Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie na życie w Getin Bank - prześwietlamy ofertę

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Dwa pakiety assistance medyczny i domowy czy ubezpieczenie od utraty źródeł dochodów proponuje swoim klientom Getin Bank. Sprawdzamy, co dokładnie obejmuje oferta bankowa i czy warto się na nią zdecydować przy zaciąganiu kredytu.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Oprócz produktów finansowych, banki coraz częściej oferują nam produkty ubezpieczeniowe. Jednak to nie sam bank staje się naszym ubezpieczycielem – a pośredniczy pomiędzy nami, a firmą ubezpieczeniową, z którą współpracuje.
Getin Bankdla swoich klientów przygotował następującą ofertę ubezpieczeniową:
 • Pakiet Niezawodny;
 • Pakiet Ochrona Karty;
 • Ubezpieczenie Ochronne od Kredytów Gotówkowych;
 • Ubezpieczenie Kredytów Hipotecznych;
 • Ubezpieczenie Kredytów Samochodowych.
 
Na ochronę możemy liczyć w sytuacji, gdy posiadamy jeden z kredytów: gotówkowy, samochodowy lub hipoteczny. Ponadto możemy nabyć Pakiet Niezawodny, zapewniający nam ochronę kompleksową oraz ochronę dla karty kredytowej.


Pakiet Niezawodny – kiedy polisa na życie chroni, a kiedy nie?


W przypadku tego ubezpieczenia mamy do czynienia z szerokim i zaskakującym zakresem ochrony. Decydując się na zakup polisy, uzyskujemy wsparcie w postaci pomocy zdrowotnej, jak również ochrony mieszkania np. na wypadek włamania i kradzieży.

Banki, które oferują możliwość zakupu ubezpieczenia – najczęściej nie są bezpośrednim ubezpieczycielem, a sprzedają ofertę konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Tak również dzieje się w przypadku Getin Banku, dla którego ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa.

Assistance medyczny w Getin Bank – zakres i kwoty

Zdarzenie Szczegóły Świadczenie Liczba usług
w ramach 1 zdarzenia
Nagła choroba Wizyta lekarza internisty 500 zł 1
Wizyta pielęgniarki 500 zł 1
Dostawa podstawowych
produktów spożywczych
500 zł 1
Transport medyczny 1000 zł 1
Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu
Druga opinia lekarska Bez limitu Bez limitu

Nieszczęśliwy wypadek na terenie Polski

 
Dostawa leków i sprzętu
medyczno-rehabilitacyjnego
500 zł 1

W przypadku hospitalizacji wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
 
Opieka pielęgniarska 48 h 1
Pomoc domowa 48 h 1
Pomoc psychologa 800 zł 1

Hospitalizacja dziecka na terenie Polski
 
Opieka pielęgniarska 48 h 1

Tabela 1. Na podstawie oferty Getin Bank.


Bardzo ważnym zapisem w umowie z ubezpieczycielem są wyłączenia odpowiedzialności. Opisują one sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odstąpić o warunków umowy. Wyłączenia odpowiedzialności  w Pakiecie Niezawodnym dotyczą m.in:
 • chorób przewlekłych,
 • chorób, z którymi związana była hospitalizacja w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed zawarciem umowy,
 • chorób w trakcie leczenia,
 • chorób przenoszonych drogą płciową,
 • chorób wenerycznych,
 • AIDS,
 • wirusa HIV pozytywnego,
 • ciąży i porodu – rozpoznania, prowadzenia, powikłań oraz zakłóceń,
 • leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego,
 • szczepień,
 • leczenia dentystycznego,
 • urazów niewymagających udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,
 • niestosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Niezwykle istotne są również ograniczenia odpowiedzialności, które jasno określają, że pomoc finansowa nie dotyczy sytuacji, w których doszło do szkody:
 • z winy umyślnej oraz wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego,
 • w wyniku pozostawania ubezpieczonego po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.
 
W przypadku assistance medycznego odpowiedzialność ubezpieczyciela polegająca na organizacji usług pomocy medycznej w miejscu ubezpieczenia nie ma charakteru ubezpieczenia zdrowotnego i jest wyłączona, jeżeli konieczność interwencji medycznej lub hospitalizacji jest związana z:
 • planowanym leczeniem,
 • koniecznością odbycia wizyt kontrolnych,
 • rekonwalescencją, lub schorzeniami w trakcie leczenia,
 • rehabilitacją i fizykoterapią,
 • leczeniem stomatologicznym i protetycznym,
 • leczeniem chorób przewlekłych,
 • koszty świadczeń medycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Nietypowym rozwiązaniem jest fakt, że osobie ubezpieczonej przysługuje również pomoc w zakresie Assistance domowego. Co to właściwie oznacza? Otóż w przypadku, gdy dojdzie do włamania do mieszkania, kradzieży, jak i innego rodzaju szkód – ubezpieczony może liczyć na jednorazowe świadczenie finansowe.

Assistance domowy w Getin Bank - zakres i kwoty

Zdarzenie Szczegóły Świadczenie Liczba usług
w ramach jednego zdarzenia
Uszkodzenie mienia w miejscu zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego Interwencja specjalisty 400 zł 1
Pomoc sprzątająca 400 zł 1

Świadczenie zamienne:
Dozór mienia
Transport mienia/
Przechowanie mienia
 
1000 zł 1

Zgubienie klucza lub uszkodzenie zamka
w miejscu zamieszkania
 
Interwencja ślusarza 400 zł 1
Awaria sprzętu
RTV lub AGD w miejscu zamieszkania
Interwencja specjalisty 400 zł 2

Interwencja serwisanta
sprzętu IT
 
400 zł 1

Odzyskiwanie danych
ze sprzętu IT
 
1000 zł 1

Utrata urządzenia mobilnego w wyniku włamania z kradzieżą
 

Zakup
nowego urządzenia mobilnego
 
1000 zł 1

Tabela 2. Na podstawie oferty Getin Bank.

 
Również w przypadku tego pakietu warto zapoznać się wcześniej z zapisem o wyłączeniu odpowiedzialności. W zakresie ochrony nieruchomości wyłączenia dotyczą:
 • zdarzeń, które nastąpiły w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • awarii sprzętu wynikającej z niewłaściwego użytkowania;
 • awarii sprzętów RTV lub AGD w przypadku, gdy ich wiek przekracza 5 lat;
 • szkód wyrządzonych przez dziecka/dzieci, które w momencie podpisywania umowy przekroczyły 16. rok życia.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 


Pakiet Spokojna Spłata – polisa NNW


Zupełnie innym produktem ochronnym jest pakiet Spokojna Spłata. Jest on dedykowany osobom, które posiadają kredyt. Spokojna Spłata zapewnia ubezpieczonemu pomoc finansową w sytuacji:

 • utraty życia,
 • utraty zdrowia,
 • złamania w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • utraty dochodu.
 
Jest to polisa ochronna dla osób posiadających kredyty gotówkowe zaciągane w Getin Banku. W tym przypadku ubezpiecza nas również Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa. Ubezpieczenie mogą nabyć jedynie te osoby, które w Getin Banku posiadają kredyt na maksymalnie 300 000 zł (nie więcej jednak niż 500 000 zł). Bank stosuje jednak pewne ograniczenia wiekowe. Decydując się na zakup polisy nasz wiek powiększony o czas spłaty kredytu – nie może przekraczać 75 roku życia.
 
Taka forma zabezpieczenia jest ochroną dla obu stron – ubezpieczony nie musi się martwić spłatą kredytu w trudnych życiowych chwilach, z kolei bank zyskuje gwarancję, że kredytobiorca może w trudnych chwilach utrzymać płynność finansową, która pozwoli regularnie spłacać zadłużenie.

Pakiet Spokojna Spłata – zakres ochrony

Zdarzenie Suma ubezpieczenia Świadczenie Extra pomoc!
Zgon Kwota udzielonego kredytu
Jednorazowo
100% SU
 
Poważne zachorowanie
Kwota udzielonego kredytu
+ 50 000 zł* 
 
Jednorazowo
100% SU
Jednorazowo
50 000 zł

Utrata źródeł dochodów lub złamanie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 
48 000 zł**
 

Maksymalnie 12 rat***
 
*w pierwszych 30 dniach ochrony suma ograniczona do 10% kwoty kredytu
**( w pierwszych 30 dniach ochrony świadczenie ograniczone do 10% raty)
***ilość świadczeń przy utracie dochodu zależy od posiadania statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku

Tabela 3. Na podstawie oferty Getin Bank.
 

Czy ubezpieczenie w Getin Bank to dobry wybór?


Rozwiązania oferowane przez Getin Bank – mogą wydawać nam się atrakcyjne pod kątem zakresu ochrony, jak i niskiej ceny. Dla tych osób, które nie posiadają żadnej polisy na życie – oferta banku z pewnością będzie dobrym rozwiązaniem.

Przed samym zakupem dobrze jest jednak zorientować się w kierunku możliwości jakie posiadamy – rynek ubezpieczeniowy posiada wiele korzystnych rozwiązań. Ilość firm ubezpieczeniowych w Polsce jest na tyle duża, by móc bez problemu znaleźć ofertę dopasowaną do swojej indywidualnej sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej.
Dzięki temu może okazać się, że konkurencyjne firmy w podobnej cenie oferują znacznie więcej. Warto zastanowić się zatem nad tym, czy potrzebujemy ochrony w konkretnym kierunku (np. ochrona na wypadek nowotworu), zależy nam na wyższej sumie ubezpieczenia lub długotrwałej ochronie.

Dokonanie porównania ofert pomaga podjąć właściwą decyzję, a należy dodać, że każdy zakup poprzedzamy porównaniem produktów – zakup obuwia, sprzętu AGD czy samochodu. Zapoznanie się z dostępnymi ofertami przyniesie nam zatem wiele korzyści.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie na życie to ochrona finansowa w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć
1. Ubezpieczenia oferowane przez Getin Bank zakupić mogą wyłącznie klienci banku
 
2. Ubezpieczycielem w Getin Bank jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa
 
3. Oferta Pakiet Niezawodny łączy w sobie ochronę życia i nieruchomości
 
4. Pakiet Spokojna Spłata ma na celu wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, które pozwala zachować płynność finansową 
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia