Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 36 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiego zachorowania

Ubezpieczenie na życie może zapewnić nam ochronę podstawową lub rozszerzoną. Sami decydujemy w jakim zakresie chcemy się zabezpieczyć. Sytuacją, na którą warto być przygotowanym jest ciężkie zachorowanie.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Polisa na życie w takim przypadku może bardzo nam pomóc, ponieważ zawał serca, nowotwór czy choroba Parkinsona może bardzo mocno wpłynąć na nasz budżet oraz sytuację całej rodziny. Warto więc wcześniej rozważyć rozszerzenie ochrony o ciężkie zachorowanie.

Zobaczmy, czym dokładnie jest umowa dodatkowa i w jakim stopniu może nas chronić na wypadek ciężkiej choroby. Należy podkreślić, że różne oferty mogą oferować zupełnie inne formy pomocy, więc dobrze jest dokładnie zapoznać się z dostępnymi ofertami, porównać je i wybrać rozwiązanie najbardziej dla nas korzystne.


Co oznacza ciężkie zachorowanie w ubezpieczeniu na życie?


Każda polisa na życie na swój sposób definiuje zdarzenie polisowe, a w tym przypadku ciężkie zachorowanie. Może również posiadać całą listę chorób, które są objęte ochroną – jest to najczęściej kilkanaście lub kilkadziesiąt różnych przypadków chorobowych oraz urazów ciała, które będą w przyszłości podstawą do wypłacenia pieniędzy z polisy.

Przyjrzyjmy się, jak towarzystwa ubezpieczeniowe opisują poważną chorobę w treści umowy.

Grupa ubezpieczeniowa PZU określa poważne zachorowanie w następujący sposób: jest to choroba, uraz lub operacja chirurgiczna objęte naszą ochroną, określona i zdefiniowana w załączniku OWU. Załącznik zawiera z kolei listę 65 różnych przypadków objętych ochroną, w tym m.in.:

 • anemię aplastyczną,
 • angioplastykę tętnic wieńcowych,
 • przewlekła niewydolność nerek,
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia,
 • niezłośliwy guz mózgu,
 • nowotwór złośliwy,
 • udar mózgu,
 • utratę kończyny,
 • zator tętnicy płucnej,
 • zawał serca,
 • chorobę Creutzfeldta-Jakoba,
 • chorobę Alzheimera,
 • chorobę Parkinsona,
 • kleszczowe zapalenie mózgu,
 • neuroborelioza,
 • ciężkie oparzenie,
 • gruźlicę,
 • stwardnienie rozsiane,
 • śpiączkę,
 • sepsę,
 • tężec,
 • zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji.


Zwróćmy uwagę na to, jak inne towarzystwa ubezpieczeniowe definiują ciężkie zachorowanie. W przypadku ubezpieczenia Nationale Nederlanden ciężką chorobą jest zdiagnozowana przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, wewnętrznego lub zewnętrznego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju. Ubezpieczenie oferowane przez Nationale Nederlanden ochroną obejmuje:

 • nowotwór złośliwy,
 • zawał serca,
 • niezłośliwy guz mózgu,
 • udar mózgu,
 • zabieg chirurgiczny polegający na dokonaniu pomostu omijającego wieńcowego (bypass),
 • przeszczep narządów,
 • niewydolność nerek,
 • utratę wzroku,
 • utratę słuchu,
 • angioplastykę naczyń wieńcowych.

Jak widać – zakres ochrony w przypadku polisy Nationale Nederlanden jest zdecydowanie mniejszy, zatem do naszej decyzji należy wybór konkretnego rozwiązania, ponieważ każdy z nas ma zupełnie inne potrzeby, ale również predyspozycje do chorób czy genetyczne obciążenie, które może pozwalać sądzić, że w przyszłości konkretna choroba może nas dotknąć.

W przypadki towarzystwa ubezpieczeniowego Aviva w ramach polisy Leczenie Poważnej Choroby, ubezpieczyciel oferuje sumę ubezpieczenia do 800 000 zł z tytułu poważnego zachorowania, a ochroną obejmuje 45 różnych przypadków. 

 

Kto może kupić polisę na wypadek ciężkiego zachorowania?


Umowa dodatkowa, chroniąca na wypadek poważnego zachorowania jest dedykowana konkretnej grupie klientów. Duże znaczenie ma tutaj wiek, w jakim chcemy przystąpić do zakupu polisy, ponieważ im później się zdecydujemy, tym mniejszy wybór nas czeka. Wiek mocno wpływa na ryzyko poważnego zachorowania i z tego powodu ubezpieczyciel może zarówno z każdym rokiem podnosić składkę, jak również może odmówić nam zawarcia umowy. Sprawdźmy więc w jakim wieku możemy przystąpić do zakupu polisy.
 
Ubezpieczenie PZU – Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób oferuje ochronę dla osób, które nie ukończyły 60 roku życia.

Z kolei Nationale Nederlanden – Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania zapewnia zabezpieczenie na okres 5 lat i możemy ją kupić do momentu, aż nie ukończymy 61 roku życia. Maksymalny czas ochrony może obejmować nas do 65 roku życia.


Ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób – co zyskujemy?


Ciężka choroba może mocno skomplikować nasze dotychczasowe życie – możemy stracić zdolność do pracy, wymagać stałej opieki lekarskiej lub opieki w domu, potrzebować drogiego lub nawet zagranicznego leczenia, drogiej rehabilitacji lub sprzętu jak np. wózek inwalidzki.

Bardzo ważne jest zatem, by szybko pozyskać środki, by móc rozpocząć leczenie. Taką pomoc oferuje właśnie polisa na życie, która zabezpieczy nas na wypadek poważnego zachorowania.

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania poważnej choroby możemy przeznaczyć na dowolny cel – zakup specjalistycznego sprzętu, drogich leków czy wyjazd za granicę na leczenie.

Jednak pomoc finansowa to nie wszystko, o czym warto wspomnieć. Ubezpieczyciel może zapewnić nam również dodatkowe wsparcie w postaci dowozu leków, dodatkowych konsultacji u specjalisty w celu postawienia prawidłowej diagnozy czy transport medyczny.

Takie rozszerzenie ochrony jest również ważne z powodu utrzymania dotychczasowego poziomu życia. Niezdolność do pracy spowodowana poważną chorobą może wpłynąć na naszą kondycję finansową, co odbije się mocno na całej rodzinie – szczególnie, gdy musimy spłacać kredyt lub inne zobowiązania.

 

Jakie są warianty ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób?


Zanim zdecydujemy się na polisę na życie z rozszerzeniem ochrony, dokładnie porównujmy różne oferty. Zwracajmy uwagę na szczegóły – ponieważ każdy z nas potrzebuje czegoś zupełnie innego. Dla jednych najlepszym rozwiązaniem może być najdłuższa możliwa lista chorób objętych ochroną, dla kogoś innego z kolei ochrona na wypadek choroby, która często pojawiała się w jego rodzinie.

Ważne powinno być również to, co oprócz świadczenia finansowego oferuje nam rozszerzenie. Przykładowo – dla osób samotnych bardzo ważną formą pomocy może być transport medyczny, z kolei dla osób, które wychowują małe dzieci – pomoc w opiece nad nimi w czasie hospitalizacji. Ważna jest również suma ubezpieczenia, ale nie należy również wybierać największej z możliwych, ponieważ wpłynie ona na wysokość naszej składki. Warto zatem zachować rozsądek i dopasować ofertę do swoich możliwości.

Co oferują ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby?

Szczegóły polisy PZU – Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób Nationale Nederlanden – Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Aviva – Leczenie Poważnej Choroby
Ilość chorób 65 10 45
SU Do 1 000 000 zł Do 600 000 zł Do 800 000 zł
Czas trwania umowy 5 lat 5 lat 12 miesięcy

Tab. 1 opracowanie własne

 

Kiedy w razie ciężkiej choroby ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia?

Przed zawarciem umowy, powinniśmy koniecznie sprawdzić najważniejsze szczegóły dotyczące tej umowy. Bardzo ważne jest sprawdzenie wyłączeń oraz ograniczeń odpowiedzialności. Jest to zapis, który precyzuje w jakich okolicznościach ubezpieczyciel może odstąpić od warunków umowy i nie wypłacić nam świadczenia.
Na przykładzie PZU zobaczmy, o jakich sytuacjach mowa.

PZU nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wystąpienie ciężkiej choroby było skutkiem znanych ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu okoliczności, których ubezpieczający lub ubezpieczony nie podał do wiadomości ubezpieczyciela, a o które został przed zawarciem umowy zapytany.

Jeśli ubezpieczony umyślnie nie podał ubezpieczycielowi do wiadomości wszystkich znanych mu okoliczności, o które został zapytany przed zawarciem umowy to, w razie wątpliwości, przyjmuje się, że wystąpienie ciężkiej choroby i jej następstwa są skutkiem tych okoliczności.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ciężka choroba wystąpiła wskutek nadużywania alkoholu przez ubezpieczonego (w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz wskutek schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji.

Ponadto ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeśli dana sytuacja nie jest objęta zakresem ubezpieczenia, nie spełnia definicji wskazanych w umowie lub skończyła się nasza odpowiedzialność oraz w innych przypadkach, które wskazaliśmy w OWU.

Przykładowo – w sytuacji, gdy ubezpieczony, będąc kierowcą w wyniku wypadku samochodowego zapadnie w śpiączkę lub dojdzie do utraty kończyny, ale policja na miejscu zdarzenia stwierdzi obecność alkoholu we krwi – ubezpieczyciel ma podstawę do tego, by nie wypłacić świadczenia. 


Gdzie można kupić polisę na wypadek ciężkich chorób?


Rozszerzenie dotyczące poważnego zachorowania to rozszerzenie, które oferuje większość towarzystw ubezpieczeniowych. Jednak każde z tych rozszerzeń może znacznie się od siebie różnić, zarówno cenowo, jak i w zakresie ochrony, którą oferuje.

Ochronę dotyczącą ciężkiego zachorowania zapewni nam zarówno Nationale Nederlanden, Aegon, Aviva, jak i Allianz czy MetLife.
Warto porównać nie tylko ceny poszczególnych produktów, ale również sam zakres ochrony, jak i sumę ubezpieczenia.

Ile kosztuje polisa na wypadek ciężkiej choroby?


TU
 
Polisa SU Składka miesięczna
Nationale Nederlanden
Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 
Do 600 000 zł 150 – 286 zł
Aegon
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 
50 000 zł, 100 000 zł, 500 000 zł 29 – 2372 zł
Aviva Santander Onkopolisa
50 000 zł, 80 000 zł, 120 000 zł
 
32 – 340 zł
Allianz Best Doctors
Do 1 000 000 euro
 
Dobierana indywidualnie
MetLife MetLife na Zdrowie
Do 500 000 zł
 
Dobierana indywidualnie

Tab. 2 opracowanie własne


Powyższa tabela pokazuje, że oferty dotyczące poważnych chorób są naprawdę bardzo różne. Warto więc poświęcić trochę wolnego czasu na to, by móc porównać polisy pod kątem tego, co najbardziej w polisie nas interesuje.

W sytuacji, gdy porównanie ofert sprawia nam trudność, możemy skorzystać z pomocy rankingu ubezpieczeniowego, gdzie znajdziemy wiele ofert, które cieszą się dobrymi ocenami wśród specjalistów. Bez wnikliwego porównania ofert łatwo przepłacić i wybrać taką ochronę, która niewiele nam zapewni w przyszłości.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie finansowe na wypadek wielu sytuacji, w których dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich – także w przypadku zdiagnozowania nowotworu i innej poważnej choroby. Bardzo ważna jest jednak cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć
1. Rozszerzenie ochrony w zakresie poważnego zachorowania wymaga zakupu odpowiedniej umowy dodatkowej 
 
2. Ciężkie zachorowanie może być różnie definiowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe
 
3. Ubezpieczenie na życie w dokumencie OWU powinno przedstawić nam pełną listę chorób, które zostaną objęte ochroną
 
4. Brak porównania różnych ubezpieczeń może prowadzić do zbyt pochopnej decyzji oraz przepłacenia za polisę 
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
3
9
4
6
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy