Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 36 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie dla studentów PZU NNW Edukacja - co zapewnia?

Zakup polisy na życie nie dotyczy wyłącznie osób pracujących czy ubiegających się o kredyt na mieszkanie. Wśród ubezpieczonych znajdują się również inne grupy – dzieci, emeryci, a także studenci. Sprawdzamy taki dedykowany produkt od PZU.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Czym jest polisa NNW dla studenta?

Ubezpieczenie NNW dla studenta chroni młodego dorosłego od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa zapewnia odszkodowanie za każdym razem, gdy dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia, takiego jak np. zwichnięcie, złamanie, pobyt w szpitalu, pogryzienie przez jakieś zwierzę, porażenie prądem czy też konieczność rehabilitacji. Wysokość świadczenia zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) oraz ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu. 
 

Co oferuje ubezpieczenie NNW PZU Edukacja? 

Warte rozważenia ubezpieczenie NNW dla studentów i uczniów szkół policealnych oferuje PZU. Ubezpieczyciel zapewnia wsparcie w wielu różnych losowych sytuacjach, takich jak: 
 • konieczność pobytu w szpitalu (w tym mi.n. w związku z COVID-19), 
 • pogryzienie przez psy lub inne zwierzęta, 
 • porażenie prądem,
 • uszczerbek na zdrowiu w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku, 
 • zatrucie gazami lub substancjami chemicznymi. 
Poszkodowany, który wykupił polisę NNW dla studenta PZU Edukacja, może liczyć nie tylko na odszkodowanie, ale także zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, dietę szpitalną oraz świadczenie za każdy dzień niezdolności do nauki. Dostępne są również atrakcyjne pakiety assistance: 
 • dostawa sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego,
 • dostęp do całodobowej infolinii medycznej,
 • organizacja rehabilitacji,
 • pomoc medyczna,
 • pomoc pielęgniarki po hospitalizacji,
 • pomoc psychologa,
 • transport leków przepisanych przez lekarza,
 • transport medyczny,
 • zorganizowanie indywidualnych lekcji w domu.
Pełny zakres ubezpieczenia NNW dla studenta można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). 
Ochrona w polisie NNW dla studentów działa przez całą przez dobę, zarówno w Polsce, jak i za granicą, na terenie uczelni oraz w innych miejscach — podczas praktyk, zajęć pozauczelnianych czy nawet imprez. Jeśli dojdzie do wystąpienia zdarzenia objętego umową, student zobowiązany jest do zgłoszenia w TU odpowiedniego roszczenia. Do wniosku o odszkodowanie z polisy należy dołączyć dokumentację medyczną, która potwierdza stan ubezpieczonego, a także inne dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości i zasadności świadczenia.
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia PZU NNW Edukacja?

Podczas zakupu polisy PZU NNW dla studenta oraz innych produktów ubezpieczeniowych, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Dla młodej osoby, której sytuacja materialna jeszcze nie jest ustabilizowana, bardzo ważna bywa ostateczna cena ubezpieczenia. Będą na nią wpływać czynniki, takie jak np. wiek osoby ubezpieczonej, czas trwania umowy, wysokość maksymalnego odszkodowania czy też zakres ochrony. 
Inne istotne kryteria wyboru ubezpieczenia NNW dla studenta to:

 • dodatkowe udogodnienia — duży atut polisy NNW to pakiet assistance, dzięki tego typu usługom student może liczyć na pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych,
 • wysokość świadczenia — w ubezpieczeniach NNW odszkodowanie różni się w zależności od zdarzenia oraz procentu uszczerbku na zdrowiu. Przy mniejszych uszkodzeniach świadczenie wynosi kilkaset złotych, natomiast większe urazy mogą poskutkować wypłatą bardzo wysokiego odszkodowania (rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych), wszystko zależy od oferty danej firmy ubezpieczeniowej, 
 • zakres ochrony — warto wybrać taki produkt, który zabezpiecza nie tylko na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, ale również w wielu innych nieprzewidzianych sytuacjach, np. jeśli dojdzie do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do nauki czy poważnego zachorowania.

Co mają do zaoferowania ubezpieczenia NNW dla studenta w innych towarzystwach?

Poza PZU, ubezpieczenie NNW dla studenta jest dostępne także w innych TU, takich jak np. Allianz, INTER Polska czy Compensa. Allianz oferuje polisę, która zabezpiecza z tytułu nieszczęśliwego wypadku i chroni przed innymi losowymi sytuacjami, takimi jak np. poważne zachorowanie. Wysokość składki zależy od wybranego wariantu oraz zakresu ochrony.

W INTER Polska można nabyć m.in. polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów kierunków medycznych, połączona z ubezpieczeniem OC. Zapewnia ona ochronę nie tylko z tytułu nieszczęśliwego wypadku, lecz także zdarzeń, takich jak:

 • uszkodzenie mienia uczelni lub domu studenckiego,
 • uszkodzenie wynajmowanego lokalu,
 • wyrządzenie szkód osobom trzecim lub ich mieniu,
 • wyrządzenie szkody podczas udzielania pierwszej pomocy,
 • zakażenie wirusami HIV i WZW.

Tymczasem w Compensa jest dostępne ubezpieczenie NNW dla studenta, którego zakres można rozszerzyć tak, aby zapewniało ono ochronę na wypadek: 

 • poważnego zachorowania,
 • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci prawnego opiekuna ubezpieczonego,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
 • pogryzienia przez psa lub kota, 
 • wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu, 
 • ukąszenia przez żmiję, 
 • użądlenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW dla studenta?

Cena polisy NNW dla studenta zależy od wybranego wariantu polisy, pełen zakres ochrony można sprawdzić zawsze przed zakupem w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ponieważ mowa o produkcie skierowanym do osób uczących się, zazwyczaj wysokość składki nie obciąża nadmiernie budżetu. Przykładowo, ubezpieczenie NNW dla studenta w Compensa kosztuje od 50 do 186 zł rocznie (w zależności od wybranego wariantu polisy). Najwyższy pakiet zapewnia wysokie odszkodowania z tytułu:

 • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru (150 000 zł),
 • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (100 000 zł),
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (100 000 zł),
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru (50 000 zł).

 

Polisa NNW dla studenta — cena na przykładzie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

Nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego

Nazwa ubezpieczenia

Wysokość składki

Compensa

Ubezpieczenie NNW dla studenta

 

cena wynosi od 50 do 186 zł rocznie (w zależności od wybranego wariantu polisy):

●      wariant z sumą ubezpieczenia na poziomie 15 000 zł kosztuje 50 zł rocznie

●      wariant z sumą ubezpieczenia na poziomie 30 000 zł kosztuje 70 zł rocznie

●      wariant z sumą ubezpieczenia na poziomie 60 000 zł kosztuje 98 zł rocznie

●      wariant z sumą ubezpieczenia na poziomie 150 000 zł kosztuje 185 zł rocznie

INTER

Ubezpieczenie dla studentów kierunków medycznych INTER Student

cena zależy od kierunku studiów, wybranego wariantu ubezpieczenia oraz czasu trwania ochrony, może wynieść od około 130 do 520 zł rocznie

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 16.10.2022 r.

 

Kiedy polisa NNW dla studenta nie zapewni świadczenia?

Kupując polisę NNW dla studenta, należy mieć na uwadze tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to określone przez ubezpieczyciela sytuacje, które mogą poskutkować odmową wypłaty odszkodowania. Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach NNW to:

 • czynny udział ubezpieczonego w akcjach protestacyjnych, rozruchach, strajkach lub zamieszkach,
 • hospitalizacja ubezpieczonego z powodu choroby, która została rozpoznana przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową,
 • kierowanie przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym lub pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do wykonywania tej czynności,
 • następstwa chorób lub stanów chorobowych,
 • następstwa wypadków ubezpieczeniowych, jeżeli te wypadki wystąpiły w wyniku zatrucia ubezpieczonego spowodowanego nikotyną,
 • popełnienie albo usiłowanie popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa umyślnego,
 • samookaleczanie,
 • wypadki powstałe wskutek aktów terroryzmu, działań wojennych, wojny lub stanu wyjątkowego,
 • wypadki, do których doszło na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonym aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, wojną lub stanem wyjątkowym,
 • udział ubezpieczonego w bójkach (nie dotyczy działania w obronie koniecznej),
 • zajście zdarzenia w wyniku spożycia przez ubezpieczonego alkoholu,
 • zajście zdarzenia w wyniku zażycia narkotyków lub innych środków odurzających,
 • zatajenie przed ubezpieczycielem pewnych okoliczności lub stanów chorobowych.

 

Poza wyłączeniami odpowiedzialności, podczas zakupu polisy NNW dla studenta należy zwrócić uwagę także na karencję, czyli określony przedział czasu po podpisaniu umowy, kiedy jeszcze ochrona nie działa. Jeśli do wystąpienia zdarzenia wymienionego w umowie dojdzie w okresie karencji, ubezpieczyciel również może odmówić wypłaty odszkodowania z tego tytułu.

— mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu ubezpieczeniaonline.pl. 

 

Gdzie można znaleźć dobrą polisę NNW dla studenta?

W sytuacji, gdy nie mamy dużego obycia z żargonem firm ubezpieczeniowych i nigdy nie kupowaliśmy żadnej polisy, znalezienie dobrego ubezpieczenia dla studenta może okazać się trudne. Na szczęście można wtedy skorzystać z pomocy narzędzia, jakim jest kalkulator polis. Po uzyskaniu podstawowych danych porównywarka polis przeprowadza w naszym imieniu selekcję ofert dostępnych na rynku. Finalnie wystarczy przejrzeć jedynie z kilkoma z nich, a wszelkie wątpliwości mogą zostać rozwiane podczas niezobowiązującego spotkania z przedstawicielem danej firmy ubezpieczeniowej.
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć

1.Uczelnie oferują studentom możliwość zakupu ubezpieczenia, jednak najczęściej oferty dotyczą niższej półki cenowej

2. Towarzystwo PZU posiada ofertę NNW Edukacja, która skierowana jest nie tylko dla osób młodszych, ale również dla studentów

3. Oferta PZU NNW Edukacja posiada trzy warianty ochronne

4. Brak porównania ofert prowadzi do przepłacenia za ubezpieczenie

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla studenta PZU NNW Edukacja

 1. Jak działa ubezpieczenie dla studenta PZU NNW Edukacja?

  Ubezpieczenie NNW dla studenta PZU Edukacja gwarantuje ochronę na wypadek różnych nieprzewidzianych sytuacji, takich jak np. uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zatrucie, porażenie piorunem, oparzenie, wstrząs mózgu czy też pogryzienie przez zwierzęta. Ochrona działa na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, aby móc skorzystać ze świadczeń, wystarczy zgłosić odpowiednie roszczenie w firmie ubezpieczeniowej (telefonicznie lub osobiście). Umowa ubezpieczeniowa jest zawierana na okres 12 miesięcy.

 2. W jakim wieku można się ubezpieczyć w PZU NNW Edukacja?

  Ubezpieczenie PZU NNW Edukacja to pakiet skierowany do osób uczących się — dzieci w wieku przedszkolnym, licealistów oraz studentów. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie precyzuje dokładnie, w jakim wieku powinna być osoba ubezpieczona.

 3. Czy student zaoczny również może być objęty ochroną polisy NNW?

  Tak, ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla studentów, niezależnie od trybu nauki czy rodzaju uczelni. Zarówno uczestnicy studiów dziennych, jak i wieczorowych, zaocznych oraz programów wymiany typu Erasmus mogą skorzystać z ochrony, jaką zapewnia polisa NNW.

 4. Gdzie i kiedy działa ochrona z polisy NNW dla studenta?

  Ochrona w polisie NNW dla studenta działa przez całą dobę, w Polsce i za granicą. Obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie uczelni i poza nią, na wakacjach, podczas praktyk, w czasie zajęć pozauczelnianych, w domu swoim lub znajomych.

 5. Ile kosztuje ubezpieczenie NNW dla studenta?

  Cena ubezpieczenia NNW dla studenta zależy od wybranego wariantu. W przypadku podstawowego zakresu ochrony koszt polisy zwykle nie przekracza 50 zł rocznie, natomiast jeśli studentowi zależy na rozbudowanym ubezpieczeniu, składki wyniosą wówczas nawet do 500 zł rocznie.

 6. Czy student może posiadać dwie polisy NNW?

  Tak, student może wykupić dwie polisy NNW. Rozwiązanie to wiąże się z koniecznością opłacania podwójnych składek, jednak niesie również wiele korzyści. W sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia wymienionego w obu umowach, żakowi przysługuje podwójne świadczenie z tego tytułu.

 7. Jak wysokie świadczenie z tytułu posiadanej polisy NNW może otrzymać student?

  Świadczenie z polisy NNW dla studenta może wynieść od kilkuset do nawet kilkuset tysięcy złotych. Wszystko zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego, rodzaju zdarzenia, do którego doszło w okresie ochrony oraz procentu uszczerbku na zdrowiu wynikającego z nieszczęśliwego wypadku.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
4
4
1

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia