Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy

Nie ma całkowicie bezpiecznej pracy, co widać po statystykach. W Polsce co roku ok. 60 tys. ulega wypadkom w miejscu zatrudnienia. Aby więc nie utracić źródła dochodu, warto zadbać odpowiednio wcześnie o ubezpieczenie w razie niezdolności do pracy.

Porównaj ceny


Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 rok wskazują też, w jakich sektorach najczęściej dochodzi do przykrych zdarzeń. Na wypadki w pracy najczęściej narażone są osoby pracujące w górnictwie i przemyśle wydobywczym. Powodem było głównie zderzenie się lub uderzenie w nieruchomy obiekt, lub uderzenie przez obiekt w ruchu. Warto również wspomnieć, że ponad połowę wszystkich wypadków przy pracy spowodowało nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Blisko 80% osób w wyniku wypadku doznało urazu kończyn, z czego w zdecydowanej większości były to urazy kończyn górnych. Tego typu zdarzenie może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu, w wyniku którego niemożliwe okaże się dalsze podjęcie pracy zarobkowej.

W przypadku niezdolności do pracy możliwe jest uzyskanie renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość renty to obecnie około 1500 zł. Wykupując ubezpieczenie od niezdolności do pracy, gwarantujemy sobie wyższe świadczenie, które pozwoli na utrzymanie dochodu na dotychczasowym poziomie.


Czym jest niezdolność do pracy?

 

Zgodnie z definicją ZUS-u, niezdolną do pracy jest osoba, która:
  • całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i
  • nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
Osoba poszkodowana w wypadku może być niezdolna do pracy:
  • całkowicie – oznacza to, że utraciła ona zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy (np. w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego, które spowodowało całkowity paraliż ciała)
  • częściowo – dzieje się tak, gdy w znacznym stopniu utraciła ona zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji (np. osłabienie stawu w wyniku poważnego zwichnięcia).
Towarzystwo ubezpieczeniowe za trwałą i całkowitą niezdolność ubezpieczonego do pracy może uważać spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem naruszenie sprawności organizmu, w wyniku którego ubezpieczony całkowicie i trwale utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zgodnie z przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym.

O tym, czy osoba jest niezdolna do pracy (i w jakim stopniu) decydują lekarze orzecznicy. Niezdolność do pracy jest przez ZUS orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat. Orzekanie na okres dłuższy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy według wiedzy medycznej nie ma rokowań na odzyskanie zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Przykładowo, jeśli ulegniemy w pracy poważnemu wypadkowi, w wyniku którego zostanie uszkodzony nasz rdzeń kręgowy, lekarz może orzec o niezdolności do pracy dłuższej niż pięcioletnia.


Niezdolność do pracy z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu


Definicje trwałego uszczerbku na zdrowiu mogą się między sobą nieco różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Na przykład zgodnie z OWU Ergo Hestii, trwały uszczerbek na zdrowiu to nic innego jak zaburzenie czynności narządu lub układu, powodujące jego trwałą dysfunkcję i zaburzenia budowy oraz zaburzenia czynności, zmniejszenie sprawności i wydolności narządów i układów, powstałe w następstwie (wyłącznie) nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego odpowiedzialnością przez Ubezpieczyciela.

Ważne jest zdanie mówiące o tym, że uraz musi powstać wyłącznie w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ma to zapobiegać wyłudzeniom ubezpieczeń. Za taki czyn mogą być uznane wszelkie próby doprowadzenia do wypadku.

OWU Ergo Hestii przypominają, że trwały uszczerbek na zdrowiu może wymagać pobytu w szpitalu lub operacji chirurgicznej. Zatem do ubezpieczenia na życie, oprócz ubezpieczenia od niezdolności do pracy, warto dopisać również ubezpieczenie od pobytu w szpitalu oraz od operacji chirurgicznej.

Trwały uszczerbek na zdrowiu obliczany jest na podstawie tabeli z danymi procentowymi zawartymi w OWU.Mimo że większość opisanych tam przypadków może wydawać się z pozoru abstrakcyjna (np. całkowita utrata języka lub utrata oka, zawarte w OWU Uniqa), to nigdy nie wiemy, co może nam się przydarzyć. Z tego względu warto dokładnie zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rodzaju urazów i kwoty wypłacanego świadczenia w zależności od % trwałego uszczerbku na zdrowiu, który może wynosić od 1 do 100% wypłacalnego świadczenia


Jaka suma ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy?


W tym przypadku warto zapamiętać złotą zasadę –im wyższa będzie suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie zostanie nam wypłacone za poszczególne zdarzenie. Zakładając, że lekarz-orzecznik uzna, iż doznany uszczerbek na zdrowiu wynosi 10%, to jeśli suma ubezpieczenia wynosić będzie 100 000 zł, przysługuje nam odszkodowanie w wysokości 10 000 zł.

Decydując się na sumę ubezpieczenia w wysokości 20 000 zł, wypłata świadczenia to zaledwie 2 000 zł. Wysokość sumy ubezpieczenia zależy jednak od wysokości opłacanej składki. Im wyższa miesięczna składka, tym większa kwota zapewniająca nam ochronę. Należy pamiętać, że umowy na życie to długoterminowe zobowiązanie i zastanowić się, czy za kilka, a nawet kilkanaście lat nadal będzie nas stać na opłacanie składek w takiej wysokości. 


Odszkodowanie za niezdolność do pracy z kilku polis na życie


Przypominamy również, że można być ubezpieczonym na życie w kilku miejscach.Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy, który doprowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a jesteśmy ubezpieczeni w tzw. grupówce oraz zawarliśmy indywidualną polisę na życie, to świadczenie zostanie wypłacone z obu polis. Zapewnia to większe bezpieczeństwo i komfort finansowy zarówno dla poszkodowanego, jak i jego rodziny, która być może dzięki temu nie będzie musiała martwić się wysokimi kosztami rehabilitacji lub leków.


Kiedy nie będzie odszkodowania za niezdolność do pracy?


Towarzystwo ubezpieczeniowe ocenia stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza-orzecznika. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu może zostać ustalona dopiero po zakończeniu leczenia i/lub rehabilitacji. Co ważne, jeśli leczenie się przedłuża, to ustalenie tego uszczerbku musi zostać wykonane najpóźniej do 24. miesiąca po wypadku.

Aby uniknąć nieporozumień podczas ubiegania się o świadczenie, warto pamiętać, że nie każdy uszczerbek na zdrowiu zalicza się do grupy trwałych.Ponadto, przy orzekaniu o stopniu uszczerbku na zdrowiu najczęściej zwraca się uwagę na kilka czynników, m.in. na to, czy uszczerbek powstał niezależnie od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego. Poza tym każda umowa ubezpieczeniowa zawiera wyłączenia będące rodzajem zabezpieczenia dla towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku ubezpieczenia od niezdolności do pracy wyłączeniem może być np. uprawianie niebezpiecznej aktywności, której przykładem jest wspinaczka wysokogórska. Zawierając umowę, warto także zwrócić uwagę na okres karencji, czyli czas, który musi upłynąć, zanim zostaniemy objęci właściwą ochroną.

Wypadek w pracy może wystąpić nie tylko w czasie jej wykonywania, ale też w momencie zmierzania do niej lub powrotu do domu.Aby świadczenie zostało wypłacone, to droga, którą przemierzamy na trasie dom-praca musi być najkrótszą przewidywaną trasą. Jeśli po pracy zdecydujemy się na wypad ze znajomymi na miasto i dojdzie wówczas do zdarzenia, świadczenie nie zostanie nam wypłacone.

Należy pamiętać, że wypadek, który przyczyni się do trwałego uszczerbku na zdrowiu, może wydarzyć się nie tylko w pracy, ale też poza nią. Może zdarzyć się, że spędzając czas wolny na działce, przy pracach remontowych, spadniemy z wysokiej drabiny, co spowoduje złamanie ręki, nogi lub uraz innej części ciała. Z tego powodu należy zadbać, aby ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy posiadało szeroką ofertę szkód, które pozwolą nam na uzyskanie świadczenia w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.


Ubezpieczenie niezdolności do pracy – przykłady


Ubezpieczenie od niezdolności do pracy oferuje kilka towarzystw ubezpieczeniowych. Przyjrzyjmy się niektórym ofertom.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy PZU

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU pokazuje dokładnie, jakie urazy przekładają się na jaki procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, na podstawie którego zostanie wypłacone świadczenie Ubezpieczonemu. I tak, w razie złamania panewki stawu biodrowego z centralnym lub bez centralnego zwichnięcia stawu, w zależności od upośledzenia funkcji stawu, Ubezpieczonemu przysługuje od 1 do 60% uszczerbku na zdrowiu, na podstawie którego zostanie wypłacone
odszkodowanie.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy Generali

W Generali natomiast OWU są mniej szczegółowe, ale za utratę w stawie biodrowym, w przypadku grupowego ubezpieczenia NNW, ubezpieczyciel przewiduje odszkodowanie w wysokości 70% poważnego urazu.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy Warta

Ten ubezpieczyciel z kolei oferuje odszkodowanie od utraty zdrowia na skutek ostrych zatruć i ich skutków. W przypadku nagłego zatrucia powodującego uszkodzenie narządów miąższowych i przewodu pokarmowego, w zależności od stopnia uszkodzenia, ubezpieczonemu przysługuje 5-15% uszczerbku na zdrowiu.

Należy pamiętać, że oferta ubezpieczenia powinna być skrojona idealnie na nasze potrzeby. Warto więc dokładnie wczytać się w OWU i wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe, które zagwarantuje nam szeroki zakres ochrony, a suma ubezpieczenia i wysokość miesięcznej składki będą dopasowane do naszych warunków finansowych.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Wypadek powodujący całkowitą lub częściową niezdolność do pracy może zmienić życie i doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej. Renta z ZUS-u nie wystarczy na opłacenie kosztów rehabilitacji czy na zakup leków. Aby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę, można wykupić ubezpieczenie na życie i rozszerzyć je o ubezpieczenie od niezdolności do pracy. Możliwe jest również wykupienie kilku ubezpieczeń, gwarantujących większe bezpieczeństwo i szerszy zakres ochrony. W tej sytuacji należy zwrócić uwagę na wysokość składki. Aby wybrać najlepszą ofertę ubezpieczenia i uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeniowych znajdziemy już od 3 zł dziennie. W jednej kalkulacji można porównać aż do 5 ofert i wybrać tę, która będzie najkorzystniejsza.
 

Źródła:
https://www.nn.pl/blog/posts/2020/uszczerbek-na-zdrowiu-czym-jest.html
https://www.uniqa.pl/porady-zycie-i-zdrowie/ubezpiecz-sie-na-wypadek-niezdolnosci-do-pracy/
To warto wiedzieć
1. Wypadki przy pracy najczęściej zdarzają się w wyniku zderzenia z ruchomym lub nieruchomym obiektem

2. Najczęściej dochodzi do urazów kończyn górnych

3. Trwały uszczerbek na zdrowiu obliczany jest na podstawie tabeli z danymi procentowymi zawartymi w OWU

4. Im wyższa suma ubezpieczenia (i wyższa składka), tym wyższe odszkodowanie zostanie nam wypłacone
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
2
6
3
2

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy