Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Jak ubezpieczyć nagrobek?

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Ubezpieczenie nagrobka można wykupić jako rozszerzenie w ramach polisy mieszkaniowej. Wyjaśniamy, jak ubezpieczyć nagrobek, aby w razie jego uszkodzenia uzyskać odszkodowanie.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Ubezpieczenie nagrobka jest uzasadnione, kiedy patrzymy na wszystkie koszty postawienia pomnika na cmentarzu. Elementy postawienia nagrobka takie jak: wybrany granit, liternictwo, a także opłaty cmentarne i remontowe, mogą wygenerować naprawdę wysoki wydatek.

Całkowity koszt postawienia nagrobka zaczyna się od 5 000 zł. Ostateczna cena zależy głównie od wyboru granitu – za najtańszy chiński materiał zapłacimy 4 000-4 500 zł. A jeśli zdecydujemy się na trwalszy granit szwedzki, będziemy musieli zapłacić nawet powyżej 20 000 zł.

Cena postawienia nagrobka może być jeszcze wyższa, jeśli zamówimy wykonanie wyszukanych zdobień na płycie nagrobnej. Zatem, warto rozważyć ubezpieczenie nagrobka, aby w przypadku jego uszkodzenia nie ponosić kolejnych kosztów naprawy czy nawet całkowitej wymiany.

 

Co oznacza nagrobek w polisie mieszkaniowej?

Czasami towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób definiują mienie, które ubezpieczają. Taka sytuacja występuje także w przypadku ubezpieczenia nagrobka. Z tego względu warto prześledzić dokładne zapisy w dokumencie OWU danego towarzystwa.

W przypadku ubezpieczyciela Inter Polska w klauzuli ubezpieczenia nagrobka znajdziemy definicję, według której:

Za nagrobek uznaje się budowlę naziemną wraz z tablicą napisową, rzeźbą nagrobną lub innymi elementami ozdobnymi przytwierdzonymi na stałe do budowli, usytuowaną na cmentarzu komunalnym lub wyznaniowym, zgłoszoną u Zarządcy Cmentarza. 

W PZU definicja jest nieco szersza i określa dodatkowo przeznaczenie:

Nagrobek to obiekt budowlany, który jest przeznaczony do pochówku osób lub zwierząt lub który upamiętnia zmarłego.

W tym TU mamy również zapis, że ubezpieczenie nagrobka obejmuje grób, który znajduje się w Polsce i jest własnością lub współwłasnością podmiotu wskazanego w polisie jako ubezpieczony. 

Jednak nie w każdym OWU znajdziemy wyjaśnienie, czym jest nagrobek w polisie. W takim wypadku możemy przyjąć, że zastosowanie będzie miała powszechnie znana definicja.

 

Które TU oferuje ubezpieczenie nagrobka?

Ubezpieczenie nagrobka zazwyczaj nie jest indywidualnym produktem. Znajdziemy je w ofercie kilku towarzystw ubezpieczeniowych jako rozszerzenie do polisy mieszkaniowej. Ubezpieczenie nagrobka oferuje m.in. Allianz, PZU i Wiener.

Poniżej porównujemy warunki ubezpieczenia nagrobka w kilku TU.

Ubezpieczenie nagrobka w Allianz

Ubezpieczenie nagrobka możemy wykupić w ramach polisy na dom lub mieszkanie między innymi w Allianz.

W tym towarzystwie, możemy zabezpieczyć nagrobek na wypadek powodzi, obfitych opadów śniegu, gradu i deszczu, lodu, silnego wiatru, pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego i uderzeniu pojazdu mechanicznego.

Wśród ryzyk włączonych do ochrony nie ma natomiast kradzieży z włamaniem. Maksymalna kwota, na jaką możemy ubezpieczyć nagrobek, to w Allianz 20 000 zł. TU ustala wysokość odszkodowania na podstawie rzeczywistej wartości mienia.

Ubezpieczenie nagrobka w PZU

Sprawdziliśmy też, jak wygląda kwestia ubezpieczenia nagrobka w PZU. Ten ubezpieczyciel oferuje dwa warianty polisy: uniwersalny oraz od wszystkich ryzyk.

Wariant uniwersalnyzapewnia ochronę nagrobka na wypadek 15 zdarzeń losowych, kradzieży elementów przymocowanych na stałe, dewastacji i akcji ratowniczej.

Wariant All Risks od wszystkich ryzyk, oprócz wymienionych wyżej zdarzeń, zabezpiecza finansowo nagrobek także na wypadek sytuacji nietypowych, m.in. uszkodzeń spowodowanych przez firmę kamieniarską czy szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta, jeśli cmentarz nie jest ogrodzony (np. dziki).

Ubezpieczenie nagrobka w Warta

Ubezpieczenie nagrobka możemy wykupić w ramach polisy na mieszkanie także w Warcie.

W tym TU ochrona nagrobka obejmuje 9 sytuacji, w tym powódź,pożar,wichurę,trzęsienie ziemi,upadek drzew i masztów,uderzenie pojazdu mechanicznego,upadek pojazdu powietrznego,dewastację i kradzież.

Warto zwrócić uwagę na to, że Warta, przy ubezpieczeniu nagrobka, stosuje limit do 20 000 zł – to maksymalna kwota odszkodowania, jakie możemy otrzymać.

Ubezpieczenie nagrobka w Wiener

Jeśli zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia nagrobka w Wiener, będzie on chroniony na wypadek tych samych zdarzeń, co nieruchomość w ramach podstawowej ochrony. Dodatkowo można wykupić ochronę na wypadek powodzi.

Warto zwrócić uwagę na to, że to TU uwzględnia franszyzę redukcyjną na poziomie 150 zł. 

Istotną rzeczą jest także fakt, że Wiener nie obejmuje ochroną zabytkowych nagrobków. Nie wypłaca także odszkodowania za zniszczenia o charakterze estetycznym, a także za szkody spowodowane upadkiem chorego lub martwego drzewa, jeśli właściciel nagrobka jest zobowiązany do dbania o to drzewo.

Ubezpieczenie nagrobka w Inter Polska

Inter Polska oferuje nam ubezpieczenie nagrobka na wypadek 11 zdarzeń: huraganu, upadku drzew i masztów, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, pożaru, uderzenia pojazdu lądowego, upadku statku powietrznego, fali uderzeniowej, kradzieży zwykłej i dewastacji.

To towarzystwo stosuje franszyzę redukcyjną na poziomie 150 zł. W Inter Polska nie ubezpieczymy zabytkowego nagrobka. To TU nie wypłaca odszkodowania za zniszczenia nagrobka w wyniku graffiti.  

Ubezpieczenie nagrobka w Uniqa

W Uniqa, w ramach polisy mieszkaniowej, możemy ubezpieczyć nagrobek na wypadek 16 ryzyk. To upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, wandalizm, huragan, uderzenie pioruna, pożar, wybuch, upadek statku powietrznego, grad, deszcz nawalny, lawina, śnieg, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, powódź.

W tym przypadku warto zauważyć, że choć lista ryzyk jest długa, nie ma w nim kradzieży.

Ubezpieczenie nagrobka w polisie mieszkaniowej

TU

Cechy polisy mieszkaniowej

Allianz

 • maksymalna kwota ubezpieczenia to 20 000 zł,
 • ubezpieczenie m.in. na wypadek powodzi, pożaru i uderzenia pioruna,
 • nie obejmuje kradzieży.

PZU

 • do wyboru wariant podstawowy i All Risk,
 • ochrona na wypadek 15 zdarzeń losowych, kradzieży elementów przymocowanych na stałe,
  dewastacji i akcji ratowniczej w wariancie podstawowym,
 • dodatkowa ochrona na wypadek sytuacji nietypowych,
  jak np. uszkodzeń dokonanych z winy firmy kamieniarskiej, w opcji All Risk.

Warta

 • ochrona na wypadek 9 sytuacji, m.in. powodzi, pożaru i trzęsienia ziemi,
 • limit ubezpieczenia do 20 000 zł.

Wiener

 • podstawowy zakres ubezpieczenia nagrobka obejmuje takie same zdarzenia jak dla nieruchomości,
 • możliwość dodatkowego wykupienia ochrony na wypadek powodzi,
 • uwzględniona franszyza redukcyjna na poziomie 150 zł,
 • nie obejmuje ochroną zabytkowych nagrobków ani zniszczeń o charakterze estetycznym.

Inter Polska

 • ochrona na wypadek 11 zdarzeń, m.in. huraganu, deszczu nawalnego, upadku drzew i masztów,
 • ochrona także na wypadek kradzieży zwykłej i dewastacji,
 • uwzględnia franszyzę redukcyjną na poziomie 150 zł,
 • nie obejmuje ochroną zabytkowych nagrobków ani zniszczeń, takich jak graffiti.

Uniqa

 • ochrona na wypadek aż 16 zdarzeń, tj: wandalizm, huragan, pożar,
  a nawet bardziej nietypowych, jak lawina i huk ponaddźwiękowy,
 • nie obejmuje kradzieży.

Oprac. własne na podstawie OWU.

 

Jak ubezpieczyć nagrobek?

Ubezpieczenie nagrobka można włączyć do polisy mieszkaniowej. Będzie to traktowane jako zabezpieczenie polisą mieszkaniową elementu stałego, który znajduje się poza posesją. Najczęściej, aby ubezpieczyć nagrobek w polisie mieszkaniowej należy wykupić odpowiednie rozszerzenie, które obejmie nagrobek.

Ubezpieczenie nagrobka zapewni nam ochronę w przypadku kilkunastu zdarzeń losowych, które w dużej części będą pokrywać się z tymi dla nieruchomości. Należą do nich m.in. pożar, powódź, ulewny deszcz, silny wiatr, a w ramach rozszerzenia, także kradzież zwykła oraz kradzież z włamaniem na terenie cmentarza.

Jeśli zastanawiamy się, jak ubezpieczyć nagrobek, najlepiej skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń. Z jego pomocą znajdziemy oferty obejmujące ubezpieczenia nagrobka m.in. w Wiener i Inter Polska.

 

Od jakich zdarzeń ubezpieczenie chroni nagrobek?

Podstawowe ubezpieczenie nagrobka w polisie mieszkaniowej zapewnia nam ochronę mienia na wypadek kilkunastu zdarzeń losowych – zazwyczaj tych samych, które dotyczą nieruchomości. Jeśli mamy wkupioną polisę rozszerzoną, np. na wypadek kradzieży z włamaniem, ten sam zakres ochrony odnosi się także do nagrobka.

Każda polisa może zawierać inne ryzyka, które wpisują się w zakres ochrony. Wszystko zależy od oferty danego ubezpieczyciela.Lista sytuacji, za które otrzymamy odszkodowanie znajduje się zawsze w OWU polisy.

Ubezpieczenie mieszkania może zabezpieczać nagrobek m.in. na wypadek:

 • silnego wiatru,
 • upadku drzew i masztów,
 • uderzenia pioruna,
 • pożaru,
 • powodzi,
 • upadku statku powietrznego,
 • pękania mrozowego,
 • intensywnych opadów śniegu,
 • ulewnego deszczu,
 • kradzieży z włamaniem (na teren cmentarza),
 • kradzieży zwykłej (bez włamania).

 

Kiedy ubezpieczenie nagrobka nie działa?

W każdej polisie na dom czy mieszkanie zawarte są sytuacje, które nie wpisują się w zakres ochrony. Znajdziemy je w OWU pod nazwą „wyłączenia odpowiedzialności”.

Przy ubezpieczeniu nagrobka najczęściej dotyczą:

 • naturalnego starzenia się mienia;
 • zabrudzeń, m.in. woskiem;
 • osuwania i zapadania się ziemi;
 • działania dymu oraz sadzy;
 • elementów zdobniczych, które nie są na trwałe przymocowane do nagrobka (np. wazonów);
 • szkód, za które odpowiedzialni są kamieniarze;
 • szkód, za które odpowiedzialny jest zarząd cmentarza;
 • szkód, za które odpowiedzialna jest firma pogrzebowa.

Wyłączenia odpowiedzialności, tak jak i zakres ochrony, mogą być rożne u poszczególnych ubezpieczycieli. Szczegółową listę włączeń znajdziemy w OWU.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka?

Ochrona nagrobka z polisy mieszkaniowej trwa tyle, ile ważne ubezpieczenie głównej neiruchomości, której jest elementem, czyli przeważnie 12 miesięcy. W skali roku koszt ubezpieczenia nagrobka i całej nieruchomości to wydatek od 100 zł do ponad 500 zł. Koszt polisy zależy od wartości domu i mieszkania, w mniejszym stopniu od wartości nagrobka, a także wybranej sumy ubezpieczenia i liczby umów dodatkowych.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Gdzie kupię ubezpieczenie nagrobka?

Ubezpieczenie nagrobka, jako dodatek do polisy mieszkaniowej, możemy wykupić online, bez wychodzenia z domu.

Jeśli chcemy łatwo i w jednym miejscu zobaczyć porównanie ofert różnych TU, możemy skorzystać z kalkulatora ubezpieczenia domu i mieszkania. Za pomocą tego narzędzia będziemy mogli przeanalizować ceny i zakres każdej polisy mieszkaniowej i w ten sposób szybko wybrać ubezpieczenie nagrobka najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.

Zakup ubezpieczenia nagrobka w kalkulatorze ubezpieczeń, to tylko kilka kroków:

1. Uzupełnij formularz kalkulatora, wpisując podstawowe informacje na temat ubezpieczanego mienia i ustal zakres ochrony w polisie mieszkaniowej.
2. Przeanalizuj oferty, które pokazał kalkulator i wybierz najlepszą dla siebie.
3. Przy wybranej polisie mieszkaniowej kliknij „Kup online”.
4. Kalkulator przekieruje Cię do formularza i poprosi o uzupełnienie danych potrzebnych do polisy mieszkaniowej.
5. Zapłać za ubezpieczenie nagrobka w polisie mieszkaniowej za pomocą wybranej płatności online – wszystkie są szyfrowane i bezpieczne.
6. Zaczekaj za e-mail z dokumentami niezbędnymi do polisy mieszkaniowej.

Ubezpieczenie nagrobka w polisie mieszkaniowej kupione przez Internet zwykle działa już od następnego dnia – po zaksięgowaniu wpłaty.

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie nagrobka możemy wykupić jako rozszerzenie do polisy mieszkaniowej

2. Ubezpieczenie nagrobka będzie miało różny zakres, zależnie od danego towarzystwa ubezpieczeniowego

3. Zazwyczaj ubezpieczenie nagrobka dotyczy głównie zjawisk atmosferycznych, czasami również zdarzeń z udziałem osób trzecich, tj. kradzież i dewastacja

4. Przy ubezpieczeniu nagrobka ważne jest dokładne sprawdzenie zakresu ochrony oraz listy wyłączeń w OWU

FAQ Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nagrobka

 1. Co obejmuje ubezpieczenie nagrobka?

  Ubezpieczenie nagrobka obejmuje zdarzenia losowe takie same, jak określone dla ubezpieczanej nieruchomości, choć od tej reguły istnieją wyjątki określone w wyłączeniach odpowiedzialności.

 2. Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka?

  Ubezpieczenie nagrobka to roczny koszt w zakresie 200-500 zł, który dokładniej zależy od parametrów ubezpieczanej nieruchomości, a także sumy ubezpieczenia i wybranych dodatków.

 3. Czy można ubezpieczyć sam nagrobek?

  Zazwyczaj można ubezpieczyć nagrobek tylko razem z nieruchomością.

 4. Czy pomnik na cmentarzu jest ubezpieczony?

  Pomnik na cmentarzu jest ubezpieczony tylko na wypadek zaniedbania bądź wyrządzenia szkody z wyraźnej winy Zarządcy cmentarza w ramach jego polisy od odpowiedzialności cywilnej.

 5. Na jaką sumę najlepiej ubezpieczyć nagrobek?

  Ubezpieczenie nagrobka powinno opiewać na sumę odpowiadającą jego wartości, aby w razie całkowitego uszkodzenia otrzymać pełne pokrycie kosztów.

 6. Czy można ubezpieczyć nagrobek znajdujący się poza granicami Polski?

  Niestety można ubezpieczyć nagrobek tylko na terenie Polski. Jeśli potrzebujemy ubezpieczenia nagrobka za granicą, najlepiej poszukać oferty lokalnego ubezpieczyciela.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia