Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Załóż się z ubezpieczycielem i odbierz świadczenie - tak działa polisa na życie i dożycie

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Ubezpieczenie na życie i dożycie może zapewnić duże wsparcie finansowe w sytuacji, gdy płatnik składek dożyje do wieku określonego w umowie. Sprawdzamy na przykładzie polisy na życie i dożycie, jak działa ten mechanizm.

Porównaj ceny
 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
 

Czy każdy ma prawo wykupić produkt ubezpieczeniowy i otrzymać solidne świadczenie z okazji urodzin? Na co uważać podczas podpisywania umowy? Ile kosztuje polisa na życie i dożycie? Podpowiadamy.

 

Na czym polega ubezpieczenie na życie i dożycie?

Ubezpieczenie na życie i dożycie to polisa, która chroni życie, a jednocześnie umożliwia oszczędzanie środków na przyszłość. Pieniądze są wypłacane przez ubezpieczyciela w dwóch przypadkach:

 • gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego – z tego tytułu należy się odszkodowanie; wypłaca się je uposażonym, czyli osobom wyznaczonym przez płatnika składek podczas podpisywania umowy (zwykle jest to małżonek lub dziecko),
 • kiedy ubezpieczony dożyje do końca okresu ubezpieczenia lub wieku określonego w umowie – kwota zgromadzona na koncie polisowym może stanowić duży zastrzyk finansowy dla rodziny.

 

Porównaj ceny
 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
 

Co może zaoferować ubezpieczenie na życie i dożycie?

Polisa na życie i dożycie jest dostępna w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Produkt ten w wersji podstawowej oferuje ochronę życia (odszkodowanie dla rodziny z tytułu śmierci płatnika składek) oraz zapewnia wypłatę środków zgromadzonych na koncie, jeśli ubezpieczony dożyje do końca trwania umowy ubezpieczeniowej. Zakres ochrony polisowej da się rozszerzyć zgodnie z potrzebami – możliwe do wykupienia umowy dodatkowe to np. ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób. Po wybraniu tego wariantu polisa chroni w razie zdiagnozowania u płatnika składek jednej z chorób wymienionych w OWU.

Otrzymane odszkodowanie służy do sfinansowania prywatnego leczenia oraz utrzymania rodziny na czas choroby.
Do ubezpieczenia na życie i dożycie można dokupić także:

 • polisę na wypadek pobytu w szpitalu – po wykupieniu tego pakietu płatnik składek dostaje odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu,
 • rozszerzenie gwarantujące pomoc w organizacji leczenia w placówkach zagranicznych – dla siebie lub dziecka,
 • umowę dodatkową na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym – wtedy ochrona będzie dotyczyć także takich nieprzewidzianych zdarzeń jak ograniczenie sprawności rąk, utrata słuchu, utrata wzroku itp.

Ubezpieczenie na życie i dożycie może obejmować również wsparcie:

 • na wypadek uszczerbku na zdrowiu dziecka spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • w razie złamania kości wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • po operacji chirurgicznej – w przypadku tego dodatku do polisy wysokość należnego odszkodowania zależy od  sumy ubezpieczenia zadeklarowanej podczas podpisywania umowy oraz rodzaju wykonywanego zabiegu,
 • po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego,
 • na wypadek ciężkiej choroby, leczenia szpitalnego lub operacji chirurgicznej dziecka,
 • w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

 

Ile kosztuje polisa na życie i dożycie?

Polisa na życie i dożycie to produkt ubezpieczeniowy, w którym składka dzieli się na dwie części – ochronną oraz oszczędnościową. Często to sam ubezpieczony decyduje o cenie ostatecznej takiego ubezpieczenia, ponieważ wiele TU określa jedynie minimalną kwotę, jaką należy uiścić jednorazowo lub w miesięcznych odstępach. Na koszt zakupu polisy ma wpływ każdy dodatkowy wariant rozszerzający jej zakres. Warto pamiętać również o tym, że składka oraz suma ubezpieczenia mogą wzrosnąć w wyniku waloryzacji. 

Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie WARTA Plan na Przyszłość

Ubezpieczenie na życie i dożycie Warta może być opłacane z częstotliwością raz na miesiąc, co kwartał, pół roku lub raz do roku. Wysokość składki ustala się podczas zawierania umowy ubezpieczenia, a wpływają na nią czynniki takie jak:

 • aktualny wiek ubezpieczonego,
 • charakter pracy wykonywanej przez ubezpieczonego,
 • okres ubezpieczenia,
 • stan zdrowia ubezpieczonego,
 • suma ubezpieczenia,
 • tryb życia ubezpieczonego,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Im większe jest ryzyko podejmowane przez ubezpieczyciela, tym cena ostateczna polisy będzie wyższa.

Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie PZU Gwarantowane Jutro

Ubezpieczenie na życie i dożycie PZU wolno wykupić na minimum 10, a maksimum 30 lat, przy czym ochrona nie może trwać dłużej niż do osiągnięcia przez płatnika składek wieku polisowego wynoszącego 75 lat. Towarzystwo ubezpieczeniowe określiło minimalną wysokość składki polisowej – zależy ona od częstotliwości uiszczania opłat i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku składki opłacanej co miesiąc – 100 złotych,
 • w przypadku składki opłacanej co kwartał – 300 złotych,
 • w przypadku składki opłacanej co pół roku – 600 złotych,
 • w przypadku składki opłacanej co roku – 1200 złotych.

Suma ubezpieczenia jest ustalana podczas podpisywania umowy polisy na życie i dożycie oraz w trakcie jej trwania nie ulega obniżeniu, chyba że płatnik składek będzie chciał przekształcić zakupiony produkt w bezskładkowy. W przypadku braku terminowości w opłacaniu składek umowa może zostać automatyczniie rozwiązana.

Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie MetLife

Polisa na życie i dożycie MetLife chroni życie ubezpieczonego oraz pozwala na gromadzenie oszczędności. Składkę określa się podczas podpisywania umowy, na jej wysokość wpływają następujące czynniki:

 • czas trwania umowy,
 • suma ubezpieczenia,
 • wiek ubezpieczonego,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Cena ostateczna polisy rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu ryzyka ubezpieczeniowego.

Składka w ubezpieczeniu na życie i dożycie MetLife może być opłacana w trybie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym, rocznym lub nawet jednorazowo (w całości). Poza nią do ostatecznej ceny polisy należy doliczyć także opłaty związane z zawarciem umowy i obsługą konta oszczędnościowego. Wszystkie istotne informacje na ten temat zamieszczono w OWU.

Ubezpieczenie na życie i dożycie Unum

Polisa na życie i dożycie Unum chroni życie oraz zdrowie ubezpieczonego. W ramach tego produktu ubezpieczeniowego gwarantowane jest odszkodowanie z tytułu:

 • całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa,
 • dożycia końca okresu ubezpieczenia,
 • śmierci,
 • zdiagnozowania choroby śmiertelnej.

Towarzystwo ubezpieczeniowe oblicza wysokość składki po oszacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego oraz w zależności od sumy ubezpieczenia i częstotliwości uiszczania płatności. Kluczowy wpływ na ostateczną cenę polisy na życie i dożycie mogą mieć czynniki takie jak:

 • sporty uprawiane przez ubezpieczonego,
 • stan zdrowia ubezpieczonego,
 • tryb życia prowadzony przez ubezpieczonego,
 • wiek ubezpieczonego,
 • zawód wykonywany przez ubezpieczonego.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Allianz

W polisie na życie i dożycie Allianz opłaca się składkę podstawową oraz składki dodatkowe, wynikające z zawartych umów, które rozszerzają zakres ochrony. Cena ostateczna polisy zostaje ustalona podczas spotkania z przedstawicielem TU. Opłaty za ubezpieczenie da się uiszczać co miesiąc, raz na kwartał lub z częstotliwością półroczną/roczną. W przypadku płatności comiesięcznych ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do akceptacji takiej formy rozliczenia jedynie w postaci stałego zlecenia realizowanego przez bank obsługujący rachunek oszczędnościowy płatnika składek.
 

Ubezpieczenie na życie i dożycie – wysokość składki oraz zakres ochrony na przykładzie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Cena

Zakres ochrony

WARTA

(Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Plan na Przyszłość)

 

 

 

 

 

 

 

 

wysokość składki jest ustalana podczas zawierania umowy ubezpieczenia, a wpływają na nią czynniki takie jak:

 • aktualny wiek ubezpieczonego
 • charakter pracy wykonywanej przez ubezpieczonego
 • okres ubezpieczenia
 • stan zdrowia ubezpieczonego
 • suma ubezpieczenia
 • tryb życia ubezpieczonego
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej

ochrona życia + wypłata środków, jeśli ubezpieczony dożyje wieku określonego w umowie polisy

PZU

(Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Gwarantowane Jutro)

minimalna wysokość składki polisowej zależy od częstotliwości uiszczania opłat i wynosi od 100 do 1200 złotych

 

ochrona życia + wypłata środków, jeśli ubezpieczony dożyje wieku określonego w umowie polisy

MetLife

(Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wysokość składki jest ustalana podczas podpisywania umowy, a wpływają na nią czynniki takie jak:

 • czas trwania umowy
 • suma ubezpieczenia
 • wiek ubezpieczonego
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej

 

do ceny ostatecznej polisy należy doliczyć opłaty związane z zawarciem umowy i obsługą konta oszczędnościowego

 

ochrona życia + wypłata środków, jeśli ubezpieczony dożyje wieku określonego w umowie polisy

Unum

(Polisa na życie i dożycie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wysokość składki jest obliczana po oszacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego, na cenę polisy wpływają czynniki takie jak:

 • częstotliwość uiszczania płatności
 • sporty uprawiane przez ubezpieczonego
 • stan zdrowia ubezpieczonego
 • suma ubezpieczenia
 • tryb życia prowadzony przez ubezpieczonego
 •  wiek ubezpieczonego
 • zawód wykonywany przez ubezpieczonego

 

ochrona życia + wypłata środków, jeśli ubezpieczony dożyje wieku określonego w umowie polisy + ochrona zdrowia (inwalidztwo, zdiagnozowanie choroby śmiertelnej)

Allianz

(Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym)

cena ostateczna polisy jest ustalana podczas podpisywania umowy

ochrona życia + wypłata środków, jeśli ubezpieczony dożyje wieku określonego w umowie polisy

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 18.04.2022 r.

 

Kto powinien rozważyć zakup ubezpieczenia na życie i dożycie?

Polisa na życie i dożycie to dobrev rozwiązanie dla osób, którym zależy na ochronie życia (zapewnieniu wsparcia bliskim na wypadek śmierci), a zarazem, potrzebują one motywacji, aby oszczędzać pieniądze na przyszłość. Część składki opłacanej na ubezpieczenie jest odkładana na konto polisowe i może zostać wypłacona, gdy ubezpieczony osiągnie wiek określony w umowie. Pieniądze służą wówczas jako dodatkowa emerytura, środki na zakup mieszkania lub pomoc finansowa dla rodziny, w zależności od potrzeb.

 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy na życie i dożycie?

Podczas zakupu polisy na życie i dożycie warto zwrócić uwagę na zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia. Te dwa czynniki wpływają w największym stopniu na ostateczną cenę ubezpieczenia. Inne istotne kwestie to:

 • karencja – czyli tymczasowe wyłączenie odpowiedzialności – to określony w umowie czas, kiedy jeszcze nie przysługuje odszkodowanie, wynosi on od kilku miesięcy do nawet kilku lat i ma za zadanie uchronić ubezpieczyciela przed nadużyciami ze strony klientów,
 • możliwość objęcia ochroną członków rodziny.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia na życie i dożycie należy również sprawdzić, jakie wyłączenia odpowiedzialności obowiązują dla danego produktu. Są to sytuacje, które powodują, że mimo zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczonemu nie przysługuje odszkodowanie. Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności to:  

 • brak terminowości w opłacaniu składek,
 • niedostarczenie na czas dokumentów niezbędnych dla ustalenia zasadności roszczenia,
 • pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu,
 • stosowanie leków nieprzepisanych przez lekarza lub używanie leków niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • śmierć podczas usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa,
 • śmierć wskutek samobójstwa w ciągu 2 lat od zawarcia umowy,
 • śmierć w wyniku działań o charakterze wojennym,
 • wykonywanie niebezpiecznej pracy,
 • wystąpienie zdarzenie określonego w umowie podczas napadu epileptycznego,
 • uczestniczenie w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych,
 • udzielenie nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji, które mogłyby być istotne z punktu widzenia ubezpieczyciela (np. dotyczących stanu zdrowia lub wykonywanego zawodu),
 • uprawianie niebezpiecznych sportów.

 

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie i dożycie?

Oferta na rynku ubezpieczeniowym jest tak szeroka, że niełatwo znaleźć dobre ubezpieczenie na życie i dożycie, czyli takie, które byłoby niedrogie, a w dodatku zapewniałyby szeroką ochronę. Na szczęście dzięki narzędziom takim jak porównywarka polis zainteresowany może przeprowadzić selekcję bardzo szybko. Wystarczy określić swoje preferencje, aby kalkulator ubezpieczeń wykonał za nas całą pracę. Finalnie można się umówić na spotkania z przedstawicielami tych towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują produkt najbardziej dostosowany do potrzeb.
 

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o polisę na życie i dożycie

Na ile lat zawierana jest polisa na życie i dożycie?

To zależy od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. W niektórych z nich polisa na życie i dożycie jest sprzedawana na minimum 10, a maksymalnie 30 lat, natomiast inne określają, że czas trwania ochrony ubezpieczeniowej kończy się wraz z osiągnięciem przez ubezpieczonego konkretnego wieku, np. 75 lat.

W jakim wieku można przystąpić do ubezpieczenia na życie i dożycie?

Polisę na życie i dożycie mogą wykupić osoby pełnoletnie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zezwalają na wykupienie takiego produktu ubezpieczeniowego dla osób młodszych, np. dzieci będących w wieku powyżej 13 lat. Jeśli zaś chodzi o górną granicę wiekową, zwykle jest to 50-60 lat, w zależności od danej oferty.

Czy można zdecydować się na ubezpieczenie na życie i dożycie, gdy posiada się już inną polisę?

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć wykupione naraz dwie polisy, np. grupową na życie oraz indywidualną na życie i dożycie. Plusem tego rozwiązania jest podwójne odszkodowanie, jeśli dojdzie do wystąpienia zdarzenia określonego w umowie, natomiast minus to konieczność uiszczania podwójnych opłat za ochronę.

Czy można rozwiązać umowę polisową przed jej zakończeniem?

Tak, jednak przed upływem czasu określonego w umowie (zwykle jest to 30 dni od momentu jej podpisania). Od tej zasady występują wyjątki – np. PZU oferuje produkt ubezpieczeniowy, którego umowę można rozwiązać w dowolnym momencie w okresie trwania ochrony.

Jak uzyskać świadczenie z polisy na życie i dożycie w PZU?

Odszkodowanie z ubezpieczenia na życie i dożycie zostaje wypłacone uposażonymi po przedłożeniu odpowiedniego formularza w towarzystwie ubezpieczeniowym. Poza wnioskiem zgłoszeniowym wymagana jest również dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie zdarzenia. Zaświadczenie lekarskie okazuje się konieczne także w sytuacji, gdy doszło do sytuacji takiej jak np. wypadek i trwały uszczerbek na zdrowiu lub inwalidztwo. Natomiast w przypadku dożycia przez ubezpieczonego czasu określonego w umowie wypłatę oszczędności realizuje się na koniec umowy.

Gdzie i kiedy działa ochrona w polisie?

Tego typu informacje można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zwykle polisa na życie i dożycie działa na całym świecie oraz przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny w ciągu doby. 
 

To warto wiedzieć o polisie na życie i dożycie

1. Polisa na życie i dożycie jest dedykowana osobom, które chcą finansowo chronić bliskich i siebie

2. Dzięki oszczędnościom gromadzonym na koncie polisowym, możliwe jest powiększenie przyszłej emerytury

3. Wypłata świadczenia z takiego ubezpieczenia następuje na koniec umowy, ale dopuszczalne jest też wcześniejsze wybranie środków

4. Składkę w polisie na życie i dożycie można zawiesić, płacić w formie regularnej i doraźnej oraz zmienić w tryb bezskładkowy

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia