Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 41 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Co jest potrzebne do wypłaty odszkodowania z polisy na życie?

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Podstawą do rozpoczęcia procesu weryfikacji szkody są m.in. przesłane przez nas dowody potwierdzające zdarzenie. Jeśli chcesz, aby wniosek został bez zbędnej zwłoki rozpatrzony sprawdź jakie dokumenty należy zgromadzić.

Obecnie firmy ubezpieczeniowe starają się zadbać o to, by ubezpieczony musiał wykonać minimum formalności. Bardzo często zatem szkodę zgłosić możemy telefonicznie, zeskanowane dokumenty wysłać poprzez e-mail czy kopię wysłać pocztą. 
 

Porównaj ceny
 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
 

Jakie dokumenty mogą być Ci niezbędne, abyś otrzymał pieniądze z polisy? Kto może otrzymać przelew od ubezpieczyciela? Kiedy TU może odmówić Ci przekazania odszkodowania? Odpowiadamy na te pytania.

 

Jak możesz zgłosić się po świadczenie z polisy?

Wypłata z polisy na życie jest wysyłana po dopełnieniu kilku formalności. Pierwszy krok to zgłoszenie wystąpienia zdarzenia, które, zgodnie z umową, uprawnia do odbioru świadczenia. Jak skontaktować się z ubezpieczycielem? W dzisiejszych czasach jest dużo opcji, można tego dokonać osobiście, np. umawiając się na spotkanie z jej przedstawicielem lub odwiedzając dowolny oddział TU.

Inne, wygodniejsze sposoby, to:

 • przesłanie do firmy ubezpieczeniowej wiadomości tekstowej, przykładowo w PZU należy wysłać SMS o treści SZKODA,
 • skontaktowanie się z ubezpieczycielem przez czat video,
 • skorzystanie z pomocy pracodawcy – w przypadku polis grupowych wystarczy odezwać się do osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenia w firmie,
 • wypełnienie specjalnego formularza (tego typu wnioski są zwykle dostępne na stronie internetowej ubezpieczyciela),
 • wysłanie wiadomości na adres e-mail firmy ubezpieczeniowej; w temacie maila warto przedstawić numer sprawy,
 • zadzwonienie pod wskazany numer telefonu (w tym przypadku obowiązuje opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Co robić dalej? Należy się uzbroić w cierpliwość i poczekać, aż dyspozytor przyjmie zgłoszenie i oddzwoni celem wyjaśnienia dalszych kroków.  

 

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?

Do wniosku o odszkodowanie z polisy na życie należy dołączyć skompletowaną dokumentację. Ubezpieczyciel może wymagać np.:

 • dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie zdarzenia,
 • oświadczenia sprawcy lub potwierdzenia z policji,
 • skanu lub zdjęcia dowodu rejestracyjnego samochodu (jeśli doszło do wypadku samochodowego),
 • skróconego odpisu aktu zgonu.

Dodatkowo należy także przedłożyć w TU dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. W sytuacji, gdy będzie potrzebna dodatkowa dokumentacja, ubezpieczyciel kontaktuje się z poszkodowanym od razu po przyjęciu zgłoszenia i informuje o konieczności uzupełnienia załączników

 

Kto może otrzymać wypłatę z polisy na życie?

Wypłatę z polisy na życie otrzymuje płatnik składek, chyba że zdarzeniem uprawniającym do odbioru świadczenia była jego śmierć. W takim przypadku pieniądze trafiają do tzw. uposażonego, czyli osoby wymienionej z imienia i nazwiska podczas podpisywania umowy ubezpieczenia, uprawnionej przez ubezpieczonego do otrzymania środków z polisy.

Do odbioru odszkodowania z polisy na życie upoważnia się tzw. uposażonego głównego – najczęściej jest to małżonek lub życiowy partner, ale tak naprawdę uposażyć można każdego, nie tylko członka rodziny. Dopiero jeśli osoba ta nie żyje, pieniądze trafiają do uposażonych zastępczych, np. dzieci płatnika składek, jego rodziców lub rodzeństwa. Otrzymane świadczenie może zostać przeznaczone na dowolny cel, od sfinansowania bieżących wydatków, przez spłatę zobowiązań, po wydatki związane z dziećmi, np. czesne na studia.

Osoba uprawniona do odbioru wypłaty z ubezpieczenia na życie może być niepełnoletnia, w takiej sytuacji jednak do momentu ukończenia 18 lat środkami z polisy dysponują rodzice lub opiekunowie uposażonego. Jeśli chcą oni wykorzystać pieniądze, muszą stanąć przed sądem rodzinnym i udowodnić, że dany zakup służy spełnieniu potrzeb niepełnoletniego uposażonego. Poza uposażeniem, podczas podpisywania umowy możliwe jest także określenie, jaki procent kwoty odszkodowania ma otrzymać każdy z uposażonych.

Przykładowy podział to:

 • 75% dla uposażonego głównego, np. małżonka,
 • 25% dla uposażonego zastępczego, np. brata.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych zezwala na zmianę uposażonych w czasie trwania  umowy ubezpieczeniowej.


Tysiąc, sto tysięcy, a może milion?

Wysokość odszkodowania z polisy na życie zależy od wielu czynników. Wpływają na nią między innymi:

 • rodzaj zdarzenia (najwyższa wypłata dotyczy zgonu, natomiast w przypadku innych zdarzeń ubezpieczyciel określa, jaki proc. sumy ubezpieczenia można uzyskać),
 • wyniki ankiety medycznej – w przypadku osób chorujących przewlekle wysokość świadczenia może być niższa, ze względu na duże ryzyko ubezpieczyciela,
 • wysokość oraz częstotliwość opłacania składki miesięcznej (im jest ona wyższa, tym lepsze świadczenie można uzyskać),
 • zakres ochrony (im szersza polisa, tym zwykle niższa jest suma ubezpieczenia).

Przykłady ofert ubezpieczeń na życie

TU

SU

Poważne zachorowanie

Pobyt w szpitalu

1% uszczerbku na zdrowiu

Cena składki miesięcznej

UNIQA

Ustalana indywidualnie

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

22 000 zł

4 000 zł

40 zł/dzień

25 000 zł

Od 59 zł

Nationale-Nederlanden

Ustalana indywidualnie

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

Generali

150 000 zł

10 000 zł

45 zł/dzień

28 000 zł

Od 85 zł

ERGO Hestia

50 000 zł

12 000 zł

70 zł/dzień

50 000 zł

Od 81 zł

Allianz

Ustalana indywidualnie

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

Generali

200 000 zł

15 000 zł

60 zł/dzień

50 000 zł

Od 129 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych rankomat.pl z dnia 29.09.2023 r.

 

Co oprócz świadczenia możesz otrzymać?

Towarzystwa ubezpieczeniowe funkcjonujące na polskim rynku oferują wiele ciekawych produktów ubezpieczeniowych. Po ich wykupieniu płatnik składek może liczyć nie tylko na wypłatę odszkodowania z polisy, ale także różne dodatkowe usługi. Oto przykładowe z nich:

 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – rozszerzenie umowy daje dostęp do prywatnej opieki medycznej. Dzięki niemu można się dostać do lekarzy wielu specjalności, bez długich kolejek, skierowań oraz dodatkowych opłat,
 • ochrona na wypadek poważnego zachorowania lub niezdolności do pracy – po wykupieniu takich dodatków do polisy, płatnik składek jest chroniony na wypadek różnych nieprzewidzianych sytuacji,
 • organizacja leczenia za granicą – wykupując ten wariant, można zyskać dostęp do drugiej opinii medycznej i najlepszych zagranicznych specjalistów, umowa zakłada także sfinansowanie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia poza krajem,
 • świadczenie z tytułu powiększenia się rodziny – wielu ubezpieczycieli oferuje takie rozszerzenie, gwarantuje ono wypłatę określonej sumy po narodzinach dziecka,
 • wsparcie na wypadek konieczności leczenia szpitalnego – dokupienie tej polisy pozwala uzyskać dodatkowe odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, za każdym razem, kiedy płatnik składek trafi do szpitala.

 

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy?

Każde ubezpieczenie zawiera pewne wyłączenia odpowiedzialności. Są to określone przez ubezpieczyciela sytuacje, które nie upoważniają do otrzymania odszkodowania. Kiedy TU może odmówić wypłaty świadczenia z polisy na życie? Oto przykładowe wyłączenia odpowiedzialności:

 • brak opłacania składek w terminie,
 • niestosowanie się do wskazówek lekarza skutkujące pogorszeniem stanu zdrowia,
 • popełnienie lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
 • popełnienie samobójstwa przed upływem 2 lat od podpisania umowy,
 • samookaleczenie lub próby popełnienia samobójstwa,
 • stosowanie narkotyków, środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych,
 • śmierć podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • śmierć w wyniku poddawania się zabiegom o charakterze medycznym bez nadzoru lekarskiego,
 • udział w aktywnościach sportowych i rekreacyjnych o ryzykownym charakterze,
 • uszkodzenie ciała spowodowane udziałem w działaniach wojennych, aktach terroru lub rozruchach społecznych.

W przypadku niektórych polis, przed podpisaniem umowy, konieczne jest wypełnienie ankiety medycznej. Ubezpieczyciel może zapytać o choroby przewlekłe, schorzenia genetyczne występujące w rodzinie lub czynniki chorobotwórcze, takie jak np. palenie papierosów. Zatajenie istotnych informacji o zdrowiu w kwestionariuszu także zalicza się do wyłączeń odpowiedzialności. Jeśli prawda wyjdzie na jaw, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z polisy na życie.

Co jeszcze może się przyczynić do odmowy wypłaty pieniędzy z polisy na życie? Podczas podpisywania umowy warto zwrócić uwagę na:

 • karencję – jest to okres po podpisaniu umowy, kiedy jeszcze nie obowiązuje ochrona i nie przysługuje odszkodowanie. Rozwiązanie to chroni towarzystwa ubezpieczeniowe przed nadużyciami ze strony klientów. Karencja może wynieść kilka miesięcy lub nawet kilka lat; przykładowo, aby móc się ubiegać o  wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu urodzenia się dziecka, musi minąć przynajmniej 9 miesięcy od podpisania umowy,
 • limity świadczeń – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują odszkodowania w ramach określonego limitu, np. do konkretnego odsetka sumy ubezpieczenia,
 • zakres ochrony – jeśli wykupiona polisa chroni tylko na wypadek śmierci, nie zapewni ona odszkodowania, gdy dojdzie do innych trudnych życiowych sytuacji, np. wypadku, hospitalizacji lub niezdolności do pracy.

 

Porównaj ceny

 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

 

 

To warto wiedzieć

1. Najszybszym sposobem zgłoszenia szkody jest wypełnienie e-formularza dostępnego na stronie ubezpieczyciela

2. W zależności od zdarzenia wymagane są inne dokumenty, np. akt zgonu czy notatka służbowa policji

3. Do zgłoszenia wniosku o odszkodowanie należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty

4. Jeśli posiadamy dwa ubezpieczenia to możemy otrzymać dwa odszkodowania

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o wypłatę z ubezpieczenia na życie

 1. Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę świadczenia z polisy na życie?

  Wypłata odszkodowania z polisy na życie powinna nastąpić w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia ubezpieczyciela o zaistnieniu zdarzenia i przesłania mu skompletowanej dokumentacji.

 2. Co powinien zawierać wniosek o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia na życie?

  W formularzu zgłoszeniowym powinny się znaleźć przede wszystkim dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu oraz e-mail. Jeśli osoba ubezpieczona jest niepełnoletnia, należy także podać dane przedstawiciela ustawowego. Dodatkowo trzeba, w zależności od sytuacji, przedstawić koszty leczenia oraz rachunki i faktury. We wniosku należy także określić sposób wypłaty świadczenia (wystarczy podać nr konta bankowego do przelewu). Na końcu wymagany jest ręczny podpis.

 3. Czy można otrzymać dwie wypłaty z ubezpieczeń na życie?

  Tak, jeśli płatnik składek miał wykupioną polisę indywidualną i grupową (za pośrednictwem pracodawcy), w sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia objętego umowami, otrzyma on podwójną wypłatę z ubezpieczenia na życie. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy ubezpieczony wykupił polisę na życie i ubezpieczenie oszczędnościowe/posagowe/inwestycyjne.

 4. Jak uposażyć bliską osobę do odbioru odszkodowania z polisy na życie?

  Zgłoszenie uposażonego jest bardzo proste – wystarczy podczas podpisywania umowy ubezpieczenia podać dane osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL oraz datę urodzenia. W sytuacji, gdy płatnik zadecyduje, że wypłata pieniędzy z ubezpieczenia ma trafić do jakiejś instytucji, np. organizacji charytatywnej, należy podać jej pełną nazwę, numer REGON oraz adres.

 5. Czy wypłata odszkodowania z polisy na życie podlega opodatkowaniu?

  Zgodnie z art. 831 § 3, suma ubezpieczenia należna uposażonym nie wchodzi w część spadku po ubezpieczonym. Podatek od darowizny nie dotyczy zatem wypłaty z ubezpieczenia na życie. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy płatnik składek miał wykupione ubezpieczenie inwestycyjne – wtedy należy opodatkować zysk z inwestycji.

 6. Ile możesz otrzymać odszkodowania?

  Wysokość świadczenia jest zależna od tego, jaką kwotę przewiduje umowa. Odszkodowanie ustalane jest na podstawie wysokości doznanej szkody oraz w oparciu o sumę ubezpieczenia. Z tytułu podobnego zdarzenia możesz zatem dostać zarówno 1 000 zł, jak i 50 000 zł.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (10)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Dawid

2019-08-21 11:31:35

My akurat w pracy mieliśmy nieszczęśliwy wypadek. Oczywiście ubezpieczenia dawały radę, ale tylko w podstawie. Kolega polecił mi DepartamentOdszkodowan.pl i tam pomogli nam pozyskać więcej funduszy z NNW na rehabilitacje.

Iza Kaliszewska

2020-10-07 12:47:04

Dzien Dobry. czy mogę wysłać dokumenty poczta tradycyjną , chodzi o zgłoszenie uszczerbku na zdrowiu. Jakie sa wymagane dokumenty.

Odpowiedź Redakcji

2020-10-07 16:40:26

Standardowo wymagany jest dokument od lekarza orzecznika oraz zaświadczenia po przebytym leczeniu czy rehabilitacji (jeśli były niezbędne). Przed wysyłką radzimy dopytać właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe, aby uniknąć powielania korespondencji.

Kamil

2021-03-02 20:10:53

Moja żona zmarła nagle w domu podczas wykonywania pracy zdalnej moje pytanie brzmi czy należy się w takiej sytuacji wypłata zgon miejscu pracy czy jako zwykły zgon była przewlekle chora a lekarz to puścił ją do pracy na tym stanowisku

Odpowiedź Redakcji

2021-03-03 11:06:22

Wszystko zależy od okoliczności zgonu i zakresu polisy. Za sam zgon jest większe odszkodowanie, jeśli miał on miejsce w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego. Za zdarzenie w miejscu pracy ubezpieczyciel wypłaca środki za wypadek (bez skutku śmiertelnego).

Marcin

2021-03-09 21:10:16

Mam szczere pytanie. Facet mi podal dane z jego polisy ergo hesta za NW jak zalatwic to z moim ubezpieczycielem AXA

dawid

2021-04-22 23:48:01

mojej partnerce zmarlamamaczy mozemy ubiegac sie o jakies piniodze ja pracuje i jestem ubiespieczony prywatnie czy moge cos dostac

Odpowiedź Redakcji

2021-04-23 16:25:01

Jeśli partnerka została uwzględniona w polisie jako uposażona, to otrzyma świadczenie w pierwszej kolejności. W innym przypadku o przyznawaniu odszkodowania decyduje kolejność: współmałżonek osoby zmarłej, dzieci, wnuki, rodzice itd.

spychala

2021-05-16 19:02:07

wyslalem wszystkie dokumety medyczne do uniki i nadal sie czegos czepiaja zeby niewyplacic odszkodowania

Olga

2022-03-03 17:34:11

Witam mąż jest ubezpieczony w moim zakładzie pracy (ubezpieczenie grupowe) W 2021r wykryto u niego nowotwór złośliwy,otrzymał całkowitą niezdolność do pracy.Ubiegając się o odszkodowanie dowiedziałam się że mężowi nie przysługuje bo ma 61 lat a takie odszkodowanie z tego tytułu przysługuje tylko do 55 roku życia. Czy jest to normalne bo dla mnie jest to niepojęte Proszę o odpowiedź

Ewelina

2022-06-22 11:28:57

Jak napisać wniosek do zakładu pracy o udostępnienie numeru polisy zmarłego syna?

Odpowiedź Redakcji

2022-07-21 10:37:03

Najlepiej skontaktować się z działem kadr i płac zakładu pracy syna, gdzie powinni przekazać informacje dotyczące wniosku. Wniosek powinien zawierać dane osobowe pracownika (imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres), ale dział kadr może również poprosić o dokument do wglądu, który potwierdziłby pokrewieństwo (Pani odpis aktu urodzenia oraz odpis aktu urodzenia Pani syna).

Agnieszka Kwiatek

2022-09-15 15:44:48

Dzień dobry, Mój syn w 2015 roku trafił na SOR z ostrym bólem. Okazało się, ze potrzebna jest natychmiastowa operacja. Syn był ubezpieczony w przedszkolu. Zapomnieliśmy o tym, że możemy starać się o wypłatę ubezpieczenia. Proszę o informację w jakim okresie od wystąpienia zdarzenia można się zwrócić do ubezpieczyciela o wypłatę z polisy. Czy jest odgórnie ustalony termin? czy możemy to zrobić po takim upływie czasu?

Odpowiedź Redakcji

2022-09-20 09:16:00

Wniosek o wypłatę odszkodowania zawsze najlepiej złożyć jak najszybciej. Aby uniknąć przedawnienia, warto zgłosić się przed upływem 3 lat od zdarzenia polisowego. Proszę jednak skontaktować się z ubezpieczycielem.

Mała

2023-04-12 08:08:20

Chciałbym się dowiedzieć czy należy mi się odszkodowanie z polisy ubezpieczenia grupowego gdy miałam wypadek w górach ale nie na nartach?

Odpowiedź Redakcji

2023-04-12 10:30:05

To zależy od zakresu ochrony, jaka została wybrana w polisie. Zależy również od tego, gdzie miało miejsce zdarzenie - w Polsce czy za granicą.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia