistycznego leczenia, którego nie oferuje opcja PRESTIGE – istnieją inne możliwości, które oferują inne towarzystwa ubezpieczeniowe, o czym warto pamiętać.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 
 

Ograniczona ochrona TU Zdrowie


W sytuacji, gdy oferta towarzystwa TU Zdrowie wyda się odpowiednia – trzeba wziąć pod uwagę jeszcze inne kwestie ubezpieczenia, a mianowicie wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od warunków umowy. Takie ograniczenia określa umowa każdego produktu ubezpieczeniowego, zatem warto zapoznać się z nimi przed zakupem. Może okazać się, że wybrana polisa posiada bardzo niekorzystne warunki, co ostatecznie zaważy na decyzji o zakupie polisy.

Jakie ograniczenia stosuje TU Zdrowie? To przede wszystkim karencja, jaka jest dokładnie opisana w Katalogu Świadczeń. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, które wystąpiły w czasie trwania karencji.

Dodatkowo w czasie opóźnienia się z opłaceniem składki – ochrona zostaje zawieszona do momentu uregulowania płatności. Jeśli zatem ubezpieczony przeoczy moment terminu składki i np. ureguluje ją po miesiącu – przez ten miesiąc pozostanie bez ochrony.

Ponadto towarzystwo nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia ubezpieczeniowe, które były spowodowane:
  • wprowadzeniem i występowaniem stanu wyjątkowego, stanu wojennego, wojny, a także działań wojennych,
  • wadą fizyczną lub psychiczną, która ujawniła się przed pierwszym rokiem życia osoby ubezpieczonej,
  • spożyciem przez osobę ubezpieczoną alkoholu, środków odurzających lub uzależniających,
  • leczeniem i diagnozowaniem niepłodności,
  • stanem zdrowia, którego objawy pojawiły się przed zawarciem umowy.


Nasz typ


Przed zakupem warto zastanowić się nad swoimi potrzebami – jacy lekarze specjaliści mogą być potrzebni w najbliższym czasie, które badania mogą okazać się potrzebne, czy może zaistnieć konieczność wizyt domowych lub rehabilitacji.

Zakres ochrony w pakietach BASIC i PRESTIGE

Zakres i cena Wariant BASIC
od 32 zł miesięcznie
Wariant PRESTIGE
od 168 zł miesięcznie
Opieka podstawowa
choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, pediatria, zabiegi pielęgniarskie
 
choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, pediatria, zabiegi pielęgniarskie
Opieka specjalistyczna chirurgia, chirurgia onkologiczna, laryngologia, neurologia, okulistyka, onkologia, pulmonologia, urologia
chirurgia, chirurgia onkologiczna, laryngologia, neurologia, okulistyka, onkologia, pulmonologia, urologia, alergologia, anestezjologia, chirurgia naczyniowa, dermatologia, hematologia, kardiologia, ortopedia, proktologia, reumatologia, choroby zakaźne, diabetologia, endokrynologia, gastroenterologia, nefrologia, neurochirurgia, ginekologia, konsultacje profesorskie
 
Badania obrazowe RTG, USG, badania czynnościowe RTG, USG, badania czynnościowe, endoskopia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
Badania laboratoryjne hematologia, biochemia, markery nowotworowe, badanie moczu hematologia, biochemia, markery nowotworowe, badanie moczu, diagnostyka cukrzycy, hormony, serologia, mikrobiologia,
Wizyty domowe lekarskie nie tak
Wizyty domowe pielęgniarskie nie tak
Szczepienia przeciw grypie przeciw grypie/inne
Profilaktyka (raz w roku)
dla kobiet – cytologia, USG piersi/mammografia
dla mężczyzn – kardiolog, lipidogram, ECHO serca/test wysiłkowy
 
dla kobiet – cytologia, USG piersi/mammografia
dla mężczyzn – kardiolog, lipidogram, ECHO serca/test wysiłkowy

Rehabilitacja (nielimitowane zabiegi po złamaniach i zwichnięciach)
 
nie tak

Leczenie szpitalne (planowane zabiegi szpitalne)
 
nie tak

Tabela 3. Na podstawie informacji TU Zdrowie.

 
To, co przede wszystkim należy wykonać przed zakupem polisy zdrowotnej, to porównanie ofert ze sobą – trzeba zorientować się czy w podobnej cenie nie przysługuje lepsza ochrona, szerszy zakres usług.

Polisa TU Zdrowie w wariancie podstawowym BASIC jest najtańsza spośród innych obecnych w rankingu polis zdrowotnych Rankomat.pl. Oferta ustępuje jednakliczbie lekarzy specjalistów – szerszy zakres posiada InterRisk (Antidotum Plus) i Inter Polska (Vision). Podobna liczba badań jest również w ostatnim z zestawionych produktów, ale za cztery razy więcej miesięcznie.

TU Zdrowie Basic i konkurencja

Produkt Cena składki miesięcznej Liczba lekarzy specjalistów Liczba badań

TU Zdrowie
Basic
 
od 32 zł 16 190

Signal Iduna
Direct
 
od 41 zł 5 116

Signal Iduna
Polmed
 
od 62 zł 15 110

InterRisk
Antidotum Plus
 
od 65 zł 18 89

AXA
Ochrona z Plusem
 
od 68 zł 9 33

Signal Iduna
Start+
 
od 99 zł 15 110

Inter Polska
Vision
 
od 125 zł 64 173

Tabela 4. Na podstawie rankingu polis zdrowotnych rankomat.pl.


Polisa TU Zdrowie w wariancie rozszerzonym PRESTIGE nie jest już najtańsza w zestawieniu konkurencyjnych ofert rankingu Rankomat.pl, choć więcej trzeba zapłacić za polisę Inter Polska (Vision). Liczbę lekarzy specjalistów podbija oferta InterRisk i Inter Polska. Ale już pod kątem liczby badań TU Zdrowie nie ma sobie równych. Każda z konkurencyjnych ofert ma prawie 3 razy mniej badań.

TU Zdrowie Prestige i konkurencja

Produkt Cena składki miesięcznej Liczba lekarzy specjalistów Liczba badań

TU Zdrowie
Polisa Zdrowie
 
od 168 zł 40 466

InterRisk
Antidotum Plus
 
od 125 zł 65 135

AXA
Ochrona z Plusem
 
od 130 zł 24 176

Inter Polska
Vision
 
od 245 zł 65 175

Tabela 5. Na podstawie rankingu polis zdrowotnych rankomat.pl.

 
Podsumowując – dla kogo oferta TU Zdrowie będzie korzystnym rozwiązaniem? Z całą pewnością dla tych osób, którym zależy na najtańszym rozwiązaniu (opcja BASIC) oraz dla tych, którym zależy na wykonaniu kompleksowych badań diagnostycznych (opcja PRESTIGE), ponieważ oferta posiada największą liczbę badań wśród pozostałych ofert.

Najlepiej jednak zdać się na samodzielne porównanie z pomocą rankingu ubezpieczeniowego, by móc wybrać opcję najbardziej dopasowaną do swoich preferencji.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 


Ubezpieczenie zdrowotne daje praktyczną pomoc finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 8 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 40 złotych miesięcznie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć
1. Opcja BASIC polisy zdrowotnej TU Zdrowie to jedna z najtańszych ofert – składka miesięczna zaczyna się od 32 zł

2. Opcja PRESTIGE zapewnia ubezpieczonemu największą liczbę badań diagnostycznych – jest ich ponad 400

3. Wybór polisy zdrowotnej wymaga wcześniejszego porównania z innymi ofertami, by uniknąć przepłacania za ubezpieczenie

4. W porównaniu ofert najbardziej przydaje się ranking ubezpieczeniowy
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
3
9
6
2
4
4

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy