Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie kosztów odwołania imprezy turystycznej?

Choć pandemia Covid-19 dobiega końca, sytuacja wciąż jest niepewna i dość dynamiczna. Nagła choroba - ale nie tylko - może w ostatniej chwili pokrzyżować nasze urlopowe plany.

W przypadku podróży z nieco bardziej odległym terminem, warto więc zainwestować w ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży. Sprawdź, jak to zrobić i o czym musisz pamiętać. 

Polisa podróżna zawierająca ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu pozwala zabezpieczyć pieniądze zainwestowane w podróż. W razie choroby, nagłej zmiany planów, spowodowanej ważną sytuacją rodzinną czy zawodową, czy innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych, uniemożliwiających wyjazd, ubezpieczyciel wypłaci bowiem zainwestowane w wyjazd pieniądze. Ochroną można objąć zarówno rezygnację przed wyjazdem, jak i przerwanie wycieczki w trakcie. Podpowiadamy, jak wybrać taką polisę i o czym pamiętać przy jej zakupie. 

Czy można zrezygnować z wyjazdu?

Rezygnacja z wykupionej już w biurze podróży wycieczki jest możliwe tylko w sytuacji, gdy przed wyjazdem wykupimy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. W takim przypadku – jeśli zaistnieją określone przez ubezpieczyciela okoliczności losowe – TU zwróci nam niewykorzystane pieniądze. 

Czym są koszty rezygnacji?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży jest polisą, które zapewnia ochronę przed ponoszeniem strat finansowych na wypadek określonych wydarzeń, które mogą przydarzyć się przed wyjazdem i w jego trakcie. Ochroną można objąć wycieczkę zakupioną w biurze podróży, noclegi i bilety na lot, autokar, pociąg, a nawet wydarzenie, koncert czy konferencję. 

W przypadku ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, warto również wiedzieć co oznacza samo pojęcie „imprezy turystycznej”. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwykle określają imprezę turystyczną jako co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jeden program i objęte wspólną ceną. Musi ona trwać co najmniej 24 godziny albo przewidywać zmianę miejsca pobytu. 

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć różne rodzaje ubezpieczeń od kosztów rezygnacji (podróży, wycieczki, wyjazdu). Zapewniają one ochronę w razie: 

 • całkowitej rezygnacji z podróży – z biletów lotniczych, rezerwacji noclegów i innych opłaconych z góry usług turystycznych 
 • rezygnacji z imprezy turystycznej 
 • rezygnacji z imprezy turystycznej w czasie jej trwania 
 • anulowania biletów na przejazd lub przelot 
 • rezygnacji z noclegów 

Pamiętaj! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie obejmuje przypadków, w których organizator odwoła wycieczkę lub przewoźnik lot. 

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Taka polisa ma szerokie zastosowanie i nie dotyczy tylko i wyłącznie wyjazdów z biurem podróży. Ubezpieczyć można też rezerwacje dokonywane samodzielnie, w zasadzie dotyczy to wszystkich usług turystycznych realizowanych z wyprzedzeniem. Polisą można objąć:

 • umowę zawartą z biurem podróży,
 • rezerwację noclegu,
 • zakup biletu,
 • udział w szkoleniu lub konferencji,
 • wynajem auta,
 • zakup biletu na wydarzenie kulturalne lub sportowe,
 • wynajem lub czarter jachtu,
 • uczestnictwo w rejsie.

W jakich sytuacjach można zrezygnować z podróży?

Każdy ubezpieczyciel określa szereg sytuacji, które w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia są zdefiniowane jako powody uprawniające do przerwania wyjazdu bądź rezygnacji z podróży. W ramach ochrony all risk można ubezpieczyć się od wszystkich powodów, poza tymi wyłączonymi w OWU.

Do najczęstszych powodów rezygnacji zaliczanych przez towarzystwa zalicza się:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub osoby mu bliskiej,
 •  komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego lub osoby mu bliskiej,
 • wyznaczenie daty porodu dla osby ubezpieczonej lub osoby biskiej,
 • śmierć ubezpieczonego lub osoby mu bliskiej,
 • śmierć współuczestnika podróży,
 • poważne zdarzenia losowe, jak pożar, zalanie mieszkania, włamanie, napad,
 • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży,
 • kradzież samochodu bądź jego zniszczenie, które wymaga obecność ubezpieczonego na miejscu (udział w czynnościach administracyjnych),
 • wezwanie do stawienia się przed sądem,
 • egzamin poprawkowy,
 • bezwarunkowe wezwanie do Polski lub kraju rezydencji wystawione przez władze,
 • kradzież z włamaniem lub pożar w zakładzie pracy, który wymaga obecności ubezpieczonego na miejscu,
 • rozpoczęcie pracy,
 • utrata pracy,
 • pobyt w sanatorium,
 • akt terrorystyczny w kraju podróży, poza wyłączonymi kierunkami.

Czy z podróży można zrezygnować przez Covid-19?

Niektórzy ubezpieczyciele oferują pokrycie kosztów rezygnacji z tytułu zachorowania na Covid-19. Dotyczy to oczywiście sytuacji, w której jest to potwierdzone pozytywnym testem na obecność koronawirusa oraz zaświadczeniem lekarskim.

Oto przykłady w wybranych towarzystwach: 

UNIQUA 

 • Obejmuje zachorowanie na Covid-19 pod warunkiem, że osoba ubezpieczona zachoruje przed wyjazdem. Świadczenie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej 

 • Samo zakażenie wirusem bez objawów zaburzenia stanu zdrowia (pacjenci bezobjawowi); jedynie pozytywny wynik testu na covid-19 - nie stanowi zdarzenia ubezpieczeniowego 

 

*W przypadku wariantu Koszty Rezygnacji 100% obowiązuje dodatkowa składka 

 

Europa Ubezpieczenia 

 • Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na Covid-19, potwierdzone testem antygenowym lub PCR i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży 

 • Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na Covid-19, potwierdzone testem antygenowym lub PCR wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży 

 • Objęcie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego lub dzieci współuczestnika podróży obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19. Kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierać daty jej trwania 

Kiedy można kupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej warto rozważyć w szczególności, gdy planujemy wycieczkę typu first minute. Wyjazdy rezerwowane z dużym wyprzedzeniem zwykle są tańsze, ale równocześnie bardziej ryzykowne. 

To, w jakim terminie wykupić można ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, zależy przede wszystkim od ubezpieczyciela. Każde TU ustala bowiem własne limity, uzależnione od ilości dni pozostałych do wyjazdu. Informacje na ten temat znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego towarzystwa. 

Na przykład ubezpieczyciel UNIQUA daje nam możliwość zakupu ubezpieczenia w dowolnym momencie, jeśli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni. W przypadku krótszych terminów, ubezpieczenie kupić możemy tylko w dniu zawarcia umowy dot. podróży. Ubezpieczenia nie można jednak kupić później niż 7 dni przed planowanym wyjazdem. 

Tymczasem TU Europa Ubezpieczenia daje nam możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów: Wariantu Koszty Rezygnacji 100% lub Wariantu Koszty Rezygnacji 100% Max. 

 • W pierwszym, jeśli do wyjazdu zostało więcej niż 30 dni, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można kupić w terminie 10 dni, od dnia podpisania umowy podróży. Jeśli dni zostało mniej niż 30, umowę z ubezpieczycielem można podpisać tylko w dniu zawarcia umowy z biurem podróży. 
 • W przypadku drugiego wariantu, przy większej niż 30 ilości dni, zakupu ubezpieczenia możemy dokonać w  terminie 3 dni po dniu zawarcia umowy z biurem podróży. Jeżeli do wyjazdu zostało 30 lub mniej dni, można to zrobić wyłącznie w dniu zawierania umowy podróży. 

Kiedy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie zadziała?

Zanim zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu, musimy zapoznać się z OWU wybranego ubezpieczyciela. Większość towarzystw odmówi jednak wypłaty odszkodowania, jeżeli: 

 • Ubezpieczony ukrył, że istnieją przeciwwskazania lekarskie do odbycia wyjazdu; 

 • Ubezpieczony ukrył swoje zaburzenia umysłowe lub emocjonalne; 

 • Doszło do pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego, w przypadku chorób istniejących jeszcze przed zawarciem umowy; 

 • U ubezpieczonego przed zawarciem umowy zdiagnozowano chorobę śmiertelną; 

 • Pracodawca ubezpieczonego zmienił lub odwołał jego urlop. 

Ważne! W zależności od konkretnej oferty, wyłączeń może być więcej. Warto więc zachować czujność i dokładnie czytać OWU. 

Czy można ubezpieczyć się od przerwania podróży?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki w wielu przypadkach zapewnia zwrot kosztów nie tylko w przypadku rezygnacji z zaplanowanej podróży, lecz również w sytuacji, gdy z wyjazdu zrezygnujemy w trakcie jego trwania. 

Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku otrzymamy najczęściej 80%-100% zwrotu zapłaconej kwoty, natomiast w drugim - ubezpieczyciel zwróci nam pieniądze za niewykorzystane dni. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna decyzja w tej kwestii należy do ubezpieczyciela. 

Przykład: Pani Agata wykupiła 2-tygodniowe wakacje na Krecie. Pod koniec pierwszego tygodnia, turystka uległa jednak poważnemu wypadkowi podczas uprawiania sportów wodnych, w związku z czym 7 dnia wyjazdu musi wrócić do Polski w celu dalszego leczenia. Przed podróżą Pani Agata przezornie wykupiła ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, dzięki czemu w tej sytuacji ubezpieczyciel zwróci jej niewykorzystane pieniądze. W związku z tym kobieta ostatecznie zapłaci tylko za pierwsze 7 dni wycieczki. 

Ile kosztuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podroży?

W przypadku wycieczki, której koszt to 5 000 PLN, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można kupić już za około 140 PLN. Nieco droższe polisy - o wyższej składce procentowej poniesionych kosztów i zabezpieczające na wypadek przerwania wyjazdu - to koszt niewiele większy, bo około 150-160 PLN. 

Oczywiście w ofercie wielu ubezpieczycieli znaleźć można także droższe polisy. Aby wybrać tę najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb, warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń. Dzięki niemu nie tylko porównamy ze sobą wybrane oferty, ale także kupimy ubezpieczenie online. 

Co warto wiedzieć?
 1. Ubezpieczyciele oferują polisę zapewniajacą zwrot kosztów rezygnacji z podróży.
 2. Każde biuro podróży, przwoźnik, hotel ma prawo do potrącenia kosztów za rezygnację z usługi.
 3. Im późniejsze rezygnacja, tym więcej kosztów zostanie potrąconych.
 4. Tę różnicę zwróci towrzystwo.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy zawsze można zrezygnować z podróży?

  Zarówno biura podróży jak i ubezpieczyciele wprowadzają pewne wyłączenia odpowiedzialności, w których wskazują sytuacje uniemożliwiające zwrot kosztów w związku z odwołaniem wycieczki. Aby to sprawdzić, warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) wybranego ubezpieczyciela.

 2. Czy rezygnując z wyjazdu, poniosę jakieś koszty?

  To zależy od ubezpieczyciela. Większość TU w przypadku rezygnacji z wycieczki, zapewnia zwrot 100% kosztów wyjazdu. Jeśli jednak ubezpieczona osoba odwoła wycieczkę w trakcie jej trwania, otrzyma zwrot pieniędzy wyłącznie za niewykorzystane dni.

 3. Czy warto ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji?

  Tak. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy, jeśli przed zaplanowaną wcześniej podróżą któryś z jej uczestników będzie musiał odwołać wyjazd.

 4. Czy mogę ubezpieczyć od rezygnacji wyjazd last minute?

  Tak, ale warto wcześniej dokładnie sprawdzić, ile czasu na zakup ubezpieczenia przewiduje konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe.

 5. Czy mogę ubezpieczyć od rezygnacji bilet lotniczy?

  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu jest możliwe i można wykupić je samodzielnie, niezależnie od przewoźnika. Nie jest i nie może ono jednak być elementem ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Polisę chroniącą bilet warto wykupić od razu po dokonaniu rezerwacji lotu.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
0
9
6
3
8

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy