Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Jak wybrać ubezpieczenie dziecka na czas wycieczki szkolnej, kolonii, obozu?

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny
Wakacje to czas obozów i kolonii dla dzieci. Obowiązkowe ubezpieczenie turystyczne dla dziecka zapewniane przez organizatora na taki wyjazd może jednak okazać niewystarczające. Sprawdź, jak jak ochronić swoje dziecko podczas letnich podróży.

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Szkolne NNW lub podstawowa ochrona na wypadek leczenia to niekompletne zabezpieczenie dla małoletnich turystów, spędzających wakacje na obozie lub koloniach. Aktywny wypoczynek to bowiem okazja nie tylko do radości i zabawy, ale także ryzyko wypadku lub innego nieszczęścia.

Aby zabezpieczyć naszą pociechę na taką ewentualność, warto rozważyć zakup polisy turystycznej na wyjazd dla dziecka. Z naszego poradnika dowiesz się, jakie ubezpieczenie wybrać i o czym musisz pamiętać!

Dlaczego warto ubezpieczyć dziecko na czas wakacji?

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd dla dziecka to podstawowa rzecz, o jakiej powinien pamiętać każdy rodzic, który wysyła swoją pociechę na kolonie, obóz, czy dłuższą wycieczkę. Podczas wakacyjnych podróży dzieci spędzają bowiem czas bardzo aktywnie, a ich energia i niekończąca się wyobraźnia często sprzyjają mniej lub bardziej groźnym wypadkom.

Złamana noga podczas gry w piłkę? Kontuzja w trakcie górskiej wędrówki? Szkoda wyrządzona nieumyślnie innemu uczestników wycieczki? A może po prostu zgubiona walizka? Wszystko to może przytrafić się także naszemu dziecku.

Zakup dobrze dobranego ubezpieczenia na podróż, w razie nieszczęścia zapewni pomoc dziecku, a nas uchroni przed koniecznością ponoszenia nieplanowanych kosztów, które zwłaszcza w przypadku obozów czy kolonii zagranicznych mogą być naprawdę bardzo wysokie. Jakie korzyści ma polisa wykupiona na własną rękę?

 • Zabezpieczenie finansowe – w razie nieszczęśliwych wypadków lub nagłych chorób, ubezpieczenie pokryje wysokie koszty leczenia, w tym zakupu leków, a nawet transportu medycznego, również do kraju.

 • Bezpieczeństwo – dobra polisa daje pewność, że w przypadku sytuacji kryzysowej dziecko otrzyma konieczną pomoc medyczną i nie tylko.

 • Różne warianty ochrony – samodzielnie można wybrać ubezpieczenie, które najlepiej odpowiada potrzebom dziecka i charakterowi wyjazdu – od podstawowej polisy z KL i NNW, po bardziej kompleksowe pakiety, które obejmujące różne sytuacje, jak choroby przewlekłe, utrata bagażu czy kradzież.

 • Względy ekonomiczne – cena ubezpieczenia zwykle nie jest wysoka w porównaniu do potencjalnych korzyści i ochrony, jaką oferuje. Jest to inwestycja w spokój ducha i bezpieczeństwo dziecka.

 • Ochrona międzynarodowa – jeśli kolonie lub wycieczki są organizowane za granicą, ubezpieczenie może być niezbędne, zapewniając ochronę w obcym kraju, gdzie koszty opieki medycznej mogą być znacznie wyższe.

Wyjazd na kolonie, obóz lub  wycieczkę szkolną a polisa – kto musi ubezpieczyć dziecko?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, jednym z obowiązków organizatora wyjazdu jest dołączenie do zgłoszenia wypoczynku nieletnich zaświadczenia o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL) za granicą na rzecz małoletnich uczestników wyjazdu.

Czy EKUZ nie wystarczy na wyjazd dziecka?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, jednym z obowiązków organizatora wyjazdu jest dołączenie do zgłoszenia wypoczynku nieletnich zaświadczenia o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL) za granicą na rzecz małoletnich uczestników wyjazdu.

EKUZ obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wystawiana jest osobno dla każdej osoby posiadającej ubezpieczenie w ramach NFZ – także dla dziecka.

Upoważnia ona do otrzymania nieodpłatnej opieki medycznej w trakcie zagranicznych wyjazdów. Ochrona lekarska zapewniana przez Kartę jest jednak znacznie ograniczona i, w uproszczeniu, obejmuje tylko te najważniejsze, najczęściej podstawowe usługi medyczne.

Jak czytamy na stronie pacjent.gov.pl:

Prawo do leczenia przysługuje Ci na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajesz. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Np. we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.

Jeśli więc w kraju, do którego wyjeżdża nasze dziecko, obywatele są zobowiązani do pokrycia choćby części kosztów związanych z leczeniem, EKUZ nie wystarczy.

Warto również pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie gwarantuje wypłaty świadczeń ani innego zwrotu kosztów powstałych w związku z koniecznością odbywania kwarantanny. Aby ich uniknąć, trzeba wykupić dla dziecka przed podróżą dodatkowe ubezpieczenie na wyjazd.

Czego jeszcze EKUZ nie refunduje?

 • Nie zapewnia choćby bezpłatnego leczenia stomatologicznego.

 • Nie pokrywa kosztów prywatnej opieki medycznej.

 • Często nie pokrywa kosztów transportu poszkodowanej osoby karetką.

 • Nie refunduje akcji poszukiwawczych i ratowniczych.

Czy ubezpieczenie dziecka od organizatora nie wystarczy?

Niestety – podstawowe ubezpieczenie zapewniane przez organizatora, nawet w połączeniu z EKUZ, nie stanowi wystarczającej ochrony.  W przypadku tego pierwszego, gwarantowane sumy NNW i KL nie są zbyt wysokie i może okazać się, że nie zapewnią odpowiedniego odszkodowania. To szczególnie istotne jeśli chodzi o NNW, gdzie wysokość wypłacanej sumy jest obliczana procentowo.

Niskie kwoty ubezpieczenia w ramach kosztów leczenia mogą natomiast okazać się niewystarczające w krajach, gdzie służba zdrowia jest na wysokim poziomie, a najprostsze usługi medyczne kosztują nawet kilkadziesiąt euro. Warto o tym pamiętać także podczas wyjazdu do krajów, w których nie obowiązuje EKUZ.

Co więcej, taka polisa w większości przypadków nie zapewnia pomocy w ramach OC, kosztów ratownictwa, czy dodatkowej ochrony, jak choćby ubezpieczenie bagażu.

Obowiązkowe lub szkolne NNW – czy to wystarczy na wakacyjny wyjazd?

Zarówno ubezpieczenie zapewniane przez organizatora wyjazdu jak i szkolne NNW to za mało, aby zabezpieczyć dziecko na podróż, zwłaszcza zagraniczną.

W przypadku wyjazdów krajowych, ubezpieczenie NNW z reguły opiewa na minimalną kwotę, przez co w razie uszczerbku na zdrowiu, procentowa wartość odszkodowania będzie niewielka. I tak np. za złamaną rękę czy nogę, przy niewielkiej sumie gwarantowanej NNW (5000-10 000 euro), odszkodowanie będzie naprawdę niewielkie.

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne - wygląda to podobnie, przy czym do polisy dodać należy równie niskie ubezpieczenie KL. Tymczasem poza Polską koszty leczenia, w tym hospitalizacji, czy leczenia w razie zachorowania na COVID-19, mogą okazać się naprawdę bardzo wysokie. Bez odpowiedniej polisy rodzice lub opiekunowie będą musieli ponieść je z własnej kieszeni.

Co więcej, zapewniane przez szkołę lub organizatora wyjazdu ubezpieczenie dla dziecka na kolonie, czy obóz, nie obejmuje kilku kluczowych elementów, takich jak OC, koszty transportu poszkodowanego małoletniego do kraju, czy choćby zwykłej ochrony bagażu. Dlatego aby podczas wakacyjnego wypoczynku poza domem nasze dziecko – i my sami – mogło czuć się bezpiecznie, nie narażając opiekunów na dodatkowe, często wysokie koszty, konieczny będzie zakup odpowiednio dobranej do potrzeb wyjazdu polisy.

Co powinno zapewniać ubezpieczenie dziecka na czas kolonii, obozu lub wycieczki?

 • Koszty leczenia i ratownictwa – czyli zdecydowanie jeden z najważniejszych elementów każdego ubezpieczenia turystycznego na zagraniczny wyjazd, także w przypadku małoletnich. Ubezpieczenie KL zagwarantuje zwrot kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych, także w placówkach prywatnych i - co istotne - także w przypadku zachorowania na COVID-19. Ważne, by suma gwarantowana polisy nie była niższa niż 30 000 euro, ponieważ zarówno koszty leczenia w wielu krajach Europy są naprawdę bardzo wysokie. Kilkudniowy pobyt w szwedzkim, duńskim, czy holenderskim szpitalu może wiązać się z koniecznością zapłaty nawet kilku tysięcy euro, nie licząc specjalistycznych badań, recept na leki, czy opatrunków.

 • Koszty transportu medycznego i transportu do kraju – jeśli w trakcie kolonii lub obozu nasze dziecko ucierpi w wyniku wypadku, lub zachoruje, i w związku z tym konieczne będzie przetransportowanie go do szpitala, może to wiązać się z dodatkowymi kosztami. Transport medyczny z powrotem do kraju będzie jeszcze droższy. Za taką usługę trzeba zapłacić od kilkuset, do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Jeśli przed wyjazdem wykupiliśmy dla naszej pociechy odpowiednią polisę, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tego tytułu. Pomoże również w przypadku, kiedy konieczne będzie sprowadzenie do kraju wyjazdu osoby bliskiej dla dziecka (np. rodzic lub prawny opiekun), jeśli będzie ono wymagało opieki i nie będzie w stanie odbyć podróży samodzielnie.

 • Ratownictwo górskie - niemal w każdym kraju poza Polską, ratownictwo i wszelkiego typu akcje poszukiwawcze są odpłatne. Mogą kosztować od kilku, do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli nasze dziecko nie posiadam polisy, zostaniemy takimi kosztami obciążeni.

 • OC w życiu prytwatnym - bardzo ważny element polisy dla dziecka. Niewiele bowiem trzeba, aby podczas obozu lub kolonii nasza pociecha stała się sprawcą wypadku, w wyniku którego ucierpią osoby trzecie lub ich mienie. OC OC zabezpieczy nasze dzieci i nas na wypadek takich okoliczności, a ubezpieczyciel pokryje koszty likwidacji szkód, czy leczenia osób, które ucierpią w wyniku nieuwagi małoletniego.

 • NNW - zapewni zwrot kosztów poniesionych w wyniku trwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego w trakcie wypadku. W razie śmierci poszkodowanego, zapewni odszkodowanie jego najbliższym. Warto jednak upewnić się, że suma ubezpieczenia jest odpowiednio wysoka i wynosi minimum 50 tysięcy złotych dla podróży po Europie. Zakres takiego ubezpieczenia NNW jest o wiele większy niż tego, które zapewnia szkoła.

 • Ubezpieczenie bagażu - dzieci bywają zapominalskie i nie zawsze z odpowiednią uwagą pilnują swoich rzeczy. O ile w przypadku drobiazgów nie jest to problematyczne, o tyle zgubiona walizka czy cenny sprzęt sportowy lub elektroniczny, mogą przyprawić rodziców o ból głowy i przysporzyć im sporych wydatków. Aby tego uniknąć, warto zadbać o to, by wybrana polisa zapewniała ochronę na wypadek takiego zdarzenia.

Aby wybrać polisę najlepiej dopasowaną do potrzeb wakacyjnego wyjazdu naszego dziecka, warto dokonać porównania kilku ofert ubezpieczenia turystycznego na taki wyjazd, np. korzystając z naszego kalkulatora ubezpieczeń podróżnych.

Dzięki temu dokładnie sprawdzimy elementy, jakie zawierają w sobie konkretne polisy, poznamy sumy gwarantowane oraz możliwe rozszerzenia, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa pociechy i pozwolą uniknąć wielu zmartwień rodzicom.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne dla dziecka?

Cena zależy od wielu czynników – tego, na jak długo dziecko wyjeżdża, do jakiego kraju, czy potrzebne będą dodatkowe rozszerzenia (np. o uprawianie sportów wysokiego ryzyka czy choroby przewlekłe). Najtańszą polisę dla najmłodszych można mieć od około 3 zł za dzień ochrony.

Oto przykładowe ceny jednodniowego ubezpieczenie dla jednego dziecka wyjeżdżającego za granicę (do Europy):

Ubezpieczyciel

Signal Iduna

Nationale-Nederlanden

Europa Ubezpieczenia

Axa Partners 

Cena

3,10 PLN

7,52 PLN

8 PLN

9,42 zł

Leczenie chorego

20 000 euro

80 000 PLN

100 000 euro

40 000 000 zł

Ratownictwo

7 000 euro

100 000 PLN

7 000 euro

40 000 000 zł

Transport medyczny do kraju

Bez limitu

Bez limitu

TAK

TAK

Stomatolog

250 euro

1000 PLN

300 euro

2 000 zł

Assistance

W ramach kosztów leczenia

pomoc assistance w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia

Wariant VIP

usługi assistance w ramach kosztów leczenia, w zakresie również ubezpieczenie pomocy telefonicznej

Ubezpieczenie bagażu

NIE

NIE

TAK

TAK

Suma ubezpieczenia

-

-

1 000 euro

6 000 zł

OC

NIE

NIE

1000 000 euro

1 500 000 zł

NNW

TAK

NIE

TAK

TAK

Suma ubezpieczenia

15 000 PLN

-

10 000 euro

150 000 zł

Ubezpieczenie dla aktywnych

TAK

TAK

TAK

TAK

Źródło: ubezpieczeniaonline.pl

Taką polisę można zakupić online – szybko i wygodnie. Wystarczy wypełnić formularz, podając dane dziecka oraz informacje na temat podróży. Po wyborze odpowiedniej dla siebie oferty wystarczy opłacić składkę za pomocą bankowości internetowej.

Potwierdzenie ubezpieczenia zostanie wysłane na maila. Wystarczy je wydrukować i zapakować dziecku wraz z innymi dokumentami

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
Co warto wiedzieć?
 1. Przed wyjazdem warto kupić ubezpieczenie dziecka na wycieczkę szkolną.

 2. Polisa zapewniana przez organizatora może nie wystarczyć.

 3. Pełnej ochrony nie daje też EKUZ ani szkolne NNW.

 4. Ubezpieczenie dla dziecka można znaleźć już od 3 zł dziennie

Ubezpieczenie turystyczne dla dziecka - Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy dziecko musi być ubezpieczone na czas wyjazdu?

  Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, ubezpieczenie małoletnich w zakresie NNW oraz KL (podczas podróży zagranicznych) należy do obowiązków organizatora wyjazdu.

 2. Co powinna zapewniać polisa dla dziecka?

  Dobre ubezpieczenie na wyjazd dla dziecka powinno zapewniać wysokie sumy gwarantowane kosztów leczenia, ratownictwa i transportu medycznego (w tym transportu do kraju), ubezpieczenie NNW, a także OC o odpowiednio wysokich kwotach. Dodatkowo przyda się ochrona bagażu oraz rozszerzenie o aktywności sportowe.

 3. Czy można ubezpieczyć dziecko od zachorowania na Covid-19?

  Tak. Większość ubezpieczycieli, nawet w tańszych wariantach zapewnia dziecku ochronę i pokrycie kosztów leczenia w razie zachorowania na COVID-19.

 4. Czy można kupić polisę tylko na dziecko?

  Tak, można kupić ubezpieczenie wyłącznie na dziecko, np. wtedy, gdy wyjeżdża ono na wycieczkę, kolonie, czy obóz wraz z grupą, bez rodziców.

 5. Czy EKUZ nie wystarczy na wyjazd dla dziecka?

  Nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie stanowi kompleksowej ochrony podczas zagranicznego wyjazdu dziecka. EKUZ zapewnia nieodpłatny dostęp jedynie do podstawowych usług medycznych i to wyłącznie w krajach należących do UE lub EFTA.

 6. Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wycieczkę szkolną?

  Ubezpieczenie szkolne zazwyczaj pokrywa koszty związane z wypadkami, które mają miejsce podczas nauki w szkole, w trasie pomiędzy domem a szkołą, a także (często) w trakcie wyjazdów szkolnych. Niemniej jednak taka polisa ubezpieczeniowa nie jest obligatoryjna.

 7. Ile kosztuje ubezpieczenie na wycieczkę szkolną?

  Cena polisy jest uzależniona od wielu czynników, takich jak długość wyjazdu, zakres ochrony, czy sumy gwarantowane poszczególnych jej elementów. Najtańsze ubezpieczenie turystyczne dla dziecka na zagraniczny wyjazdy do Europy można kupić już za około 3 zł/dzień.

 8. Co obejmuje ubezpieczenie wycieczki szkolnej?

  Standardowe ubezpieczenie szkolne to przede wszystkim NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku polisy wykupionej na własną rękę, zakres ochrony będzie o wiele szerszy i zapewni m.in.: koszty leczenia, OC, ubezpieczenie bagażu, czy transport medyczny do kraju.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia