Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 48 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Kiedy wystąpi nagła i poważna choroba, której leczenie może być bardzo kosztowne, często nie mamy innego wyjścia, niż zdać się na pomoc innych. Warto mieć dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Wsparcia  –  głównie finansowego – szukamy w ubezpieczeniu, jednak kiedy podstawowy wariant okazuje się niewystarczającą formą,  warto mieć dodatkowe ubezpieczenie na życie na wypadek ciężkiego zachorowania. 

Dowiedz się, kto może z niego skorzystać, na jakich warunkach oraz jakie korzyści oferuje to rozwiązanie. Sprawdź, co musisz wiedzieć na ten temat. 

 

Co oznacza ciężkie zachorowanie?

W polisie na życie ochrona na wypadek poważnego zachorowania oznacza konieczność rozszerzenia ochrony i zakup odpowiedniej umowy dodatkowej. Poważne zachorowanie jest ujęte na liście chorób, które objęte zostają ochroną ubezpieczeniową. Zazwyczaj towarzystwo ubezpieczeniowe obejmuje kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt różnych przypadków medycznych.

Poważne zachorowanie może obejmować ciężkie choroby, jak np. nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu czy choroba Parkinsona, ale również inne poważne problemy zdrowotne, w tym m.in. utratę wzroku lub słuchu, przeszczep narządów czy paraliż ciała.

 

Kto z nas może kupić polisę na wypadek ciężkiego zachorowania?

Każdy, kto chce mieć pewność, że będzie mógł opłacić ewentualne koszty leczenia i rehabilitacji w przypadku poważnego zachorowania lub że na wypadek jego śmierci bliscy nie zostaną bez środków do życia, powinien rozważyć zakup dodatkowej polisy na wypadek poważnego zachorowania. Ubezpieczenie to może przydać się osobom, których podstawowa polisa ma zbyt wąski zakres lub u których w rodzinie występowały (bądź nadal występują) poważne choroby, takie jak nowotwory złośliwe.

Im szybciej zdecydujesz się na tego typu umowę, tym lepiej. Wiek ma duży wpływ na ryzyko poważnego zachorowania i z tego powodu im osoba starsza, tym droższy koszt polisy może proponować ubezpieczyciel. W niektórych przypadkach zdarza się nawet, że odmawia jej podpisania.

Polisę na wypadek poważnego zachorowania oferuje m.in. Nationale Nederlanden i kieruje ją do osób między 16. a 65. rokiem życia. Umowa zostaje zawarta na 5 lat. Po tym okresie możliwe jest jej przedłużenie odpowiednio na okres 5, 4, 3, 2 lat lub 1 roku, ale nie dłużej niż do ukończenia 70. roku życia.

Rozszerzenie podstawowej ochrony proponuje także Pru, jednak na nieco innych warunkach. Umowa jest zawierana na 5 lat i następnie, co 5 lat, może być odnawiana. Umowę można kontynuować do pierwszej rocznicy umowy głównej po ukończeniu 65. roku życia. Jeśli zadeklarujesz przedłużenie na okres dłuższy niż 5 lat, może ona być przedłużana bez konieczności ponownej oceny Twojego stanu zdrowia.

 

Czy osoba chora może kupić ubezpieczenie na życie?

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczyciel poprosi nas o wypełnienie ankiety medycznej.

Jej celem jest zbadanie naszego stanu zdrowia w chwili podpisywania umowy ubezpieczenia. W ankiecie pytania dotyczą dotychczasowym problemów zdrowotnych, zażywanych leków, pobytów w szpitalu oraz kilku innych czynników, które mogą mieć wpływ na ryzyko zachorowania lub śmierci ubezpieczonego.

Osoba, która przewlekle choruje, również może nabyć polisę na życie, jednak ubezpieczyciel może zaoferować inne warunki dotyczące składki miesięcznej czy zakresu ochrony. Zakres ubezpieczenia na życie ustalany jest z każdym indywidualnie, w oparciu o jego potrzeby oraz ryzyko polisowe.

 

Co możesz zyskać z polisy na wypadek poważnej diagnozy?

Ubezpieczenie na wypadek poważnej diagnozy to przede wszystkim wsparcie finansowe oraz pakiet usług, które mają poprawić komfort osoby ubezpieczonej. Warto zaznaczyć, że każde TU dysponuje inną listą ciężkich chorób, a przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z wykazem. Najczęściej ochroną zostają objęte: zawał serca, udar mózgu oraz nowotwory złośliwe. Wśród poważnych przypadków medycznych ubezpieczyciel uwzględnić może również ciężkie oparzenia, niewydolność nerek, przeszczep narządu, a także chorobę Alzheimera czy Parkinsona.

Świadczenia z tytułu zdiagnozowania poważnej choroby najczęściej obejmują:

 • wypłatę odszkodowania,
 • pomoc medyczną,
 • usługi.

Za zdiagnozowanie ciężkiej choroby towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wypłacić od kilkuset do nawet miliona złotych. Dokładna kwota zależy m.in. od choroby i sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie. Wsparcie finansowe może dotyczyć również pobytu w szpitalu, podczas którego za każdy dzień TU wypłaci pieniądze.

Natomiast pomoc medyczna to przede wszystkim możliwość konsultacji ze specjalistami, m.in. z kardiologiem, onkologiem czy neurologiem, a także badania laboratoryjne i rehabilitacja.

Z kolei usługi mogą obejmować wsparcie w codziennym życiu dla Ciebie i bliskich w sytuacji, gdy nagle zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi. Wśród nich wymienia się m.in. transport medyczny, opiekę pielęgniarki, dostarczenie leków, organizację rehabilitacji oraz pomoc w zadaniach domowych i w opiece nad dziećmi.

W przypadku zakupu dodatkowej polisy w razie ciężkiego zachorowania dobrze jest rozważyć rozszerzenie o możliwość organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą. Jeśli dużo podróżujesz albo przebywasz od czasu do czasu za granicą, tego typu rozwiązanie z pewnością okaże się zyskowne. Wybrane TU mogą wypłacić aż do kilku milionów euro za leczenie za granicą oraz przekazać środki na dalsze leczenie oraz zwrot kosztów za leki po powrocie do kraju.
 

DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK CIĘŻKIEGO ZACHOROWANIA

Szczegóły polisy

PZU – Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób

Nationale Nederlanden – Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

Allianz – Wypłata w razie poważnej choroby

PRU – ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby

Liczba chorób

34 w wariancie standard i 65 w wariancie premium

14 chorób w wariancie podstawowym i 56 w rozszerzonym

45

54

Przykładowy zakres poza wypłatą pieniędzy

leczenie w prywatnych placówkach medycznych,

badania kontrolne i wizyty u specjalistów,

rehabilitacja

druga opinia medyczna,

konsultacje ze specjalistami,

badania diagnostyczne i genetyczne,

program Assistance medyczny

 

możliwość ubezpieczenia partnera i dzieci,

leczenie za granicą,

druga opinia medyczna,

pomoc po wypadku

 

druga opinia medyczna,

konsultacje ze specjalistami,

możliwość ochrony dziecka

 

SU

do 1 000 000 zł

20 000 zł – 1 000 000 zł

do 1 000 000 zł

do 2 000 000 zł

Czas trwania umowy

5 lat

5 lat z możliwością przedłużenia, maksymalnie do 70. roku życia

12 miesięcy z możliwością przedłużenia

5 lat z możliwością przedłużenia do maksymalnie 65. roku życia

Wiek

zależy od umowy podstawowej

16-65

zależy od umowy podstawowej

18-61

Tabela 1. Wybrane oferty ubezpieczeń na wypadek ciężkich chorób.

Warto zaznaczyć, że przedstawione produkty nie wyczerpują dostępnych na rynku możliwości. Ubezpieczenie na wypadek ciężkiego zachorowania oferują także Aegon oraz Warta.

 

Jaką sumę ubezpieczenia wybrać na wypadek poważnych chorób?

Suma ubezpieczenia w przypadku polisy na wypadek poważnego zachorowania zależna jest od wybranej przez nas oferty. Taka suma może wynosić zarówno 10 000 zł, jak i 500 000 zł czy nawet 1 mln zł. 

Dodatkowo - każda z chorób, która ma zostać objęta ochroną ubezpieczeniową, powinna być opisana w dokumencie OWU (Ogólnych warunkach ubezpieczenia), gdzie zostaje wskazana kwota liczona procentowo. 

 

Jakie są warianty ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób?

Zanim podpiszesz umowę na polisę na życie z rozszerzeniem ochrony, sprawdź dokładnie dostępne oferty. Zwróć uwagę na zakres ochrony, listę chorób oraz wysokość odszkodowania, jakie można otrzymać w każdym z interesujących Cię przypadków.

Najdłuższą listę chorób objętych poważnym zachorowaniem wśród przedstawionych ofert TU proponuje PRU z możliwością ubezpieczenia na maksymalną kwotę wynoszącą 2 miliony złotych. W przypadku tego towarzystwa, jak i innych, jednostki chorobowe dzielone są na grupy. W razie wystąpienia poważnego zachorowania ubezpieczyciel wypłaca świadczenie, które dla konkretnej choroby jest równe procentowi sumy ubezpieczenia. Poziom świadczenia zależy od rodzaju choroby oraz od stopnia jej zaawansowania.

W przypadku PRU 25 najcięższych chorób z grupy 1 lub 2 upoważnia do wypłaty 150% sumy ubezpieczenia. Natomiast grupa 3 i 4 upoważniają do wypłaty 100% świadczenia.
 

JAKIE CHOROBY UWZGLĘDNIA UBEZPIECZYCIEL

Grupa I

 •   najcięższe zachorowania, które są następstwem innych chorób lub są z nimi powiązane
 • po wypłacie świadczenia umowa wygasa

Grupa II

 • najcięższe zachorowania niepowiązane z innymi chorobami
 •  po wypłacie świadczenia umowa wygasa

Grupa III

 • choroby sercowo-naczyniowe – w zależności od choroby wypłata świadczenia to: 10%, 25%, 50%, 100% sumy ubezpieczenia
 • suma wypłat z tytułu chorób z grupy 3 może wynieść maksymalnie 100% SU
 • po wypłaceniu 100% sumy ubezpieczenia umowa jest dalej aktywna, ale wygasa ochrona na choroby z grupy 3

Grupa IV

 • nowotwory – z wypłatą świadczenia w wysokości 10% dla nieinwazyjnych postaci nowotworów lub 100% dla nowotworów złośliwych i innych chorób; suma wypłat może wynieść max. 100% SU
 • po wypłaceniu 100% sumy ubezpieczenia umowa jest dalej aktywna, ale wygasa ochrona na choroby z grupy 4

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez TU PRU.

Szczegóły każdego wariantu umowy na wypadek poważnej choroby znajdziesz w OWU. 

 

Czy poważna choroba zawsze jest podstawą do otrzymania wsparcia z polisy?

Analizując przedstawione dotąd informacje, z pewnością zauważasz, że nie zawsze możesz otrzymać maksymalne świadczenie z polisy. Jego wysokość zależy bowiem od kilku czynników, w tym klasyfikacji choroby oraz powodu jej wystąpienia.

Istnieją jednak pewne okoliczności, w których ubezpieczyciel może odmówić otrzymania wsparcia z polisy nawet w przypadku poważnej choroby. Mowa tu o wyłączeniach odpowiedzialności oraz karencji.

Odmowa wypłaty świadczenia z polisy może wystąpić, jeśli poważne zachorowanie lub zdarzenie, które je spowodowało, nastąpiło w związku z:

 • próbą samobójczą bądź umyślnym samookaleczeniem,
 • czynnym udziałem ubezpieczonego w: aktach przemocy, wojnie, działaniach zbrojnych, zamieszkach albo aktach terroru,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa.

Mogą również wystąpić inne okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej i które zostały podane niezgodnie z wiedzą ubezpieczającego, ubezpieczonego bądź ich przedstawicieli.

Z kolei okres karencji w umowie ubezpieczenia to czas, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, nawet w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Okres karencji wyznacza się w umowie, aby uniknąć sytuacji, gdy ubezpieczyciel będzie musiał wypłacać odszkodowanie lub świadczenia za zdarzenia, które miały miejsce przed zawarciem umowy. Chroni go to przed oszustwami i nadużyciami ze strony ubezpieczonych.

 

Co oprócz świadczenia z tytułu poważnej choroby?

Oprócz samego świadczenia z tytułu ciężkiej choroby możemy również liczyć na inne formy pomocy w trudnych chwilach.

Przede wszystkim ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania może obejmować też inne zdarzenia, jak np. pobyt w szpitalu czy operację chirurgiczną. Obie sytuacje mogą zapewnić dodatkowe odszkodowanie.

Oprócz tego możemy zdecydować się również na ochronę dodatkową w postaci pakietu medycznego assistance. Jest to umowa, która zapewni nam określone usługi, np.:

 • dowóz leków do miejsca zamieszkania,
 • pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji,
 • pomoc psychologiczną,
 • transport medyczny,
 • pomoc w opiece nad dziećmi w czasie hospitalizacji,
 • pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji,
 • wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki,
 • całodobowę infolinię medyczną.

W jaki sposób znaleźć odpowiednią polisę na wypadek poważnej choroby?

Wybór odpowiedniej polisy na wypadek poważnej choroby jest ważny przede wszystkim z tego względu, że ma ona zapewnić Tobie i bliskim odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Istotną rolę odgrywają również usługi, które mogą okazać się niezwykle pomocne, jeśli dojdzie do zachorowania, a samodzielne funkcjonowanie będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Aby znaleźć odpowiednią polisę na wypadek poważnej choroby, warto porównać różne oferty ubezpieczeniowe. Z pewnością pomoże to w wyborze ubezpieczenia, które najlepiej spełnia Twoje potrzeby i oczekiwania. Zestawienia pozwolą Ci zobaczyć, jak wyglądają koszty oraz zakres polisy, a także jakie są wymagania i dodatkowe usługi.

W tym celu warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeniowej. Jak działa kalkulator polis? Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz, a w oparciu o podane informacje odpowiedzi otrzymasz proponowane oferty. Internetowe porównywarki ubezpieczeń są szczególnie pomocne, gdyż dzięki nim w jednym miejscu przeanalizujesz oferty wielu ubezpieczycieli i wybierzesz tę najlepiej dopasowaną do potrzeb Twoich oraz Twojej rodziny. Jeśli będziesz potrzebować więcej szczegółów, możesz skorzystać z doradztwa konsultanta.

Ponadto warto odwiedzić strony tematyczne poświęcone ubezpieczeniom, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ofert i warunków określonych przez poszczególnych ubezpieczycieli. Zwróć jednak uwagę, by były to renomowane portale, które udostępniają wiarygodne informacje. Na wielu stronach o wspomnianej tematyce dostępne są również rankingi ofert, przydatne do porównania i wybrania tych, które są najkorzystniejsze.

— przypomina Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu ubezpieczeniaonline.pl. 
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Ubezpieczenie na życie to sposób na bezpieczną przyszłość i otrzymanie wsparcia finansowego na wypadek wielu zdarzeń, w których dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich – także w przypadku zdiagnozowania nowotworu i innej poważnej choroby. Ważną rolę odgrywa jednak cena takiej polisy, dlatego, aby nie przepłacić, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć o ubezpieczeniu od choroby:
1. Rozszerzenie ochrony w zakresie poważnego zachorowania wymaga zakupu odpowiedniej umowy dodatkowej 
 
2. Ciężkie zachorowanie może być różnie definiowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe
 
3. Ubezpieczenie na życie w dokumencie OWU powinno przedstawić nam pełną listę chorób, które zostaną objęte ochroną
 
4. Brak porównania różnych ubezpieczeń może prowadzić do zbyt pochopnej decyzji oraz przepłacenia za polisę 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

 1. Co to jest ciężkie zachorowanie?

  Ciężkie zachorowanie to poważne i trwałe schorzenie, które ma wpływ na zdolność do codziennego i samodzielnego funkcjonowania. Może być ono wywołane przez chorobę, wypadek bądź inny powód zdrowotny. Do ciężkich zachorowań TU zaliczają m.in. nowotwór, zawał serca oraz udar mózgu.

 2. Czy można się ubezpieczyć tylko na wypadek poważnej choroby?

  Niestety nie. Polisa na wypadek poważnego zachorowania wymaga zakupu umowy podstawowej. Zdarzenie polisowe określane mianem poważnej choroby stanowi umowę dodatkową.

 3. Czy można otrzymać dwa świadczenia z tytułu ciężkiej choroby?

  Tak, otrzymanie dwóch świadczeń z tytułu poważnego zachorowania jest możliwe. Aby dostać więcej niż jedno odszkodowanie, trzeba mieć więcej niż jedną polisę, która uwzględnia poważne choroby. Jest to możliwe np. w przypadku posiadania polisy indywidualnej i grupowej.

 4. Ile zapłacimy za ubezpieczenie z tytułu poważnego zachorowania?

  Cena za polisę na wypadek poważnej choroby zależy od wielu czynników, w tym zakresu ochrony, maksymalnej sumy ubezpieczenia oraz stanu zdrowia ubezpieczonego w momencie nawiązywania umowy. Jej koszt ustala się indywidualnie i może on wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie.

 5. Co oprócz świadczenia może zaoferować ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie na życie poza świadczeniem z tytułu poważnego zachorowania może oferować również wsparcie finansowe w innych sytuacjach, a także różnego rodzaju usługi. Zakres zależy od wybranej polisy i umów dodatkowych. Do przykładowych usług w ramach ubezpieczenia zalicza się np. ochronę na wypadek leczenia za granicą lub pakiet assistance medyczny obejmujący m.in. opiekę pielęgniarską, transport medyczny czy dowóz leków.

 6. Jakie choroby wchodzą w zakres ciężkiego zachorowania?

  W kategorii ciężkiego zachorowania wyróżnia się głównie: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, chorobę Parkinsona, Alzheimera oraz stwardnienie rozsiane. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach umowy uwzględnia listę chorób, a także zakres ochrony. Jeśli w rodzinie istnieje ryzyko zachorowania na konkretną chorobę, należy sprawdzić, czy znajduje się ona na liście poważnych zachorowań u wybranego TU.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia