Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 3 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie od utraty pracy

Potrzebujesz zabezpieczenia na wypadek utraty stabilności finansowej? Towarzystwa ubezpieczeniowe, a także banki oferują pomoc w postaci ubezpieczenia od utraty pracy. Taka polisa kosztuje już od 20 złotych miesięcznie.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Ubezpieczenie od utraty pracyzapewnia wsparcie finansowe, gdy ubezpieczony został nagle zwolniony ze stosunku pracy. Polisa zapewnia ochronę osobom, które mają zaciągnięte kredyty lub spłacają pożyczki. Jak to działa? Ile kosztuje? Sprawdź nasze zestawienie przykładowych ofert ubezpieczycieli i banków.


Co to jest ubezpieczenie od utraty pracy?


Ubezpieczenie od utraty pracyto forma dodatkowego zabezpieczenia oferowana przez banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Ma ona na celu utrzymanie ciągłości finansowej w sytuacji, gdy ubezpieczony zostanie zwolniony.

Polisa od utraty pracy dotyczy sytuacji takich jak:

 • ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa prowadzonego przez ubezpieczonego,
 • rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą (dotyczy umowy o pracę),
 • zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę ubezpieczonego.


WAŻNE!
Polisy na życie od utraty pracy nie należy mylić z ubezpieczeniem na wypadek niezdolności do pracy. Polisa od utraty pracy obejmuje pomoc doraźną, pozwala ona uzyskać ciągłość finansową przez określony w umowie czas. Natomiast polisa od niezdolności do pracy obowiązuje wtedy, gdy ubezpieczony nie może podjąć pracy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia. 


Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy?


Polisa na życie z ochroną od utraty pracy obejmuje pomoc w określonym czasie, np. przez 12 miesięcy. Dzięki takiemu zabezpieczeniu ubezpieczona osoba, która straciła źródło dochodów, nie musi zaniżać standardu życia. Świadczenie ma na celu także pomóc w spłaceniu posiadanych zobowiązań.

Przed wykupieniem polisy z ochroną od utraty pracy warto sprawdzić dokładnie OWU oraz upewnić się, komu przysługuje świadczenie. Ubezpieczyciel nie ma obowiązku do wypłaty świadczenia, jeśli do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku porozumienia stron czy w wyniku szczególnych okoliczności, jak działania wojenne, strajki czy zamieszki. Świadczenie nie przysługuje także gdy:

 • pracownik sam zakończył stosunek pracy,
 • rozwiązanie umowy dotyczyło pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia,
 • umowa na czas określony wygasła.

Taka polisa może posiadać zazwyczaj kilkumiesięczny okres karencji.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?


Ubezpieczenie od utraty pracyjest dostępne w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych, znajdziesz je między innymi w ofercie: Aviva, Benefia, Generali, Nationale Nederlanden, PKO Ubezpieczenia oraz TU Europa. Przyjrzyjmy się kosztom polisy u wymienionych ubezpieczycieli.

Polisa od utraty pracy Aviva

Polisa od utraty pracy w TU Aviva zapewnia wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach związanych z utratą pracy. Świadczenie obejmuje zarówno zwolnienie, jak i tymczasową utratę zdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz pobyt w szpitalu. Dodatkowo Aviva oferuje swoim klientom assistance zawodowy, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy w znalezieniu nowej pracy. Wysokość świadczenia dla każdego wariantu polisy wynosi 5 000 złotych (rozbite na 5 wypłat po 1000 złotych w ciągu roku).

Polisa od utraty pracy Benefia

Ubezpieczenie od utraty pracy oferowane przez Benefia (mBank) może pokrywać koszty związane z kredytem, a nawet wydatki związane z eksploatacją kredytowanych nieruchomości. Ubezpieczony może więc uniknąć wielu zadłużeń spowodowanych brakiem płynności finansowej.
Aby polisa od utraty pracy mogła zostać aktywowana, ubezpieczony musi wyrazić zgodę na objęcie ochroną wszystkich kredytobiorców w odniesieniu do jednej umowy, którzy:

 • nie prowadzą działalności rolniczej,
 • przez ostatnie 6 miesięcy nie byli zarejestrowani jako bezrobotni,
 • są w wieku pomiędzy 18 lat a 65 lat,
 • są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski,
 • zamieszkują na terytorium Polski.

Karencja wynosi 90 dni, natomiast maksymalna suma ubezpieczenia to 60 000 zł, świadczenie jest wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy w kwocie raty kredytowej nie większej niż 5 000 złotych.

Polisa od utraty pracy Generali

Ubezpieczenie od utraty pracy oferowane przez Generali dotyczy zarówno kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych. Polisę mogą wykupić także osoby, które nie mają żadnych zobowiązań finansowych. Ochrona obowiązuje od dnia zawarcia umowy gdy:

 • w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub w następstwie choroby zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego,
 • ubezpieczony w wyniku utraty pracy otrzyma status bezrobotnego z prawem do zasiłku,
 • ubezpieczony w wyniku poważnej choroby wymaga długotrwałego i kosztownego leczenia,
 • ubezpieczony zmarł.

Wysokość składki miesięcznej to minimum 20 złotych, dodatkowo towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje specjalne pakiety dla rolników. Obejmują one śmierć w następstwie wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zakaźnej w rolnictwie.

Polisa od utraty pracy Nationale Nederlanden

Klienci mogą wykupić dodatkowe zabezpieczenie kredytu oraz pożyczki.Polisa obowiązuje w sytuacji:

 • czasowej niezdolności do pracy,
 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • utraty pracy.

Dzięki niej ubezpieczony lub jego krewni mogą otrzymać środki, które pozwolą na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
Składka na polisę zabezpieczającą od utraty pracyjest pobierana automatycznie, razem z ratą pożyczki. Jej wysokość to 0,28% kwoty udzielonej pożyczki. Dostępnych jest kilka różnych wariantów ochrony.

Polisa od utraty pracy PKO Ubezpieczenia

Podobną ofertę przygotował dla swoich klientów bank PKO. Podczas zawierania umowy kredytu otrzymują oni propozycję zabezpieczenia stabilności finansowej w postaci ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Polisa obejmuje różne sytuacje losowe, nie tylko utratę pracy, lecz także poważne zachorowanie czy też pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 70 lat w trakcie trwania okresu ochrony, kwota świadczenia zależy od wysokości udzielonego kredytu.

Polisa od utraty pracy TU Europa

Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów TU Europa jest dostępne w dwóch wariantach. Polisa pomaga bezrobotnemu spłacić zaciągnięty kredyt, a także uzyskać zwrot kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem kredytowanej nieruchomości. Ze świadczenia mogą skorzystać także osoby, które z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku przebywają na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie przeznaczone na spłatę zobowiązań co miesiąc (można ją rozbić na maksymalnie 12 rat). Opłata ubezpieczenia jest obliczana na podstawie wysokości kredytu i jest ona płatna z góry.

Ubezpieczenie od utraty pracy – wybrane oferty

Towarzystwo ubezpieczeniowe Suma ubezpieczenia Składka miesięczna
Aviva 5 000 zł 33 zł
Benefia 20 000 zł 0,03% kwoty bieżącego salda zadłużenia
Generali od 20 000 zł do 1 000 000 zł od 20 zł
Nationale Nederlanden kwota kredytu 0,28% kwoty udzielonej pożyczki
PKO Ubezpieczenia kwota kredytu ustalana podczas zawierania umowy, od 3,25% kwoty przyznanego kredytu
TU Europa 48 000 zł Jednorazowa, obliczana na podstawie wysokości kredytu

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert banków i towarzystw ubezpieczeniowych z 02.02.2021 r.


Jak wygląda wypłata świadczenia z tytułu utraty pracy?


Aby uzyskać wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy, należy zgłosić u ubezpieczyciela zdarzenie (utratę stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą). Następnie weryfikowane jest, czy ubezpieczony spełnia warunki określone w umowie. Niezbędne dokumenty, które trzeba dostarczyć, by uzyskać odszkodowanie, to:

 • dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę (nie dotyczy przedsiębiorców),
 • dokument potwierdzający fakt, że ubezpieczony prowadził w sposób nieprzerwany działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych od momentu zawarcia polisy (nie dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę),
 • dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o prawie do zasiłku dla bezrobotnych,
 • kopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o wykreśleniu wpisu przedsiębiorstwa ubezpieczonego z CEiDG (nie dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę),
 • zaświadczenie potwierdzające, że ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego,
 • zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego, jeśli okres pobierania zasiłku się skończył.

Czas oczekiwania na realizację świadczenia wynosi najczęściej 30 dni od zgłoszenia.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie od utraty pracy?


Polisę od utraty pracy można kupić w banku, podczas zaciągania kredytu. Pracownik banku zaproponuje ofertę przygotowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
Ubezpieczenie od utraty pracy można wykupić także online, po skontaktowaniu się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Wtedy cała procedura przebiega zdalnie – ubezpieczony otrzymuje niezbędne dokumenty za pomocą poczty e-mail, może także zarządzać polisą z poziomu strefy klienta online.
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Ubezpieczenie na życie ma zagwarantować wsparcie finansowe nie tylko osobie ubezpieczonej, lecz także jej bliskim. Przed zakupem polisy zawsze warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych – dzięki temu uda się wybrać najlepszą opcję spośród dostępnych na rynku. Jeśli chcesz uniknąć przepłacania i zależy Ci na najlepszych warunkach, skorzystaj z naszego kalkulatora. Porównasz w nim naraz nawet 5 różnych ofert 20 najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym także polisy na życie z rozszerzeniem na wypadek utraty pracy.

To warto wiedzieć
1. Ubezpieczenie od utraty pracy zabezpiecza zobowiązania finansowe ubezpieczonego w sytuacji utraty stosunku pracy
 
2. Ochrona od utraty dochodu jest oferowana przez kilka towarzystw ubezpieczeniowych, jak Aviva, Generali czy TU Europa
 
3. Polisa od utraty pracy może pomóc w sytuacji, gdy ubezpieczony ma do spłaty zobowiązanie – kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny lub pożyczkę
 
4. Przed zakupem polisy ubezpieczeniowej warto porównać różne oferty, by wybrać tę, która jest najbardziej opłacalna i korzystna
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
3
8
4
2
8
4

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy