Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 36 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ile odszkodowania za śmierć rodzica z polisy na życie?

W jednej z ofert PZU za śmierć rodzica ubezpieczonego czy rodziców współmałżonka można otrzymać jednorazowo 2000 zł. Jeśli rodzic miał własną polisę, wtedy uposażone dzieci mogą liczyć na 100 000 zł i więcej.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Rolą ubezpieczenia na życie, oprócz oszczędności na przyszłość, jest zabezpieczenie najbliższych na wypadek naszej nagłej śmierci. Jednak to, ile otrzymają nasi bliscy, jakie warunki muszą spełnić i czy w ogóle otrzymają świadczenie, zależy od wybranego ubezpieczenia.

Przyglądamy się bliżej odszkodowaniom z tytułu śmierci rodzica w przykładowym ubezpieczeniu grupowym PZU i w innych ofertach indywidualnych na życie.

 

Od czego zależy wysokość odszkodowania za śmierć rodzica?


Jeśli rodzic ma polisę na życie z sumą ubezpieczenia np. 50 000 zł, to tyle w razie jego śmierci otrzymają uposażeni. Uposażonymi są najczęściej bliscy właściciela polisy, których ten wpisał do umowy z towarzystwem.

Jak się okazuje, wysokość odszkodowania będzie zależała od przyczyny zgonu. Jeśli ten nastąpił z przyczyn naturalnych jak choroba, wtedy odszkodowanie wyniesie wspomniane przykładowe 50 000 zł. Wyższe będzie możliwe do uzyskania, jeśli zgon nastąpi na skutek nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego. Ale jest jeden warunek – polisa musi zawierać te właśnie rozszerzenia.

Zdecydowanie większe możliwości oferuje polisa na życie z rozszerzonym zakresem ochrony. Możemy wybrać umowę dodatkową, która zapewni 200%, a nawet 300% wybranej przez nas sumy ubezpieczenia. Oferta grupy ubezpieczeniowej Generali umożliwia otrzymanie odpowiednio wysokich świadczeń – nawet do 250 000 zł w razie śmierci rodzica, który wykupił dla siebie polisę.

W przypadku nagłej śmierci, która wystąpiła na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz wypadku komunikacyjnego – powyższe kwoty sumują się, zatem maksymalnie w polisie Generali można otrzymać 550 000 zł.

Sumy ubezpieczenia w polisie na życie Generali

Zdarzenie MINI STANDARD VIP
Śmierć w wyniku NW 100 000 zł 150 000 zł 300 000 zł
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 150 000 zł 200 000 zł 250 000 zł

Tabela 1. Na podstawie informacji zawartych na stronie www.generali.pl.Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w PZU? 


W polisie PZU P Plus jednym ze zdarzeń jest Ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego. Z tej konkretnej polisy mogą skorzystaćjednak zatrudnieni w firmie, która oferuje produkt PZU. Jednak w większości tzw. grupówek to zdarzenie jest również dostępne.
Polisa na życie PZU obejmuje śmierć rodziców ubezpieczonego i współubezpieczonego (np. małżonka czy partnera), a w szczególności:
 • matki,
 • ojca,
 • macochy,
 • ojczyma.
Wysokość sumy ubezpieczenia to 1400 zł i 2000 zł  zależności od wybranego wariantu (z niższą lub wyższą składką). W każdej firmie, gdzie PZU oferuje swoją polisę suma ubezpieczenia może być inna, podobnie jak składka. To zależy m.in. od wielkości firmy i liczby zatrudnionych.
Ponieważ jest to ubezpieczenie grupowe, wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas trwania umowy.
PZU określa też sytuacje, w których nie wypłaci odszkodowania za śmierć rodzica:
 • w wyniku działań wojennych,
 • w wyniku czynnego udziału w aktach terroru,
 • w wyniku czynnego udziału w masowych rozruchach społecznych (strajkach).
Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci rodzica. Podobnie jest w pierwszych 6 miesiącach od zakupu polisy, gdy również na to zdarzenie obowiązuje karencja.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w innych polisach na życie? 

Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe pozwala samodzielnie ustalić sumę ubezpieczenia, na jaką chcemy się ubezpieczyć. Z kolei część firm ubezpieczeniowych stosuje pewne ramy, w których suma ubezpieczeniowa musi się mieścić.

Sama kwota odszkodowania będzie również zależna od wybranych umów dodatkowych, które zwiększają kwotę świadczenia.

Część polis oferuje sumę ubezpieczenia wybieraną indywidualnie. Oznacza to, że ubezpieczony ma możliwość określenia kwoty, na jaką chce się ubezpieczyć, oczywiście przy uwzględnieniu jego możliwości finansowych. Jednak taka oferta umożliwia zarówno niższe sumy ubezpieczenia, jak i te sięgające nawet 1 000 000 zł.

Innym z kolei rozwiązaniem są 4Life Direct i Życiedirect.pl, ponieważ dotyczą one produktów bezterminowych. Są to polisy dedykowane osobom starszym, które chcą zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek swojej śmierci, a kwota sumy ubezpieczenia ma zapewnić dzieciom środki na koszty związane z pochówkiem, jak i spłaceniem zobowiązań finansowych. Polisa dla osób starszych dotyczy osób, które obarczone są wyższym ryzykiem zachorowania oraz śmierci, zatem oferowane sumy ubezpieczenia będą niższe niż w przypadku poprzednich produktów.
 

Wysokość odszkodowania za śmierć rodzica

Polisa Suma ubezpieczenia
Allianz – Plan na dziś i jutro do 1 000 000 zł
Nationale Nederlanden – Ochrona Jutra od 300 000 zł do 1 000 000 zł
4Life Direct – Bezterminowe ubezpieczenie na życie do 50 000 zł
TU na Życie Europa S.A. – Życie Direct od 4 000 zł do 300 000 zł
AXA Życie – Plan Ochronny  
suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie z TU
Prudential – Komfort Życia
Metlife – Metlife Na Życie
Aviva – Nowa Perspektywa
ia za śmierć rodzica

Tabela 2. Opracowanie własne. Kwoty przy założeniu, że rodzic posiada własną polisę na życie.

 

Kiedy nie będzie odszkodowania za śmierć rodzica?


Należy również pamiętać o tym, że pomimo posiadania polisy, nasze dzieci mogą nie otrzymać wysokiego odszkodowania, na którym nam zależało, aby je zabezpieczyć. Dzieje się tak w sytuacji, gdy do zgony dojdzie w określonych przez zapis o wyłączeniu odpowiedzialności okolicznościach.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy tych sytuacji, w których ubezpieczony działał świadomie na swoją niekorzyść. Przykładowo – jeżeli do śmierci doszło wskutek wypadku samochodowego, można by sądzić, że z tytułu śmierci, śmierci wskutek NW oraz wskutek wypadku komunikacyjnego – nasi bliscy mogliby otrzymać odpowiednio powiększone odszkodowanie, jednak tak nie stanie się w sytuacji, gdy ubezpieczony prowadził pojazd bez posiadania wymaganych uprawnień lub będąc pod wpływem alkoholu.

Bardzo ważny jest również czas karencji, jaki przewiduje wybrane ubezpieczenie na życie. Jest to forma zabezpieczenia się dla ubezpieczyciela przed nieuczciwymi klientami. W ten sposób ubezpieczyciel określa czas, po jakim zaczyna obowiązywać ochrona w danym zakresie.

Przykładowo – klient wpadł w ogromne długi i na domiar złego stracił źródło dochodu, zatem postanowił zakupić polisę na życie z wysoką sumą ubezpieczenia, by zabezpieczyć swoje dzieci, a następnie popełnić samobójstwo. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, ponieważ karencja dotycząca samobójstwa wynosi 2 lata od zawarcia umowy.

Karencja dotyczy również innych zdarzeń polisowych, jak pobyt w szpitalu czy poważna operacja chirurgiczna, zatem warto dokładnie sprawdzać ten zapis w umowie przed podpisaniem umowy.

Zakup ubezpieczenia na życie powinien być decyzją dobrze przemyślaną, świadomą i poprzedzoną własnym porównaniem dostępnych na rynku produktów. Dzięki temu nie przepłacimy za ubezpieczenie, odpowiednio skonstruujemy nasz zakres ochrony, jak i zyskamy pewność, że dobrze zabezpieczyliśmy naszych najbliższych.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odszkodowanie za śmierć rodzica?


Najlepszym rozwiązaniem przy zawieraniu polisy jest wskazanie osób uposażonych, czyli tych, które chcemy, by otrzymały nasze środki polisowe.
W przypadku, gdy ubezpieczony nie wskazał takich osób, ubezpieczyciel wypłaca pieniądze osobom uprawnionym do dziedziczenia z zachowaniem kolejności. Taka forma może komplikować sprawę w sytuacji, gdy np. ubezpieczony posiadał z żoną dwójkę dzieci oraz jedno, które urodziło się przed zawarciem związku małżeńskiego i dodatkowo nosi nazwisko po matce. Dlatego niezwykle ważne jest, by wskazać wszystkie osoby, które chcemy zabezpieczyć finansowo.

Dodatkowo, warunkiem, który jest wymagany, aby otrzymać świadczenie – jest przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów, których oczekuje ubezpieczyciel. Listę dokumentów najczęściej znajdziemy na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony posiadał polisę.
W przypadku wspomnianego wyżej Generali, zdarzenie polisowe, które uprawnia do odszkodowania, możemy zgłosić pisemnie, telefonicznie, elektronicznie oraz faksem.

Wymagane dokumenty

Dokumenty, które będą nam potrzebne do zgłoszenia zdarzenia – mogą różnić się nieznacznie w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej jednak będziemy musieli przedstawić:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • kopię odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości opiekuna Uprawnionego, jeżeli uposażonym jest osoba małoletnia,
 • kopię karty zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci,
 • dokumentację medyczną sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezpieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia),
 • jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku – kopię protokołu powypadkowego lub adres policji bądź prokuratury, która prowadzi postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Pominięcie któregoś z dokumentów może skutkować wydłużeniem procesu wypłaty świadczenia, zatem warto pamiętać, że powyższe dokumenty są dla ubezpieczyciela niezbędne do ustalenia zgonu, jak i jego przyczyn.

 

Porównaj ceny


Polisa na życie to wsparcie finansowe w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Ważną rolę odgrywa również cena takiego ubezpieczenia, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć
1. Osoby uposażone mogą otrzymać 100%, 200%, a nawet 300% sumy ubezpieczenia

2. Warunkiem do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego jest bycie osobą uposażoną oraz złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów ubezpieczycielowi

3. Świadczenie może nie zostać wypłacone jeżeli zgon ubezpieczonego wpisuje się w wytyczne wyłączeń odpowiedzialności lub nastąpił przed upływem karencji

4. Przed kupnem polisy warto porównać dostępne oferty by nie przepłacić i znaleźć najlepszy model ochrony
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (30)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Grzegorz

2020-07-25 15:31:14

Jak zakwalifikuje PZU zabójstwo mojej żony.Przecież nie jest to zgon naturalny ??

Odpowiedź Redakcji

2020-07-28 10:13:38

Jeśli polisa zawiera tylko podstawę, zostanie wypłacona pełna SU z tytułu zgonu. Jeśli jednak w polisie było dokupione rozszerzenie "zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem", to z tego tytułu odszkodowanie będzie większe.

Wieslaw

2020-09-30 10:45:07

Ojciec zmarł 5 lat temu miałem wówczas polisę PZU obejmująca ten przypadek ale zapomniałem złożyć wniosek . Czy po takim okresie czasu mogę to jeszcze zrobić ?? Polisę oplacam nadal .

Odpowiedź Redakcji

2020-10-01 10:52:45

Przed złożeniem kompletu dokumentów i wniosku o wypłatę świadczenia warto dopytać PZU o przedawnienie z tytułu otrzymania odszkodowania z polisy.

Jolanta

2020-10-13 22:27:25

Uposażoną na ojca polisie była siostra ale zmarła. Komu będzie wypłacone świadczenie po śmierci ojca. Żona też nie żyje. Jestem jedyną córką.

Odpowiedź Redakcji

2020-10-14 14:19:23

Środki wypłacane są osobom uprawnionym do dziedziczenia z zachowaniem kolejności: współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa. Jeśli nie ma innych osób uposażonych w rodzinie, to przysługuje Pani 100% świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego.

RYSZARDA

2020-11-13 19:45:28

CZY NALEŻĄ MI SIĘ ŚWIADCZENIA PO BABCI ,KTÓRA WYCHOWYWAŁA MNIE LECZ NIE BYŁA JAKO RODZINA ZASTĘPCZA

Odpowiedź Redakcji

2020-11-16 11:41:54

W pierwszej kolejności odszkodowanie otrzymają osoby uposażone w polisie. Jeśli nie zostały one wpisane lub zmarły, świadczenie należy się tzw. osobom zstępnym. Tu kolejność wygląda według prawa następująco: współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo i dzieci rodzeństwa.

Magda

2020-11-15 22:49:49

W kartę zgonu mojego wujka jako przyczyne wpusano ,,długoletni alkoholizm,, czy pzu wypłaci odszkodowanie?

Odpowiedź Redakcji

2020-11-16 11:33:42

Alkoholizm jest jedną z chorób, więc z wypłatą z tytułu zgonu nie powinno być problemów. Gorzej, jeśli doszłoby do śmierci ma skutek nieszczęśliwego wypadku, a ubezpieczony znajdowałby się w chwili zdarzenia (zgonu) pod wpływem alkoholu - wtedy jest to jedno z wyłączeń odpowiedzialności TU.

Weronika

2020-11-26 17:09:11

Czy ubezpieczenie należy się też za śmierć babci? I ile czasu trzeba płacić składki?

Odpowiedź Redakcji

2020-11-30 10:27:47

Należy się, ale o tym kto otrzyma taką kwotę decyduje kolejność. Pierwszeństwo mają osoby uposażone wpisane w polisie, a jeśli ich brak, to rodzeństwo, dzieci i następnie wnuki zmarłej osoby. Okres płacenia składek nie ma znaczenia. Ważne, aby uniknąć karencji, czyli okresu od zawarcia umowy, przez który ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, mimo opłacania polisy przez ubezpieczonego.

Rafał

2020-11-30 17:46:15

Czy synowi należy się pieniądze z polisy po śmierci czy tylko żonie

Odpowiedź Redakcji

2020-12-01 16:31:34

Pieniądze z polisy należą się osobie uposażonej, która została wpisana do polisy. Jeśli takiej osoby nie ma, to w pierwszej kolejności środki są przyznawane współmałżonkowi, a dopiero później dzieciom.

TOMASZ

2020-12-05 16:20:21

Czy zięć otrzyma jakieś pieniądze po śmierci teścia jeśli uposarzona jest żona .Wszyscy są ubezpieczeni w PZU.

Odpowiedź Redakcji

2020-12-07 11:28:19

Zgodnie z prawem całość odszkodowania trafia do uposażonego lub uposażonych. W przypadku zięcia czy innego członka rodziny to już kwestia osobistych ustaleń.

Ewa

2021-01-05 20:50:04

Witam, czy jest minimalna stawka wg ustawy, na którą może być zawarte ubezpieczenia na życie w przypadku śmierci?

Odpowiedź Redakcji

2021-01-07 14:28:46

Minimalna stawka w polisach na życie zależy od stanu zdrowia przyszłego ubezpieczonego. Tak jest w wariancie ochronnym, a w oszczędnościowym minimalna stawka to ok. 120 zł miesięcznie, przy czym wyznacza ją towarzystwo w oparciu o kilka wytycznych, a nie ustawa.

Józef Grendel

2021-01-11 21:11:43

Ile maksymalnie czasu ma osoba uposażona na zgłoszenie do PZU zgonu rodzica celem wypłacenia środków z polisy i jeśli zmarły nie był obłożnie chory i nie leczył się w szpitalach, bo funkcjonował normalnie i poruszał się o własnych siłach a śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych?

Odpowiedź Redakcji

2021-01-12 09:12:16

Ubezpieczyciel nie określa takiego terminu, a jedynie maksymalny czas wypłaty odszkodowania (30 dni). W domyśle należy zgłosić zgon czy inne zdarzenie możliwie jak najszybciej. Podobnie jest z innymi polisami za wyjątkiem Autocasco, gdzie wyznaczony termin na zgłoszenie szkody wynosi 7 dni.

Agata

2021-01-23 13:33:49

Witam mam pytanie mam wujka i ma trochę lat zmarł dziadek a jego ojciec 20 lat temu i nie złożył wniosku do PZU bo nie wiedział czy po takim czasie jest możliwość dostania tych pieniędzy z polisy za śmierć rodzica?

Odpowiedź Redakcji

2021-01-25 12:02:48

Prawdopodobnie sprawa odszkodowania po tak długim czasie uległa już przedawnieniu. By mieć 100% pewności, najlepiej złożyć zapytanie w PZU podając dane polisy lub przynajmniej dane ubezpieczonego.

Monika

2021-01-28 11:56:10

Co zrobić jeżeli należy mi się odszkodowanie po zmarłej mamie ale ojczym ma inne nazwisko a nie chce ze mną tego załatwić?

Odpowiedź Redakcji

2021-01-29 10:51:16

W pierwszej kolejności można po prostu złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania u ubezpieczyciela i zaczekać na decyzję. W razie odmowy pozostaje konsultacja z prawnikiem.

Mazur Katarzyna

2021-01-30 12:41:49

Nie pamiętam na jaką kwotę był ubezpieczony ojciec opłacal kwotę 150 zł.kwartalnie,ja jako córka jestem uposażoną,.W karcie zgonu jako pr,uczynią zgonu napisano"UO7.1 COVID-19, wirus zidentyfikowany(COVID-19)"",czy mogę się dowiedzieć ile dostanę do wypłat?

Odpowiedź Redakcji

2021-02-01 10:11:41

Informacja o sumie ubezpieczenia znajduje się w polisie. Najlepiej skontaktować się niezwłocznie z ubezpieczycielem w sprawie odszkodowania za zgon, podając numer polisy lub dane ubezpieczonego.

Córka

2021-02-06 08:29:24

Mama ma 90 lat .Ubezpieczenie indywidualne w PZU. Ja nie mam ubezpieczenia w PZU .Czy jako córce należy się dla mnie wypłata z tytułu tylko mamy ubezpieczenia ?

Mariola

2021-02-08 11:04:07

W jakim terminie po smierci ojca nalezy zlozyc niezbedne dokumenty any dziecko moglo otrzymac wyplate z polish ubezpieczeniowej.Czy jest wyznaczony jakos konkretny termin?

Mariola

2021-02-08 11:09:12

W jakim terminie po smierci ojca nalezy zlozyc dokumenty aby dziecko moglo dostac wyplate srodkow z polisy ubezpieczeniowej.Czy jest wyznaczony konkretny termin

Anna Chowaniec

2021-02-19 20:54:22

Czy jest możliwość sprawdzenia ile osoba upoważniona do polisy po śmierci rodzica otrzymała z polisy

Odpowiedź Redakcji

2021-02-22 14:35:02

To raczej informacja poufna, ale warto zapytać bezpośrednio ubezpieczyciela, odpowiednio argumentując taką prośbę.

mlynek janina

2021-03-03 09:36:53

zmatla mi moja mama.a upowazniona jest moja corka ktora mieszka za granica w .Angli.jak je otrzmac

Odpowiedź Redakcji

2021-03-03 11:08:31

Zwykle ubezpieczyciel prosi o dane do przelewu dla osoby uposażonej. Najpierw trzeba jednak dostarczyć wszystkie potrzebne dokument, o które wnioskuje towarzystwo.

Kamil

2021-03-27 15:46:37

Witam. Jestem ubezpieczony w PZU czy należy mi się odszkodowanie po śmierci matki konkubiny z którą. MieszkAm i Mam dziecko

Odpowiedź Redakcji

2021-03-29 14:46:52

Odszkodowanie będzie przysługiwało konkubinie, i ile w polisie nie ma jeszcze innych osób uposażonych.

Lucyna

2021-04-12 14:28:49

Jeżeli mój ojciec zmarł 9 lat temu i miał ubezpieczenie, a ja teraz się dowiedziałam o jego śmierci, bo mieszkał daleko, czy mogę starać się o pieniądze z polisy, ojciec miał żonę i córkę z drugiego małżeństwa

Odpowiedź Redakcji

2021-04-14 10:08:05

W tej sytuacji należy przede wszystkim skontaktować się z TU i dowiedzieć o statusie polisy. Do zweryfikowania tych danych potrzebne będą dane ubezpieczonego czy numer polisy. Możliwe, że w polisie były wpisane osoby uposażone i to do nich trafiło odszkodowanie, ale taką informację powinno potwierdzić TU.

Patryk

2021-04-18 00:51:12

Witam. Czy jest możliwość starania sie o polise po wujku? Poniewaz dziewczynie zmarl wujek ktory ma brata alkoholika i niczym sie nie interesuje.. Pieniedzy na pochówek niemamy a z czegos trzeba go pochować.. nikt nie wie kto byl w tej polisie uwzgledniony i teraz niewiemy co zrobić w tej sytuacji. Czy mozna sie starać o otrzymanie tej polisy? Uwzgledniam tez ze jako rodzina byla dla niego tylko moja dziewczyna i jej ojciec.. Prosze o rozpatrzenie i doradzenie co mozna zrobic w takiej kwesti. Z gory Dziekuje

Odpowiedź Redakcji

2021-04-20 12:49:04

Ubezpieczyciel kieruje się prostą zasadą - po śmierci swojego klienta wypłaca świadczenie osobie lub osobom wpisanym do polisy jako uposażone. Jeśli nie zostały wpisane lub też zmarły, o kolejności przyznawania środków z polisy decyduje stopień pokrewieństwa (najpierw małżonek, potem dzieci, wnuki, rodzice itp.). I tu należy udowodnić przed TU, a być może także przed sądem zasadność wypłaty świadczenia. Przydatnym może być dokumentacja medyczna, rachunki na zakup leków i inne dowody świadczące o sprawowaniu opieki nad zmarłym wujkiem.

Angie

2021-04-21 17:50:43

Czy jeśli mam ubezpieczenie na życie i do życie czy po śmierci któregoś z rodziców należy mi się jakieś odszkodowanie?

Odpowiedź Redakcji

2021-04-22 10:45:48

Tak, pod warunkiem, że takie zdarzenie (ryzyko) znajduje się w zakresie polisy na życie i dożycie.

Gosia

2021-04-25 18:00:35

Jeżeli moja mama zmarła 3 lata temu i miała ubezpieczenie, to czy mogę starać się o pieniądze z polisy?

Odpowiedź Redakcji

2021-04-26 10:41:01

Należy skontaktować się z ubezpieczycielem, podając numer polisy czy dane jej właściciela, aby dowiedzieć się, czy świadczenie zostało wypłacone.

Ania

2021-04-26 13:03:38

Co w przypadku kiedy 4lata temu zmarla moja mama ale przed smiercia nie zaplacila 2 ostatnich skladek? Czy ubiezpieczenie mozna jeszcze wyplacic?

Odpowiedź Redakcji

2021-04-26 13:23:47

Bardzo możliwe, że z tego powodu ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jednak po tak długim czasie pozostaje tylko bezpośredni kontakt z TU i podanie numeru polisy czy przynajmniej danych ubezpieczonego.

Aneta

2021-04-27 19:08:54

Zmarł mój tata , był to nieszczęśliwy wypadek. Czy z tego tytułu należy mi się wyższa kwota ubezpieczenia? Czy to zależy od rodzaju ubezpieczenia??

Odpowiedź Redakcji

2021-04-28 10:36:44

Standardowo TU wypłaca odszkodowanie za zgon ubezpieczonego nie wnikając w przyczynę (oprócz samobójstwa w pierwszych 24 miesiącach umowy, przestępstwa czy celowego działania). Ale jeśli do takiego zdarzenia doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego, wypłata z polisy będzie wyższa. Warunek - zdarzenie do (np. zgon przez nieszczęśliwy wypadek) musi zostać wcześniej wykupione jako umowa dodatkowa.

Przemek

2021-05-06 09:50:57

Mam polisę na życie, czy po śmierci teścia który jest ojczymem mojej żony należą się nam pieniądze z polisy

Odpowiedź Redakcji

2021-05-17 12:56:01

Należą się, ale trzeba pamiętać o kolejności wypłaty świadczenia. Jeśli nie ma uposażonych, to najpierw pieniądze trafią do współmałżonka zmarłej osoby, następnie do dzieci w częściach równych.

Gisia

2021-06-30 06:35:48

Jeśli jest się w rodzinie zastępczej należy się odszkodowanie z śmierć matki opiekuna prawnego.

przemek2

2021-07-14 12:08:26

było zadane pytanie: Mam polisę na życie, czy po śmierci teścia który jest ojczymem mojej żony należą się nam pieniądze z polisy? odpowiedź z 17-05-2021 jest nie na temat. proszę o kompetentną odpowiedź

Odpowiedź Redakcji

2021-07-14 13:23:44

Uzyskanie odszkodowania jest możliwe na 2 sposoby. Gdy Pana polisa obejmuje zgon rodziców (obojętnie czy biologicznych czy przysposobionych) współmałżonka. Lub gdy zmarły teść posiadał polisę, a w niej uposażył do otrzymania odszkodowania Pana żonę.

maryla

2021-08-02 19:52:21

W dniu dzisiejszym otrzymałam pismo z sądu w sprawie spadku po moim ojcu,było to ogromne zaskoczenie gdyż nie wiedziałam ,że ojciec zmarł czy należy mi się odszkodowanie z mojej polisy grupowej z zakładu pracy ,ojciec zmarł 8 msc.temu

Krysia

2021-08-23 17:58:01

Czy jeżeli posiadam polisę w PZU i osoba uprawniona jest moja córka to czy jej się należy także odszkodowanie po zmarłym ojcu.

Odpowiedź Redakcji

2021-08-24 08:16:36

Nie, chyba że zmarły ojciec uposażył pani córkę w swojej polisie albo nie ma poza córką innych krewnych do otrzymania odszkodowania (a tak w tym przypadku nie jest).

Powrót do listy
3
9
4
6
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy