Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 17 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie na życie w Getin Bank - prześwietlamy ofertę

Dwa pakiety assistance medyczny i domowy czy ubezpieczenie od utraty źródeł dochodów proponuje swoim klientom Getin Bank. Sprawdzamy, co dokładnie obejmuje oferta bankowa i czy warto się na nią zdecydować przy zaciąganiu kredytu.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Oprócz produktów finansowych, banki coraz częściej oferują nam produkty ubezpieczeniowe. Jednak to nie sam bank staje się naszym ubezpieczycielem – a pośredniczy pomiędzy nami, a firmą ubezpieczeniową, z którą współpracuje.
Getin Bankdla swoich klientów przygotował następującą ofertę ubezpieczeniową:
 • Pakiet Niezawodny;
 • Pakiet Ochrona Karty;
 • Ubezpieczenie Ochronne od Kredytów Gotówkowych;
 • Ubezpieczenie Kredytów Hipotecznych;
 • Ubezpieczenie Kredytów Samochodowych.
 
Na ochronę możemy liczyć w sytuacji, gdy posiadamy jeden z kredytów: gotówkowy, samochodowy lub hipoteczny. Ponadto możemy nabyć Pakiet Niezawodny, zapewniający nam ochronę kompleksową oraz ochronę dla karty kredytowej.


Pakiet Niezawodny – kiedy polisa na życie chroni, a kiedy nie?


W przypadku tego ubezpieczenia mamy do czynienia z szerokim i zaskakującym zakresem ochrony. Decydując się na zakup polisy, uzyskujemy wsparcie w postaci pomocy zdrowotnej, jak również ochrony mieszkania np. na wypadek włamania i kradzieży.

Banki, które oferują możliwość zakupu ubezpieczenia – najczęściej nie są bezpośrednim ubezpieczycielem, a sprzedają ofertę konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Tak również dzieje się w przypadku Getin Banku, dla którego ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa.

Assistance medyczny w Getin Bank – zakres i kwoty

Zdarzenie Szczegóły Świadczenie Liczba usług
w ramach 1 zdarzenia
Nagła choroba Wizyta lekarza internisty 500 zł 1
Wizyta pielęgniarki 500 zł 1
Dostawa podstawowych
produktów spożywczych
500 zł 1
Transport medyczny 1000 zł 1
Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu
Druga opinia lekarska Bez limitu Bez limitu

Nieszczęśliwy wypadek na terenie Polski

 
Dostawa leków i sprzętu
medyczno-rehabilitacyjnego
500 zł 1

W przypadku hospitalizacji wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
 
Opieka pielęgniarska 48 h 1
Pomoc domowa 48 h 1
Pomoc psychologa 800 zł 1

Hospitalizacja dziecka na terenie Polski
 
Opieka pielęgniarska 48 h 1

Tabela 1. Na podstawie oferty Getin Bank.


Bardzo ważnym zapisem w umowie z ubezpieczycielem są wyłączenia odpowiedzialności. Opisują one sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odstąpić o warunków umowy. Wyłączenia odpowiedzialności  w Pakiecie Niezawodnym dotyczą m.in:
 • chorób przewlekłych,
 • chorób, z którymi związana była hospitalizacja w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed zawarciem umowy,
 • chorób w trakcie leczenia,
 • chorób przenoszonych drogą płciową,
 • chorób wenerycznych,
 • AIDS,
 • wirusa HIV pozytywnego,
 • ciąży i porodu – rozpoznania, prowadzenia, powikłań oraz zakłóceń,
 • leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego,
 • szczepień,
 • leczenia dentystycznego,
 • urazów niewymagających udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,
 • niestosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Niezwykle istotne są również ograniczenia odpowiedzialności, które jasno określają, że pomoc finansowa nie dotyczy sytuacji, w których doszło do szkody:
 • z winy umyślnej oraz wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego,
 • w wyniku pozostawania ubezpieczonego po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.
 
W przypadku assistance medycznego odpowiedzialność ubezpieczyciela polegająca na organizacji usług pomocy medycznej w miejscu ubezpieczenia nie ma charakteru ubezpieczenia zdrowotnego i jest wyłączona, jeżeli konieczność interwencji medycznej lub hospitalizacji jest związana z:
 • planowanym leczeniem,
 • koniecznością odbycia wizyt kontrolnych,
 • rekonwalescencją, lub schorzeniami w trakcie leczenia,
 • rehabilitacją i fizykoterapią,
 • leczeniem stomatologicznym i protetycznym,
 • leczeniem chorób przewlekłych,
 • koszty świadczeń medycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Nietypowym rozwiązaniem jest fakt, że osobie ubezpieczonej przysługuje również pomoc w zakresie Assistance domowego. Co to właściwie oznacza? Otóż w przypadku, gdy dojdzie do włamania do mieszkania, kradzieży, jak i innego rodzaju szkód – ubezpieczony może liczyć na jednorazowe świadczenie finansowe.

Assistance domowy w Getin Bank - zakres i kwoty

Zdarzenie Szczegóły Świadczenie Liczba usług
w ramach jednego zdarzenia
Uszkodzenie mienia w miejscu zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego Interwencja specjalisty 400 zł 1
Pomoc sprzątająca 400 zł 1

Świadczenie zamienne:
Dozór mienia
Transport mienia/
Przechowanie mienia
 
1000 zł 1

Zgubienie klucza lub uszkodzenie zamka
w miejscu zamieszkania
 
Interwencja ślusarza 400 zł 1
Awaria sprzętu
RTV lub AGD w miejscu zamieszkania
Interwencja specjalisty 400 zł 2

Interwencja serwisanta
sprzętu IT
 
400 zł 1

Odzyskiwanie danych
ze sprzętu IT
 
1000 zł 1

Utrata urządzenia mobilnego w wyniku włamania z kradzieżą
 

Zakup
nowego urządzenia mobilnego
 
1000 zł 1

Tabela 2. Na podstawie oferty Getin Bank.

 
Również w przypadku tego pakietu warto zapoznać się wcześniej z zapisem o wyłączeniu odpowiedzialności. W zakresie ochrony nieruchomości wyłączenia dotyczą:
 • zdarzeń, które nastąpiły w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • awarii sprzętu wynikającej z niewłaściwego użytkowania;
 • awarii sprzętów RTV lub AGD w przypadku, gdy ich wiek przekracza 5 lat;
 • szkód wyrządzonych przez dziecka/dzieci, które w momencie podpisywania umowy przekroczyły 16. rok życia.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 


Pakiet Spokojna Spłata – polisa NNW


Zupełnie innym produktem ochronnym jest pakiet Spokojna Spłata. Jest on dedykowany osobom, które posiadają kredyt. Spokojna Spłata zapewnia ubezpieczonemu pomoc finansową w sytuacji:

 • utraty życia,
 • utraty zdrowia,
 • złamania w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • utraty dochodu.
 
Jest to polisa ochronna dla osób posiadających kredyty gotówkowe zaciągane w Getin Banku. W tym przypadku ubezpiecza nas również Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa. Ubezpieczenie mogą nabyć jedynie te osoby, które w Getin Banku posiadają kredyt na maksymalnie 300 000 zł (nie więcej jednak niż 500 000 zł). Bank stosuje jednak pewne ograniczenia wiekowe. Decydując się na zakup polisy nasz wiek powiększony o czas spłaty kredytu – nie może przekraczać 75 roku życia.
 
Taka forma zabezpieczenia jest ochroną dla obu stron – ubezpieczony nie musi się martwić spłatą kredytu w trudnych życiowych chwilach, z kolei bank zyskuje gwarancję, że kredytobiorca może w trudnych chwilach utrzymać płynność finansową, która pozwoli regularnie spłacać zadłużenie.

Pakiet Spokojna Spłata – zakres ochrony

Zdarzenie Suma ubezpieczenia Świadczenie Extra pomoc!
Zgon Kwota udzielonego kredytu
Jednorazowo
100% SU
 
Poważne zachorowanie
Kwota udzielonego kredytu
+ 50 000 zł* 
 
Jednorazowo
100% SU
Jednorazowo
50 000 zł

Utrata źródeł dochodów lub złamanie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 
48 000 zł**
 

Maksymalnie 12 rat***
 
*w pierwszych 30 dniach ochrony suma ograniczona do 10% kwoty kredytu
**( w pierwszych 30 dniach ochrony świadczenie ograniczone do 10% raty)
***ilość świadczeń przy utracie dochodu zależy od posiadania statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku

Tabela 3. Na podstawie oferty Getin Bank.
 

Czy ubezpieczenie w Getin Bank to dobry wybór?


Rozwiązania oferowane przez Getin Bank – mogą wydawać nam się atrakcyjne pod kątem zakresu ochrony, jak i niskiej ceny. Dla tych osób, które nie posiadają żadnej polisy na życie – oferta banku z pewnością będzie dobrym rozwiązaniem.

Przed samym zakupem dobrze jest jednak zorientować się w kierunku możliwości jakie posiadamy – rynek ubezpieczeniowy posiada wiele korzystnych rozwiązań. Ilość firm ubezpieczeniowych w Polsce jest na tyle duża, by móc bez problemu znaleźć ofertę dopasowaną do swojej indywidualnej sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej.
Dzięki temu może okazać się, że konkurencyjne firmy w podobnej cenie oferują znacznie więcej. Warto zastanowić się zatem nad tym, czy potrzebujemy ochrony w konkretnym kierunku (np. ochrona na wypadek nowotworu), zależy nam na wyższej sumie ubezpieczenia lub długotrwałej ochronie.

Dokonanie porównania ofert pomaga podjąć właściwą decyzję, a należy dodać, że każdy zakup poprzedzamy porównaniem produktów – zakup obuwia, sprzętu AGD czy samochodu. Zapoznanie się z dostępnymi ofertami przyniesie nam zatem wiele korzyści.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie na życie to ochrona finansowa w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć
1. Ubezpieczenia oferowane przez Getin Bank zakupić mogą wyłącznie klienci banku
 
2. Ubezpieczycielem w Getin Bank jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa
 
3. Oferta Pakiet Niezawodny łączy w sobie ochronę życia i nieruchomości
 
4. Pakiet Spokojna Spłata ma na celu wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, które pozwala zachować płynność finansową 
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
3
8
7
3
4
2

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy