Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 5 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży - o czym pamiętać?

Ubezpieczenie mieszkania występuje przynajmniej w dwóch wariantach. Pierwszy wariant jest podstawowy. Każde towarzystwo inaczej go definiuje, ale zwykle jest to uboga wersja, chroniąc na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych.

   Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Z kolei wersja rozszerzona to szereg umów dodatkowych. W tym również ubezpieczenie od kradzieży. Jak wygląda ubezpieczenie swojego domu od kradzieży? Jak się z tym tematem uporać? Oto najważniejsze podpowiedzi. 


Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem


Ubezpieczenie od kradzieży jest to rozszerzenie ubezpieczenia, które ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do stałych elementów domu, jak i ruchomości domowych. Chcąc ubezpieczyć elementy stałe od kradzieży, należy to ryzyko dołączyć do ubezpieczenia głównego. Chcąc ubezpieczyć w ten sposób również ruchomości, trzeba dołączyć taką właśnie umowę: ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek kradzieży.

Jednak sama kradzież to za mało, aby uzyskać od ubezpieczyciela świadczenia z polisy. Dlatego przed podpisaniem umowy warto zagłębić się we fragment OWU mówiący o warunkach polisy w odniesieniu do kradzieży elementu stałego czy ruchomości.

Na przykładzie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oferowanego przez Inter Polska o nazwie Inter Lokum, można wyczytać, że ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem lub rabunku można objąć:

1) stałe elementy wyposażenia,
2) ruchomości domowe,
3) wartości pieniężne,
4) przedmioty wartościowe.

Przy czym bardzo ważny jest kolejny punkt dotyczący tej umowy, który mówi, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpieczenia, w miejscu ubezpieczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia.

Osobne ubezpieczenie trzeba dokupić do murów i stałych elementów. Jeżeli dojdzie do kradzieży któregoś z nich, pieniądze zostaną wypłacone z odszkodowania.

Osobne zaś trzeba wykupić do ubezpieczenia ruchomości domowych. Jeżeli zostanie skradziony telewizor, komputer lub przechowywane w domu pieniądze, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci stosowne odszkodowanie. Kiedy ubezpieczenie zadziała?


Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w definicji dotyczącej kradzieży z włamaniem, tak precyzują to zdarzenie:
 

Dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z pomieszczeń lub schowków w pomieszczeniach, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi, podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w posiadanie którego sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub wskutek rabunku.

 
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem jest możliwe, jeżeli ubezpieczony zadba o odpowiednie zabezpieczenia budynku ze swojej strony. Wymagane zabezpieczenia spisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w części dotyczącej tej umowy dodatkowej.
 
W cytowanych już wcześniej Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Inter Lokum można znaleźć informację, że ubezpieczone przedmioty muszą się znajdować w pomieszczeniach zamkniętych. A oto  spis wymaganych zabezpieczeń:
 
 • wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń oraz okna i inne zewnętrzne przeszklone otwory znajdują się w należytym stanie technicznym i są tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie – bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy lub narzędzi;
 • wszystkie zewnętrzne otwory w ścianach, sufitach i podłogach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich pokonanie bez włamania;
 • stan techniczny drzwi i okien gwarantuje trwałe zamontowanie zamków w taki sposób, że niemożliwe jest ich wypchnięcie bez wyłamania;
 • drzwi zewnętrzne budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego są zamknięte na:
a) dwa różne zamki wielozastawkowe (za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz posiada w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu),
b) jeden zamek wielopunktowy zamontowany fabrycznie w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie, potwierdzonej atestem jednostki certyfikującej;
 
 • drzwi zewnętrzne oszklone są wyposażone w dwa zamki wielozastawkowe, których nie można otworzyć bez kluczy, przez otwór wybity w szybie. Wymóg ten nie dotyczy drzwi balkonowych i tarasowych;
 • drzwi zewnętrzne prowadzące do pomieszczeń przynależnych są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę bezkabłąkową lub atestowaną lub inny atestowany system zabezpieczenia przeciwwłamaniowego. Przy drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło jest unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u dołu, zamykanych od wewnątrz;
 • jeżeli pomieszczenia przynależne połączone są z ubezpieczonym lokalem, w odniesieniu do drzwi zewnętrznych prowadzących do pomieszczeń przynależnych obowiązują takie same wymogi zabezpieczenia, jak dla ubezpieczonego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 • w przypadku gdy garaż zamknięty jest drzwiami garażowymi, sterowanymi elektronicznie, wyposażonymi w oryginalny, zamontowany fabrycznie zamek, uznaje się takie zabezpieczenie za wystarczające;
 • klucze oryginalne i zapasowe znajdują się wyłącznie w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osób przez niego uprawnionych do ich przechowywania. W razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także zapasowych) lub uzyskania do nich dostępu przez osobę nieupoważnioną, Ubezpieczający/ Ubezpieczonego zobowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki na swój koszt;
 • jeżeli ubezpieczony lokal mieszkalny lub pomieszczenie przynależne są połączone drzwiami, oknem lub innym otworem z pomieszczeniem nie ubezpieczonym w INTER Polska, otwory te muszą być zabezpieczone w sposób opisany w punktach powyższych;
 • w przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego na sumę powyżej 50 000 zł, co najmniej jeden z zamków drzwi zewnętrznych musi posiadać certyfikat, wydany przez niezależną instytucję, uprawnioną do wydawania tego rodzaju certyfikatów. Brak zamka z certyfikatem, może zostać zastąpiony przez zainstalowanie urządzeń sygnalizacyjno–alarmowych, obejmujących elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo–interwencyjnych (w takim przypadku INTER Polska nie zastosuje zniżek składki z tytułu zainstalowania ww. urządzeń.
 
Ważne jest też to, że jeżeli ubezpieczony ma takie zabezpieczenia, jak monitoring, alarm czy drzwi antywłamaniowe (poza cytowanym powyżej ostatnim punktem listy zabezpieczeń), może otrzymać zniżkę na ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem. Są to zabezpieczenia dodatkowe, nie wymagane przez ubezpieczyciela, dlatego też są premiowane zniżką na ubezpieczeniu.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Jak rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową w kontekście ochrony od kradzieży?


Odnosząc się do ubezpieczenia swojego mienia od kradzieży z włamaniem, warto również rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową. Dobrym rozwiązaniem będzie tutaj ubezpieczenie od stłuczenia oraz od rabunku.
 
Ubezpieczenie od stłuczenia jest o tyle korzystne, że pozwala na otrzymanie odszkodowania za zniszczone przedmioty szklane. Podczas włamania może dojść do stłuczenia szyb w oknach lub przeszklonych drzwiach.Warto jednak sprawdzić w OWU czy stłuczenie odnosi się do kradzieży z włąmaniem czy przedmiotów niemających nic wspólnego z takim zdarzeniem.
 
 
Ubezpieczenie od rabunku natomiast zabezpiecza (za OWU Iner Lokum):
 • teczki,
 • torby,
 • plecaki,
 • portfele,
 • dokumenty tożsamości,
 • klucze do miejsca zamieszkania,
 • klucze i dowód rejestracyjny pojazdu stanowiącego własność lub współwłasność ubezpieczonego,
 • okulary optyczne lub przeciwsłoneczne,
 • telefony komórkowe,
 • zegarki.
 
Jest to o tyle istotne, że w warunkach ubezpieczenia od kradzieży znajduje się wzmianka o skradzionych kluczach ubezpieczonego. Jeżeli więc dojdzie do takiej kradzieży, która zostanie zgłoszona, to ewentualny brak śladów włamania (do wtargnięcia do ubezpieczonego mieszkania dojdzie dzięki skradzionym kluczom) będzie można uzasadnić wcześniejszym rabunkiem. 


Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za kradzież?


Kradzież a kradzież z włamaniem do nieruchomości to istotna różnica. Można przez nieuwagę zostawić uchylone drzwi, balkon czy okno, którym złodziej dostanie się do środka. Jeżeli w ten sposób dom zostanie okradziony, zdarzenie jest określane jako kradzież zwykła. 

Wypłata byłaby możliwa wyłącznie, gdyby złodziej wybił okno, sforsował drzwi lub zniszczył zamek. Tylko takie działanie, czyli noszące ślady szkody, jest uznane za włamanie. Właśnie dlatego tak ważne jest precyzyjne ustalenie, co towarzystwo ma na myśli pod pojęciem ryzyka kradzieży.

Zdecydowanie częściej pojawia się jednak w ofercie ryzyko kradzieży z włamaniem. Ma to na celu zabezpieczenie towarzystwa przed celowym działaniem ubezpieczonego. Chodzi o to, by specjalnie nie zostawił otwartych drzwi lub otwartego okna w celu skuszenia złodzieja.
 
Jakie jeszcze wyłączenia odpowiedzialności można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? Są to:
 • kradzież mienia znajdującego się w budynkach lub lokalach przynależnych (garaż, komórka, budynek gospodarczy), w których nie ma wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
 • kiedy zastosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe były niesprawne lub uszkodzone przed zdarzeniem;
 • kiedy kradzież dotyczy mienia pozostawionego poza ubezpieczonym budynkiem (na wolnym powietrzu);
 • jeżeli do kradzieży doszło bez włamania (otwarte okno/drzwi/balkon);
 • jeżeli przedmioty zaginęły w tzw. „niewyjaśnionych okolicznościach.
 
PAMIETAJ!
Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia od kradzieży jest kwestia włamania. Jeżeli na miejscu zdarzenia nie będzie śladów włamania, wówczas firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania. Zachodzi bowiem prawdopodobieństwo, że ubezpieczony celowo zostawił otwarte mieszkanie, by doszło do kradzieży i można było uzyskać odszkodowanie. Może też być duże prawdopodobieństwo, że kradzieży w ogóle nie było, a ubezpieczony po prostu upozorował kradzież dla otrzymania wypłaty.

   Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
 

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć
1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży jest umową dodatkową, która wymaga dokupienia
 
2. Większość towarzystw ubezpieczeniowych obejmuje ochroną kradzież z włamaniem, bez ubezpieczania tzw. kradzieży zwykłej (bez śladów włamania)
 
3. Firmy ubezpieczeniowe wymagają stosowania określonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
 
4. Firmy nie biorą odpowiedzialności za kradzież z budynku otwartego, niezabezpieczonego lub za kradzież z terenu posesji, ale poza budynkiem
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
842596
8
9
8
6
6
3

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy