Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu - co trzeba wiedzieć?

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny
W dzisiejszych czasach podróże są codziennością wielu osób. Nie zmienia to jednak faktu, że zdarzają się sytuacje, w których zaplanowany wcześniej wypoczynek trzeba odwołać, bo doszło do niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Ma to miejsce często – choć nie tylko – w przypadku wycieczek z dalekim terminem. Na wypadek konieczności zrezygnowania z podroży, turystów chroni specjalne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Polisa podróżna zawierająca ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu pozwala zabezpieczyć pieniądze zainwestowane w podróż. W razie anulowania wyjazdu organizator ma prawo do potrącenia części kosztów. Ubezpieczenie pozwoli je odzyskać. Podpowiadamy, kiedy można z niego skorzystać, na co uważać i jak je wybrać. 

   Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek polisy online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Czy można zrezygnować z wyjazdu?

Rezygnacja z wykupionej już w biurze podróży wycieczki jest możliwe tylko w sytuacji, gdy przed wyjazdem wykupimy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. W takim przypadku – jeśli zaistnieją określone przez ubezpieczyciela okoliczności losowe – TU zwróci nam niewykorzystane pieniądze. 

Czym jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży jest polisą, które zapewnia ochronę przed ponoszeniem strat finansowych na wypadek określonych wydarzeń, które mogą przydarzyć się przed wyjazdem i w jego trakcie. Ochroną można objąć wycieczkę zakupioną w biurze podróży, noclegi i bilety na lot, autokar, pociąg, a nawet wydarzenie, koncert czy konferencję. 

W przypadku ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, warto również wiedzieć co oznacza samo pojęcie „imprezy turystycznej”. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwykle określają imprezę turystyczną jako co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jeden program i objęte wspólną ceną. Musi ona trwać co najmniej 24 godziny albo przewidywać zmianę miejsca pobytu.

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć różne rodzaje ubezpieczeń od kosztów rezygnacji (podróży, wycieczki, wyjazdu). Zapewniają one ochronę w razie:

 • całkowitej rezygnacji z podróży - z biletów lotniczych, rezerwacji noclegów i innych opłaconych z góry usług turystycznych.
 • rezygnacji z imprezy turystycznej.
 • rezygnacji z imprezy turystycznej w czasie jej trwania.
 • anulowania biletów na przejazd lub przelot.
 • rezygnacji z noclegów.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie obejmuje przypadków, w których organizator odwoła wycieczkę lub przewoźnik lot.

Co zapewnia ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej?

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle zapewniają wypłatę świadczenia w wysokości 100% lub 80% ceny odwołanej imprezy, noclegów czy biletów. Kwota ta nie może oczywiście przekroczyć sumy gwarancyjnej przewidzianej w OWU.

Dodatkowo, ubezpieczonym, którzy zdecydują się na wcześniejszy powrót z imprezy turystycznej ubezpieczenie może zapewniać pokrycie kosztów biletów powrotnych i zwrot środków za niewykorzystane dni pobytu w trakcie udziału w imprezie turystycznej. Po szczegóły warto jednak sięgnąć do OWU. Oferty poszczególnych towarzystw mogą się w tym zakresie różnić.

 

Poniżej propozycje zakresu ubezpieczenia kosztów od rezygnacji od kilku renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych, na które warto zwrócić szczególną uwagę. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Zakres oferty 

 

Signal Iduna 

W zależności od pakietu i wybranej sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia zwrot 80% lub 100% kosztów poniesionych przez ubezpieczonego w związku z: 

 • rezygnacją z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub 

 • udziału z konferencji, 

 • anulacją biletu lotniczego, autokarowego, promowego lub kolejowego, 

 • anulacją rezerwacji noclegów, 

 • przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej. 

Z powodu m. in. nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub śmierci ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży.  

Uniqa 

 • Rezygnacja z podróży, 

 • rezygnacja z podróży lub jej przerwanie, 

 • rezygnacja z biletu, 

gdy wynikają m.in. z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży; komplikacje związane z ciążą – z zastrzeżeniem przewidzianym w OWU – Ubezpieczonego lub osoby bliskiej; zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej; za zapłatą dodatkowej składki – pozytywny wynik testu na COVID-19 w badaniu Ubezpieczonego lub osoby bliskiej udającej się w podróż z Ubezpieczonym, lub współuczestnika podróży lub nałożenie na mocy obowiązujących przepisów prawa na Ubezpieczonego lub osobę bliską udającą się w podróż z Ubezpieczonym, lub współuczestnika podróży obowiązku poddania się izolacji lub kwarantannie z powodu COVID-19 (Pakiet COVID-19 Plus). 

Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z  podróży – cena wskazana w umowie związanej z podróżą. 

Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z podróży lub przerwania podróży – cena wskazana w umowie związanej z podróżą. 

Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z biletu – cena biletu. 

Źródło: https://www.signal-iduna.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-kosztow-imprezy-turystycznej-bezpieczne-rezerwacje/ oraz https://www.uniqa.pl/kalkulator/rezygnacjazpodrozy/.  

Europa Ubezpieczenia 

Zakres oferty – wariant 100% 

 

Zakres oferty – wariant 100% max (rekomendowany przez ubezpieczyciela) 

Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży na COVID-19 (potwierdzone dokumentacją medyczną; nie może rokować wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży lub powinno mieć miejsce w czasie podróży).  

DODATKOWO PŁATNE 
(zwyżka COVID-19) 

TAK 

Nagłe zachorowanie na COVID-19 osoby bliskiej ubezpieczonego bądź osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży (zachorowanie na COVID-19 musi być potwierdzone dokumentacją medyczną, musi skutkować natychmiastową hospitalizacją oraz nie rokować wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo powinno mieć miejsce w czasie podróży). 

DODATKOWO PŁATNE 
(zwyżka COVID-19) 

TAK 

Objęcie obowiązkową kwarantanną związaną z COVID-19 ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego lub dzieci współuczestnika podróży (kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierać daty jej trwania). 

DODATKOWO PŁATNE 
(zwyżka COVID-19) 

TAK 

Nagła choroba ubezpieczonego lub współuczestnika podróży – dot. choroby wynikającej z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej i nierokującej wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mającej miejsce w czasie podróży.  

DODATKOWO PŁATNE 
(zwyżka COVID-19) 

TAK 

Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży – dot. sytuacji, w której jej stan będzie wymagał natychmiastowej hospitalizacji, a choroba wynika z wcześniej zdiagnozowanej u niej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. 

DODATKOWO PŁATNE 
(zwyżka COVID-19) 

TAK 

Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży – dot. choroby, która nie wynika z zachorowania na COVID-19 ani z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. 

TAK 

TAK 

Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży – dot. choroby, która nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani COVID-19 i jej stan będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją oraz nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. 

TAK 

TAK 

Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży – dot. wypadku, który powoduje znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży. 

TAK 

TAK 

Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży – dot. wypadku, który skutkuje natychmiastową hospitalizacją i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. 

TAK 

TAK 

Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, ciążą żony lub konkubiny ubezpieczonego, ciążą żony lub konkubiny współuczestnika podróży – jeśli ciąża trwa krócej niż 32 tygodnie (maksymalnie 31 tydzień + 6 dni). 

TAK 

TAK 

Wyznaczenie daty porodu ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży na czas podróży – o ile nie jest oznaczona w chwili zawierania umowy podróży i umowy ubezpieczenia. 

TAK 

TAK 

Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19. 

TAK 

TAK 

Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży do 45 dni przed rozpoczęciem podróży lub w trakcie podróży – dot. śmierci osoby, która nie bierze udziału w podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19, samobójstwa. 

TAK 

TAK 

Szkoda na mieniu ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży – dot. sytuacji, w której konieczne jest podjęcie w sprawie czynności prawnych lub administracyjnych. Szkoda musi powstać w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. 

TAK 

TAK 

Utrata pracy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży. Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest to, aby ubezpieczony lub współuczestnik podróży byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracowali przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony. 

TAK 

TAK 

Wyznaczenie przez pracodawcę ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu rozpoczęcia pracy w trakcie trwania podróży – jeśli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży są zarejestrowani jako bezrobotni. 

TAK 

TAK 

Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży – dot. dokumentów niezbędnych do realizacji podróży, w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży. Te dokumenty to: paszport, dowód osobisty, wiza (kradzież należy zgłosić odpowiednim władzom). 

TAK 

TAK 

Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży – podczas wypadku drogowego w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. Dot. sytuacji, w której należy podjąć w sprawie czynności prawne lub administracyjne. Dodatkowo policja musi udokumentować zdarzenie. 

TAK 

TAK 

Kradzież pojazdu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży – dot. sytuacji, w której należy podjąć czynności prawne lub administracyjne w sprawie w miejscu stałego zamieszkania. Kradzież musi mieć miejsce w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. Dodatkowo policja musi udokumentować zgłoszenie. 

TAK 

TAK 

Wezwanie na rozprawę rozwodową ubezpieczonego lub współuczestnika podróży. Dot. sytuacji, w której data rozprawy przypada na czas podróży – o ile nie data ta nie była znana w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. 

TAK 

TAK 

Wezwanie do sądu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, z którego wynika, że obecność w sądzie jest obowiązkowa w terminie zaplanowanej podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy termin rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie był znany.  

TAK 

TAK 

Egzamin poprawkowy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w szkole lub na uczelni wyższej, którego zdanie jest konieczne, aby kontynuować naukę, a termin egzaminu przypadnie na czas podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy data egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie była znana.  

TAK 

TAK 

Powstanie szkody w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży. Ubezpieczenie działa, jeśli: szkoda powstanie w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem i do 10 dni przed rozpoczęciem podróży oraz jednocześnie ubezpieczony lub współuczestnik podróży są w kadrze zarządzającej pracodawcy i muszą podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne, które wymagają obecności w kraju zamieszkania. 

TAK 

TAK 

Wyznaczenie przez NFZ lub ZUS ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium, który pokrywa się z podróżą – o ile termin ten nie był znany w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. 

TAK 

TAK 

Atak terrorystyczny, który ma miejsce do 30 dni przed rozpoczęciem podróży w kraju, do którego wybiera się ubezpieczony. Aby ubezpieczenie działało, akt terrorystyczny musi wystąpić do 250 km od celu podróży. Ubezpieczenie nie działa, jeśli organizator imprezy turystycznej zaoferuje inną imprezę turystyczną – do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje. 

NIE 

TAK 

Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży propozycji adopcji dziecka – jeśli biorą udział w procedurze adopcji dziecka. Dotyczy to sytuacji, gdy termin adopcji w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie był znany. 

NIE 

TAK 

Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży. 

NIE 

TAK 

Źródło: https://tueuropa.pl/lp/ubezpieczenie-koszty-rezygnacji 

Kiedy kupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej?

Zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej warto rozważyć w szczególności, gdy planujesz wycieczkę typu first minute. Wyjazdy rezerwowane z dużym wyprzedzeniem zwykle są tańsze, ale równocześnie bardziej ryzykowne.

Terminy na zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej określają ubezpieczyciele. Ponownie - warto sięgnąć do OWU. Zwykle terminy te wynoszą 3-7 dni, liczonych od zawarcia umowy z organizatorem. Zanim jednak zdecydujesz się na konkretną ofertę, warto się upewnić.

W niektórych OWU znajdziemy pewnego rodzaju ograniczenia. Zdarza się, że ubezpieczyciele ograniczają czas na zakup ubezpieczenia, jeśli kupimy wycieczkę w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej. Najbezpieczniej będzie więc po prostu zakupić ubezpieczenie tuż po zawarciu umowy z organizatorem podróży.

Poniżej informacje o tym, jak dokładnie wygląda to w towarzystwach ubezpieczeniowych Uniqa, Europa Ubezpieczenia oraz Signal Iduna. 

Uniqa 

Liczba dni do wyjazdu 

Kiedy należy kupić ubezpieczenie? 

Więcej niż 30 dni. 

W dowolnym dniu. 

30 lub mniej dni. 

Wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą. Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu. 

Europa Ubezpieczenia 

Liczba dni do wyjazdu 

Kiedy należy kupić ubezpieczenie? Wariant Koszty Rezygnacji 100% i Koszty Rezygnacji 100% Max 

Więcej niż 30 dni. 

W dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejne 10 dni. 

8-30 dni 

W dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejne 3 dni. 

1-7 dni 

Tylko w dniu zawarcia umowy podróży. 

Signal Iduna  

Liczba dni do wyjazdu 

Kiedy należy kupić ubezpieczenie?  

30 dni lub więcej 

W ciągu 7 dni (licząc od dnia następnego) od daty zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze).  

Mniej niż 30 dni 

W dniu zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze).  

Kiedy zadziała ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej?

Z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej można skorzystać w szczególności, gdy wystąpią zdarzenia takie jak:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub osoby mu bliskiej,
 •  komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego lub osoby mu bliskiej,
 • wyznaczenie daty porodu dla osby ubezpieczonej lub osoby biskiej,
 • śmierć ubezpieczonego lub osoby mu bliskiej,
 • śmierć współuczestnika podróży,
 • poważne zdarzenia losowe, jak pożar, zalanie mieszkania, włamanie, napad,
 • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży,
 • kradzież samochodu bądź jego zniszczenie, które wymaga obecność ubezpieczonego na miejscu (udział w czynnościach administracyjnych),
 • wezwanie do stawienia się przed sądem,
 • egzamin poprawkowy,
 • bezwarunkowe wezwanie do Polski lub kraju rezydencji wystawione przez władze,
 • kradzież z włamaniem lub pożar w zakładzie pracy, który wymaga obecności ubezpieczonego na miejscu,
 • rozpoczęcie pracy,
 • utrata pracy,
 • pobyt w sanatorium,
 • akt terrorystyczny w kraju podróży, poza wyłączonymi kierunkami.

W zależności od oferty poszczególnych towarzystw zakres zdarzeń, objętych ubezpieczeniem może być szerszy. W OWU niektórych towarzystw pojawiają się nawet zdarzenia takie jak wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego, przypadająca w trakcie wyjazdu.

Czy z podróży można zrezygnować przez Covid-19?

Choć pandemia oficjalnie się zakończyła, zachorowania na COVID-19 nadal się zdarzają, utrudniając realizację zaplanowanych wyjazdów. Ubezpieczyciele wciąż oferują zwrot kosztów rezygnacji w razie zachorowania na COVID-19 lub zarażenia się koronawirusem. Zwykle jednak musi być to potwierdzone pozytywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2, a czasem i zaświadczeniem lekarskim. Lęk przed zachorowaniem lub zamknięciem granic nie może być podstawią do rezygnacji z wyjazdu – mówi Magdalena Kajzer z rankomat.pl. 

Oto przykłady w wybranych towarzystwach:  

Uniqa 

1. Obejmuje zachorowanie na COVID-19, pod warunkiem że osoba ubezpieczona zachoruje przed wyjazdem. Świadczenie wypłaca się na podstawie dokumentacji medycznej.  

2. Zakażenie wirusem bez objawów zaburzenia stanu zdrowia (tzw. pacjenci bezobjawowi); jedynie pozytywny wynik testu na COVID-19 – nie jest zdarzeniem ubezpieczeniowym.  

Europa Ubezpieczenia 

W wariancie Koszty Rezygnacji 100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie Koszty Rezygnacji 100% Max dodatkowej składki, ubezpieczenie obejmuje: 

1. Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone dokumentacją medyczną i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży. 

2. Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone dokumentacją medyczną, skutkujące natychmiastową hospitalizacją i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży. 

3. Objęcie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego lub dzieci współuczestnika podróży obowiązkową kwarantanną związaną z COVID-19. Kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie uwzględniać jej datę.   

Signal Iduna 

1. Rozszerzenie ochrony o klauzulę COVID-19 obejmuje: 

- nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, 

- odmowę wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji – jeśli obejmują one także przelot (kod RG) lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska. 

2. Rozszerzenie ochrony o klauzulę COVID-19 – kwarantanna, zawiera świadczenia z rozszerzenia opisanego powyżej oraz dodatkowe świadczenia: 

 • nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną, 

 • śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich, 

 • obowiązkowa kwarantanna Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS), 

 • izolacja Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia  imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS), 

 • odmowa wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji – jeśli obejmują one także przelot (kod RG) lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska. 

Kiedy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie zadziała?

Zanim zdecydujesz się kupić polisę - zapoznaj się z OWU. Uchroni Cię to przed niemiłym rozczarowaniem. Większość towarzystw odmówi wypłaty świadczenia, gdy:

 • Ubezpieczony ukrył, że istnieją przeciwwskazania lekarskie do odbycia wyjazdu;
 • Ubezpieczony ukrył swoje zaburzenia umysłowe lub emocjonalne;
 • Doszło do pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego, w przypadku chorób istniejących jeszcze przed zawarciem umowy;
 • U ubezpieczonego przed zawarciem umowy zdiagnozowano chorobę śmiertelną;
 • Pracodawca ubezpieczonego zmienił lub odwołał jego urlop.

W zależności od konkretnej oferty, wyłączeń może być więcej. Warto więc zachować czujność i dokładnie czytać OWU.

Aby uzyskać świadczenia z ubezpieczenia od rezygnacji, wszelkie okoliczności usprawiedliwiające konieczność zrezygnowania z wyjazdu muszą być odpowiednio potwierdzone (np. opinią lekarską, zaświadczeniem z policji itp. – w zależności od sytuacji).  

Warto też pamiętać, że ubezpieczenie od rezygnacji nie jest ubezpieczeniem od niepogody. Nie zadziała, gdy turysta będzie chciał zrezygnować z podróży wyłącznie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych na miejscu.  

Jakie są zalety ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej?

Wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy turystycznej daje ubezpieczonemu gwarancję, że w razie uzasadnionej konieczności rezygnacji z udziału w imprezie, może liczyć na zwrot kosztów. To podstawowa zaleta, ponieważ, w przypadku rezygnacji z wycieczki w biurze podróży bez wykupionej polisy, można stracić nawet 90% poniesionych kosztów. 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia od rezygnacji to: 

 • Szeroki zakres ochrony. 

 • Możliwość objęcia ubezpieczeniem różnych aspektów wyjazdu – biletów lotniczych, noclegów, biletów autokarowych i kolejowych, wydarzeń sportowych i naukowych, a także wycieczek zakupionych u touroperatorów.  

 • Poczucie bezpieczeństwa finansowe na wypadek, gdyby zaszła konieczność zrezygnowania z zaplanowanego wypoczynku. 

 • Szeroki zakres powodów, które umożliwiają rezygnację z podróży i otrzymanie świadczeń.  

 • Wysokie sumy gwarantowane. 

 • Brak udziału własnego. 

 • Wygodna możliwość zakupu wycieczki online – bez wychodzenia z domu. 

Obecnie towarzystwa ubezpieczeń oferują naprawdę szeroki zakres ubezpieczenia. Po zapoznaniu się z OWU na pewno znajdziesz ofertę odpowiadającą Twoim oczekiwaniom i możliwościom finansowym. Cena zwykle zachęca do zakupu, szczególnie gdy porównamy koszty ubezpieczenia z kosztami samej imprezy turystycznej. 

Jakie są wady ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej? 

Wadą ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy turystycznej może być konieczność wykupienia ubezpieczenia w odpowiednim momencie. W związku z konkretnymi wytycznymi towarzystw ubezpieczeniowych co do terminu, najlepiej zrobić to po prostu jak najszybciej, np. w dniu zakupu wycieczki, rezerwacji biletów czy noclegów.  

Pułapką mogą być także wyłączenia odpowiedzialności, określone w OWU, a dla niektórych – również konieczność uregulowania dodatkowej składki za tego typu ochronę. Zdecydowanie warto jednak w nią zainwestować. Kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych inwestycji może oszczędzić nam znacznie większych kosztów.  

Jak kupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży?

Wystarczy skorzystać z oferty konkretnego towarzystwa i obliczyć składkę za pomocą kalkulatora umieszczonego na stronie. Należy podać takie parametry jak długość wyjazdu, jego cena, liczba podróżujących osób, data ich urodzenia, informacje o miejscu aktualnego pobytu oraz dane kontaktowe. Można też zaznaczyć, o jakie dodatkowe elementy chce się rozszerzyć zakres ochrony. 

Następnie należy wybrać pakiet i opłacić składkę – wszystko w pełni wygodnie, online. Dokument ubezpieczenia zostanie wysłany mailem. Wystarczy go tylko wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą na wyjazd. 

KUP UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI W EUROPA UBEZPIECZENIA

KUP UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI W SIGNAL IDUNA

KUP UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI W UNIQUA

Czy można ubezpieczyć się od przerwania podróży?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki w wielu przypadkach zapewnia zwrot kosztów nie tylko w przypadku rezygnacji z zaplanowanej podróży, lecz również w sytuacji, gdy z wyjazdu zrezygnujemy w trakcie jego trwania. 

Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku otrzymamy najczęściej 80%-100% zwrotu zapłaconej kwoty, natomiast w drugim - ubezpieczyciel zwróci nam pieniądze za niewykorzystane dni. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna decyzja w tej kwestii należy do ubezpieczyciela. 

Przykład: Pani Agata wykupiła 2-tygodniowe wakacje na Krecie. Pod koniec pierwszego tygodnia, turystka uległa jednak poważnemu wypadkowi podczas uprawiania sportów wodnych, w związku z czym 7 dnia wyjazdu musi wrócić do Polski w celu dalszego leczenia. Przed podróżą Pani Agata przezornie wykupiła ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, dzięki czemu w tej sytuacji ubezpieczyciel zwróci jej niewykorzystane pieniądze. W związku z tym kobieta ostatecznie zapłaci tylko za pierwsze 7 dni wycieczki. 

Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej?

Oczywiście - czym szerszy zakres i wariant wybranego ubezpieczenia, tym ubezpieczenie będzie droższe. Wysokość składki zależy też m.in. od sumy ubezpieczenia, liczby ubezpieczonych, wybranego wariantu ochrony, rodzaju imprezy turystycznej, jej ceny oraz wybranych rozszerzeń ochrony. Obiektywnie jednak, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej nie jest drogie. Zwykle trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilku procent poniesionych kosztów.

   Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek polisy online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą kupić lub zorganizować wycieczkę z dużym wyprzedzeniem, nie ryzykując równocześnie utraty pieniędzy. Wykupienie polisy znacznie ogranicza ryzyko strat. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zapewni Ci spokojny sen, nawet jeśli tuż przed wyjazdem okaże się, że musisz zostać w kraju.

Co warto wiedzieć?
 1. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji zapewnia ochronę przed ponoszeniem strat finansowych na wypadek określonych wydarzeń, które mogą przydarzyć się przed wyjazdem i w jego trakcie.
 2. Zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (podróży, wyjazdu, wycieczki) warto rozważyć w szczególności, gdy planujesz zakup wycieczki first minute
 3. Można ubezpieczyć zarówno cały wyjazd, jak tylko same bilety czy noclegi.
 4. Sytuacje, w których można skorzystać z ubezpieczenia rezygnacji kosztów z podróży są szczegółowo omówione w OWU każdego ubezpieczyciela. 
 5. Cena ubezpieczenia kosztów rezygnacji zależy m.in. od sumy ubezpieczenia, liczby ubezpieczonych, wybranego wariantu ochrony, rodzaju imprezy turystycznej, jej ceny oraz wybranych rozszerzeń ochrony.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaką część kosztów podróży zwróci ubezpieczyciel?

  Zwykle ubezpieczyciele zapewniają zwrot 100% kosztów poniesionych z rezygnacji lub określoną część (np. 80%).

 2. Czy choroba jednej z kilku podróżujących osób zapewni zwrot kosztów w przypadku rezygnacji wszystkich osób?

  Tak. Warto jednak zawsze upewnić się u źródła - na infolinii ubezpieczyciela lub w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wybranego towarzystwa.

 3. Czy istnieje ubezpieczenie od anulowania podróży bez podania przyczyny?

  To opcja "all risk". Niektórzy ubezpieczyciele dają taką możliwość.

 4. Czy zawsze można zrezygnować z podróży?

  Zarówno biura podróży jak i ubezpieczyciele wprowadzają pewne wyłączenia odpowiedzialności, w których wskazują sytuacje uniemożliwiające zwrot kosztów w związku z odwołaniem wycieczki. Aby to sprawdzić, warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) wybranego ubezpieczyciela.

 5. Czy rezygnując z wyjazdu, poniosę jakieś koszty?

  To zależy od ubezpieczyciela. Większość TU w przypadku rezygnacji z wycieczki, zapewnia zwrot 100% kosztów wyjazdu. Jeśli jednak ubezpieczona osoba odwoła wycieczkę w trakcie jej trwania, otrzyma zwrot pieniędzy wyłącznie za niewykorzystane dni.

 6. Czy warto ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji?

  Tak. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy, jeśli przed zaplanowaną wcześniej podróżą któryś z jej uczestników będzie musiał odwołać wyjazd.

 7. Czy mogę ubezpieczyć od rezygnacji wyjazd last minute?

  Tak, ale warto wcześniej dokładnie sprawdzić, ile czasu na zakup ubezpieczenia przewiduje konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe.

 8. Czy mogę ubezpieczyć od rezygnacji bilet lotniczy?

  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu jest możliwe i można wykupić je samodzielnie, niezależnie od przewoźnika. Nie jest i nie może ono jednak być elementem ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Polisę chroniącą bilet warto wykupić od razu po dokonaniu rezerwacji lotu.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (6)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Karo

2020-06-22 15:04:00

Jak ma się całkowity zwrot kwoty za którą wykupiło się ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wypadku gdy biuro anuluje wycieczke?

Arra

2020-06-26 00:27:29

Proszę o odpowiedź,dlaczego niektóre biura odmawiają zwracania kwoty wpłaconej za polisę w przypadku odwołania lotu?Tymczasem ubezpieczyciele nieraz zwracają pieniądze bez problemu,nawet już po terminie lotu,bez żadnych potrąceń.

Stach

2020-07-06 23:24:59

podbijam temat: Jak ma się całkowity zwrot kwoty za polisę którą wykupiło się ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wypadku gdy biuro anuluje wycieczkę 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem?

Michal

2020-08-11 23:19:36

Dzien dobry. Nie doczytalem jednej rzeczy, mianowicie, wykupilem wycieczke z ubezpiecznien od rezygnacji i to organizator wycieczke odwolal. Zwrocil mi koszt wycieczki pomniejszonej o ubezpieczniem tlumaczac ze skonsumowalem ubezpieczenie.

mat

2021-01-18 12:47:21

liczy sie głabie proporconalnie

Aga

2022-10-11 12:17:49

Mam zrobiona rezerwacje , wpłacona zaliczka i ubezpieczenie od rezygnacji , chce zrezygnować przed wpłata całości , można tak zrobić ? Jakie są koszta takiej rezygnacji ?

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia