Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 36 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie na życie bez karencji

Przy zakupie polisy na życie powinniśmy pamiętać, że podpisanie umowy nie gwarantuje nam natychmiastowej ochrony. Towarzystwa stosują bowiem okresy karencji. Podpowiadamy, ile czasu musi upłynąć, aby ubezpieczenie zapewniało stuprocentową ochronę.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia na życie warto wczytać się w OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel określa tam wszystkie limity i ograniczenia, które na nas nakłada. Karencja w polisie na życie może trwać zarówno miesiąc, jak i dwa lata. Dlatego warto skorzystać z porównywarki i wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę ubezpieczenia na życie.

 

Czym jest karencja w ubezpieczeniu na życie?


Celem ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego. Polisa nie powinna być jednak wykupowana dopiero w sytuacji, w której ubezpieczony wie już o swojej chorobie lub przykładowo, spodziewa się w najbliższym czasie narodzin dziecka. Aby uniknąć sytuacji, w której klient celowo wykupuje dane ubezpieczenie na życie, towarzystwa ubezpieczeniowe stosują właśnie okresy karencji. Karencja to czas, który musi upłynąć pomiędzy podpisaniem umowy, a rozpoczęciem ochrony w pełnym zakresie.
 
Okres karencji jest w dużej mierze zależny od zdarzenia. Na śmierć wskutek samobójstwa jest zazwyczaj nałożona dwuletnia karencja.  Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują tak długi okres karencji w przypadku tego zdarzenia, aby nie dopuścić do sytuacji, w której klient chorujący na silną depresję lub znajdujący się w fatalnej sytuacji finansowej, celowo wykupi ubezpieczenie, aby zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci. Karencja jest zazwyczaj dostosowana do zdarzenia i jej zadaniem jest wykluczenie celowości zakupu ubezpieczenia. W związku z tym, dla jednego zdarzenia okres karencji może trwać miesiąc, a dla innego rok.


Dlaczego towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję?


Karencja jest stosowana przez ubezpieczycieli, aby mogli oni uchronić się przed nieuczciwymi praktykami klientów. Może zdarzyć się tak, że klient zdecyduje się na zakup ubezpieczenia dopiero w momencie, gdy dowie się od lekarza o swojej chorobie, np. o nowotworze. Jeśli dopiero wtedy wykupi ubezpieczenie, to prawdopodobnie nie zostanie mu wypłacone żadne odszkodowanie, właśnie ze względu na stosowane przez ubezpieczyciela zabezpieczenie, jakim jest okres karencji od danego zdarzenia.
 
Aby zabezpieczyć się przez nadużyciami ze strony klientów, ubezpieczony przed podpisaniem umowy jest również proszony o wypełnienie ankiety medycznej. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawdza w ten sposób stan zdrowia klienta. W razie jakichkolwiek wątpliwości, ubezpieczyciel ma prawo do skierowania go na badania lekarskie. Jeśli ubezpieczony zataja przed ubezpieczycielem informacje na temat swojego stanu zdrowia, to w przypadku zajścia zdarzenia, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty świadczenia. Wszystkie te działania mają na celu ochronę towarzystwa ubezpieczeniowego przed wyłudzaniem wysokich odszkodowań.

 

Jakie okresy karencji stosują ubezpieczyciele?


Podobne zdarzenia mogą posiadać różne okresy karencji, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zdecydujemy się podpisać umowę. Jeśli zależy nam na krótkiej karencji w przypadku jakiegoś zdarzenia, to powinniśmy skorzystać z porównywarki ubezpieczeń i wybrać ofertę, która będzie najlepiej odpowiadała naszym potrzebom. Postanowiliśmy dokonać porównania najpopularniejszych ofert ubezpieczeń, wraz z okresami karencji za poszczególne zdarzenia.

 

Karencja w polisie na życie NATIONALE NEDERLANDEN 

Zdarzenie objęte ochroną Okres karencji w miesiącach
Pobyt w sanatorium 9
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 6
Poważne zachorowanie 3
Leczenie specjalistyczne 3
Pobyt małżonka w szpitalu 2-6

 Źródło: Nationale Nederlanden Grupowe Ubezpieczenie na Życie 

Karencja w polisie na życie CONCORDIA 

Zdarzenie objęte ochroną Okres karencji w miesiącach
Urodzenie dziecka 9,5
Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu 6
Śmierć dziecka, współmałżonka, rodzica lub teścia 6
Pobyt w szpitalu 6
Operacja chirurgiczna 6
Pomoc medyczna w nagłych przypadkach 1

 Źródło: Concordia Życie Plus

Karencja w polisie na życie PZU 

Zdarzenie objęte ochroną Okres karencji w miesiącach
Śmierć rodzica 36
Poważne zachorowanie 36
Assistance Medyczny w razie poważnego zachorowania 36
Samobójstwo 24

 Źródło: PZU Start w Dorosłość

Karencja w polisie na życie GENERALI 

Zdarzenie objęte ochroną Okres karencji w miesiącach
Urodzenie dziecka 6
Operacje chirurgiczne 3
Poważna choroba 3
Pobyt w szpitalu 1

 Źródło: Generali Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm
 

Uśredniając wszystkie wyniki można zauważyć, że zdarzeniem, które zazwyczaj posiada najdłuższy okres karencji, jest poważne zachorowanie. W tym przypadku karencja wynosi aż 36 miesięcy, czyli 3 lata. Długa karencja jest również nałożona na śmierć wskutek samobójstwa. Średni okres karencji nałożony na, bez wątpienia szczęśliwe zdarzenie, jakim są narodziny dziecka, to zazwyczaj 9 miesięcy. Okresy karencji są ustalane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko celowości wykupienia ubezpieczenia do minimum.

 

Co oprócz karencji? Ograniczenia w polisie na życie


Okresy karencji nie są jedynym ograniczeniem nakładanym przez ubezpieczycieli w polisach na życie. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje również wyłączenia odpowiedzialności. To sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Do wyłączeń odpowiedzialności najczęściej należą zdarzenia, które można określić mianem świadomego działania na własną szkodę. Do najpopularniejszych wyłączeń odpowiedzialności należą:

  • śmierć wskutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
  • śmierć wskutek brania czynnego udziału w zamachu terrorystycznym,
  • śmierć wskutek brania czynnego udziału w bójkach, zamieszkach i rozbojach,
  • śmierć wskutek samobójstwa lub samookaleczenia,
  • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku zdarzeń, do których doszło pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
  • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku czynnego brania udziału w bójkach, zamieszkach i rozbojach,
  • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku popełnienia czynu zabronionego.
 
To jednak nie wszystko. Podpisując umowę ubezpieczenia na życie powinniśmy również pamiętać o limitach. Pojęcie to dotyczy w szczególności umów dodatkowych. Ich zadaniem jest umożliwienie klientom szybkiego i fachowego leczenia i uzyskania pomocy w razie zachorowania. Limity oznaczają ograniczenie w liczbie usług, z których może skorzystać ubezpieczony. Przykładowo, wykupując Assistance Medyczny, teoretycznie przysługuje nam aż 1000 różnych zabiegów medycznych i wizyt lekarskich. Dopiero wczytując się w OWU dowiadujemy się, że niektóre z nich można wykorzystać tylko jednorazowo. Onkopolisa Santander oferuje ubezpieczonym wizytę lekarza pierwszego kontaktu w domu tylko raz w roku, a Assistance Medyczny w Aviva daje swoim klientom możliwość skorzystania z pomocy psychologa dwa razy do roku.
 
Z uwagi na to, że każdy ubezpieczyciel stosuje nieco inne okresy karencji, wyłączenia i limity, to warto przed podjęciem ostatecznej decyzji i podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, dokonać porównania ofert. Pamiętajmy, że ubezpieczenie na życie to długoterminowe zobowiązanie i zadbajmy o to, aby wybrać polisę na życie najlepszej jakości. Ubezpieczenie na życie dobrane idealnie do potrzeb i stylu życia ubezpieczonego zapewni ochronę nie tylko jemu, ale również jego bliskim, gwarantując im bezpieczeństwo finansowe w razie śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie bez karencji – czy to możliwe?


Wiele osób, które są  zainteresowane zakupem ubezpieczenia na życie zastanawia się, czy możliwe jest znalezienie polisy, gdzie nie obowiązywałyby okresy karencji. Istnieją przypadki, w których towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie bez karencji. Przykładem takiego zdarzenia może być chociażby śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie obejmuje tego zdarzenia żadnymi okresami karencji.

 
Możliwa jest również sytuacja, w której okresy karencji zostają skrócone. Często ma to miejsce w przypadku przedłużania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Okres karencji może zostać skrócony również w sytuacji, w której ubezpieczony przenosi swoją polisę z jednego towarzystwa ubezpieczeniowego do innego. Co więcej, niektórzy ubezpieczyciele oferują swoim klientom możliwość skrócenia okresu bez ochrony ubezpieczeniowej. Oczywiście jest to opcja, która wymaga dodatkowej opłaty. Jeśli jednak jesteśmy narażeni na zagrożenia, np. z powodu wykonywania niebezpiecznej pracy, warto rozważyć to rozwiązanie.
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Polisa na życie stanowi wsparcie finansowe w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, nie tylko dla ubezpieczonego, ale również dla jego bliskich. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na okresy karencji, wyłączenia i limity w ubezpieczeniu na życie. Ubezpieczenie na życie to także długoterminowe zobowiązanie i dlatego ważna jest cena takiej polisy. Aby uniknąć przepłacania za składkę, przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeniowych znajdziesz już od 3 złotych dziennie.

To warto wiedzieć
1. Karencja stanowi zabezpieczenie dla ubezpieczyciela przed nieuczciwymi praktykami klientów

2. Ubezpieczyciele stosują różne okresy karencji w zależności od zdarzenia

3. Ubezpieczenie na życie bez karencji jest możliwe tylko w niektórych przypadkach, np. w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

4. Podpisując umowę ubezpieczenia na życie warto zwrócić uwagę nie tylko na okresy karencji, ale również na określone w OWU wyłączenia i limity
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
4
4
1

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia