Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 18 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Onkopolisa w Santander - co gwarantuje polisa?

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Klienci banku Santander mają do wyboru aż 9 produktów ubezpieczeniowych. Przyglądamy się szczególnie ofercie ubezpieczenia na życie z rozszerzeniem na poważne zachorowanie pod kątem zakresu ochrony, przykładowych cen i wyłączeń.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

W ubezpieczeniu na życie ważne jest to, by chroniło nas od różnych życiowych problemów. Choroba nowotworowa nie musi oznaczać wyroku, wymaga jednak szybkiego i skutecznego leczenia. Właśnie w tym pomóc może ubezpieczenie na raka Onkopolisa w Santander.


Ubezpieczenie na życie - co oferuje Santander?


W zależności od rodzaju posiadanego konta, kredytu czy innych produktów bankowych, Santander posiada w swoim portfolio ubezpieczenia majątkowe (samochód i nieruchomość) oraz życiowe i zdrowotne. Maksymalna kwota świadczenia wynosi nawet 900 000 zł. Oferowane przez bank produkty to:
 • Locum Comfort - to produkt, którego zadaniem jest ubezpieczenia mieszkania, domu oraz mienia. Zakres ubezpieczenia dopasowany jest do możliwości klienta;
 • Ubezpieczenie OC/AC - to ubezpieczenie samochodu. Polisa oferuje zniżki dla klientów z bezwypadkową historią – sprawdzane jest ostatnich 10 lat;
 • Na Podróż - to polisa turystyczna. Ubezpieczyciel zapewnia ochrona w sytuacji, gdy ubezpieczony podczas pobytu za granicą doznał wypadku lub zachorował;
 • Onkopolisa – ochrona na wypadek zachorowania na raka;
 • Opiekun Rodziny - to produkt, który zapewnia ochronę dla całej rodziny. Głównym zadaniem jest zabezpieczenie bliskich na wypadek nagłej śmierci ubezpieczonego lub jego całkowitej niezdolności do pracy;
 • Dla Bliskich - to ubezpieczenie, które ma chronić bliskich w sytuacji śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej;
 • Plan B - to polisa, która zabezpieczy ubezpieczonego w chwili, gdy straci on pracę oraz źródło utrzymania;
 • Ubezpieczenia Kredytów - to oczywiście produkty, które mają zabezpieczyć klienta kredytowego. Polisa jest uwarunkowana możliwościami finansowymi oraz wysokością kredytobiorcy;
 • Ubezpieczenia do kart płatniczych - to ubezpieczenia dla posiadaczy rachunków bankowych oraz kart kredytowych, którzy mogą w ten sposób zapewnić sobie bezpieczeństwo swoich zakupów oraz wsparcie na wypadek kradzieży lub zniszczenia zakupów.
 
Wyróżnione produkty należą do ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych. W tym przypadku ubezpieczycielem jest TU Aviva. I te 3 polisy porównamy ze sobą.


Ubezpieczenie na raka w Santander – na czym polega onkopolisa?


Do zakupu ubezpieczenia mogą podejść przede wszystkim klienci banku Santander – jednak jest jeszcze jeden ważny warunek. Trzeba mieć skończone 18 lat i być przed ukończeniem 60 roku życia.

WAŻNE!
Polisa zapewnia ochronę nie tylko na terenie Polski, ale również na całym świecie. Z tym że na terenie kraju realizowane są jedynie usługi Assistance.
 
Klient banku, który chce nabyć polisę jest zobowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie zdrowia – celem wykluczenia wcześniejszych chorób nowotworowych oraz innych zagrożeń oraz zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Onkopolisa w Santander – 3 warianty

Zdarzenie objęte ochroną SU 50 000 zł SU 80 000 zł SU 120 000 zł
Rozpoznanie nowotworu złośliwego 50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł
Rozpoznanie nowotworu in situ 10 000 zł 16 000 zł 24 000 zł
Pomoc medyczna onkologiczna tak tak tak
Druga opinia medyczna tak tak tak
Pomoc medyczna profilaktyczna tak tak tak
Zgon ubezpieczonego Suma składek od dnia zawarcia ubezpieczenia do końca rocznego okresu ubezpieczenia, w którym nastąpiło zdarzenie.

Tabela 1. Oprac. na podstawie oferty Santander Bank.


Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 


Santander Onkopolisa to też wyłączenia odpowiedzialności


Jak każde ubezpieczenie, również Onkopolisa posiada ściśle określone sytuacje, w których ubezpieczyciel może nie wypłacić świadczenia. Wyłączenia to przede wszystkim:
 • następstwa zakażenia się wirusem HIV (nie dotyczy śmierci);
 • skutki nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom poza kontrolą lekarza (nie dotyczy śmierci);
 • następstwa skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego – bez względu na źródło skażenia (nie dotyczy śmierci);
 • skutki pozostawania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego (nie dotyczy rozpoznania nowotworu).

Wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić przed zakupem umowy, by uniknąć zaskoczenia na przyszłość. Warto jednak pamiętać o tym, czego nie obejmuje swoją ochroną produkt Onkopolisa, czyli:
 • rozpoznania nowotworu w okresie pierwszych 90 dni od rozpoczęcia ochrony;
 • śmierci w okresie pierwszych 90 dni od rozpoczęcia ochrony, chyba że była skutkiem nieszczęśliwego wypadku;
 • assistance medycznego onkologicznego, drugiej opinii medycznej i rehabilitacji w okresie pierwszych 90 dni od rozpoczęcia ochrony;
 • samobójstwa bądź śmierci na skutek umyślnego samouszkodzenia ciała w pierwszych 6 miesiącach od rozpoczęcia ochrony;
 • rozpoznania nowotworu lub śmierci, które wystąpiły w okresie pierwszych 3 lat od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i były skutkiem okoliczności, o które zostałeś zapytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a które zataiłeś lub podałeś niezgodnie z prawdą;
 • nowotworów innych niż wymienione w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Onkopolisa.

Onkopolisa: płatności, terminy, umowy


Składki możemy opłacać z góry, miesięcznie lub rocznie – w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

Jako klienci banku Santander składkę mamy pobieraną z konta, dzięki czemu nie musimy pamiętać o terminach płatności – jeśli wyrazimy zgodę na obciążenie konta. W przeciwnym razie składkę będziemy opłacać samodzielnie z konta w Santanderze lub z dowolnego innego konta.

Czas trwania umowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy, a kończy się z dniem zakończenia umowy. Umowa kończy się jednak również:
 • w momencie rozpoznania nowotworu, jeżeli zostało przyznane świadczenie ubezpieczeniowe wyczerpujące sumę ubezpieczenia;
 • z chwilą śmierci,
 • z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, (skończenie 65 lat);
 • z dniem odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • po niezapłaceniu składki– jeśli upłynął dodatkowy wzywający do zapłaty.
Od umowy odstąpić możemy w czasie 30 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny. Bez podawania przyczyny możemy również rozwiązać umowę w dowolnym momencie jej trwania.

Rozwiązanie umowy możemy zgłosić w dowolnej placówce banku Santander oraz Santander Aviva TU na Życie S.A.


Opiekun Rodziny i Dla Bliskich – polisy życiowe w Santander


Santander oferuje swoim klientom oprócz Onkopolisy 2 inne produkty ubezpieczeń życiowych. wspomniane produkty.

Opiekun Rodziny w Santander zapewnia wsparcie finansowe dla rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego. Polisa nie wymaga badań medycznych ani wypełniania ankiety medycznej. 

Polisa na życie Opiekun Rodziny – zakres i sumy

Zakres ochrony Suma ubezpieczenia
Śmierć 50 000 zł – 300 000 zł

Śmierć
wskutek nieszczęśliwego wypadku
 
100 000 zł – 600 000 zł

Śmierć
wskutek wypadku komunikacyjnego
 
150 000 zł – 900 000 zł
Całkowita niezdolność do pracy
50 000 zł – 300 000 zł
 

Tabela 2. Oprac. na podstawie oferty Santander Bank.

KOMENTARZ:Klienci banku Santander samodzielnie wybierają wysokość sumy ubezpieczenia. Im wyższa, tym składka miesięczna rośnie. W tej polisie maksymalna suma ubezpieczenia wynosi aż 900 000 zł.

Polisa na życie Dla Bliskich - warianty

Pakiet Ubezpieczenia Wariant
Ubezpieczenia
Śmierć osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku – SU Śmierć małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku – SU Składka miesięczna
I I
100 000 zł
 
- 18 zł
II
200 000 zł
 
- 36 zł
II I
100 000 zł
 
100 000 zł 33 zł
II
200 000 zł
 
200 000 zł 66 zł

Tabela 3. Oprac. na podstawie oferty Santander Bank.

KOMENTARZ:Oferta pomyślana dla 1 lub 2 osób – w przypadku małżeństw. Tylko w Pakiecie II ochrona obejmuje 2 osoby. Miesięczna składka nie jest wygórowana, ale jeśli weźmiemy pod uwagę zakres ochrony, wtedy cena wydaje się wysoka.


A jak wygląda cena Onkopolisy? To zależy od wieku ubezpieczonego i wybranej sumy ubezpieczenia.

Onkopolisa - przykładowe ceny składek 

Wiek Wysokość składki
SU 50 000 zł
Wysokość składki
SU 80 000 zł
Wysokość składki
SU 120 000 zł
20 lat 33 zł 39 zł 43 zł
30 lat 40 zł 46 zł 51 zł
40 lat 49 zł 59 zł 72 zł
55 lat 124 zł 175 zł 250 zł

Tabela 4. Oprac. na podstawie kalkulatora Santander Bank.

KOMENTARZ:Jeśli ubezpieczamy się w wieku 20 lat, suma ubezpieczenia nie wpływa znacząco na wysokość składki. Podobnie 30-latkowie z Onkopolisą zamkną się w kwocie 50 zł miesięcznie. Cena gwałtownie rośnie po 50. roku życia. W najwyższej sumie ubezpieczenia składka dla 55-latka w stosunku do 40-latka rośnie aż o 247 proc.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć
1. Santander Bank posiada 9 produktów ubezpieczeniowych w różnym zakresie

2. Onkopolisa w Santander oferuje 3 warianty cenowe

3. Ubezpieczonym od poważnego zachorowania (w tym zdiagnozowania nowotworu) może być osoba w wieku 18-60 lat

4. Onkopolisa w zależności od wieku ubezpieczonego to koszt od 33 zł miesięcznie
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia