Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny

Sprzedaż samochodu a OC, czyli co dalej z umową ubezpieczenia?

Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny
Sprzedając samochód, właściciel przekazuje polisę OC. Do jego obowiązków należy także poinformowanie o tym towarzystwa ubezpieczeniowego. Nabywca pojazdu może skorzystać z dotychczasowej polisy lub rozwiązać umowę i poszukać korzystniejszej oferty.

Sprzedający samochód jest zobowiązany do przekazania nowemu właścicielowi kompletu dokumentów – dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, a także potwierdzenia wykupienia ubezpieczenia OC. Wymóg przekazania polisy wynika z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Te same przepisy mówią o tym, że kupujący wcale nie musi kontynuować ubezpieczenia przejętego po poprzedniku, ale może umowę wypowiedzieć. W momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży nabywca przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające z posiadania polisy.

Co się dzieje z ubezpieczeniem OC po sprzedaży samochodu?

Artykuł 32 ust.1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych reguluje kwestię postępowania z polisą OC po sprzedaży auta. Przepisy wyraźnie mówią, że zbywca ma obowiązek przekazać kupującemu polisę OC, a dokładnie potwierdzenie zawarcia umowy z ubezpieczycielem.

Sprzedający nie może wymagać od kupującego, aby ten zrzekł się polisy, nie może też zostawić OC dla siebie. Ubezpieczenie OC przypisane jest do samochodu i nabywca bierze je ze sobą – co dalej z nim zrobi, to już oddzielny temat.

Ważne! Z chwilą podpisania umowy kupna-sprzedaży nabywca odpowiada za wszelkie zobowiązania wynikające z polisy – także za szkody, które zostaną już zapisane na jego koncie. Aby jednak wszystko przebiegało zgodnie z zasadami, sprzedający musi zgłosić zbycie do firmy ubezpieczeniowej.

Przykład: Pan Jan sprzedał auto i przekazał polisę OC nowemu właścicielowi. Zapomniał jednak dopełnić formalności i zgłosić fakt sprzedaży do towarzystwa. Kilka dni później doszło do kolizji z udziałem sprzedanego wozu. Ubezpieczyciel skontaktował się z byłym właścicielem, ponieważ nie widział, że auto zostało sprzedane.

Inaczej sprawa wygląda z ubezpieczeniem AC. Autocasco nie przechodzi automatycznie na kolejnego właściciela, dlatego po zbyciu pojazdu sprzedający może zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej, aby otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Zgłoszenie sprzedaży auta do ubezpieczyciela

Zgłoszenie sprzedaży auta do ubezpieczyciela jest obowiązkiem sprzedającego pojazd. Przepisy mówią, że ma na to 14 dni od momentu przeniesienia prawa własności pojazdu na kupującego. Dlaczego to tak ważna formalność?

Jeśli sprzedający nie dopełni formalności, ubezpieczyciel może go wezwać do uregulowania nieopłaconej składki. Zgłoszenie sprzedaży samochodu składa się na specjalnym druku, który można pobrać ze strony internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy podać dane zbywcy pojazdu oraz nabywcy auta, a także informacje na temat sprzedawanego samochodu:

 • marka,
 • model,
 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN.

W zgłoszeniu sprzedaży auta musi znaleźć się pełna nazwa ubezpieczyciela oraz numer polisy OC. Wraz z wypełnionym drukiem należy złożyć dowód sprzedaży lub umowę darowizny.

Porównaj polisy OC i AC

Brak zgłoszenia sprzedaży a umowa ubezpieczenia OC - co się stanie?

Czy niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela może mieć jakieś poważne konsekwencje? Jeśli zbywca samochodu miał wykupione OC ratalne, a nowy właściciel nie płaci dalszych składek (choć nie wypowiedział umowy), ubezpieczyciel ma prawo zadecydować, kto powinien dalej opłacać składki – zbywca, czy nabywca.

W najgorszym wypadku to sprzedający pojazd zostanie obarczony obowiązkiem opłacenia pozostałych rat, choć już nie korzysta z samochodu i nie jest jego właścicielem. Sprzedawca samochodu może też narazić się na nieprzyjemności, jeśli nowy właściciel doprowadzi do kolizji, a zbycie pojazdu nie zostało zgłoszone do ubezpieczyciela.

W takiej sytuacji to dawny właściciel wciąż widnieje w bazie danych towarzystwa i to on powinien ponieść odpowiedzialność za zdarzenie. Aby tak się nie stało, będzie musiał udowodnić, że sprzedał samochód i przekazał polisę OC. Jeśli więc sprzedawca chce uniknąć podobnych zdarzeń i nie zamierza narażać się na ryzyko utraty zniżek, czy płacenia składek za zbyty pojazd, powinien pamiętać o dopełnieniu formalności - twierdzi Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

Zgłoszenie sprzedaży auta a polisa OC na raty

Były właściciel samochodu wraz z nabywcą auta ponoszą tzw. solidarną odpowiedzialność za opłacenie składki w okresie od dnia podpisania umowy, czyli momentu, w którym przeniesiono prawo własności pojazdu do chwili zgłoszenia sprzedaży do towarzystwa ubezpieczeniowego.

W myśl prawa, jeśli zbywca nie zgłosi w porę sprzedaży, będzie zobowiązany zapłacić składkę, gdy ubezpieczyciel zgłosi się do niego z takim żądaniem. Co więcej, ubezpieczyciel może również windykować taką należność. Jeśli zbywca samochodu dopełni formalności i w ciągu 14 dni poinformuje towarzystwo o sprzedaży auta, kolejna rata ubezpieczenia przechodzi już na nowego właściciela.

Ten ma prawo dalej korzystać z polisy lub ją wypowiedzieć. W przypadku rezygnacji musi podpisać nową umowę z innym towarzystwem, ponieważ OC jest obowiązkowe.

Dla własnego bezpieczeństwa sprzedawca samochodu powinien zaznaczyć w umowie, jaki jest okres ubezpieczenia, ile składek zostało opłaconych, a ile pozostało do uregulowania. Częstą praktyką jest również doliczanie przez sprzedającego do wartości samochodu kosztu polisy i samodzielne opłacenie reszty rat.

Co nabywca pojazdu może zrobić z polisą OC?

Kupujący samochód może korzystać dalej z ubezpieczenia, które przejął po poprzednim właścicielu. Może też jednak zrezygnować i wykupić nową, w innym towarzystwie. Ważne, aby wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zostało złożone w formie pisemnej.

Kontynuowanie polisy OC przez nowego właściciela pojazdu

Nowy właściciel może zadecydować o kontynuowaniu ubezpieczenia i pozostawić aktualną polisę OC. Musi jednak pamiętać, że nie zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny rok. Konieczne będzie podpisanie nowej umowy w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym lub w innym. Za brak polisy OC nakładane są kary finansowe, dlatego trzeba dopilnować ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej po zakupie auta.

Zobacz więcej: Automatyczne przedłużenie OC - kiedy jest możliwe?

Rezygnacja z OC nowego właściciela i zakup nowej polisy

Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć w dowolnym momencie. Warto wcześniej skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i dopytać, jak rozwiązać umowę. Każdy ubezpieczyciel może mieć inne wymagania. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. Dokument można:

 • wysłać pocztą,
 • wysłać mailem,
 • dostarczyć osobiście.

Jeśli kupujący woli wykupić nowe ubezpieczenie, powinien rozwiązać wcześniejszą umowę jak najszybciej. Pozwoli mu to uniknąć ponownego przeliczenia składki i ewentualnej dopłaty za okres, w którym nowy właściciel korzystał z dotychczasowej polisy.

Jeśli jesteś posiadaczem pojazdu z polisą, która nie do końca Ci odpowiada i masz zamiar zrezygnować z OC, które kupił poprzedni właściciel, sprawdź oferty kilku towarzystw i wybierz najodpowiedniejszą dla siebie. W prosty i łatwy sposób porównasz propozycje ubezpieczycieli, korzystając z kalkulatora OC i AC dostępnego w internecie.

Ważne! Wypowiedzenie polisy OC przez kupującego to tylko możliwość, a nie obowiązek.

 

Czy cena ubezpieczenia poprzedniego właściciela może wzrosnąć?

Wiesz już, że sprzedaż samochodu wiąże się z koniecznością przekazania nowemu właścicielem pojazdu polisy OC. To on zadecyduje, czy korzystać z ochrony u dotychczasowego ubezpieczyciela, czy złożyć wypowiedzenie OC.

Co ważne, jeśli nabywca zdecyduje się kontynuować ubezpieczenie OC, musi wziąć pod uwagę, że towarzystwo może dokonać rekalkulacji składki. Oznacza to, że kwota może się zmienić. Ubezpieczyciel zechce ponownie oszacować ryzyko, biorąc pod uwagę doświadczenie kierowcy, historię jego polis, ale także miejsce zamieszkania czy parkowania pojazdu.

Kwota składki może wzrosnąć, gdy np. niedoświadczony kierowca przejmuje ubezpieczenie OC doświadczonego i mającego na swoim koniec zniżki poprzedniego właściciela. Ubezpieczyciel może podnieść kwotę stawki, ale nie zawsze korzysta z tego przywileju. OC po sprzedaży wcale nie musi wzrosnąć, coraz więcej towarzystw stara się w ten sposób pozyskać nowych klientów. Nabywca auta może więc wraz z samochodem zyskać atrakcyjne ubezpieczenie.

Przykład: Pan Jan (40 lat, żonaty mieszkaniec Krakowa) sprzedaje samochód z 2017 roku (Toyota Aygo). Gdy szukał atrakcyjnego ubezpieczenia, skorzystał z kalkulatora. Oto, jakie propozycje otrzymał.

Ubezpieczyciel

OC

Trasti

393,00 zł

Balcia

449,00 zł

Beesafe

548,46 zł

Benefia

565,00 zł

 

Pan Jan sprzedał Toyotę młodemu mężczyźnie z Krakowa (20 lat, prawo jazdy od roku). Oto kalkulacja, jaką otrzyma młody kierowca. Jeśli ubezpieczyciel zdecyduje się przeliczyć składkę, nabywca zapłaci więcej niż poprzedni właściciel.

Ubezpieczyciel 

Koszt

Link4 (OC+ASS)

1445.06 zł

Trasti (OC)

1556,00 zł

UNIQA (OC+ASS)

1928,00 zł

Beesafe

1973,00 zł

 

Kiedy warto kontynuować ubezpieczenie OC zbywcy?

Kiedy nabywcę auta może interesować kontynuowanie ubezpieczenia OC zbywcy? Najbardziej opłaca się pozostać przy OC sprzedającego, gdy:

 • do końca polisy zostało już niewiele czasu (więcej niż miesiąc, ale mniej niż 3 miesiące),
 • wysokość składki pozostaje bez zmian, np. w sytuacji, gdy sprzedający i kupujący mają komplet zniżek za bezszkodową jazdę; dla pewności kupujący może porównać oferty kilku ubezpieczycieli, aby zdecydować, czy podpisanie nowej umowy nie będzie dla niego korzystniejsze,
 • kupujący nie ma dodatkowych funduszy na zakup całorocznej polisy,
 • wysokość składki po poprzednim właścicielu nie wzrośnie lub wzrośnie minimalnie,
 • kupujący może liczyć na zwrot składki, np. w sytuacji, gdy kierowca ze zniżkami przejmuje OC młodego kierowcy, a towarzystwo dokonało ponownej kalkulacji ryzyka.

Niezależnie od tego, czy nabywca samochodu zdecyduje się kontynuować polisę poprzednika, czy zakupić nową, musi pamiętać, że OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, a za jego brak nakładane są kary finansowe.

Kiedy lepiej wypowiedzieć umowę OC?

Może to być korzystne, gdy poprzedni właściciel wykupił polisę ratalną i nie zapłacił ostatniej raty. W takiej sytuacji to nabywca zobowiązany jest uiścić należność, a gdy polisa wygaśnie, musi pomyśleć o nowym ubezpieczeniu, ponieważ to aktualne nie przedłuża się automatycznie.

Wypowiedzenie OC zadziała również na korzyść nabywcy, jeśli znalazł on atrakcyjniejszą ofertę lub ma swoje wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym od lat wykupuje polisy. Pozostanie przy OC sprzedającego nie opłaca się młodemu kierowcy, który powinien zacząć zbierać własne zniżki za bezszkodową jazdę.

Gdzie warto szukać nowego ubezpieczenia OC?

Jeśli doszło do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a ty nie chcesz pozostać przy ubezpieczeniu byłego właściciela, musisz jak najszybciej wykupić nowe OC. Do zapłaty składki zobowiązany jest każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Jak szybko znaleźć atrakcyjną polisę OC? Warto skorzystać z kalkulatora internetowego, który umożliwia porównanie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

Dzięki niemu poznasz nie tylko cenę obowiązkowego OC, ale także AC, Assistance, NNW. Sprawdzisz, jaka jest wartość pakietu ubezpieczeń, a nawet, jaki jest zakres odpowiedzialności. Kalkulator pozwala na wykonanie szybkiej kalkulacji bez wychodzenia z domu i umawiania się z przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych.

Porównaj polisy OC i AC

Jak z niego skorzystać? Wystarczy podać najważniejsze dane pojazdu (pojemność silnika, rok produkcji, markę), a także dane dotyczące właściciela (adres zamieszkania, rok uzyskania prawa jazdy, stan cywilny itp.). Pamiętaj, aby w porę wykupić OC, ponieważ za jego brak grożą surowe kary. Za zwłokę powyżej 14 dni kierowca samochodu osobowego zapłaci 7200 zł. O konieczności wykupienia OC oraz karach za jego nieposiadanie mówią przepisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polski Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Co warto wiedzieć?
 1. Sprzedaż auta wiąże się z koniecznością przekazania nabywcy polisy OC.
 2. Od nabywcy zależy, czy gdy nabędzie prawa własności, pozostanie przy polisie poprzednika, czy wykupi nowe ubezpieczenie.
 3. Na sprzedającym ciąży obowiązek poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o fakcie zbycia pojazdu. Musi to zrobić w ciągu 14 dni (od dnia przeniesienia prawa własności).
 4. Towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać rekalkulacji składki dla nowego właściciela.
 5. Nabywca może wypowiedzieć umowę OC, jeśli nowe warunki okażą się niekorzystne.
 6. Podpisując umowę kupna-sprzedaży warto odnotować, kiedy umowa na OC została zawarta i czy została opłacona w całości.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o sprzedaż samochodu a OC

 1. Czy po sprzedaży samochodu na pewno dojdzie do rekalkulacji składki OC?

  Po sprzedaży pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe przeprowadza zazwyczaj rekalkulację składki OC. To ponowne przeliczenie wysokości ubezpieczenia, jeśli nastąpiła zmiana któregoś czynnika, np. samochód zmienił właściciela. Kodeks cywilny mówi, iż jeśli w trakcie trwania ubezpieczenia zaistniały okoliczności wpływające na zmianę ryzyka, zakład ubezpieczeń ma prawo dokonać przeliczenia. Czy dojdzie do rekalkulacji, czy nie, zależy jedynie od ubezpieczyciela. Nie ma on bowiem obowiązku, a jedynie prawo do ponownego przeliczenia składki.

 2. Gdzie jeszcze muszę się zgłosić po sprzedaży auta poza ubezpieczycielem?

  Sprzedaż pojazdu należy zgłosić do wydziału komunikacji oraz do urzędu skarbowego (w przypadku sprzedaży samochodu do 6 miesięcy od zakupu). W wydziale komunikacji sprzedający powinien zgłosić się w terminie do 30 dni od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży auta. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara finansowa. Gdy sprzedajesz samochód, pamiętaj o wszystkich nałożonych prawem formalnościach – w tym przekazaniu twojej polisy OC i poinformowaniu ubezpieczyciela o zmianie właściciela.

 3. Czy ubezpieczenia dobrowolne także przechodzą na nowego właściciela pojazdu?

  Wiele osób zastanawia się, czy po sprzedaży samochodu na nowego właściciela przechodzą wszystkie polisy – OC, AC, Assistance. Zgodnie z zasadami, kupujący otrzymuje polisę OC, czyli ubezpieczenie obowiązkowe. Jeśli sprzedający miał wykupione ubezpieczenia dobrowolne, powinien zgłosić się do swojego towarzystwa i złożyć stosowane oświadczenie, ponieważ może otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

 4. W jaki sposób powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu?

  O sprzedaży samochodu należy powiadomić ubezpieczyciela. W formularzu muszą znaleźć się dane sprzedającego, a także dane nabywcy, informacje dotyczące samochodu, data podpisania umowy kupna-sprzedaży wozu, a także numer polisy. Na zawiadomienie ubezpieczyciela sprzedawca ma 14 dni.

 5. Czy zbywca pojazdu może otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony?

  Zbywca może otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC tylko w sytuacji, gdy nowy właściciel postanowi nie korzystać z polisy i wypowie umowę. Ubezpieczyciel przekaże na twoje konto nadpłaconą kwotę w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia