Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 36 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Czy do kredytu hipotecznego konieczna jest polisa na życie?

Ubezpieczenie na życie jest proponowana standardowo podczas zawierania umowy kredu hipotecznego z bankiem. Wynika to z konieczności zabezpieczenia się na wypadek, gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacić zadłużenia.

Czy ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego można wykupić indywidualnie, a nie za pośrednictwem banku? Na jakich warunkach jest ono dostępne? Sprawdzamy.

Porównaj ceny
 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Czy ubezpieczenie na życie kredytu hipotecznego jest konieczne?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to produkt nieobowiązkowy. Nie ma bowiem takiego przepisu, który nakładałby obowiązek wykupienia jakiejkolwiek polisy do kredytu hipotecznego. Niestety w praktyce brak ubezpieczenia może poskutkować odmową ze strony banku lub zaoferowaniem nieatrakcyjnych warunków kredytowych. Dotyczy to w szczególności dużych kredytów. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji okazuje się polisa na życie zakupiona indywidualnie, a nie za pośrednictwem banku. Dla instytucji jest to gwarancja ciągłości opłat kredytowych, natomiast kredytobiorca może wówczas liczyć na atrakcyjne, bo dostosowane do jego potrzeb, warunki ubezpieczenia.

 

Jak działa polisa na życie przy kredycie hipotecznym?

Polisa na życie przy kredycie hipotecznym to rozwiązanie, które zapewnia korzyści dla dwóch stron. Stanowi zabezpieczenie dla banku, lecz także chroni kredytobiorcę. Kredytodawca ma zapewnioną ochronę na wypadek, gdyby wystąpiły problemy ze spłatą zobowiązania, tymczasem ubezpieczony zyskuje nie tylko lepsze warunki kredytowe, ale i pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Wykupienie ubezpieczenia na życie wiąże się między innymi z uzyskaniem wysokiego odszkodowania z tytułu śmierci, które wolno przeznaczyć na dowolny cel, w tym również spłatę kredytu.

 

Jaki zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Polisa na życie przy kredycie hipotecznym chroni na wypadek wystąpienia wielu różnych nieprzewidzianych sytuacji życiowych, nie tylko śmierci. W zależności od wybranego wariantu produkt ten może zapewniać odszkodowanie także wtedy, gdy ubezpieczony: 

 • nagle poważnie zachoruje,
 • straci pracę,
 • utraci zdolność do wykonywania pracy (tymczasowo lub na stałe).

Wszystkie wymienione powyżej sytuacje zazwyczaj wpływają na zdolność finansową i – co za tym idzie – poważnie utrudniają spłatę zobowiązania wobec banku. Wykupienie ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego pozwala jednak na utrzymanie płynności finansowej mimo nieprzewidzianych zdarzeń. 

 

Jak przebiega przystąpienie kredytobiorcy do polisy na życie?

Przystąpienie do umowy ubezpieczenia do kredytu hipotecznego – czy to za pośrednictwem banku, czy w ramach indywidualnego zakupu – wiąże się z niewielką ilością formalności. Do jej podpisania wystarczy bowiem wypełnienie krótkiego formularza oraz okazanie dowodu osobistego. To ważna informacja dla osób ubiegających się o kredyt hipoteczny, ponieważ zazwyczaj nie mają one czasu na szukanie odpowiedniego zabezpieczenia. Oferta, którą składa bank podczas podpisywania umowy kredytu, wydaje się najszybszym rozwiązaniem, jednak nie zawsze to, co jest łatwo dostępne, okazuje się najlepsze.

 

Kiedy ubezpieczenie na życie do kredytu może nie wystarczyć?

W przypadku polisy na życie do kredytu hipotecznego zawieranej za pośrednictwem banku oferta zależy od wysokości kredytu. Kwota sumy ubezpieczenia jest zwykle zbliżona do kwoty zadłużenia i wystąpienie jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia nie wiąże się z większymi korzyściami, gdyż zakres ochrony nie jest tak szeroki jak w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, kupowanych bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym. Tymczasem wykupując tego typu produkty, warto pomyśleć o kompleksowej ochronie na wypadek różnych zdarzeń, które mogą się wystąpić na przełomie najbliższych kilkunastu lat.

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego zakupione indywidualnie w towarzystwie ubezpieczeniowym zapewnia szerszy zakres ochrony, który da się dopasować do własnych potrzeb.  Tym samym ubezpieczony może liczyć nie tylko na wsparcie z tytułu śmierci, poważnego zachorowania czy niezdolności do pracy, ale również w sytuacji:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • pobytu w szpitalu,
 • powiększenia się rodziny,
 • śmierci bliskich osób,
 • wystąpienia uszczerbku na zdrowiu,
 • zdiagnozowania nowotworu.

Wielu ubezpieczycieli oferuje także atrakcyjne pakiety Assistance, które zapewniają dodatkową pomoc w trudnych sytuacjach – w ramach wykupionej polisy płatnik składek ma prawo skorzystać np. z transportu medycznego, opieki nad dziećmi i zwierzętami w czasie hospitalizacji czy też pomocy psychologa.

Polisa na życie do kredytu hipotecznego wykupiona w banku może nie spełniać potrzeb kredytobiorcy również w kontekście wysokości odszkodowania. W przypadku, gdy umowę zawiera się razem z kredytem, ubezpieczenie jest zwykle w niskiej i przystępnej cenie, lecz skutkuje to równie niską sumą ubezpieczenia. Jeśli dojdzie do wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji, świadczenia wystarczy jedynie na spłatę zobowiązania. Tymczasem indywidualne ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego zapewnia sumę ubezpieczenia na tyle wysoką, że pozwala ona nie tylko na spłatę rat kredytowych, ale także utrzymanie rodziny oraz sfinansowanie różnych niezbędnych usług (np. rehabilitacji). 

 

Które banki oferują ubezpieczenie na życie do kredytu?

Co oferują banki, jeśli chodzi o polisę na życie przy kredycie hipotecznym? Spójrzmy na kilka wybranych ofert i porównajmy je ze sobą. Instytucja Alior Bank współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym PZU Życie SA. W ramach ochrony można liczyć na spłatę zobowiązań finansowych, np. w sytuacji, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku i utraty zdolności do samodzielnej egzystencji. Ubezpieczyciel wypłaca również świadczenie z tytułu śmierci, a także wtedy, gdy w okresie ochrony u kredytobiorcy zdiagnozowano jedną z ciężkich chorób wymienionych w OWU. Składka za ubezpieczenie jest obliczana na podstawie sumy ubezpieczenia, stawki składki ubezpieczeniowej oraz udziału procentowego danego kredytobiorcy; opłaca się ją jednorazowo za pierwsze 60 miesięcy w dniu uruchomienia kredytu, a następnie miesięcznie w dniu płatności raty kredytowej.

Jeśli chodzi o ING Bank Saski S. A., klienci tej instytucji mogą zabezpieczyć się w towarzystwie ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden. Polisa na życie do kredytu hipotecznego zabezpiecza kredytobiorcę oraz jego bliskich na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak np. śmierć, utrata pracy, pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku czy też czasowa niezdolność do pracy. Jej wykupienie obniża marżę kredytu hipotecznego o 0,1 pp. Składka jest pobierana automatycznie razem z comiesięczną ratą kredytu.

W mBanku można wykupić ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym oferowane przez Uniqa. Towarzystwo zapewnia ochronę na wypadek utraty pracy (w tym również za porozumieniem stron), poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, a także śmierci. Instytucja pobiera składkę automatycznie razem z comiesięczną ratą, jej wysokość stanowi 0,0450% mnożone przez saldo zadłużenia, przy czym minimalne saldo zadłużenia będące podstawą naliczenia składki to 10% wartości udzielonego kredytu hipotecznego. A więc w sytuacji, gdy kredyt hipoteczny wynosi 150 000 złotych, przykładowa składka miesięczna kształtuje się na poziomie 0,0450% * 150 000 zł = 67,50 złotych miesięcznie.

Natomiast jeśli chodzi o PKO Bank Polski, klienci tej instytucji finansowej mogą skorzystać z oferty TU Allianz. Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym zapewnia ochronę w przypadku śmierci, niezdolności do pracy oraz niezdolności samodzielnej egzystencji powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Jak podaje bank, cena polisy wynosi od 27,73 zł miesięcznie (332,76 zł rocznie) przy 100 tys. złotych kredytu hipotecznego. Cena polisy zależy od wysokości sumy ubezpieczenia. Jeśli klient zdecyduje się na jej zakup podczas podpisywania umowy kredytu, składka jest płatna jednorazowo za 12 miesięcy z góry, natomiast przy zakupie ubezpieczenia do już spłacanego kredytu obowiązuje płatność comiesięczna.  

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym – przykładowe oferty banków

Bank TU Zakres ochrony

Cena

Alior Bank PZU Życie SA

odszkodowanie przysługuje z tytułu śmierci, nieszczęśliwego wypadku, utraty zdolności do samodzielnej egzystencji oraz zdiagnozowania jednej z ciężkich chorób wymienionych w OWU

składka jest obliczana na podstawie sumy ubezpieczenia, stawki składki ubezpieczeniowej i udziału procentowego danego kredytobiorcy, opłaca się ją jednorazowo za pierwsze 60 miesięcy w dniu uruchomienia kredytu, a następnie miesięcznie
ING Bank Śląski S.A. Nationale-Nederlanden

odszkodowanie przysługuje z tytułu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak np. śmierć, utrata pracy, pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku czy też czasowa niezdolność do pracy

składka jest pobierana automatycznie razem z comiesięczną ratą kredytu, jej wysokość zależy od sumy ubezpieczenia
mBank Uniqa odszkodowanie przysługuje z tytułu utraty pracy (w tym również za porozumieniem stron), poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, a także śmierci.

wysokość składki stanowi 0,0450% * saldo zadłużenia, przy czym minimalne saldo zadłużenia będące podstawą naliczenia składki to 10% wartości udzielonego kredytu hipotecznego
 przy kredycie hipotecznym na 150 000 złotych, przykładowa składka miesięczna kształtuje się na poziomie 68 złotych miesięcznie

PKO Bank Polski Allianz odszkodowanie przysługuje z tytułu śmierci, niezdolności do pracy oraz niezdolności samodzielnej egzystencji powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku

cena polisy wynosi od około 28 złotych miesięcznie przy 100 tys. złotych kredytu hipotecznego, zależy od wysokości sumy ubezpieczenia

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 16.05.2022 r.

Czy można zrezygnować z polisy na życie przy kredycie hipotecznym?

Z ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym można zrezygnować bez podawania przyczyny w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Natomiast po tym czasie obowiązują zasady określone przez bank i towarzystwo ubezpieczeniowe. Czasami zdarza się, że kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy, ale dopiero po zmniejszeniu wysokości zadłużenia, natomiast w innych przypadkach rezygnacja nie będzie możliwa. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zgadzają się na modyfikację wysokości składki w ubezpieczeniu, np. z tytułu nagłej trudnej sytuacji materialnej, inne zaś akceptują tymczasowe zawieszenie opłacania składek z tego samego powodu. Warto dopytać o warunki przed podpisaniem umowy, aby uniknąć ewentualnych późniejszych rozczarowań.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie polisy w banku?

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia do kredytu hipotecznego powinno się zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Należą do nich:

 • suma ubezpieczenia – kwota te powinna wynosić przynajmniej tyle, ile wynosi kwota kredytu, najlepiej, gdyby była ona wyższa, tak aby poza spłatą zobowiązania finansowego poszkodowanego było stać także na utrzymanie rodziny,
 • zakres ochrony – polisa powinna gwarantować ochronę nie tylko na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale również w sytuacji wystąpienia innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zdolność finansową.

Ponadto przed zakupem dowolnej polisy należy sprawdzić zapis w umowie określający wyłączenia odpowiedzialności. Są to okoliczności, które powodują, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, mimo zaistnienia zdarzenia wymienionego w umowie – mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu ubezpieczeniaonline.pl.

W przypadku ubezpieczenia do kredytu hipotecznego przykładowym wyłączeniem odpowiedzialności jest doznanie uszczerbku na zdrowiu wskutek podejmowania się działań ryzykownych lub świadomego działania na własną szkodę – np. prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień albo pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania także wtedy, gdy kredytobiorca:

 • brał udział w bójkach, rozruchach i protestach,
 • nie opłacał składek terminowo,
 • podejmował próby samobójcze,
 • przebywał w czasie trwania ochrony na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne,
 • udzielił nieprawdziwych informacji w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia,
 • uprawiał niebezpieczne sporty w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Inne istotne kryteria, na które warto zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy polisy na życie do kredytu hipotecznego, to:

 • karencja, czyli czas po podpisaniu porozumienia, kiedy jeszcze nie przysługuje odszkodowanie,
 • limity związane z wiekiem i świadczeniami,
 • lista chorób, które upoważniają do skorzystania z ochrony w sytuacji zdiagnozowania poważnego schorzenia,
 • zasady modyfikacji warunków umowy – istotne jest, czy istnieje możliwość przekształcenia polisy w bezskładkową lub tymczasowego zawieszenia opłacania składek w przypadku wystąpienia nagłej trudnej sytuacji materialnej.

Czy warto wykupić polisę w banku do kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego oferowane przez bank może się opłacać pod względem ceny polisy. Zwykle okazuje się ona niewysoka, lecz w parze z niską składką idą również niewysoka suma ubezpieczenia oraz niewielki zakres ochrony. W rozważaniach nad tym, czy jest to korzystny produkt, powinno pomóc przede wszystkim przeanalizowanie własnych potrzeb oraz możliwości finansowych. To do nich trzeba dopasować polisę, dlatego przed przystąpieniem do ochrony warto sprawdzić dokładnie warunki umowy opisane w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Jeśli warunki oferowane przez bank nie są wystarczające, dobre rozwiązanie stanowi zawarcie indywidualnej polisy na życie bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym i następnie zgłoszenie tego faktu w instytucji udzielającej kredytu.

 

Porównaj ceny
 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Polisa na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć

1. Nie ma obowiązku kupowania polisy na życie do kredytu gotówkowego i hipotecznego w banku, który udziela pożyczki

2. Polisa na życie nie jest wymagana do pożyczki, chyba że bank ma taki zapis w umowie

3. Ubezpieczenie życiowe z banku nie zawsze będzie korzystne finansowo z uwagi na brak porównania ofert

4. Bankowa polisa na życie to zazwyczaj wąski zakres ochrony, czyli ok. 3-4 zdarzeń ubezpieczeniowych

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym

 1. Czy bank może uwzględnić polisę grupową, którą kredytobiorca posiada w miejscu zatrudnienia?

  Przy niewielkich kwotach kredytu istnieje taka możliwość, należy jednak pamiętać o tym, że ubezpieczenie grupowe przysługuje jedynie na czas zatrudnienia. O wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem okazuje się polisa indywidualna niezależna od zatrudnienia.

 2. Czy można mieć dwa ubezpieczenia – indywidualne i oferowane przez bank?

  Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiadać obie polisy na życie. Minusem tego rozwiązania jest konieczność opłacania podwójnych składek natomiast korzyść to dwa odszkodowania z tytułu zdarzenia polisowego oraz szerszy zakres ochrony.

 3. Czy polisa oferowana przez bank jest dostępna wyłącznie dla klientów banku?

  Tak, warunki ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego przedstawione przez bank obowiązują wyłącznie klientów tej instytucji.

 4. Czy polisa na życie to produkt dostępny tylko z kredytem hipotecznym?

  Nie, ubezpieczenie na życie w banku można również dokupić do kredytu gotówkowego, odnawialnego i samochodowego.

 5. Jaki jest minimalny koszt polisy na życie przy kredycie hipotecznym?

  Wysokość ceny polisy na życie przy kredycie hipotecznym zależy od sumy ubezpieczenia i kwoty kredytu, a także warunków, jakie bank ustalił z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zwykle nie przekracza ona 100 złotych miesięcznie.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
2
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia