Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Ciąża a podróż

Przyszła mama, o ile jej ciąża przebiega bez komplikacji, nie musi rezygnować z podróżowania i zwiedzania. Faktem jest jednak, że w jej wypadku każda dalsza podróż, a już zwłaszcza zagraniczna, wymaga dobrego przygotowania.

Podstawę stanowi wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego dla kobiet w ciąży, które zapewni poczucie bezpieczeństwa i w razie potrzeby, dostęp do niezbędnej pomocy medycznej.

Pomysł zagranicznego wyjazdu należy omówić nie tylko z towarzyszem podróży, ale również, a właściwie przede wszystkim – z lekarzem prowadzącym. Jeśli nie zasygnalizuje żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, można rozpocząć pakowanie i przygotowania do wyprawy. Co należy sprawdzić przed wyjazdem? Które towarzystwa ubezpieczeniowe są przyjazne dla kobiet w ciąży? W jakich sytuacjach można liczyć na ich wsparcie? Za jakie zdarzenia nie odpowiadają? Wyjaśniamy, co musisz wiedzieć, by zapewnić sobie i dziecku bezpieczną podróż za granicę.
 

Jak zadbać o bezpieczną podróż za granicę będąc w ciąży?


W przypadku przyszłych mam, bezpieczny wyjazd zagraniczny to taki, który spełnia jednocześnie trzy podstawowe kryteria: sama podróż nie jest zbyt długa i męcząca, wybór miejsca jest dostosowany do sytuacji i potrzeb kobiety w ciąży, pobyt za granicą chroni dobrze dobrane ubezpieczenie podróżne.
 

    Sprawdź Cenę Ubezpieczenia Turystycznego


Przede wszystkim, podróż do kraju docelowego powinna trwać nie dłużej niż trzy-cztery godziny, a przy tym odbywać się w możliwie najbardziej komfortowych warunkach. Odpowiednim środkiem transportu może być samochód lub pociąg, ale w przypadku zagranicznych miejsc w grę wchodzi najczęściej samolot. Ten ostatni pozwala w wygodny sposób w ciągu kilku godzin dostać się do Anglii, Hiszpanii, czy nawet Egiptu. Kobietom w zaawansowanej ciąży odradza się jednak tego typu podróży. Wprawdzie raz na jakiś czas można usłyszeć o szczęśliwym porodzie w przestworzach, ale naprawdę nie warto ryzykować zdrowiem swoim i przyszłego dziecka – w razie jakichkolwiek komplikacji pomoc może nie zdążyć na czas.

Rozważnie należy również wybrać miejsce zagranicznych wakacji. Najważniejsze, żeby była to lokalizacja z dostępem do wysokiej jakości służby zdrowia – powinny znajdować się w nim dobrze wyposażone placówki medyczne. Nie powinien być to jednak kraj egzotyczny, nawet jeśli gwarantuje wysoką jakość usług medycznych. W takim wypadku występuje zbyt duże ryzyko zarażenia się poważną, tropikalną chorobą, a także pojawienia się przejściowych, ale wyczerpujących problemów zdrowotnych.

Ubezpieczenie turystyczne a ciąża – co trzeba wiedzieć?


Dla wyjeżdżających za granicę przyszłych mam, wykupienie ubezpieczenia turystycznego to w zasadzie konieczność. Sęk w tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe zaliczają je do grupy klientów podwyższonego ryzyka, a to może wiązać się z ograniczonym zakresem ochrony, jak również z wyższą składką. Czasami wystarcza standardowa polisa, niekiedy wymagane jest rozszerzenie jej o choroby przewlekłe, a niektórzy ubezpieczyciele w ogóle nie przewidują ochrony dla przyszłych mam. Warto jednak pamiętać, że nawet rozbudowane ubezpieczenie podróżne nie zabezpieczy przed każdym możliwym zdarzeniem związanym z ciążą.

Podstawową rolą polisy turystycznej jest pokrycie kosztów leczenia, zarówno w państwowych placówkach, jak i u prywatnych specjalistów. Poza tym, może obejmować również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), kosztów rezygnacji z podróży, kradzieży, a także całodobowy dostęp do usługi assistance – czyli wsparcia ubezpieczyciela niemal w każdej sytuacji. By zapewnić sobie spokój w trakcie podróży, warto skorzystać z bogatego pakietu ochrony i zadbać o odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia – to do tej kwoty towarzystwo ponosi odpowiedzialność.

Aktualna oferta ubezpieczeń turystycznych a ochrona dla kobiety w ciąży


Wybierając ubezpieczenie turystyczne, należy mieć świadomość nie tylko dość ograniczonego zakresu ochrony dla kobiety w ciąży, ale również faktu, że różnice między ofertami tego typu polis są naprawdę bardzo duże. W praktyce, większość z nich ma tylko dwie wspólne cechy: ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia związane z ciążą powyżej 32 tygodnia, a także nie zapewnia ochrony w sytuacji, gdy przed wyjazdem za granicę istniały przeciwwskazania zdrowotne do odbycia zagranicznej podróży.

Poniżej przedstawiamy, które towarzystwa i na jakich zasadach, zapewniają ochronę przyszłej mamie oraz jej ciąży.

AVIVA „W Podróży”


Polisa zapewnia ochronę przez cały okres ciąży i obejmuje swoim działaniem nagłe zachorowanie, powikłania związane z ciążą oraz NNW. W zależności od wybranego wariantu, suma ubezpieczenia może wynosić od 40 do 500 tys. zł, a maksymalne odszkodowanie w ramach NNW od 10 do 60 tys. złotych. Polisa nie zabezpiecza jednak przyszłej mamy przed: porodem, który nastąpi później niż na 2 miesiące przed przewidywanym terminem, a także usunięciem lub przerwaniem ciąży – chyba, że zabieg miał na celu ratowanie zdrowia lub życia.

Allianz „Globtroter”


Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia związanych z ciążą i porodem do 32 tygodnia ciąży. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 1500 euro (na jedno i wszystkie zdarzenia) i dotyczy pomocy udzielanej wyłącznie w niezbędnym zakresie i w ramach nie więcej niż 2 wizyt lekarskich. Towarzystwo nie odpowiada natomiast za przerwanie ciąży i jego skutki.

ERV „Beztroskie podróże”


Polisa pokrywa koszty leczenia obejmującego powikłania ciąży do 32 tygodnia, a także przedwczesny poród, który nastąpił przed zakończeniem 32 tygodnia ciąży. W zależności od pakietu, suma ubezpieczenia wynosi od 20 do 150 tys. euro, natomiast NNW od 20 do 50 tys. euro. Ubezpieczyciel nie odpowiada za przerwanie lub usunięcie ciąży, z wyjątkiem sytuacji, w której ratowane jest życie lub zdrowie.

Hestia „Hestia Podróże”


Zakres ubezpieczenia obejmuje nagłe zachorowanie, powikłania związane z ciążą oraz NNW – przez cały okres ciąży. Limit odpowiedzialności towarzystwa, w przypadku kosztów leczenia wynosi od 100 do 500 tys. zł, a NNW 20 lub 30 tys. złotych. Ochroną nie jest objęty poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży, a także usunięcie lub przerwanie ciąży – o ile nie jest ratowane zdrowie lub życie.

HDI „Podróże” oraz Warta „Travel Plus”


Te produkty ubezpieczeniowe, jeśli chodzi o zabezpieczenie przyszłych mam, działają praktycznie tak samo. Składa się na nie ochrona kosztów leczenia związanych z ciążą i porodem (do 4 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia), bez względu na miesiąc ciąży, a także ubezpieczenie NNW w wysokości od 5 do 50 tys. złotych. Ochroną nie jest objęty poród i związane z nim leczenie, jeśli nastąpił później niż w 32 tygodniu ciąży. Towarzystwo HDI dodatkowo nie zabezpiecza przed sztucznym poronieniem.

Signal Iduna „Bezpieczne Podróże”


Zakres ochrony polisy obejmuje poród oraz powikłania do 32 tygodnia ciąży. W przypadku kosztów leczenia limit odpowiedzialności wynosi od 10 do 100 tys. euro, a NNW od 15 do 100 tys. euro. Ubezpieczyciel nie zabezpiecza przed porodem po 32 tygodniu ciąży, a także nie odpowiada za usunięcie lub przerwanie ciąży, jeśli zabieg nie wiązał się z ratowaniem zdrowia lub życia.

Uniqa „Radość i Podróże”


To polisa chroniąca przed nagłymi, niespodziewanymi powikłaniami ciąży, bez względu na jej miesiąc, a także w razie porodu, który nastąpił co najmniej dwa miesiące przed przewidywanym terminem. Towarzystwo pokrywa koszty wizyty lekarskiej związanej z pogorszeniem stanu zdrowia podczas ciążydo kwoty 600 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia), a także leczenia ambulatoryjnego (do 10 tys. zł). Nie odpowiada natomiast za przerwanie lub usunięcie ciąży, niezwiązane z ratowaniem zdrowia bądź życia.

Warunki ochrony kobiet w ciąży u różnych ubezpieczycieli

Ubezpieczyciel Suma gwarantowana kosztów leczenia NNW Czas trwania ciąży
AVIVA „W Podróży”
 
Od 40 do 500 tys. zł Od 10 do 60 tys. zł Nie później niż 2 miesiące przed przewidywanym terminem
Allianz „Globtroter” 1500 euro (na jedno i wszystkie zdarzenia) i dotyczy pomocy udzielanej wyłącznie w niezbędnym zakresie i w ramach nie więcej niż 2 wizyt lekarskich. Do 32 tygodnia ciąży
ERV „Beztroskie podróże” Od 20 do 150 tys. euro Od 20 do 50 tys. euro Do 32 tygodnia ciąży
Hestia „Hestia Podróże” Od 100 do 500 tys. zł 20 lub 30 tys. złotych Do 32 tygodnia ciąży
HDI „Podróże” Do 4 tys. zł Od 5 do 50 tys. złotych Do 32 tygodnia ciąży
Warta „Travel Plus” Do 4 tys. zł Od 5 do 50 tys. złotych Do 32 tygodnia ciąży
Signal Iduna „Bezpieczne Podróże” Od 10 do 100 tys. euro Od 15 do 100 tys. euro Do 32 tygodnia ciąży
Uniqa „Radość i Podróże” Do kwoty 600 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia), a także leczenia ambulatoryjnego (do 10 tys. zł). Do dwóch miesięcy przed przewidywanym terminem
Źródło: Opracowanie własne

    Sprawdź Cenę Ubezpieczenia Turystycznego


Ponadto na rynku dostępne są jeszcze produkty, w przypadku których towarzystwo odpowiada wyłącznie za przedwczesny poród (ale najczęściej do 32 tygodnia ciąży). By móc zapewnić sobie pożądany poziom ochrony, koniecznie należy uważne przeanalizować zapisy OWU danej oferty. W prosty sposób można to zrobić w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl.
Co warto wiedzieć?
  1. Najważniejszym elementem ubezpieczenia turystycznego dla kobiet w ciąży jest suma gwarantowana kosztów leczenia.
  2. Niektórzy ubezpieczyciele wymagają od kobiet w ciąży rozszerzenia zakresu ochrony o choroby przewlekłe. 
  3. Najczęściej ubezpieczyciele obejmują ochroną ciąże do 32 tygodnia.
  4. Polisa nie chroni kobiety w ciąży, jeśli przed podróżą zaszły przeciwskazania do jej odbycia.
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
0
6
3
8
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy