Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to kluczowy element ubezpieczeń, który zapewnia nie tylko świadczenia finansowe, lecz także spokój ducha w trudnych chwilach.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, na czym polega wspomniany rodzaj rekompensaty, kto może z niej skorzystać oraz jakie kroki podjąć, aby w razie potrzeby uzyskać odpowiednią pomoc.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

Jak ubezpieczyciel rozumie uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbek na zdrowiu jest istotnym pojęciem w dziedzinie ubezpieczeń, które ma wpływ na wypłatę odszkodowań w przypadku nieszczęśliwych wypadków bądź chorób. Ubezpieczyciele rozumieją wspomniany termin jako utratę albo osłabienie zdolności do wykonywania codziennych aktywności lub wykonywania zawodu. 

Ubezpieczyciele najczęściej rozróżniają trwały i tymczasowy uszczerbek na zdrowiu:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu – oznacza stałą utratę zdolności do wykonywania określonych czynności lub wykonywania zawodu w pełnym zakresie. Ubezpieczyciel może określić stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w procentach, które będą stanowiły podstawę do wypłaty odszkodowania,
 • tymczasowy uszczerbek na zdrowiu – oznacza czasowe osłabienie zdolności do wykonywania określonych czynności lub zawodu. W tym przypadku ubezpieczyciel może przewidzieć okres, w którym osoba ubezpieczona będzie mogła otrzymywać wsparcie finansowe.

Lekarz lub zespół medyczny oceniają stopień utraty zdolności do normalnego funkcjonowania bądź wykonywania zawodu. Na podstawie tego stanu oceny ubezpieczyciel oblicza procent uszczerbku na zdrowiu, który będzie miał wpływ na wysokość wypłacanej sumy ubezpieczenia.

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel oferuje umowy dodatkowe, które rozszerzają zakres ochrony na wypadek trwałego lub tymczasowego uszczerbku na zdrowiu. Umowy te obejmują np. konkretne choroby lub urazy, określone metody leczenia lub rehabilitacji, a także dodatkowe korzyści finansowe w zależności od stopnia uszczerbku.

Zgodnie z przepisami prawa karnego uszczerbek na zdrowiu może być klasyfikowany jako lekki, średni albo ciężki, zależnie od stopnia i trwałości jego skutków.

W myśl art. 157 § 2 k.k. (Kodeks karny) lekki uszczerbek na zdrowiu to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, który trwa nie dłużej niż 7 dni. Innymi słowy, jest to upośledzenie zdolności funkcjonowania organizmu, które nie ma długotrwałych konsekwencji i samoistnie ustępuje w ciągu tygodnia.

Zgodnie z art. 157 § 1 k.k., średni uszczerbek na zdrowiu trwa dłużej niż 7 dni, jednak nie jest to uszczerbek ciężki. Wymaga on dłuższego okresu leczenia lub regeneracji niż w przypadku uszczerbku lekkiego.

Najpoważniejszy stopień uszczerbku na zdrowiu stanowi ten ciężki, opisany w art. 156 § 1 k.k. Obejmuje on szeroki zakres sytuacji, które znacząco wpływają na zdolność do normalnego funkcjonowania jednostki. Należą do nich pozbawienie zmysłów (wzroku, słuchu), trwałe kalectwo, ciężka i nieuleczalna choroba, a także choroba zagrażająca życiu lub zdolności do pracy.

Ile możesz otrzymać i gdzie to sprawdzić?

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu może być zróżnicowana i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj ubezpieczenia, zakres ochrony, stopień uszczerbku na zdrowiu czy inne okoliczności. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących odszkodowania warto zapoznać się z dokumentem OWU.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane oferty i procent określający wysokość wypłacanego świadczenia.
 

Należny procent sumy ubezpieczenia w wybranych TU

TU / zdarzenie

PZU, Indywidualne

ubezpieczenie na wypadek uszczerbku

na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

 

Nationale-Nederlanden, Umowa dodatkowa

na wypadek

uszkodzenia ciała

Aegon, Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek

trwałego uszczerbku na zdrowiu

lub uszkodzenia ciała ubezpieczonego

 

Allianz, Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (dotyczy ubezpieczeń grono i moje bezpieczeństwo prestiż)

złamanie kości twarzoczaszki (jednej lub wielu)

4%

5%

1-10%

5-10%

złamanie obojczyka

2%

5%

1-3%

3-15%

złamanie palca (jednego lub wielu paliczków)

2%

5%

1-2%

2-12%

utrata kończyny górnej

75%

70-80%

brak informacji

65-70%

złamanie kostki

2%

5%

2%

3%

utrata kończyny dolnej

80%

75%

50-70%

80%

porażenie czterokończynowe

100%

100%

100%

100%

całkowita utrata widzenia w obu oczach

100%

wartość % uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

100%

100%

utrata słuchu

10-50%

wartość % uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

5-50%

do 50%

Tabela 1. Opracowanie własne. 

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

W OWU znaleźć można informacje o stopniach uszczerbku oraz sposobie jego ustalania. Zwykle dokument ten zawiera załącznik i tabelę lub wytyczne dotyczące procentowych wartości odszkodowań w zależności od stopnia uszczerbku.

– zwraca uwagę Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu ubezpieczeniaonline.pl.


Od czego zależy wysokość odszkodowania, jakie dostaniesz?

Wysokość odszkodowania, jakie otrzymasz w ramach ubezpieczenia, zależy od wielu zmiennych i jest ustalana na podstawie konkretnych warunków ubezpieczenia oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu. Kluczowe czynniki, które wpływają na wysokość odszkodowania, to:

 • stopień uszczerbku na zdrowiu – odgrywa on najważniejszą rolę. Im większy i trwalszy uszczerbek, tym wyższa kwota odszkodowania,
 • zakres ubezpieczenia – poszczególne rodzaje ubezpieczeń obejmują różne sytuacje, co wpływa na wysokość wypłaty,
 • umowa ubezpieczenia –  zarówno w niej, jak i w dołączonych do niej Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), znajdują się kluczowe informacje dotyczące wysokości odszkodowania w zależności od stopnia uszczerbku. Dokument OWU może zawierać dodatkową tabelę procentową lub wytyczne, które określają przewidywane odszkodowanie dla każdego uszczerbku.

Ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu jest przeprowadzana przez specjalistów medycznych. Lekarze albo zespoły medyczne dokładnie badają stan zdrowia osoby ubezpieczonej, uwzględniając rodzaj i skutki urazu lub choroby. Na podstawie tych ocen ubezpieczyciel może określić m.in.to, czy dany uszczerbek jest lekki, średni czy ciężki.

O czym musisz pamiętać, gdy ubiegasz się o świadczenie? 

Ubieganie się o świadczenie za uszczerbek na zdrowiu to złożony proces, który wymaga staranności, dokładności i dostarczenia odpowiednich dokumentów. Po wystąpieniu uszczerbku na zdrowiu skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym, aby zgłosić zdarzenie. Ubezpieczyciel udzieli Ci informacji na temat procedur oraz dokumentów potrzebnych do ubiegania się o świadczenie.

Konieczne będzie zebranie dokumentacji medycznej potwierdzającej stopień uszczerbku na zdrowiu. Obejmuje ona lekarskie zaświadczenia, wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie, a także inne dokumenty potwierdzające rozmiar i skutki uszkodzenia. Jeśli uszczerbek na zdrowiu wynikał z nieszczęśliwego wypadku lub innej sytuacji, z której masz dokumentację (np. raporty policyjne, protokoły zdarzeń), dostarcz te pisma, aby udokumentować okoliczności zdarzenia.

Ubezpieczyciele zazwyczaj dostarczają formularze, które należy wypełnić, aby ubiegać się o świadczenie. Wygodną formę stanowi zgłoszenie w formie online.

Jaki rodzaj wsparcia oprócz pomocy finansowej?

W ramach wsparcia w przypadku uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciele często oferują dodatkowe umowy. Oto kilka przykładów:

 • Assistance medyczny – zapewnia wsparcie w organizacji opieki zdrowotnej, takiej jak znalezienie odpowiednich specjalistów, zarezerwowanie terminów wizyt, organizacja transportu medycznego czy pomoc w koordynowaniu procesu leczenia,
 • ubezpieczenie kosztów rehabilitacji – w ramach tej umowy dodatkowej ubezpieczyciel pokrywa koszty rehabilitacji fizycznej lub zawodowej, które są konieczne w przypadku uszczerbku na zdrowiu. Może to obejmować fizjoterapię, terapie zajęciowe bądź psychoterapię,
 • ubezpieczenie od ciężkich chorób – ta umowa dodatkowa zapewnia odszkodowanie w przypadku diagnozy określonych chorób, takich jak rak, udar czy choroba serca. Jest to wsparcie finansowe, które można wykorzystać na dodatkowe koszty leczenia lub opiekę,
 • ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy – chroni przed sytuacją, gdy z powodu uszczerbku na zdrowiu stajesz się niezdolny do wykonywania pracy. Odszkodowanie okazuje się niezwykle pomocne w przypadku utraconych dochodów, pozwala na pokrycie rozmaitych kosztów,
 • stomatologia – obejmuje koszty leczenia stomatologicznego, takie jak przegląd, RTG czy wypełnianie ubytków.

Przy wyborze umów dodatkowych warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i upewnić się, że wybór jest zgodny z indywidualnymi oczekiwaniami oraz sytuacją zdrowotną.

Zanim podpiszesz umowę, sprawdź koniecznie!

Podpisanie umowy ubezpieczeniowej to ważny krok, który ma na celu zabezpieczenie Twojego zdrowia i przyszłości. Jednak zanim zdecydujesz się na konkretne ubezpieczenie, koniecznie przeczytaj każdy szczegół umowy. Zwróć uwagę na trzy kluczowe elementy, takie jak wyłączenia, limity i karencję.

Wyłączenia to sytuacje i okoliczności, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia. Przykładowo, jeśli umowa ubezpieczenia zdrowotnego wyklucza pokrycie kosztów związanych z określonymi schorzeniami lub czynnościami, w wyniku których doszło do zdarzenia, musisz mieć świadomość tych ograniczeń przed podjęciem decyzji.

Limity to maksymalne kwoty, do których ubezpieczyciel będzie wypłacał odszkodowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu. Niektóre polisy mogą mieć limity dotyczące całkowitej sumy odszkodowania w ciągu roku czy też maksymalnych kwot w poszczególnych przypadkach.

Natomiast karencja to okres, w którym ubezpieczyciel nie wypłaca świadczeń po podpisaniu umowy. To rodzaj czasu oczekiwania stanowiący zabezpieczenie TU przed nadużyciami ze strony ubezpieczonego.  Najczęściej trwa 1, 3 lub 6 miesięcy.
 

To warto wiedzieć

1.    Wybierając ubezpieczenie obejmujące odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, zwróć uwagę na różnorodność oferowanych opcji. Wybór odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia, takiego jak NNW, indywidualne zdrowotne czy ubezpieczenie od ciężkich chorób, pozwoli dostosować ochronę do Twoich potrzeb oraz sytuacji zdrowotne


2.    Przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Zrozumienie wyłączeń, karencji i limitów pomoże Ci uniknąć nieporozumień i błędnych oczekiwań w przypadku uszczerbku na zdrowiu

3.    Przyjrzyj się dostępnym umowom dodatkowym, takim jak Assistance medyczny czy ubezpieczenie od ciężkich chorób. Te opcje zapewniają wsparcie w organizacji opieki zdrowotnej bądź rehabilitacji, a także stanowią finansowe zabezpieczenie w razie poważnych diagnoz

4.    W przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu zbierz pełną dokumentację medyczną potwierdzającą stopień uszczerbku oraz przebieg leczenia. Kompletna dokumentacja ułatwi proces ubiegania się o odszkodowanie i przyspieszy jego wypłatę.
 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu:

 1. Komu przysługuje uszczerbek na zdrowiu?

  Rekompensata za uszczerbek na zdrowiu przysługuje osobom ubezpieczonym na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej w przypadku poniesienia uszkodzenia ciała albo utraty zdrowia z powodu wypadku lub choroby.

 2. Ile kosztuje polisa na wypadek uszczerbku na zdrowiu?

  Koszt polisy na wypadek uszczerbku na zdrowiu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i zakres ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego, stan zdrowia oraz kwota odszkodowania. Ceny polis są zróżnicowane w zależności od wybranych opcji i towarzystwa ubezpieczeniowego.

 3. Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za uszczerbek?

  Aby złożyć wniosek o odszkodowanie za uszczerbek, należy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, dostarczyć wymaganą dokumentację medyczną oraz wypełnić niezbędne formularze. Wygodną metodą jest wypełnienie formularza online na stronie wybranego TU.

 4. Kiedy mogę się ubiegać się o świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu?

  O świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu można ubiegać się po wystąpieniu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia objętych polisą ubezpieczeniową.

 5. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pieniądze z polisy?

  Aby otrzymać pieniądze z polisy w przypadku uszczerbku na zdrowiu, należy przestrzegać procedur zgłoszeniowych, dostarczyć niezbędne dokumenty medyczne potwierdzające stopień uszczerbku, a następnie poczekać na przetworzenie wniosku przez ubezpieczyciela. Po dokładnej ocenie sytuacji TU wypłaci odszkodowanie zgodnie z warunkami polisy.

 6. Ile mam czasu na zgłoszenie uszczerbku na zdrowiu?

  Termin zgłoszenia uszczerbku na zdrowiu zależy od warunków polisy. Zazwyczaj ubezpieczony ma do 3 lat na zgłoszenie szkody, najlepiej jednak dokonać tego możliwie szybko po zaistnieniu zdarzenia powodującego uszczerbek.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia