Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 45 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ile odszkodowania za śmierć rodzica z polisy na życie?

W jednej z ofert PZU za śmierć rodzica ubezpieczonego czy rodziców współmałżonka można otrzymać jednorazowo 2000 zł. Jeśli rodzic miał własną polisę, wtedy uposażone dzieci mogą liczyć na 100 000 zł i więcej.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Rolą ubezpieczenia na życie, oprócz oszczędności na przyszłość, jest zabezpieczenie najbliższych na wypadek naszej nagłej śmierci. Jednak to, ile otrzymają nasi bliscy, jakie warunki muszą spełnić i czy w ogóle otrzymają świadczenie, zależy od wybranego ubezpieczenia.

Przyglądamy się bliżej odszkodowaniom z tytułu śmierci rodzica w przykładowym ubezpieczeniu grupowym PZU i w innych ofertach indywidualnych na życie.

 

Od czego zależy wysokość odszkodowania za śmierć rodzica?


Jeśli rodzic ma polisę na życie z sumą ubezpieczenia np. 50 000 zł, to tyle w razie jego śmierci otrzymają uposażeni. Uposażonymi są najczęściej bliscy właściciela polisy, których ten wpisał do umowy z towarzystwem.

Jak się okazuje, wysokość odszkodowania będzie zależała od przyczyny zgonu. Jeśli ten nastąpił z przyczyn naturalnych jak choroba, wtedy odszkodowanie wyniesie wspomniane przykładowe 50 000 zł. Wyższe będzie możliwe do uzyskania, jeśli zgon nastąpi na skutek nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego. Ale jest jeden warunek – polisa musi zawierać te właśnie rozszerzenia.

Zdecydowanie większe możliwości oferuje polisa na życie z rozszerzonym zakresem ochrony. Możemy wybrać umowę dodatkową, która zapewni 200%, a nawet 300% wybranej przez nas sumy ubezpieczenia. Oferta grupy ubezpieczeniowej Generali umożliwia otrzymanie odpowiednio wysokich świadczeń – nawet do 250 000 zł w razie śmierci rodzica, który wykupił dla siebie polisę.

W przypadku nagłej śmierci, która wystąpiła na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz wypadku komunikacyjnego – powyższe kwoty sumują się, zatem maksymalnie w polisie Generali można otrzymać 550 000 zł.

Sumy ubezpieczenia w polisie na życie Generali

Zdarzenie MINI STANDARD VIP
Śmierć w wyniku NW 100 000 zł 150 000 zł 300 000 zł
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 150 000 zł 200 000 zł 250 000 zł

Tabela 1. Na podstawie informacji zawartych na stronie www.generali.pl.Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w PZU? 


W polisie PZU P Plus jednym ze zdarzeń jest Ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego. Z tej konkretnej polisy mogą skorzystaćjednak zatrudnieni w firmie, która oferuje produkt PZU. Jednak w większości tzw. grupówek to zdarzenie jest również dostępne.
Polisa na życie PZU obejmuje śmierć rodziców ubezpieczonego i współubezpieczonego (np. małżonka czy partnera), a w szczególności:
 • matki,
 • ojca,
 • macochy,
 • ojczyma.
Wysokość sumy ubezpieczenia to 1400 zł i 2000 zł  zależności od wybranego wariantu (z niższą lub wyższą składką). W każdej firmie, gdzie PZU oferuje swoją polisę suma ubezpieczenia może być inna, podobnie jak składka. To zależy m.in. od wielkości firmy i liczby zatrudnionych.
Ponieważ jest to ubezpieczenie grupowe, wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały czas trwania umowy.
PZU określa też sytuacje, w których nie wypłaci odszkodowania za śmierć rodzica:
 • w wyniku działań wojennych,
 • w wyniku czynnego udziału w aktach terroru,
 • w wyniku czynnego udziału w masowych rozruchach społecznych (strajkach).
Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci rodzica. Podobnie jest w pierwszych 6 miesiącach od zakupu polisy, gdy również na to zdarzenie obowiązuje karencja.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w innych polisach na życie? 

Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe pozwala samodzielnie ustalić sumę ubezpieczenia, na jaką chcemy się ubezpieczyć. Z kolei część firm ubezpieczeniowych stosuje pewne ramy, w których suma ubezpieczeniowa musi się mieścić.

Sama kwota odszkodowania będzie również zależna od wybranych umów dodatkowych, które zwiększają kwotę świadczenia.

Część polis oferuje sumę ubezpieczenia wybieraną indywidualnie. Oznacza to, że ubezpieczony ma możliwość określenia kwoty, na jaką chce się ubezpieczyć, oczywiście przy uwzględnieniu jego możliwości finansowych. Jednak taka oferta umożliwia zarówno niższe sumy ubezpieczenia, jak i te sięgające nawet 1 000 000 zł.

Innym z kolei rozwiązaniem są 4Life Direct i Życiedirect.pl, ponieważ dotyczą one produktów bezterminowych. Są to polisy dedykowane osobom starszym, które chcą zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek swojej śmierci, a kwota sumy ubezpieczenia ma zapewnić dzieciom środki na koszty związane z pochówkiem, jak i spłaceniem zobowiązań finansowych. Polisa dla osób starszych dotyczy osób, które obarczone są wyższym ryzykiem zachorowania oraz śmierci, zatem oferowane sumy ubezpieczenia będą niższe niż w przypadku poprzednich produktów.
 

Wysokość odszkodowania za śmierć rodzica

Polisa Suma ubezpieczenia
Allianz – Plan na dziś i jutro do 1 000 000 zł
Nationale Nederlanden – Ochrona Jutra od 300 000 zł do 1 000 000 zł
4Life Direct – Bezterminowe ubezpieczenie na życie do 50 000 zł
TU na Życie Europa S.A. – Życie Direct od 4 000 zł do 300 000 zł
AXA Życie – Plan Ochronny  
suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie z TU
Prudential – Komfort Życia
Metlife – Metlife Na Życie
Aviva – Nowa Perspektywa
ia za śmierć rodzica

Tabela 2. Opracowanie własne. Kwoty przy założeniu, że rodzic posiada własną polisę na życie.

 

Kiedy nie będzie odszkodowania za śmierć rodzica?


Należy również pamiętać o tym, że pomimo posiadania polisy, nasze dzieci mogą nie otrzymać wysokiego odszkodowania, na którym nam zależało, aby je zabezpieczyć. Dzieje się tak w sytuacji, gdy do zgony dojdzie w określonych przez zapis o wyłączeniu odpowiedzialności okolicznościach.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy tych sytuacji, w których ubezpieczony działał świadomie na swoją niekorzyść. Przykładowo – jeżeli do śmierci doszło wskutek wypadku samochodowego, można by sądzić, że z tytułu śmierci, śmierci wskutek NW oraz wskutek wypadku komunikacyjnego – nasi bliscy mogliby otrzymać odpowiednio powiększone odszkodowanie, jednak tak nie stanie się w sytuacji, gdy ubezpieczony prowadził pojazd bez posiadania wymaganych uprawnień lub będąc pod wpływem alkoholu.

Bardzo ważny jest również czas karencji, jaki przewiduje wybrane ubezpieczenie na życie. Jest to forma zabezpieczenia się dla ubezpieczyciela przed nieuczciwymi klientami. W ten sposób ubezpieczyciel określa czas, po jakim zaczyna obowiązywać ochrona w danym zakresie.

Przykładowo – klient wpadł w ogromne długi i na domiar złego stracił źródło dochodu, zatem postanowił zakupić polisę na życie z wysoką sumą ubezpieczenia, by zabezpieczyć swoje dzieci, a następnie popełnić samobójstwo. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, ponieważ karencja dotycząca samobójstwa wynosi 2 lata od zawarcia umowy.

Karencja dotyczy również innych zdarzeń polisowych, jak pobyt w szpitalu czy poważna operacja chirurgiczna, zatem warto dokładnie sprawdzać ten zapis w umowie przed podpisaniem umowy.

Zakup ubezpieczenia na życie powinien być decyzją dobrze przemyślaną, świadomą i poprzedzoną własnym porównaniem dostępnych na rynku produktów. Dzięki temu nie przepłacimy za ubezpieczenie, odpowiednio skonstruujemy nasz zakres ochrony, jak i zyskamy pewność, że dobrze zabezpieczyliśmy naszych najbliższych.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odszkodowanie za śmierć rodzica?


Najlepszym rozwiązaniem przy zawieraniu polisy jest wskazanie osób uposażonych, czyli tych, które chcemy, by otrzymały nasze środki polisowe.
W przypadku, gdy ubezpieczony nie wskazał takich osób, ubezpieczyciel wypłaca pieniądze osobom uprawnionym do dziedziczenia z zachowaniem kolejności. Taka forma może komplikować sprawę w sytuacji, gdy np. ubezpieczony posiadał z żoną dwójkę dzieci oraz jedno, które urodziło się przed zawarciem związku małżeńskiego i dodatkowo nosi nazwisko po matce. Dlatego niezwykle ważne jest, by wskazać wszystkie osoby, które chcemy zabezpieczyć finansowo.

Dodatkowo, warunkiem, który jest wymagany, aby otrzymać świadczenie – jest przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów, których oczekuje ubezpieczyciel. Listę dokumentów najczęściej znajdziemy na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony posiadał polisę.
W przypadku wspomnianego wyżej Generali, zdarzenie polisowe, które uprawnia do odszkodowania, możemy zgłosić pisemnie, telefonicznie, elektronicznie oraz faksem.

Wymagane dokumenty

Dokumenty, które będą nam potrzebne do zgłoszenia zdarzenia – mogą różnić się nieznacznie w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej jednak będziemy musieli przedstawić:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • kopię odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości opiekuna Uprawnionego, jeżeli uposażonym jest osoba małoletnia,
 • kopię karty zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci,
 • dokumentację medyczną sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezpieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia),
 • jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku – kopię protokołu powypadkowego lub adres policji bądź prokuratury, która prowadzi postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Pominięcie któregoś z dokumentów może skutkować wydłużeniem procesu wypłaty świadczenia, zatem warto pamiętać, że powyższe dokumenty są dla ubezpieczyciela niezbędne do ustalenia zgonu, jak i jego przyczyn.

 

Porównaj ceny


Polisa na życie to wsparcie finansowe w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Ważną rolę odgrywa również cena takiego ubezpieczenia, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć
1. Osoby uposażone mogą otrzymać 100%, 200%, a nawet 300% sumy ubezpieczenia

2. Warunkiem do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego jest bycie osobą uposażoną oraz złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów ubezpieczycielowi

3. Świadczenie może nie zostać wypłacone jeżeli zgon ubezpieczonego wpisuje się w wytyczne wyłączeń odpowiedzialności lub nastąpił przed upływem karencji

4. Przed kupnem polisy warto porównać dostępne oferty by nie przepłacić i znaleźć najlepszy model ochrony
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (3)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Grzegorz

2020-07-25 15:31:14

Jak zakwalifikuje PZU zabójstwo mojej żony.Przecież nie jest to zgon naturalny ??

Odpowiedź Redakcji

2020-07-28 10:13:38

Jeśli polisa zawiera tylko podstawę, zostanie wypłacona pełna SU z tytułu zgonu. Jeśli jednak w polisie było dokupione rozszerzenie "zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem", to z tego tytułu odszkodowanie będzie większe.

Wieslaw

2020-09-30 10:45:07

Ojciec zmarł 5 lat temu miałem wówczas polisę PZU obejmująca ten przypadek ale zapomniałem złożyć wniosek . Czy po takim okresie czasu mogę to jeszcze zrobić ?? Polisę oplacam nadal .

Odpowiedź Redakcji

2020-10-01 10:52:45

Przed złożeniem kompletu dokumentów i wniosku o wypłatę świadczenia warto dopytać PZU o przedawnienie z tytułu otrzymania odszkodowania z polisy.

Jolanta

2020-10-13 22:27:25

Uposażoną na ojca polisie była siostra ale zmarła. Komu będzie wypłacone świadczenie po śmierci ojca. Żona też nie żyje. Jestem jedyną córką.

Odpowiedź Redakcji

2020-10-14 14:19:23

Środki wypłacane są osobom uprawnionym do dziedziczenia z zachowaniem kolejności: współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa. Jeśli nie ma innych osób uposażonych w rodzinie, to przysługuje Pani 100% świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego.

Powrót do listy
786893
8
4
2
9
6
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy