Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 18 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

PZU Gwarantowane Jutro - analiza oferty inwestycyjnej

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Posiadanie ubezpieczenia na życie może przynieść nam wiele korzyści. Warto jednak wcześniej wiedzieć, jaką obrać strategię, by korzyści te były jak największe. Chodzi nie tylko o gwarancje świadczenia za chorobę czy leczenie, ale także pewny zysk.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Wśród najczęściej przeglądanych ofert ubezpieczeniowych jest również oferta grupy ubezpieczeniowej PZU Gwarantowane Jutro. Sprawdźmy zatem co to za oferta, do kogo jest skierowana i jakie korzyści można z niej otrzymać.


PZU Gwarantowane Jutro – szczegóły polisy


Możliwość zakupu polisy towarzystwa ubezpieczeniowego PZU jest skierowana do osób pomiędzy 13 a 65 rokiem życia.

Najdłuższy czas trwania umowy to okres 30 lat, z kolei najkrótszy wynosi 10 lat. Możemy zatem przy współpracy z firmą PZU cieszyć się długotrwałą ochroną, maksymalnie do 75 roku życia.

Polisa PZU Gwarantowane Jutro zapewnia wypłatę ustalonej sumy ubezpieczenia na koniec trwania umowy.Jeśli osoba ubezpieczona umrze w trakcie trwania umowy – sumę ubezpieczenia otrzymają jego bliscy.

WAŻNE!
Jest to podstawowe zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci, by wspomóc bliskich na wypadek zarówno pochówku, jak i pokrycia zobowiązań finansowych zmarłego. W przypadku dożycia końca umowy – wypłacone świadczenie można przeznaczyć na dowolny cel – polisa może zatem być świetnym sposobem na oszczędzanie.
 
Jako osoba ubezpieczona samodzielnie ustalamy kwotę, na jaką się ubezpieczymy. PZU zapewnia tutaj możliwość wyboru – może to być zatem kwota zarówno 10 000 zł, jak i 250 000 zł. Wysokość sumy ubezpieczenia wpłynie bezpośrednio na wysokość płaconej składki, zatem warto wybrać taką sumę ubezpieczenia, jaka nie przewyższy naszych możliwości finansowych.


4 polisy dodatkowe w życiowym PZU


Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU przy zakupie produktu Gwarantowane Jutro oferuje również możliwość rozszerzenia ochrony w czterech różnych zakresach ochrony. Są to pakiety: PZU Pomoc od Serca, PZU Z Miłości do Zdrowia, Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie oraz Wsparcie po operacji chirurgicznej.

Przyjrzyjmy się dokładnie – co oferują poszczególne rozszerzenia.
 • PZU Pomoc od Serca– jest to rozszerzenie dotyczące ochrony na wypadek raka oraz 25 poważnych chorób (m.in. niezłośliwy guz mózgu, udar mózgu, zawał serca, niewydolność nerek, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane). Polisa gwarantuje wsparcie finansowe na wypadek zdiagnozowania objętych ochroną chorób, które można wykorzystać na dowolny cel – np. leczenie albo konieczną rehabilitację. Kwoty sumy ubezpieczenia wybieramy samodzielnie, a ich zakres to 10 000 – 500 000 zł.
 • PZU Z Miłości do Zdrowia – jest to wariant, który zapewnia wysokiej jakości wsparcie medyczne w przypadku poważnego zachorowania. Ubezpieczony może liczyć na specjalistyczną opiekę lekarską bez koniecznego skierowania w ponad 550 miastach na terenie całej Polski, wsparcie psychologa, rehabilitację, która wspomoże proces leczenia, badania laboratoryjne i diagnostyczne, wsparcie opiekuna w kwestiach formalnych dla ubezpieczonego oraz jego rodziny oraz badania profilaktyczne w drugą i czwartą rocznicę ubezpieczenia.
 • Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie– to rozszerzenie zapewnia wypłatę świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu, w którym ubezpieczony spędził minimum 4 kolejne dni. Ubezpieczony pieniądze przeznaczyć może na dowolny cel – może to zatem być zarówno opłacenie potrzebnej rehabilitacji, jak również – bieżące wydatki. Suma ubezpieczenia w przypadku tego rozszerzenia to 10 000 zł, 20 000 zł lub 50 000 zł. Polisa uwzględnia również pobyt w szpitalu za granicą, a ochroną objętych jest aż 38 państw.
 • Wsparcie po operacji chirurgicznej – umowa dodatkowa obejmuje aż 400 różnych zabiegów chirurgicznych i gwarantuj wówczas wypłatę świadczenia. Środki można przeznaczyć na dowolny cel lub na pokrycie kosztów rehabilitacji. Sumy ubezpieczenia do wyboru to 10 000 zł, 20 000 zł oraz 50 000 zł. Polisa działa podobnie jak w poprzednim przypadku – na terenie całej Polski oraz dodatkowo na terenie 38 państw.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Aż 3 lata karencji w ubezpieczeniu PZU


Każde ubezpieczenie na życie ma w swojej umowie ściśle określone wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci należnego świadczenia. W przypadku ubezpieczenia PZU Gwarantowane Jutro do takich sytuacji należą:
 • podanie nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia pomimo posiadanej wiedzy na ten temat,
 • wystąpienie zdarzenia objętego ochroną w okresie 3 lat od zawarcia umowy,
 • wystąpienie zdarzenia z przyczyny wystąpienia okoliczności, które zostały zatajone przez ubezpieczonego.
W przypadku limitów należy podkreślić, że ubezpieczyciel wypłaci sumę wartości wykupu, jeśli do śmierci ubezpieczonego dojdzie wskutek samobójstwa w okresie 2 lat od zawarcia umowy. Kwotę wartości wykupu ubezpieczyciel wypłaci również, jeśli do zgonu ubezpieczonego dojdzie wskutek popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub innego czynu prawnie zabronionego.
 

PZU Gwarantowane Jutro kosztuje 43 zł?


W skróconej wersji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU jasno informuje, że „Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.” Stąd wyjaśnienie niektórych wątków polisy dotyczących sposobu, wysokości i częstotliwości opłacania składkę. Za polisę PZU Gwarantowane Jutro zapłacimy co najmniej:
 • 100 zł miesięcznie,
 • 300 zł kwartalnie,
 • 600 zł za pół roku,
 • 1200 zł za 12 miesięcy.
Ubezpieczony składkę może opłacić jednorazowo, jak i wybrać płatność regularną w systemie miesięcznym, kwartalnym półrocznych i rocznym.
Składka, podobnie jak suma ubezpieczenia, może się podnieść w wyniku indeksacji.

UWAGA!
W PZU ubezpieczony nie może jednostronnie rozwiązać umowy – chyba że w przypadku zaległości w opłacaniu składek, jeśli zaległa składka nie zostanie uregulowana w dodatkowym terminie od dnia wezwania, a wartość wykupu wynosi zero lub nie pozwoli na zamianę na ubezpieczenie bezskładkowe.
 
Składka ubezpieczeniowa wynosi 43,60 zł i jest to średnia roczna składka za ryzyko ubezpieczeniowe z tytułu śmierci w okresie trwania umowy. Ale zakładając, że roczna składka inwestycyjna wynosi przy takiej cenie 4000 zł.

Ile zwrotu po 1 roku, 10 latach i 20 latach?


czas trwania umowy
 
1 rok 10 lat 20 lat

zwrot po odliczeniu kosztów
 
64 zł od 35 129 zł
do 37 134 zł
od 79 918 zł
do 113 079 zł

średni zwrot  każdym roku
 
- 98% od - 2,38%
do – 1,36%
od – 0,01%
do + 3,19%

łączna zainwestowana kwota
 
4000 zł 40000 zł 80000 zł

Tabela 1. Na podstawie 4 scenariuszy PZU (warunków skrajnych, niekorzystnego, umiarkowanego i korzystnego).


Kwoty te inaczej prezentują się w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jeśli do zgonu dojdzie w 1. Roku trwania umowy, to za wpłacone 4000 zł inwestycji, rodzina ubezpieczonego otrzyma 76 100 zł. W wariancie 10 i 20 lat będzie to odpowiedni 80 359 zł i 89 271 zł.

 

Polisa inwestycyjna Gwarantowane Jutro – nasz typ


Ubezpieczenie PZU Gwarantowane Jutro to z pewnością dobre, podstawowe rozwiązanie ochronne dla wielu osób. Mamy tutaj możliwość rozszerzenia ochrony w czterech różnych kierunkach, co zwiększa nasze szanse na otrzymanie odszkodowania. Posiadamy również możliwość wyboru sumy ubezpieczenia – nie jest nam ona narzucana, a ustalamy ją samodzielnie na podstawie własnych możliwości finansowych oraz preferencji.

Nie jest to z pewnością polisa, która będzie dobrym rozwiązaniem dla osób szukających bardziej sprecyzowanej ochrony– indywidualnych rozwiązań dla całej rodziny, dokładnie określonej ochrony na wypadek konkretnych przypadków (inne oferty mogą obejmować ochroną większą liczbę chorób, zapewniać bardziej rozbudowany pakiet assistance).

Jeśli jednak lubimy ryzyko inwestycyjne i mamy wiedzę na temat podobnych ubezpieczeń czy produktów finansowych, a także trochę wolnych środków, warto rozważyć ulokowanie pieniędzy w PZU Gwarantowane Jutro na dłuższy czas – za zachowaniem gwarancji świadczenia m.in. za diagnozę choroby czy leczenie.  
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć

1. PZU Gwarantowane Jutro to produkt o charakterze długoterminowym

2. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 10 lat, maksymalny 30 lat

3. Zalecany okres ubezpieczenia i utrzymywania umowy to 20 lat

4. Rezygnacja z ubezpieczenia przed upływem zalecanego okresu wpływa na zwrot z inwestycji

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia