Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 48 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ile odszkodowania za śmierć rodzica z polisy na życie?

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Śmierć rodzica to tragedia dla całej rodziny. Nic nie może pokryć tej straty. Jednak kwota odszkodowania, jaką gwarantuje polisa, pomoże rodzinie w tym trudnym okresie oraz np. pokryć koszty związane z pogrzebem czy spłatą kredytu po zmarłym.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

Sprawdź, co przysługuje ci z tytułu śmierci rodzica? 

Wsparcie z tytułu śmierci rodzica możliwe jest do uzyskania z trzech źródeł. Podstawowa forma wsparcia to zasiłek pogrzebowy. Przysługuje on członkowi rodziny bądź innej osobie fizycznej, która pokryła koszty pogrzebu. O prawo do zasiłku trzeba wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba zmarła musi spełniać jeden z następujących warunków: była ubezpieczona lub przysługiwała jej renta albo emerytura. W celu uzyskania zasiłku pogrzebowego należy udać się do placówki ZUS i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego;
 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, jeżeli oryginały nie zostały złożone w banku;
 • dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego);
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Wysokość zasiłku pogrzebowego w przypadku członka rodziny wynosi 4000 zł — bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci rodzica.

Drugim wariantem jest odprawa pośmiertna. Przysługuje ona w przypadku, gdy zmarły w trakcie trwania stosunku pracy pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Co ważne, tego rodzaju wsparcie otrzymuje się bez względu na przyczynę śmierci pracownika. Trzeba wiedzieć, że jego wysokość zależy od stażu zmarłego pracownika. Odprawa pośmiertna nie przysługuje w momencie, gdy kwota odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej przekracza jej wysokość.

Ostatnią możliwą formą wsparcia jest świadczenie z tytułu polisy na życie. Otrzymuje je osoba wskazana w umowie podpisanej z towarzystwem ubezpieczeniowym jako uposażona. Osoba zmarła mogła wskazać więcej niż jedną osobę, której będzie przysługiwało odszkodowanie lub wcale jej nie wskazać. W tym wypadku kwota jest rozdzielana na podstawie prawa spadkowego.

 

Co wpływa na kwotę odszkodowania? 

Aby otrzymać odszkodowanie z tytułu śmierci rodzica, twoja polisa na życie musi obejmować ochroną takie zdarzenie. Taką możliwość oferuje rozszerzony zakres ochrony. Umowa precyzuje, jak wysokie świadczenie otrzymasz w takiej sytuacji – może to być kwota wynosząca np. 3 000 zł.

Świadczenie możesz również dostać wtedy, gdy twój rodzic posiadał polisę na życie, a ciebie wskazał jako osobę uposażoną, czyli upoważnioną do otrzymania pieniędzy. Możesz wówczas otrzymać całość sumy ubezpieczenia (SU), ale i część wskazaną w umowie przez rodzica (np. 25% lub 50% SU), jeśli część ma zostać wypłacona również rodzeństwu lub innym bliskim osobom. W takim przypadku wysokość świadczenia zależna jest od tego, na jaką sumę ubezpieczył się rodzic oraz jakie były okoliczności jego śmierci.

Jeśli rodzic zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW), możesz otrzymać 100% SU. Z kolei, jeśli do NW doszło wskutek wypadku komunikacyjnego – wypłacone może zostać 200% SU. W przypadku, gdy śmierć była wynikiem nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w czasie pracy – może przysługiwać nawet 300% SU. 

Oznacza to, że z polisy o sumie ubezpieczenia 100 000 zł możesz otrzymać zarówno 100 000 zł, jak i 300 000 zł w zależności od powodu zgonu.

 

Zobacz, kto może dostać pieniądze z ubezpieczenia? 

Odszkodowanie za śmierć matki czy ojca przysługuje osobie uposażonej. Nie zawsze jest to dziecko, ponieważ wszystko zależy od tego, kogo wskazała osoba ubezpieczona w umowie. W przypadku, gdy jest to więcej niż jedna osoba, kwotę dzieli się pomiędzy osoby uposażone. Jeśli jednak nikt nie został wskazany w umowie, cała wysokość jest dziedziczona zgodnie z kolejnością określoną przez prawo spadkowe. Brak wskazania osoby uposażonej może komplikować kwestię podziału należnej kwoty, kiedy po śmierci jednego z rodziców rodzi się dziecko, które mogło nie być wskazane w testamencie przez zmarłego.

 

Ile możesz otrzymać, gdy stracisz rodzica? 

Z powodu śmierci rodzica możesz dostać zarówno 1 000 zł, jak i 100 000 zł. Kwota może być oczywiście również niższa, jak i wyższa. Zależy od tego, jaką polisę posiadasz oraz czy zmarły rodzic posiadał ubezpieczenie na życie. 

Może być również tak, że otrzymasz kilka różnych świadczeń. Jeśli posiadasz indywidualną polisę na życie, która uwzględnia śmierć bliskiej osoby oraz polisę grupową w miejscu pracy – każde z tych dwóch ubezpieczycieli powinno wypłacić pieniądze. Kolejnym świadczeniem może być wypłata z polisy należącej do rodzica. 
 

Wysokość odszkodowania z tytułu zgonu rodzica

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Produkt

Suma ubezpieczenia

4 Life Direct

Ubezpieczenie na życie „Moi Bliscy”

do 50 000 zł

Generali

Grupowe ubezpieczenie na życie

100% SU dla aktualnej Umowy Dodatkowej, 50% SU dla aktualnej Umowy Dodatkowej w sytuacji, gdy Ubezpieczony przystąpił do umowy w przeciągu 6 ostatnich miesięcy

PZU

Polisa terminowa Na Dobry Początek

Kwota zależna od wybranej SU

ERGO Hestia

Ubezpieczenie grupowe dla klienta indywidualnego, Pakiet Dla Rodziny

W wariancie podstawowym: śmierć rodzica lub teścia – 1 800 zł, w wariancie rozszerzonym – 2 300 zł

Signal Iduna

Grupa Otwarta SIGO

Pakiet My i nasze życie: Śmierć rodzica lub teścia – od 600 zł do 2 400 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU.

 

O tym musisz pamiętać, jeśli chcesz zgłosić śmierć rodzica ubezpieczycielowi 

Odszkodowanie za śmierć rodzica możesz otrzymać po zgłoszeniu tego zdarzenia ubezpieczycielowi. W tym celu powinieneś pamiętać o przesłaniu wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Brak jednego z dokumentów może skutkować wydłużeniem procesu wypłaty pieniędzy.

O tych krokach koniecznie pamiętaj:

 1. Pobierz wzór wniosku ze strony swojego ubezpieczyciela – na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego możesz znaleźć gotowe wzory różnych formularzy, wybierz odpowiedni i wydrukuj,
 2. Wypełnij wniosek – wpisz wszystkie potrzebne informacje, potrzebny może być numer twojej polisy, dane osobiste i kontaktowe,
 3. Dołącz dokumenty – chodzi o dokumentację, która potwierdzi zgon twojego rodzica, potrzebny może być skrócony odpis aktu zgonu, kopia dokumentu tożsamości zmarłej osoby lub dokumentacja medyczna/notatka policyjna,
 4. Prześlij komplet dokumentów do TU – to, w jaki sposób prześlesz papiery, jest zależne od preferowanej przez ciebie metody (sprawdź, jakie metody uwzględnia ubezpieczyciel).

 

W tych przypadkach możesz nie otrzymać świadczenia

Należy zwrócić uwagę, że może dojść do sytuacji, gdy dziecko nie otrzyma odszkodowania z tytułu śmierci rodzica, nawet jeśli została podpisana umowa z ubezpieczycielem. Przyczyną wyłączenia odpowiedzialności będzie sytuacja, w której ubezpieczony działał na swoją niekorzyść w pełni świadomie. Może to być na przykład:

 • zatajenie choroby przed ubezpieczycielem;
 • samobójstwo;
 • przebywanie na terenie kraju, gdzie trwa aktualnie wojna;
 • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień lub pod wpływem środków odurzających;
 • branie udziału w bójkach lub protestach.

Ważny w tej kwestii jest również okres karencji zawarty w umowie. Określa on czas, w jakim ochrona nie obowiązuje. W niektórych przypadkach bywa jedynie nieznacznie ograniczona. W ten sposób ubezpieczyciel zabezpiecza się przed nieuczciwymi klientami, gdyż uniemożliwia to wyłudzenie pieniędzy. 

Przykładowo — klient ma świadomość, że jest ciężko chory, czeka go operacja, której może nie przeżyć. Udaje się więc do ubezpieczyciela z zamiarem wykupienia polisy na życie, aby zabezpieczyć swoją rodzinę. Zataja informację o chorobie przed ubezpieczycielem i podpisuje umowę. Miesiąc później umiera w wyniku powikłań pooperacyjnych, jednak ubezpieczyciel nie wypłaci uposażonym odszkodowania, ponieważ chroni go okres karencji. Zostanie ono wypłacone, dopiero gdy okres ten minie.

 

Porównaj ceny

 

Polisa na życie to wsparcie finansowe w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Ważną rolę odgrywa również cena takiego ubezpieczenia, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

Odszkodowanie za śmierć rodzica - To warto wiedzieć
1. Osoby uposażone mogą dostać odszkodowanie nawet w wysokości 300% od wpłaconej kwoty.
 
2. Podstawowa ochrona zabezpiecza jedynie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.
 
3. Zakup ubezpieczenia na życie jest decyzją, która powinna być dobrze przemyślana i dokładnie przeanalizowana. 
 
4. Warto samemu zacząć poszukiwania odpowiadającej indywidualnym potrzebom oferty. Ważne jest wybranie odpowiednich rozszerzeń i przystępnej kwoty. 
 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za śmierć rodzica

 1. Czy można dostać dwa odszkodowania, jeśli posiada się dwa ubezpieczenia?

  W przypadku ubezpieczeń na życie możliwe jest skorzystanie z więcej niż jednego ubezpieczenia. Na przykład, jeśli dojdzie do wypadku, można skorzystać z odszkodowania z polisy indywidualnej, ale też z odszkodowania w ramach grupowego ubezpieczenia na życie podpisanego przez pracodawcę.

 2. Czy można otrzymać odszkodowanie za śmierć ojczyma/macochy?

  Odszkodowanie za śmierć ojczyma/macochy można otrzymać w przypadku, jeśli jest się zapisanym w umowie zawartej z ubezpieczycielem jako osoba uposażona. W przypadku innych świadczeń art. 446 § 3 i 4 Kodeksu cywilnego porusza kwestię najbliższego członka rodziny, którego definiuje się przez poczucie bliskości, więzi emocjonalnej i uczuciowej, a także ekonomicznej. Zatem jest to możliwe, tylko niezbędne będzie dostarczenie dokumentów potwierdzających więzi rodzinne.

 3. Czy można otrzymać odszkodowanie za śmierć teścia?

  Odszkodowanie za śmierć rodzica małżonka jest możliwe w przypadku, gdy istniały silne więzi i zażyłości z teściem. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku, kiedy strata zmarłego jest powodem negatywnych konsekwencji dla wnioskującego.

 4. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

  Warto najpierw podjąć negocjacje z ubezpieczycielem. Jeśli jednak kwestionuje on przyczynę zdarzenia i odmawia uznania wniosku, sprawę można zgłosić do sądu. Jest to radykalna metoda, ale zarazem najbardziej skuteczna.

 5. Czy po śmierci rodzica należą się pieniądze?

  To zależy od tego, czy twoja polisa uwzględniała zdarzenie, jakim jest śmierć rodzica. Sprawdź w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Możesz otrzymać pieniądze również w sytuacji, gdy zmarły rodzic posiadał ubezpieczenie na życie, w którym wskazał cię na osobę uposażoną.

 6. Ile dostanę z PZU za śmierć rodzica?

  Z tytułu śmierci rodzica możesz otrzymać zarówno 1 000 zł, jak i 300 000 zł. Kwota zależna jest od tego, na jaką sumę jesteś ubezpieczony, czy polisa obejmuje śmierć rodzica oraz czy jesteś osobą uposażoną w ubezpieczeniu na życie swojego rodzica.

 7. Czy dostanę odszkodowanie za śmierć rodzica chrzestnego?

  Możesz otrzymać pieniądze z tytułu śmierci rodzica chrzestnego w sytuacji, gdy uwzględni cię on w swojej umowie ubezpieczeniowej jako osobę uposażoną.

 8. Jaki jest czas na zgłoszenie zgonu w PZU?

  Im szybciej zgłosisz zgon rodzica, tym szybciej możesz otrzymać świadczenie. Na zgłoszenie śmierci rodzica ubezpieczycielowi masz 3 lata. Od chwili otrzymania zgłoszenia towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni powinno wypłacić należne świadczenie.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (47)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Grzegorz

2020-07-25 15:31:14

Jak zakwalifikuje PZU zabójstwo mojej żony.Przecież nie jest to zgon naturalny ??

Odpowiedź Redakcji

2020-07-28 10:13:38

Jeśli polisa zawiera tylko podstawę, zostanie wypłacona pełna SU z tytułu zgonu. Jeśli jednak w polisie było dokupione rozszerzenie "zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem", to z tego tytułu odszkodowanie będzie większe.

Wieslaw

2020-09-30 10:45:07

Ojciec zmarł 5 lat temu miałem wówczas polisę PZU obejmująca ten przypadek ale zapomniałem złożyć wniosek . Czy po takim okresie czasu mogę to jeszcze zrobić ?? Polisę oplacam nadal .

Odpowiedź Redakcji

2020-10-01 10:52:45

Przed złożeniem kompletu dokumentów i wniosku o wypłatę świadczenia warto dopytać PZU o przedawnienie z tytułu otrzymania odszkodowania z polisy.

Jolanta

2020-10-13 22:27:25

Uposażoną na ojca polisie była siostra ale zmarła. Komu będzie wypłacone świadczenie po śmierci ojca. Żona też nie żyje. Jestem jedyną córką.

Odpowiedź Redakcji

2020-10-14 14:19:23

Środki wypłacane są osobom uprawnionym do dziedziczenia z zachowaniem kolejności: współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa. Jeśli nie ma innych osób uposażonych w rodzinie, to przysługuje Pani 100% świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego.

RYSZARDA

2020-11-13 19:45:28

CZY NALEŻĄ MI SIĘ ŚWIADCZENIA PO BABCI ,KTÓRA WYCHOWYWAŁA MNIE LECZ NIE BYŁA JAKO RODZINA ZASTĘPCZA

Odpowiedź Redakcji

2020-11-16 11:41:54

W pierwszej kolejności odszkodowanie otrzymają osoby uposażone w polisie. Jeśli nie zostały one wpisane lub zmarły, świadczenie należy się tzw. osobom zstępnym. Tu kolejność wygląda według prawa następująco: współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo i dzieci rodzeństwa.

Magda

2020-11-15 22:49:49

W kartę zgonu mojego wujka jako przyczyne wpusano ,,długoletni alkoholizm,, czy pzu wypłaci odszkodowanie?

Odpowiedź Redakcji

2020-11-16 11:33:42

Alkoholizm jest jedną z chorób, więc z wypłatą z tytułu zgonu nie powinno być problemów. Gorzej, jeśli doszłoby do śmierci ma skutek nieszczęśliwego wypadku, a ubezpieczony znajdowałby się w chwili zdarzenia (zgonu) pod wpływem alkoholu - wtedy jest to jedno z wyłączeń odpowiedzialności TU.

Weronika

2020-11-26 17:09:11

Czy ubezpieczenie należy się też za śmierć babci? I ile czasu trzeba płacić składki?

Odpowiedź Redakcji

2020-11-30 10:27:47

Należy się, ale o tym kto otrzyma taką kwotę decyduje kolejność. Pierwszeństwo mają osoby uposażone wpisane w polisie, a jeśli ich brak, to rodzeństwo, dzieci i następnie wnuki zmarłej osoby. Okres płacenia składek nie ma znaczenia. Ważne, aby uniknąć karencji, czyli okresu od zawarcia umowy, przez który ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, mimo opłacania polisy przez ubezpieczonego.

Rafał

2020-11-30 17:46:15

Czy synowi należy się pieniądze z polisy po śmierci czy tylko żonie

Odpowiedź Redakcji

2020-12-01 16:31:34

Pieniądze z polisy należą się osobie uposażonej, która została wpisana do polisy. Jeśli takiej osoby nie ma, to w pierwszej kolejności środki są przyznawane współmałżonkowi, a dopiero później dzieciom.

TOMASZ

2020-12-05 16:20:21

Czy zięć otrzyma jakieś pieniądze po śmierci teścia jeśli uposarzona jest żona .Wszyscy są ubezpieczeni w PZU.

Odpowiedź Redakcji

2020-12-07 11:28:19

Zgodnie z prawem całość odszkodowania trafia do uposażonego lub uposażonych. W przypadku zięcia czy innego członka rodziny to już kwestia osobistych ustaleń.

Ewa

2021-01-05 20:50:04

Witam, czy jest minimalna stawka wg ustawy, na którą może być zawarte ubezpieczenia na życie w przypadku śmierci?

Odpowiedź Redakcji

2021-01-07 14:28:46

Minimalna stawka w polisach na życie zależy od stanu zdrowia przyszłego ubezpieczonego. Tak jest w wariancie ochronnym, a w oszczędnościowym minimalna stawka to ok. 120 zł miesięcznie, przy czym wyznacza ją towarzystwo w oparciu o kilka wytycznych, a nie ustawa.

Józef Grendel

2021-01-11 21:11:43

Ile maksymalnie czasu ma osoba uposażona na zgłoszenie do PZU zgonu rodzica celem wypłacenia środków z polisy i jeśli zmarły nie był obłożnie chory i nie leczył się w szpitalach, bo funkcjonował normalnie i poruszał się o własnych siłach a śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych?

Odpowiedź Redakcji

2021-01-12 09:12:16

Ubezpieczyciel nie określa takiego terminu, a jedynie maksymalny czas wypłaty odszkodowania (30 dni). W domyśle należy zgłosić zgon czy inne zdarzenie możliwie jak najszybciej. Podobnie jest z innymi polisami za wyjątkiem Autocasco, gdzie wyznaczony termin na zgłoszenie szkody wynosi 7 dni.

Agata

2021-01-23 13:33:49

Witam mam pytanie mam wujka i ma trochę lat zmarł dziadek a jego ojciec 20 lat temu i nie złożył wniosku do PZU bo nie wiedział czy po takim czasie jest możliwość dostania tych pieniędzy z polisy za śmierć rodzica?

Odpowiedź Redakcji

2021-01-25 12:02:48

Prawdopodobnie sprawa odszkodowania po tak długim czasie uległa już przedawnieniu. By mieć 100% pewności, najlepiej złożyć zapytanie w PZU podając dane polisy lub przynajmniej dane ubezpieczonego.

Monika

2021-01-28 11:56:10

Co zrobić jeżeli należy mi się odszkodowanie po zmarłej mamie ale ojczym ma inne nazwisko a nie chce ze mną tego załatwić?

Odpowiedź Redakcji

2021-01-29 10:51:16

W pierwszej kolejności można po prostu złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania u ubezpieczyciela i zaczekać na decyzję. W razie odmowy pozostaje konsultacja z prawnikiem.

Mazur Katarzyna

2021-01-30 12:41:49

Nie pamiętam na jaką kwotę był ubezpieczony ojciec opłacal kwotę 150 zł.kwartalnie,ja jako córka jestem uposażoną,.W karcie zgonu jako pr,uczynią zgonu napisano"UO7.1 COVID-19, wirus zidentyfikowany(COVID-19)"",czy mogę się dowiedzieć ile dostanę do wypłat?

Odpowiedź Redakcji

2021-02-01 10:11:41

Informacja o sumie ubezpieczenia znajduje się w polisie. Najlepiej skontaktować się niezwłocznie z ubezpieczycielem w sprawie odszkodowania za zgon, podając numer polisy lub dane ubezpieczonego.

Córka

2021-02-06 08:29:24

Mama ma 90 lat .Ubezpieczenie indywidualne w PZU. Ja nie mam ubezpieczenia w PZU .Czy jako córce należy się dla mnie wypłata z tytułu tylko mamy ubezpieczenia ?

Mariola

2021-02-08 11:04:07

W jakim terminie po smierci ojca nalezy zlozyc niezbedne dokumenty any dziecko moglo otrzymac wyplate z polish ubezpieczeniowej.Czy jest wyznaczony jakos konkretny termin?

Mariola

2021-02-08 11:09:12

W jakim terminie po smierci ojca nalezy zlozyc dokumenty aby dziecko moglo dostac wyplate srodkow z polisy ubezpieczeniowej.Czy jest wyznaczony konkretny termin

Anna Chowaniec

2021-02-19 20:54:22

Czy jest możliwość sprawdzenia ile osoba upoważniona do polisy po śmierci rodzica otrzymała z polisy

Odpowiedź Redakcji

2021-02-22 14:35:02

To raczej informacja poufna, ale warto zapytać bezpośrednio ubezpieczyciela, odpowiednio argumentując taką prośbę.

mlynek janina

2021-03-03 09:36:53

zmatla mi moja mama.a upowazniona jest moja corka ktora mieszka za granica w .Angli.jak je otrzmac

Odpowiedź Redakcji

2021-03-03 11:08:31

Zwykle ubezpieczyciel prosi o dane do przelewu dla osoby uposażonej. Najpierw trzeba jednak dostarczyć wszystkie potrzebne dokument, o które wnioskuje towarzystwo.

Kamil

2021-03-27 15:46:37

Witam. Jestem ubezpieczony w PZU czy należy mi się odszkodowanie po śmierci matki konkubiny z którą. MieszkAm i Mam dziecko

Odpowiedź Redakcji

2021-03-29 14:46:52

Odszkodowanie będzie przysługiwało konkubinie, i ile w polisie nie ma jeszcze innych osób uposażonych.

Lucyna

2021-04-12 14:28:49

Jeżeli mój ojciec zmarł 9 lat temu i miał ubezpieczenie, a ja teraz się dowiedziałam o jego śmierci, bo mieszkał daleko, czy mogę starać się o pieniądze z polisy, ojciec miał żonę i córkę z drugiego małżeństwa

Odpowiedź Redakcji

2021-04-14 10:08:05

W tej sytuacji należy przede wszystkim skontaktować się z TU i dowiedzieć o statusie polisy. Do zweryfikowania tych danych potrzebne będą dane ubezpieczonego czy numer polisy. Możliwe, że w polisie były wpisane osoby uposażone i to do nich trafiło odszkodowanie, ale taką informację powinno potwierdzić TU.

Patryk

2021-04-18 00:51:12

Witam. Czy jest możliwość starania sie o polise po wujku? Poniewaz dziewczynie zmarl wujek ktory ma brata alkoholika i niczym sie nie interesuje.. Pieniedzy na pochówek niemamy a z czegos trzeba go pochować.. nikt nie wie kto byl w tej polisie uwzgledniony i teraz niewiemy co zrobić w tej sytuacji. Czy mozna sie starać o otrzymanie tej polisy? Uwzgledniam tez ze jako rodzina byla dla niego tylko moja dziewczyna i jej ojciec.. Prosze o rozpatrzenie i doradzenie co mozna zrobic w takiej kwesti. Z gory Dziekuje

Odpowiedź Redakcji

2021-04-20 12:49:04

Ubezpieczyciel kieruje się prostą zasadą - po śmierci swojego klienta wypłaca świadczenie osobie lub osobom wpisanym do polisy jako uposażone. Jeśli nie zostały wpisane lub też zmarły, o kolejności przyznawania środków z polisy decyduje stopień pokrewieństwa (najpierw małżonek, potem dzieci, wnuki, rodzice itp.). I tu należy udowodnić przed TU, a być może także przed sądem zasadność wypłaty świadczenia. Przydatnym może być dokumentacja medyczna, rachunki na zakup leków i inne dowody świadczące o sprawowaniu opieki nad zmarłym wujkiem.

Angie

2021-04-21 17:50:43

Czy jeśli mam ubezpieczenie na życie i do życie czy po śmierci któregoś z rodziców należy mi się jakieś odszkodowanie?

Odpowiedź Redakcji

2021-04-22 10:45:48

Tak, pod warunkiem, że takie zdarzenie (ryzyko) znajduje się w zakresie polisy na życie i dożycie.

Gosia

2021-04-25 18:00:35

Jeżeli moja mama zmarła 3 lata temu i miała ubezpieczenie, to czy mogę starać się o pieniądze z polisy?

Odpowiedź Redakcji

2021-04-26 10:41:01

Należy skontaktować się z ubezpieczycielem, podając numer polisy czy dane jej właściciela, aby dowiedzieć się, czy świadczenie zostało wypłacone.

Ania

2021-04-26 13:03:38

Co w przypadku kiedy 4lata temu zmarla moja mama ale przed smiercia nie zaplacila 2 ostatnich skladek? Czy ubiezpieczenie mozna jeszcze wyplacic?

Odpowiedź Redakcji

2021-04-26 13:23:47

Bardzo możliwe, że z tego powodu ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jednak po tak długim czasie pozostaje tylko bezpośredni kontakt z TU i podanie numeru polisy czy przynajmniej danych ubezpieczonego.

Aneta

2021-04-27 19:08:54

Zmarł mój tata , był to nieszczęśliwy wypadek. Czy z tego tytułu należy mi się wyższa kwota ubezpieczenia? Czy to zależy od rodzaju ubezpieczenia??

Odpowiedź Redakcji

2021-04-28 10:36:44

Standardowo TU wypłaca odszkodowanie za zgon ubezpieczonego nie wnikając w przyczynę (oprócz samobójstwa w pierwszych 24 miesiącach umowy, przestępstwa czy celowego działania). Ale jeśli do takiego zdarzenia doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego, wypłata z polisy będzie wyższa. Warunek - zdarzenie do (np. zgon przez nieszczęśliwy wypadek) musi zostać wcześniej wykupione jako umowa dodatkowa.

Przemek

2021-05-06 09:50:57

Mam polisę na życie, czy po śmierci teścia który jest ojczymem mojej żony należą się nam pieniądze z polisy

Odpowiedź Redakcji

2021-05-17 12:56:01

Należą się, ale trzeba pamiętać o kolejności wypłaty świadczenia. Jeśli nie ma uposażonych, to najpierw pieniądze trafią do współmałżonka zmarłej osoby, następnie do dzieci w częściach równych.

Gisia

2021-06-30 06:35:48

Jeśli jest się w rodzinie zastępczej należy się odszkodowanie z śmierć matki opiekuna prawnego.

przemek2

2021-07-14 12:08:26

było zadane pytanie: Mam polisę na życie, czy po śmierci teścia który jest ojczymem mojej żony należą się nam pieniądze z polisy? odpowiedź z 17-05-2021 jest nie na temat. proszę o kompetentną odpowiedź

Odpowiedź Redakcji

2021-07-14 13:23:44

Uzyskanie odszkodowania jest możliwe na 2 sposoby. Gdy Pana polisa obejmuje zgon rodziców (obojętnie czy biologicznych czy przysposobionych) współmałżonka. Lub gdy zmarły teść posiadał polisę, a w niej uposażył do otrzymania odszkodowania Pana żonę.

maryla

2021-08-02 19:52:21

W dniu dzisiejszym otrzymałam pismo z sądu w sprawie spadku po moim ojcu,było to ogromne zaskoczenie gdyż nie wiedziałam ,że ojciec zmarł czy należy mi się odszkodowanie z mojej polisy grupowej z zakładu pracy ,ojciec zmarł 8 msc.temu

Krysia

2021-08-23 17:58:01

Czy jeżeli posiadam polisę w PZU i osoba uprawniona jest moja córka to czy jej się należy także odszkodowanie po zmarłym ojcu.

Odpowiedź Redakcji

2021-08-24 08:16:36

Nie, chyba że zmarły ojciec uposażył pani córkę w swojej polisie albo nie ma poza córką innych krewnych do otrzymania odszkodowania (a tak w tym przypadku nie jest).

Katarzyna

2021-10-08 00:14:22

Moja babcia przed śmiercią, uposażyła w polisie dwoje swoich dzieci- syna i córkę.Niestety syn babci zmarł.Czy w takim razie po śmierci mojej babci tę część z polisy która była przeznaczona dla mojego taty, otrzyma jego żona( moja mama)?

Odpowiedź Redakcji

2021-10-08 11:35:39

Środki z polisy trafiają do bliskich zgodnie z zasadami dziedziczenia w sytuacji, gdy ubezpieczony nie wskazał w umowie osób uposażonych. Jeśli takie osoby zostały wskazane, środki powinny trafić właśnie do nich. Oprócz wskazania osoby uposażonej, Pani babcia mogła również wskazać zastępczego uposażonego, np. Pani mamę. Warto skontaktować się z ubezpieczycielem i sprawdzić, czy babcia doprecyzowała swoją wolę względem uposażonych.

marcin

2021-10-14 18:55:15

witam jaka bym musial miec polise na zycie by zabezpieczyc moja zone by po mojej smierci mogla splacic moje zobowiazania, czy wykupujac polise na kwote 600tys bedzie ona w calosci wyplacona czy trzeba bedzie isc do sadu i sie klucic jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach. podaje przyklad szwagierki gdzie jej mama byla ubezp na 60tys a po jej smierci zapropowano jej 6tys zl... dopiero po skierowaniu srawy do sadu zaczely sie tel w sprawie ugody i nienagłaśniania sprawy.

Odpowiedź Redakcji

2021-10-15 11:35:23

Aby otrzymać odszkodowanie z polisy na życie należy pamiętać zarówno o sumie ubezpieczenia, jak i wyłączeniach odpowiedzialności. Weźmy dla przykładu zgon ubezpieczonego z SU 600 000 zł. Taką kwotę otrzymają uposażeni (np. współmałżonek), jeśli do zgonu dojdzie z jakiejkolwiek przyczyny, ale też z zachowaniem warunków wymienionych w regulaminie polisy. Jeśli polisa została zawarta zna wspomniane 600 000 zł i zawiera inne zdarzenia, w ramach których zostało wypłacone świadczenie (np. operacja, zdiagnozowanie choroby), to odszkodowanie za zgon będzie pomniejszone o wcześniejsze wypłaty.

marcin

2021-10-14 19:14:05

komentarz sie nie spodobal ze zostal usuniety?

Bartosz

2021-10-26 21:06:46

Czy należy się odszkodowanie osobie uposażonej za śmierć rodzica, w przypadku przerwania płacenia składek?

Odpowiedź Redakcji

2021-10-29 10:27:06

Tak, to może być powód do braku odszkodowania, a TU będzie argumentowało, ze w chwili zdarzenia (zgonu) , polisa była nieopłacona, czyli nieważna. Chyba że nastąpiło wnioskowane wcześniej zawieszenie opłacania składek albo inna okoliczność. W celu uzyskania precyzyjnej odpowiedzi prosimy zgłosić sią do ubezpieczyciela.

Izabela

2022-01-27 14:21:29

Zmarła moja mama tata opłacał polisę w PZU. Czy należy mi się swiadczenie w mojej pracy?

Odpowiedź Redakcji

2022-01-27 15:14:26

Świadczenie dostanie osoba uposażona w polisie zmarłej. Można też otrzymać odszkodowanie z polisy np. pracowniczej, jeśli zawiera ona zdarzenie typu śmierć rodzica.

Piotr

2022-01-27 17:36:24

Zmarł mój biologiczny ojciec z którym nigdy nie miałem kontaktu. W moim akcie urodzenia widnieje jego imię bez nazwiska. Posiadam nazwisko mamy. Czy należy mi się jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu śmierci ojca? Urząd stanu cywilnego nie chce wydać mi aktu zgonu ponieważ muszę udowodnić, że to mój ojciec lub też przedstawić interes prawny.

Odpowiedź Redakcji

2022-01-28 09:52:13

Jeśli został Pan wskazany w polisie ojca jako osoba uposażona, może otrzymać Pan świadczenie. Również w sytuacji, gdy Pan posiada polisę, która zapewnia świadczenie z tytułu śmierci rodzica. W tym celu jednak będzie potrzebny akt zgonu zmarłego.

nnn

2022-02-02 19:43:48

mieszkam i pracuję za granica, jednak chcialbym wykupic ubezpieczenie rodzinne w Polsce, czy stanowiloby to problem z ew wyplata swiadczenia?

Odpowiedź Redakcji

2022-02-08 10:03:55

W tej sytuacji można kupić polisę rodzinną, warto jednak dokładnie sprawdzić dokument OWU przed zawarciem umowy i zwrócić szczególną uwagę na to, czy ochroną objęte zostaną również zdarzenia poza terytorium Polski. Każde TU może oferować w tym zakresie inną pomoc.

Elżbieta

2022-03-27 23:09:54

Teraz dowiedziałam się że mój ojciec zmarł 23 lata temu czy po jego śmierci należą mi się pieniądze z PZU?

Odpowiedź Redakcji

2022-06-13 10:32:00

Proszę skontaktować się z ubezpieczycielem.

Dorota

2022-04-13 08:18:01

Czy jeśli zmarł mój ojciec ktory miał drugą żonę (po śmierci mojej mamy) a teraz po kilku latach zmarła jego druga zona to czy z tytułu mojego ubezpieczenia jest ona traktowana jako osoba bliska czyli macocha i należy mi się odszkodowanie?. Nie wtszła ona juz ponownie za mąż po śmierci mojego Taty.

Odpowiedź Redakcji

2022-06-13 10:33:51

Proszę sprawdzić dokładnie dokument OWU w swojej polisie - tam informacje dotyczące świadczenia z tytułu śmierci bliskich powinny zostać dokładnie opisane. Proszę również skontaktować się w tej sprawie z ubezpieczycielem.

Anna

2022-04-22 12:57:59

NAleżę do ubezpieczenia grupowego od kilku lat. Czy należy się wypłata świadczenia z tytułu zgonu rodzica w wyniku samobójstwa?

Odpowiedź Redakcji

2022-06-13 10:26:48

To zależy od wybranej oferty i tego, co uwzględnia w swojej ochronie. Śmierć rodzica może być podstawą do otrzymania odszkodowania, zatem warto skontaktować się z ubezpieczycielem.

Ilona

2022-04-24 17:57:26

Od 5 miesiecy place skladke PZU czy moge juz pobrac pieniadze za smierc matki czy musze czekac 12 miesiecy

Ddd

2022-05-08 17:40:24

Czy nalezy sie ubezpieczenie za tescia skoro nie bylismy malzenstwem.tylko zyjemy z partnerka w konkubinacie i mamy dzieci?

Odpowiedź Redakcji

2022-06-13 10:21:30

To zależy od wybranej polisy oraz zdarzeń, jakie zostały objęte ochroną. Ubezpieczenie na życie może uwzględnić ochroną partnera, z którym nie tworzy się związek nieformalny, jednak warto w tej sprawie skontaktować się z ubezpieczycielem.

Atkadiusz

2022-05-22 11:50:01

Witam W styczniu zmarła partnerka mojego taty była ubezpieczona w PZU.Ale.jest problem bo mój Tato nie zapłacił w styczniu za polisę ,bo myślał że jeśli partnerka umarła to już nie musi płacić Ale przez 10 lat płacił.I teraz PZU mu nie chce wypłacić Proszę o radę

JAN

2022-10-03 13:58:09

CZY ZA POBYT W SZPITALU I DŁUDIE LECZENIE CHOROBY TRZUSTKI SPOWODOWANEJ ALKOHOLEM NALEŻY SIE JAKIES ODSZKODOWANIE MAM POLISE

Odpowiedź Redakcji

2022-10-12 07:22:18

Należy sprawdzić, czy alkohol stanowi wyłączenie odpowiedzialności w posiadanej polisie. Taką informację można znaleźć w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Umowy). Jeśli ubezpieczyciel nie zaznaczył takiej informacji, można spróbować złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Krystyna

2022-11-26 20:27:49

Zmarła dwa lata temu moja macocha a ja dopiero dzis się dowiedziałam mam ubezpieczenie i chce zapytać czy dostanę po tylu czasie odszkodowanie

Odpowiedź Redakcji

2022-12-06 07:58:32

Jeśli upłynęły od zdarzenia dwa lata, a Pani odszkodowanie obejmuje swoją ochroną śmierć bliskiej osoby - należy skontaktować się z ubezpieczycielem. Maksymalny czas zgłoszenia się po świadczenie nie powinien przekraczać 3 lat.

Krysia

2022-12-03 13:42:00

czy rodzice dostana odszkodowanie po smierci doroslego syna. Syn ma 56 lat

Odpowiedź Redakcji

2022-12-06 08:01:23

To zależy od tego, czy rodzice lub syn posiadali polisę na życie. W sytuacji, gdyby syn posiadał ubezpieczenie - mogą Państwo otrzymać odszkodowanie. Wyjątek stanowi sytuacja, jeśli syn wskazał w umowie konkretne osoby uposażone (np. dzieci, partnerkę). Jeśli z kolei Państwo posiadają polisę i obejmuje ona ochroną śmierć bliskiej osoby - również można ubiegać się o odszkodowanie.

K.J

2023-12-08 12:48:47

Jestem osobą (córką) mieszkającą i pracująca za granicą (w Niemczech) .czy będąc osobą uposażoną mam możliwość wypłacenia pieniądzy z polisy ubezpieczeniowej po śmierci mamy (2022) która mieszkała w Polsce?? I w jakim czasie jest to możliwe.oraz który wniosek do PZU trzeba złożyć w tym przypadku?

Odpowiedź Redakcji

2023-12-15 14:01:23

Proszę skontaktować się z towarzystwem PZU. Należy złożyć wniosek, którego wzór powinien znajdować się na stronie ubezpieczyciela. Do wniosku koniecznie należy dołączyć odpis skróconego aktu zgonu.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia