Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Ubezpieczenie KL - co powinieneś wiedzieć o kosztach leczenia za granicą?

Brak ubezpieczenia turystycznego za granicą może skutkować poważnymi obciążeniami finansowymi. Dzieje się tak dlatego, że wbrew temu, co sądzi wielu Polaków, EKUZ nie obejmuje swoim zakresem wystarczającej liczby usług medycznych poza Polską.

    Sprawdź Cenę Ubezpieczenia Turystycznego

 

Tymczasem nawet najtańsze ubezpieczenie turystyczne może zapewnić turyście ochronę w wielu aspektach szerszą niż karta EKUZ. Co więc właściwie obejmuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, a czego nie? Czy przed każdą, nawet najkrótszą podróżą warto zakupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne? Wyjaśniamy.  

Co obejmuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?  

Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo i powinna wyrobić bezpłatnie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) przed wyjazdem w podróż zagraniczną. Bez znaczenia jest to, czy wyjazd ma charakter wypoczynkowy, turystyczny, służbowy czy rodzinny. Karta EKUZ to podstawowa ochrona zdrowia za granicą. 

EKUZ obejmuje podstawową opiekę medyczną w państwowych placówkach medycznych w krajach UE, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii. Co ważne, warto wyraźnie podkreślić, że EKUZ działa tylko w placówkach publicznych, a zatem takich, które podpisały umowę z zagranicznym odpowiednikiem polskiego NFZ. Karta gwarantuje bezpłatną pomoc, w niezbędnych przypadkach – w praktyce o tym, czy w danej sytuacji pomoc faktycznie jest niezbędna, decyduje lekarz przyjmujący pacjenta.  

Przykład 1: Anna na wakacjach w Grecji nieszczęśliwie upadła w trakcie spaceru po kamienistej plaży. Skarżyła się na uporczywy ból w stopie. Trafiła do najbliższego szpitala, gdzie udzielono jej pomocy. Był to szpital publiczny, a Anna posiadała kartę EKUZ. Niewątpliwie pomoc w jej przypadku była niezbędna – okazało się, że złamała kość śródstopia. Całą udzieloną Annie pomoc zrefundowano na podstawie karty EKUZ.  

Przykład 2: Dariusz w trakcie wypoczynku w Hiszpanii doznał zapalenia wyrostka robaczkowego. Trafił do najbliższego szpitala, który na szczęście okazał się szpitalem publicznym. Dariusz wyrobił przed wyjazdem kartę EKUZ, a jego stan zdrowia bezsprzecznie wskazywał, że potrzebuje pilnej interwencji lekarskiej. Dzięki karcie EKUZ otrzymał pełną refundację kosztów całej hospitalizacji.  

Czego nie obejmuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?  

EKUZ daje jej posiadaczowi takie same prawa, jak mieszkańcowi danego kraju, ale również nakłada na niego takie same obowiązki. W większości krajów europejskich pacjenci współfinansują wiele usług medycznych. Turyści z Polski, posiadający EKUZ, będą mieli więc taki sam obowiązek. W praktyce oznacza to, że jeśli w jakimś kraju do danego świadczenia musi dopłacać obywatel, to samo będzie musiał zrobić turysta z Polski. 

Ograniczeń w przypadku karty EKUZ jest niestety znacznie więcej. Nie obejmuje ona również:  

 • kosztów leczenia w placówkach prywatnych (a w wielu miejscach na świecie ciężko o łatwy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej!), 

 • świadczeń medycznych nierefundowanych w danym kraju, 

 • kosztów ratownictwa, 

 • transportu medycznego do kraju posiadacza karty EKUZ, 

 • pomocy tłumacza, 

 • pomocy w przypadku utraty bądź kradzieży dokumentów. 

Jak widać, choć kartę EKUZ zdecydowanie warto wyrobić, ponieważ jest bezpłatna, to powinna ona stanowić dodatkowe, a nie jedyne zabezpieczenie turysty. Pełną, znacznie szerszą ochronę zapewnia dodatkowa polisa turystyczna. 

Przykład 1: Joanna w trakcie wyjazdu do Belgii nagle poczuła się bardzo słabo. Poważnie utrudniało jej to codzienne funkcjonowanie. Postanowiła więc udać się co najbliższego szpitala, aby sprawdzić, co jej dolega. W szpitalu wykonano komplet badań. Okazało się, że badania nie wykazały niczego niepokojącego, jednak Joannę obciążono kosztami, wynoszącymi łącznie blisko dwa tysiące Euro. Okazało się, że była to klinika prywatna i karta EKUZ nie zrefunduje kosztów tych badań. Tymczasem Joanna nie wykupiła przed wyjazdem polisy turystycznej, bo była przekonana, że „na pewno nic się nie stanie”, a „karta EKUZ wystarczy”. 

Przykład 2: Adam w trakcie pobytu w Chorwacji doznał złamania nogi z przemieszczeniem. Trafił do szpitala w trybie pilnym. Najbliższą placówką była klinika prywatna. Adamowi udzielono tam niezbędnej pomocy, jednak obciążono go kosztami opiewającymi na kilka tysięcy złotych – w placówkach prywatnych EKUZ nie działa. Dodatkowo Adam musiał z własnej kieszeni pokryć koszty transportu medycznego do Polski, ponieważ powrót autem z unieruchomioną nogą i w złym stanie zdrowia okazał się niemożliwy. Wygenerowało to kolejne równie wysokie koszty. Gdyby Adam przed wyjazdem wykupił ubezpieczenie turystyczne, pokryłby je ubezpieczyciel.  

Czym są koszty leczenia? 

Koszty leczenia (w skrócie: KL) to podstawowy, najważniejszy element każdego dobrego ubezpieczenia turystycznego. Jest to ogół wydatków na świadczenia medyczne, gwarantowany przez ubezpieczyciela na czas wyjazdu zagranicznego.  

To właśnie za sprawą kosztów leczenia wszystkie wydatki związane z leczeniem turysty za granicą, w tym hospitalizacją, zakupem leków itp., pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe. Koszty te zwykle są kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie wyższe niż w Polsce! Właśnie dlatego to tak istotny element polisy.  

Koszty leczenia stanowią gwarancję bezpieczeństwa i dają pewność, że w razie jakichkolwiek problemów ze zdrowiem poza granicami kraju, możemy liczyć na finansową pomoc ubezpieczyciela. Szczegółowy zakres, jak i sumy gwarantowane kosztów leczenia, każde towarzystwo określa indywidualnie.  

Co obejmują koszty leczenia?  

Koszty leczenia uwzględniają niemal wszystkie elementy, jakie mogą mieć związek z leczeniem turysty – w tym również w placówkach prywatnych. Obejmują przede wszystkim:  

 • hospitalizację, 

 • zabiegi i operacje, 

 • wizyty u lekarzy specjalistów, jak również u lekarzy pierwszego kontaktu (domowe i w gabinetach) 

 • badania medyczne, 

 • zakup lekarstw, opatrunków i wszystkich innych niezbędnych środków medycznych, 

 • koszty transportu medycznego do Polski (ambulansem, śmigłowcem), 

 • koszty ratownictwa. 

Czym są sumy gwarantowane w kosztach leczenia?  

Koszty leczenia w każdej ofercie ubezpieczenia opiewają na konkretną sumę – tzw. sumę gwarantowaną. Suma ta wyznacza granicę do jakiej koszty leczenia turysty w całości pokryje ubezpieczyciel.  

Zasadniczo, czym wyższa suma ubezpieczenia oferowana przez ubezpieczyciela, tym bezpieczniej dla turysty. Zaleca się, aby na wyjazdy na terytorium Europy suma KL nie była niższa niż 30 000 euro, a na wyjazdy poza Stary Kontynent – 50 000 euro. Istnieją też specyficzne kraje, w których leczenie jest bardzo drogie – zdecydowanie droższe niż w przypadku reszty świata. Do takich krajów zaliczają się m.in. Stany Zjednoczone, Australia, czy Japonia. W przypadku tych kierunków warto zdecydować się na sumę gwarantowaną opiewającą na 100 000 euro. 

Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w ubezpieczeniaonline.pl

Przykładowo

 • Suma gwarantowana kosztów leczenia na wyjazd do Grecji, która zapewni turyście poczucie bezpieczeństwa, może wynosić 30 000 Euro (ok. 143 000 zł).  

 • Suma gwarantowana na wyjazd do Tajlandii nie powinna być niższa niż 50 000 Euro (ok. 239 000 zł).  

 • Suma gwarantowana na wyjazd do Australii nie powinna być niższa niż 100 000 Euro (ok. 477 000 zł).  

Czego nie obejmują koszty leczenia?  

Zakres kosztów leczenia jest bardzo szeroki, ale zdarzają się także przypadki, w których ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności, a koszty leczenia nie zadziałają. To tzw. wyłączenia. Zaliczamy do nich sytuacje takie jak: 

 • Niedokupienie klauzuli „chorób przewlekłych”. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich osób cierpiących na choroby przewlekłe (np. astma, cukrzyca). Jeśli podróżnik dozna pogorszenia stanu zdrowia w trakcie wyjazdu w związku ze swoją chorobą przewlekłą, a nie dokupił właściwej klauzuli, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów. 

 • Niezgłoszenie sytuacji do centrum alarmowego ubezpieczyciela. Ubezpieczony podróżnik musi poinformować towarzystwo o swoich problemach we wskazanym przez ubezpieczyciela czasie – np. o wypadku czy trafieniu do szpitala. 

 • Rażące zaniedbanie swojego zdrowia. Chodzi o sytuacje takie jak np. skoki do wody w niedozwolonych miejscach, czy wypadek, do którego doszło na skutek bezprawnego wtargnięcia przez turystę na jezdnię.  

 • Próby samobójcze.  

Istnieje jeszcze kilka określonych prawem wyłączeń. Należą do nich sytuacje takie jak m.in. udział ubezpieczonego w bójce, demonstracji, strajku lub ataku terrorystycznym, niewykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych przed podróżą do danego kraju, stan po spożyciu narkotyków, alkoholu lub substancji psychotropowych, a także działania niezgodne z zaleceniami organów państwowych (np. zignorowanie apeli MSZ o niepodróżowanie do danego państwa).  

O co można rozszerzyć ochronę kosztów leczenia?  

Koszty leczenia można rozszerzyć o dodatkowe elementy. Przede wszystkim, jak już wspominaliśmy, w przypadku osób chorujących przewlekle konieczne jest dokupienie klauzuli chorób przewlekłych. To warunek otrzymania wsparcia ubezpieczyciela na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia za granicą w związku z chorobą przewlekłą.  

Na odpowiednie rozszerzenie powinni również zdecydować się podróżnicy planujący aktywne spędzanie czasu. Niezbędna może okazać się tutaj klauzula sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka. Jeśli podróżnik dozna kontuzji lub wypadku podczas uprawiania sportów za granicą, a nie wykupi tej klauzuli, ubezpieczyciel odmówi sfinansowania kosztów leczenia.

Aby dowiedzieć się, które sporty ubezpieczyciele zaliczają do grupy ekstremalnych lub wysokiego ryzyka, wystarczy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

Czy koszty leczenia obejmują zachorowania na COVID-19?  

Obecnie większość towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia w ramach kosztów leczenia wsparcie także w przypadku zachorowania na COVID-19. W ramach takiej pomocy można liczyć na: 

 • pokrycie opłat za wizyty lekarskie, hospitalizację, a także zakup niezbędnych lekarstw, 

 • pokrycie kosztów testów, 

 • pokrycie kosztów kwarantanny i izolacji, 

 • organizację pobytu dla rodzica, gdy na koronawirusa zachoruje dziecko, 

 • organizację powrotu do kraju, 

Przed ostatecznym wyborem polisy warto przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia również również pod kątem ochrony na wypadek COVID-19. Regulacje poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych mogą się od siebie różnić w tym zakresie.  

Dlaczego warto mieć polisę na wyjazd zagraniczny? 

Brak polisy turystycznej podczas wyjazdu za granicę jest bardzo ryzykowny. Karta EKUZ w wielu sytuacjach nie zadziała, a koszty różnego rodzaju usług medycznych (i nie tylko) poza granicami Polski są bardzo wysokie. Ubezpieczenie turystyczne zapewnia wsparcie w zakresie: 

 • Kosztów leczenia. Dzięki nim turysta nie musi z własnej kieszeni finansować kosztów hospitalizacji, lekarstw czy niezbędnych badań.  

 • Transportu medycznego. To element, który w ogóle nie jest refundowany kartą EKUZ. Tymczasem, jeśli dojdzie do konieczności przetransportowania turysty, koszty mogą opiewać nawet na kilkanaście tysięcy złotych. Nie warto ryzykować! 

 • Kosztów ratownictwa. Za sprawą kosztów ratownictwa podróżnik nie musi z własnych środków pokrywać wydatków związanych z akcjami ratowniczymi i poszukiwawczymi. Podobnie jak transport medyczny, akcje te potrafią być bardzo drogie. Warto więc móc w tej kwestii liczyć na wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego. 

 • NNW. Zapewnia poszkodowanemu turyście wypłatę odszkodowania, jeśli w trakcie podróży dozna uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie wynosi określony procent  sumy gwarantowanej wskazanej na polisie.  

 • OC w życiu prywatnym. Bardzo przydatny element polisy turystycznej. Sprawdzi się w każdej sytuacji, w której turysta nieumyślnie wyrządzi szkodę osobie trzeciej. Straty finansowe wynikające z takiej szkody pokryje ubezpieczyciel.  

 • Pakiet Assistance. Zagwarantuje szybką pomoc 24/7 w niemal wszystkich kryzysowych sytuacjach, jakie mogą mieć miejsce w podróży.  

 • Ubezpieczenie bagażu. Element bardzo przydatny dla wszystkich osób, które zabierają ze sobą cenne przedmioty. Zapewni wypłatę określonej kwoty, jeśli dojdzie do kradzieży lub zniszczenia bagażu.  

Trzeba też pamiętać, że wszystkie osoby chorujące przewlekle, muszą dokupić do polisy odpowiednią klauzulę. Na rozszerzenie o klauzulę sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka powinny zdecydować się też osoby, które podczas wyjazdu planują uprawiać różnego rodzaju sporty.  

Towarzystwa ubezpieczeniowe obecnie proponują też szereg innych ciekawych rozwiązań rozszerzających zakres działania polisy. Jednym z nich jest m.in. klauzula alkoholowa. To ciekawe rozszerzenie dla osób, które planują za granicą spożywać alkohol, np. wino do obiadu czy drinka nad basenem. Dzięki tej klauzuli ochrona rozszerzy się również na zdarzenia mające miejsce po spożyciu alkoholu. 

Polisa zapewnia spokój ducha i stabilność finansową. W sytuacji, gdy dochodzi do nieszczęśliwego wypadku i poważnych problemów zdrowotnych, pieniądze nie są dodatkowym powodem do zmartwień. 

Ile kosztuje ubezpieczenie kosztów leczenia? 

Ubezpieczenie turystyczne z pewnością nie zrujnuje budżetu podróżnika. Jego koszt to jedynie niewielki ułamek całej ceny wyjazdu, a ryzyko finansowe, jakie podejmuje turysta jadący za granicę bez polisy – jest znaczące.  

Ważne jednak, aby ubezpieczenie dopasować do swoich potrzeb. Innej ochrony będzie potrzebował turysta, który za granicą planuje uprawiać sporty ekstremalne, a innej narciarz, który chce szusować jedynie po wyznaczonych szlakach. Inne potrzeby będzie miał turysta zwiedzający wyłącznie popularne atrakcje, inne – osoba udająca się w wysokie góry.

Warto przeanalizować swoje potrzeby i dobrać ubezpieczenie z elementami, które odpowiedzą precyzyjnie na nasze oczekiwania. Dzięki naszej porównywarce ubezpieczeń turystycznych jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek.  

  

Polisa turystyczna – Europa 
 (AXA Assistance) 

Polisa turystyczna – kraje spoza UE i EFTA 
(Generali) 

Polisa turystyczna – kraje o wyjątkowo kosztownej opiece medycznej (tu przykład Japonii) 
(Europa Ubezpieczenia) 

Suma kosztów leczenia 

200 000 zł (w tym ochrona COVID-19, zakres 3/7) 

500 000 zł (w tym ochrona COVID-19, zakres 5/7) 

 

1 430 522 zł (w tym ochrona COVID-19, zakres 7/7) 

Ratownictwo 

200 000 zł 

500 000 zł 

47 684 zł 

Assistance 

Usługi assistance w ramach kosztów leczenia, w zakresie również ubezpieczenie pomocy telefonicznej 

Pakiet assistance premium m.in. transport medyczny, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, kierowca zastępczy, odzyskanie danych z aparatu fotograficznego 

Ubezpieczenie pomocy w podróży - wariant The Best 

Bagaż 

1 000 zł 

4 678 zł  

NNW 

20 000 zł 

50 000 zł 

47 684 zł  

OC 

200 000 zł 

476, 841 zł  

Dzienna składka 

4,31 zł  

11,00 zł 

20,00 zł 

 

Porównując oferty w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl, łatwo zauważyć, że nie zawsze większa dzienna składka zapewnia każdą usługę w podwyższonym standardzie i kwocie ubezpieczenia. Wybierając polisę, nie tylko deklarujemy, do jakiego kraju jedziemy, ale także jaki jest nasz stan zdrowia i jak będziemy spędzać czas za granicą.

Na podstawie tych wszystkich wytycznych, ubezpieczyciel przygotowuje dostosowaną ofertę. Przykład z powyższej tabeli pokazuje, że w krajach o wyjątkowo drogiej opiece medycznej, ubezpieczyciel główny nacisk kładzie na zwiększenie środków na leczenie – suma jest 4-krotnie wyższa niż np. na leczenie w Egipcie. Natomiast pozostałe sumy gwarantowane są porównywalne lub nieco wyższe niż w krajach o nie tak drogiej opiece medycznej.
 

    Sprawdź Cenę Ubezpieczenia Turystycznego

Co warto wiedzieć?
 1. Suma gwarantowana kosztów leczenia jest najważniejszym elementem polisy turystycznej.
 2. Koszty leczenia w Europie powinny wynosić co najmniej 30 000 euro, poza Europą 60 000 euro, a w USA czy Japonii 120 000 euro.
 3. EKUZ refunduje jedynie podstawową opiekę medyczną w niektórych krajach.
 4. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski czy akcji ratowniczej.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym są koszty leczenia?

  Koszty leczenia to podstawowy element każdego ubezpieczenia turystycznego. Jest to ogół wydatków na świadczenia medyczne, gwarantowany przez ubezpieczyciela na czas zagranicznej podróży. Górny limit wydatków, jakie pokryje ubezpieczyciel, określa tzw. suma gwarantowana kosztów leczenia.

 2. Czy ubezpieczenie turystyczne jest obowiązkowe?

  Zasadniczo nie. Zdecydowanie warto jednak je wykupić. Karta EKUZ często nie zapewnia wystarczającej ochrony, a pokrycie kosztów leczenia za granicą z własnej kieszeni jest trudne – często wręcz niemożliwe. Polisa to sposób, aby z wyjazdu przywieźć dobre wspomnienia, a nie kłopoty finansowe.

 3. Czy koszty leczenia i ratownictwa to ten sam element ochrony?

  Nie zawsze. Czasem towarzystwa ubezpieczeniowe oddzielają od siebie koszty leczenia i koszty ratownictwa. Te pierwsze – w uproszczeniu – dotyczą kosztów leczenia i hospitalizacji, drugie zaś kosztów ewentualnych akcji ratowniczych, np. z użyciem specjalistycznego sprzętu. Czasem ryzyka te mają na inne sumy gwarantowane. Zależy to od regulacji konkretnego towarzystwa.

 4. Czy można kupić ubezpieczenie bez kosztów leczenia?

  Nie. W przypadku ubezpieczeń turystycznych koszty leczenia są podstawowym, najważniejszym elementem.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
4
6
6

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia