Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny

Podwójna polisa OC - zasady, o których musimy pamiętać...

Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny
Właśnie dowiedziałeś się, że zamiast jednej polisy OC, posiadasz dwie? Nie ma powodów do paniki, ale lepiej od razu weź się do działania. Poniżej wyjaśniamy kiedy powstaje podwójne ubezpieczenie OC, jak rozwiązać problem i ile to będzie kosztowało.

Na wstępie najważniejsza rzecz – każda całoroczna umowa OC (którą zawarłeś osobiście) odnawia się automatycznie. Jeśli więc jej nie wypowiesz, to może trwać niemal w nieskończoność! Dlatego pamiętaj – jeśli chcesz zrezygnować z OC, musisz wypowiedzieć OC najpóźniej dzień przed końcem okresu ochrony.

Porównaj polisy OC/AC

 

Dlaczego ubezpieczyciel wystawia drugą polisę OC?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - bo musi. Zmusza go do tego Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a konkretnie jej 28. artykuł. 

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Tak więc w sytuacji, kiedy ubezpieczony posiadacz nie złoży wypowiedzenia najpóźniej na jeden dzień przed końcem umowy, ulega ona automatycznemu wznowieniu na okres kolejnych 12 miesięcy u tego samego ubezpieczyciela. Przy czym warunkiem dodatkowym aby nastąpiło automatyczne wznowienie takiej umowy jest to, aby składka za mijający okres 12 miesięcy została zapłacona w całości (art. 28 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

- powiedział Bartłomiej Matuszczak, główny specjalista Biura Rzecznika Finansowego.

Takie regulacje prawne mają na celu zabezpieczenie interesu osób pokrzywdzonych w wypadkach spowodowanych przez sprawców bez ważnej polisy OC, oraz interesu państwa, które za pośrednictwem UFG musi wypłacić odszkodowanie. Owszem, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawi potem regres ubezpieczeniowy sprawcy i zażąda zwrotu pieniędzy, ale ze ściągalnością zobowiązań bywa różnie.

Najwyższy regres ubezpieczeniowy w Polsce wyniósł 1,3 miliona zł. Dotyczył paraliżu całego ciała pasażera motocyklu, którego kierowca nie miał prawa jazdy ani OC. Ilu Polaków mogłoby sobie pozwolić na zapłatę takiego odszkodowania? Według raportu KPMG 265 tys. Polaków zarabia ponad 20 tys. zł brutto miesięcznie, a tylko 69 tys. ponad 50 tys. zł brutto miesięcznie. 32 tys. Polaków zarabia przynajmniej milion złotych rocznie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że samochodów w Polsce jest prawie 30 milionów, a kierowców ok. 21 milionów, możemy założyć, że mało kto mógłby zwrócić takie pieniądze z regresu. 

Co zatem można zrobić, żeby nie dostać drugiej polisy OC? Jak uniknąć podwójnego ubezpieczenia? To też jest bardzo proste - wystarczy w odpowiedni sposób dać znać ubezpieczycielowi, że nie chcesz kontynuować polisy OC. 

Złóż pisemne wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Zgodnie z postanowieniami Ustawy, aby zakład ubezpieczeń mógł uznać wypowiedzenie OC za skuteczne, na dokumencie muszą się znaleźć następujące informacje:

 • dane posiadacza pojazdu imię i nazwisko lub nazwa posiadacza pojazdu, 
 • dane pojazdu marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN,
 • nazwa zakładu ubezpieczeń, 
 • numer aktualnej polisy OC, 
 • odręczny podpis ubezpieczonego,
 • podstawa prawna wypowiedzenia, 
 • nazwa zakładu ubezpieczeń i numer nowej polisy (dla art. 28a),
 • dokument potwierdzający przeniesienie własności (dla art. 31). 

Istnieją trzy podstawy prawne do wypowiedzenia polisy OC: 

 • art. 28 ust. 1 - na koniec okresu ubezpieczenia, 
 • art. 28a ust. 1 - wypowiedzenie podwójnego OC,
 • art. 31 - wypowiedzenie umowy OC dotychczasowego właściciela pojazdu.

Jeśli masz podwójne OC, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe dosłało Ci polisę automatycznie wznowioną, podstawą prawną dla wypowiedzenia będzie art. 28a. Do wypowiedzenia musisz dołączyć w takim 

Pan Adam zerknął w dokumenty i zauważył, że 31 grudnia wygasa jego polisa OC. Wcześniej zapoznał się więc z innymi ofertami, podpisał umowę z innym towarzystwem, ale nie wiedział, że musi wypowiedzieć starą polisę i w efekcie przedłużyła się ona automatycznie, przez co pan Adam musi płacić za dwa OC.

Czytaj więcej: Jak wypowiedzieć OC u swojego ubezpieczyciela?

Upewnij się, że wypowiedzenie dotarło

Niezależnie od formy złożenia wypowiedzenia, żądaj potwierdzenia przyjęcia dyspozycji.

Forma zgłoszenia Rodzaj potwierdzenia
Osobiście w placówce Opieczętowana adnotacja agenta ubezpieczeniowego danego towarzystwa wraz z datą przyjęcia
Przez e-mail Zwrotne potwierdzenie przyjęcia i wykonania dyspozycji
Pocztą tradycyjną Wyślij wypowiedzenie za pomocą przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru
Przez formularz Po wypełnieniu formularza przyjdzie Ci potwierdzenie złożenia wypowiedzenia na maila. Jeśli nie przyjdzie, udaj się do działu obsługi klienta ubezpieczyciela i upomnij o potwierdzenie. 

Jeśli składasz wypowiedzenie ubezpieczenia OC za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to na Tobie spoczywa obowiązek upewnienia się, że wypowiedzenie OC dotarło do ubezpieczyciela. Jeśli wypowiedzenie nie dotarło, a Ty zignorujesz ten fakt, sam będziesz sobie winny. 

Polisa OC a zakup używanego pojazdu

To rzadka sytuacja, ale możliwa. Gdy kupujesz samochód używany, aktualna polisa OC przechodzi na Ciebie. Sprzedający ma obowiązek Ci ją przekazać. Możesz ją kontynuować albo wypowiedzieć. Możesz też przez pomyłkę kupić OC na siebie. Dojdzie do tego np. w sytuacji, gdy Twoje zrzeczenie się dotychczasowego OC nie dotrze do zakładu ubezpieczeń. 

Przykład: Pani Marta kupiła używany samochód. W internecie przeczytała, że każde auto musi być ubezpieczone, więc jeszcze tego samego dnia wykupiła OC. Pani Marta nie wiedziała jednak, że pojazd kupiła wraz z polisą poprzedniego właściciela i w taki właśnie sposób stała się właścicielką dwóch polis.

Polisę OC zbywcy możesz wypowiedzieć w każdym momencie i wypowiedzenie staje się skuteczne z dniem przyjęcia przez zakład ubezpieczeń. Jednak za okres, w którym zakład ubezpieczeń świadczył ochronę, czyli od dnia zakupu pojazdu do dnia wypowiedzenia, masz obowiązek zapłaty składki. 

Problemy z przesyłką

Zdarza się, że poczta elektroniczna złapie zadyszkę, i Twój mail nie dotrze do adresata. Kiedy chodzi o sprawy błahe, to nie problem. Wysyłasz maila jeszcze raz. Kiedy jednak chodzi o ubezpieczenie pojazdu, ubezpieczyciel może przedłużyć Ci OC. 

Podobnie ma to miejsce w przypadku składania wypowiedzenia pocztą. Poczta, jaka jest, każdy widzi. To, że po drodze coś zginie, albo nie dojdzie na czas, to raczej powszechność, niż wyjątek od reguły. 

Przykład: Pan Michał znalazł korzystną ofertę nowego OC i doskonale wiedział, że w tej sytuacji musi zrezygnować ze starej, by nie przedłużyła się automatycznie. Wysłał więc e-mail z wypowiedzeniem umowy, ale bardzo się zdziwił, gdy okazało się, że mimo to musi opłacić dwie polisy. Powód? E-mail nie dotarł do towarzystwa ubezpieczeniowego, a pan Michał nie miał żadnego dowodu na to, że go wysłał.
 

Brak własnoręcznego podpisu

Kiedy chcesz wypowiedzieć obowiązkowe ubezpieczenie Twojego samochodu, dokument musisz opatrzyć własnoręcznym podpisem. Wypowiedzenie umowy OC złożone dowolną formą komunikacji będzie nieskuteczne bez własnoręcznego podpisu. 

Pani Maria też wiedziała, że należy wysłać wypowiedzenie starego OC. Przezornie wysłała kopertę z wypowiedzeniem dotychczasowej umowy OC za pośrednictwem listu poleconego, by mieć potwierdzenie nadania. Popełniła jednak jeden błąd – zapomniała, że wypowiedzenie należy własnoręcznie podpisać. A że tego nie zrobiła, wypowiedzenie było nieważne i polisa automatycznie została odnowiona.
 

Co robić, gdy masz podwójne ubezpieczenie?

W tej sytuacji należy wypowiedzieć jedną z polis. Ale uwaga! Można wypowiedzieć tylko tę polisę, która została przedłużona automatycznie lub którą zakupiło się wraz z nabyciem używanego pojazdu.

Jest jeszcze jeden przypadek, w którym możesz wypowiedzieć polisę OC i dotyczy on także ubezpieczeń nowo zawartych. A mianowicie – jeśli kupiłeś polisę na odległość (tzn. przez internet, telefonicznie lub korespondencyjnie), to w ciągu 30 dni od dnia nabycia możesz z niej zrezygnować.

Koszt podwójnego ubezpieczenia

Niestety, posiadanie podwójnego OC pociąga za sobą dodatkowe koszty, ale jeśli szybko połapiesz się, że posiadasz dwie polisy, wówczas opłata nie powinna mocno uderzyć po kieszeni. Wszystko dlatego, że płacimy dokładnie za taki okres, przez jaki polisa obowiązywała.

Przykład: 1 stycznia polisa pani Marty odnowiła się automatycznie i rocznie kosztuje 465 zł. Pani Marta zadziałała jednak błyskawicznie i wypowiedziała umowę już 2 stycznia, więc za polisę zapłaci tylko kilka złotych. Gdyby zrobiła to później, koszt ubezpieczenia podniósłby się do kilkudziesięciu lub kilkuset złotych.

Porównaj polisy OC/AC


Podczas zakupu AC, najważniejszym kryterium wyboru jest jednak jego zakres. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. ASS. Taka ochrona kosztuje niewiele, a przyda się w razie nieoczekiwanych problemów podczas podróży. Jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojego samochodu w naszym kalkulatorze OC i AC. W kilka minut porównasz oferty kilku towarzystw w jednym miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą propozycjęubezpieczenia.

Czy mogę wypowiedzieć OC przez Internet? 

Tak, tak długo jak na wypowiedzeniu OC znajdzie się Twój odręczny podpis. Niektóre umowy prawa cywilnego można zawrzeć lub rozwiązać bez względu na formę. Inne, jak porozumienie o przekazaniu praw autorskich czy też właśnie wypowiedzenie umowy OC wymagają formy pisemnej. O ile porozumienie o przekazaniu praw autorskich można podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, o tyle dla wypowiedzenia ubezpieczenia OC taka forma jeszcze nie jest możliwa. 

 

To warto wiedzieć

1. Podwójne ubezpieczenie OC może powstać po zakupie używanego auta lub zmianie ubezpieczyciela. 

2. Możemy wypowiedzieć tylko polisę, którą otrzymalismy od zbywcy lub odnowiioną automatycznie.

3. Wypowiedzenie można złożyć w placówce towarzystwa, tradycyjną pocztą lub przez internet.

4. Musimy płacić za każdy dzień obowiązywania podwójnej polisy, do czasu, gdy OC nie zostanie wypowiedziane.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o podwójną polisę OC

 1. Jak mogę sprawdzić, czy mam podwójne OC?

  Takie informacje znajdziesz przede wszystkim w bazie UFG dostępnej w sieci. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu. Dane o zawartej polisie lub polisach będą też widoczne na Twoim koncie w CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

 2. Czy można mieć dwie polisy OC na ten sam samochód?

  Nie ma to większego sensu. Druga polisa OC nie zwiększa zakresu ani poziomu ochrony. Nie wzrasta również wysokość sum gwarancyjnych, a każda polisa kosztuje. Jeśli zorientujesz się, że masz podwójne OC, najlepiej jak najszybciej złóż wypowiedzenie umowy OC, które przedłużyło się automatycznie na kolejny rok.

 3. Czy po otrzymaniu OC od poprzedniego właściciela samochodu trzeba opłacić składkę?

  Znacznie ma to, czy poprzedni właściciel pojazdu opłacał polisę OC w ratach. Jeśli któraś z nich nie została uregulowana, to na Ciebie spadnie ten obowiązek jako nowego właściciela. Możliwa jest również rekalkulacja składki ze strony TU z uwzględnieniem Twoich danych. W efekcie wysokość składki ulegnie zmianie, nie zawsze korzystnej dla Ciebie.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (14)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Aro

2018-04-10 21:03:41

Mam wykupione dwie nowe polisy oc na jeden samochód co mam zrobić teraz.czy ktoś mi pomoże wyplontsc się z tego problemu.

Jacek

2019-02-28 22:04:47

Nie ma w artkule informacji o takich przypadkach jak podwojne oc u jednego ubezpieczyciela. W tym wypadku ubezpieczyciel nie może sie domagac zapłaty. Ust 28art pkt 3.

adam51

2019-03-09 18:39:38

Szanowni państwo 27.12.2018r wychodziła mi polisa OC w Compensa i wczesniej zwróciłem sie do paru ubezpieczycieli o kalkulację ubezpieczenia OC,miedzy innymi do PZU,Link4,AXA,ale ze polisa w Compensa była najkorzystniejsza to ją przedłużyłem i zapłaciłem.29.01.2019r otrzymuje z PZU upomnienie ze nie zapłaciłem za polise której kalkulacje robiłem w połowie grudnia,więc napisałem wyjasnienie,że chodziło mi o kalkulacje a nie o polise pani Obsługi Klienta kazała mi napisac rezygnacje z tej polsy i podpisac i przesłac do PZU,i tak zrobiłem uważałem sprawe za załatwiona,gdy 7.03.2019r przychodzi mi znów upomnienie że mam niezałaconą polisę, nie pomaga tłumaczenie że z PZU nie zawierałem żadnej polisy tylko kalkulację OC przez stronę internetową Rankomat.Prosze o pomoc jak wybrnąć z tej sytuacji by nie płacic za drugą polise OC..

Ewa

2019-04-08 16:30:28

Do Pana adam51 Jestem w tej samej sytuacji, również rankomat, ale dot Compensy. Polisy u nich nie wybrałam, bo dotychczasowa okazała się korzystniejsza i ją przedłużyłam. Również przeprowadziłam rozmowę z Compensą, i również kazano mi napisać do Obsługi klienta z wyjaśnieniem. Po miesiącu dostałam odp. ,w której Compensa twierdzi że przesłała mi polisę i podaje jakiś adres elektroniczny, którego w ogóle nie znam. Już domagają się drugiej raty. W piśmie twierdzą, ze zaznaczyłam wszystkie zgody i doprowadziłam kalkulację do końca. Może ktoś nam tu poradzi co zrobić. Przecież to jest zwykłe wyłudzenie. Wybieram się do rzecznika konsumenta. Zobaczymy co powie.Gdyby Pan się czegoś dowiedział proszę napisać - spartakella@gmail.com. Pozdrawiam

anonim

2020-03-26 16:35:50

"Pani Maria też wiedziała, że należy wysłać wypowiedzenie starego OC i przezornie zrobiła to za pośrednictwem listu poleconego, by mieć potwierdzenie nadania. Popełniła jednak jeden błąd – zapomniała, że wypowiedzenie należy własnoręcznie podpisać. A że tego nie zrobiła, wypowiedzenie było nieważne i polisa automatycznie została odnowiona." Tak, ale telefonicznie można kupić polisę bez podpisu i wszystko jest zgodne z prawem. Ot cała polska hipokryzja.

ergoshestia

2020-03-31 13:37:34

mi firma erego hestia naliczyła składke za3 miesiace na 1600 zł fajny ubezpieczyciel nie

nixon

2020-05-30 21:04:53

*** z warty naliczyły mi opłatę pomimo, że miałem wykupione ubezpieczenie. Pomimo mojej prośby że nie wiedziałem o tym chorym prawie. *** ich w ***. *** im w ***!!

Marcin

2020-06-24 13:05:51

Witam, zamówiłem ubezpieczenie samochodu w Link4 przez internet. Dzień później zakupiłem ubezpieczenie od mojego agenta w innym towarzystwie. Nie opłaciłem tego z Link 4 bo uważałem, że jeśli nie opłacę, to po prostu przestanie działać. Tak było przynajmniej w innych towarzystwach. Jednak po upływie miesiąca zacząłem dostawać maile i sms-y o nieopłaceniu składki. Mogą ściągnąć ode mnie tą składkę? Muszę wypowiadać umowę?

Michał

2020-10-29 20:23:44

Wykupiłem ubezpieczenie AC i OC dla nowo nabytego samochodu w Avivie. Po kilku dniach zadzwonili do mnie z link4 przedstawili duzo korzystniejsze warunki, więc opłacilem druga polise. W miedzyczasie wypowiedzialem umowe w avivie. Aviva odpisala ze nie na prawidlowy artykuł sie powołałem przy wypowiedzeniu. Teraz juz jest ze dwa miesiace od czasu zawarcia polis. Czy moge zrezygnowac z jednej i żądać zwrotu opłaconych pieniędzy?

Prius3

2021-07-10 11:44:21

To ja Państwu napiszę lepszy numer dostałem telefon od kolegi do agenta u którego kupiłem 2 polisy OC i AC pakiecik polisa opiewała na 2280 zł bardzo dobra cena przyjechał zapłaciłem , ale na polisie była kwota 2280zl a on odemnie chciał 2780 zł twierdząc że to opłata brokera za udostępnienie programu zapaliła mi się lampka tym bardziej że agent przyjechał do mnie pod dom z gotową polisa , ok polisa była aktywna za wszystko zapłaciłem gotówka . Polisa była aktywna ale po 2 tygodniach przyszło upomnienie że nie dokonałem wpłaty za polisę taką i taką zadzwoniłem do firmy wiener bo akurat w tej firmie to było i mówię że po pierwsze agent wziąć odemnie o 500 zł więcej oni mi na to że mnie jako klienta nie interesuje żadna prowizja i żebym natychmiast wypowiedział umowy , zadzwoniłem do agenta przysłał koleżankę oczywiście nie obyło się bez straszenia policja która oddała pieniądze ale nie wypowiedziała tej umowy mniemam że zrobili to specjalnie zwykły przekręt obracają pieniędzmi klienta i wpłacają jak jest wypadek albo ostatnie wezwanie do zapłaty. Ale to nic opisałem wszystko do firmy Wiener nagle stanowisko się zmieniło oni nie wiedzą kto zawarł tą polisę na polisie jest tylko parafia ja jako osoba fizyczna nie mogłem takiej kwoty ubezpieczenia uzyskać ale jak już zauważyłem problem chciałem opłacić te 2280 zł za jedną polisę powiedzieli że nie mogę tylko przez agenta ja mogę opłacić jak oni mi zrobią wyliczenie jako osobie fizycznej które wyszło 3200 zł i wykupiłem po odebraniu polisę w Generali na tą chwilę posiadam 2 polisy a Wiener śmieje mi się w twarz i nie morze ustalić agenta który zawarł ze mną lipna polisę a każda polisa ma nr. Tragedia nie wiem co robić bo mam tak na 2 samochodach jedyne co mi przychodzi do głowy to prowokacja tego agenta bo dalej działa nawet telefonu nie zmienił i wyłożenie na patelni wienerowi ale podejrzewam że też to nic nie da mimo że sprawę zgłosiłem na Policję

Kasia

2021-07-13 10:22:36

Wypowiedzieliśmy umowę oc (przyszło potwierdzenie sms) zawarliśmy nową umowę. W innej firmie . Teraz przychodzą wezwania z poprzedniej dotyczące rzekomo zawartej nowej umowy .złożyłam reklamację której nie uznano twierdząc że została zawarta nowa z osobą nie będąca właścicielem 76 letnia z którą rozmawiał telefonicznie pracownik ubezpieczalni . Rozmowa była ale babcia twierdzi że nie zawierała umów.Co mam zrobić?

Odpowiedź Redakcji

2021-07-15 16:17:04

Aby wypowiedzenie OC w poprzednim towarzystwie było skuteczne, należy je złożyć pisemnie z własnoręcznym podpisem co najmniej na jeden dzień przed wygaśnięciem umowy. Wypowiedzenie można wysłać tradycyjną pocztą na adres ubezpieczyciela, lub przez internet wypełniając formularz na stronie towarzystwa. Niestety wysłanie wiadomości SMS ubezpieczycielowi jest nieskuteczne. Jeśli natomiast wypowiedzenie OC zostało złożone pisemnie w wymaganym terminie, a odwołanie od jego decyzji zostało rozpatrzone negatywnie, można zwrócić się o bezpłatną pomoc do Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/kontakt/.

Jerry

2021-10-08 15:38:50

Uniqa odnawia polisy bez powiadomienia. O polisie dowiesz się dopiero p o4 latach od komornika. Taką politykę ma Uniqa.

Kurant

2022-01-22 23:11:07

Podwójne oc? Do zachodu nam daleko….

Dawid

2022-10-05 13:27:34

Mam dwa ubezpieczenia na jednym aucie, a na drugie aucie nie zostało zapłacone a jest po terminie czy będę płaci karę i ja to załatwić?

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia