Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Miałeś szkodę domu lub mieszkania? Zgłoś ją ubezpieczycielowi

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Szkoda w domu lub mieszkaniu musi być zgłoszona w terminie i w oparciu o określoną procedurę, a także odpowiednio udokumentowana. Dzięki temu bezproblemowo i szybko uzyskasz odszkodowanie. Wyjaśniamy w szczegółach, jak zgłosić szkodę w nieruchomości.

   Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Co oznacza szkoda mieszkaniowa?

Polisa mieszkaniowa posiada tzw. zakres ochrony, czyli zbiór konkretnych ryzyk, za które możesz otrzymać odszkodowanie. Mogą to być tylko zdarzenia losowe (pożar, zalanie, powódź, huragan, uderzenie pioruna, itd.), ale mogą też sytuacje, za które odpowiadają osoby trzecie (kradzież z włamaniem, wandalizm, dewastacja, itd.). O szkodzie mieszkaniowej możemy więc mówić w momencie, w którym zajdzie zdarzenie uwzględnione w zakresie ochrony, a w jego wyniku poniesiesz stratę finansową. 

Kluczowe jest też, żeby szkoda dotyczyła mienia, które ubezpieczyłeś. Z polisy mieszkaniowej można chronić nie tylko samą nieruchomość (mury), ale również jej elementy stałe, wyposażenie (mienie ruchome/ruchomości domowe), a także dodatkowe rodzaje mienia, np. zabudowania na posesji, przedmioty do działalności gospodarczej, przedmioty specjalne (wartościowe), nagrobek czy domek letniskowy.

Są też specyficzne sytuacje, w których zachodzi zdarzenie obecne w zakresie ochrony, ale towarzystwo nie wypłaci ci odszkodowania. Najczęściej dzieje się tak z powodu obecności tzw. wyłączenia odpowiedzialności, chociaż oczywiście polisy mają również innego typu ograniczenia, jak karencje, limity odpowiedzialności czy franszyzy. Temat ten rozwiniemy w dalszej części artykułu.

Co ważne, szkoda mieszkaniowa musi zajść wbrew woli ubezpieczonego, czyli albo w skutek nieszczęśliwego wypadku, albo przez celowe działanie osób trzecich, do których nie zalicza się pozostałych członków gospodarstwa domowego. 

 

Jak zgłosić szkodę domu lub mieszkania?

Szkodę zawsze zgłaszasz towarzystwu, które cię ubezpiecza. Nawet jeśli nabyłeś polisę mieszkaniową przez porównywarkę ubezpieczeń, zgłoszenie musisz skierować bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela.

Ogólnie szkodę możesz zgłosić na kilka sposobów:

 • osobiście w oddziale swojego towarzystwa;
 • telefonicznie (przez infolinie),
 • listownie,
 • mailowo,
 • przez e-formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela,
 • SMS-em.

Pamiętaj, że to tylko ogólna lista możliwych sposobów zgłoszenia szkody i może się okazać, że w twoim towarzystwie część tych opcji jest niedostępna. Praktycznie wszyscy ubezpieczyciele stosują jednak e-formularze, które są zdecydowanie najszybszym sposobem na dokonanie zgłoszenia. Sprawę załatwiasz wówczas bez konieczności wychodzenia z domu, a towarzystwu przesyłasz uporządkowane i kompletne informacje na temat całego zajścia.

 

Jakie dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody w domu i mieszkaniu?

Prawidłowe zgłoszenie szkody w mieszkaniu lub domu musi być połączone z przedłożeniem towarzystwu odpowiednich dokumentów. Ich lista może się różnić ze względu na rodzaj zdarzenia oraz wewnętrzne procedury ubezpieczyciela. 

Przykładowo, w przypadku zalania ubezpieczyciel może od ciebie wymagać:

 • dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, czyli np. kopii aktu notarialnego czy umowy najmu;
 • szczegółowej listy zniszczonego mienia;
 • rachunków, paragonów lub faktur potwierdzających wartość zniszczonych przedmiotów;
 • fotografii z miejsca zdarzenia dokumentujących szkodę;
 • rachunków, paragonów lub faktur za usunięcie szkody, jeśli oczywiście już zdążyłeś ją usunąć;
 • oświadczenia sprawcy szkody, np. sąsiada.

W przypadku innych szkód, przy których złamane zostało prawo, czyli np. kradzieży z włamaniem, konieczne może być też przedłożenie protokołu z interwencji policji. Jeśli musiałeś też wezwać straż pożarną (np. przy pożarze), załącz również uzyskany od niej protokół.

Jeśli posiadasz fotografie mieszkania lub domu sprzed zdarzenia, także warto byłoby je załączyć do wniosku. Takie zdjęcia mogą być pomocne w udowodnieniu skali poniesionej szkody. Innymi dokumentami mogącymi w tym pomóc są oświadczenia świadków zdarzenia.

Procedury uzyskania odszkodowania z polisy mieszkaniowej

 
Zdarzenie
 
Procedura postępowania
Pożar
 1. Powstrzymujemy rozprzestrzenianie się szkody.
 2. Zgłaszamy szkodę ubezpieczycielowi.
 3. Dokumentujemy szkodę – zdjęcia, filmy, notatka od straży pożarnej.
 4. Wypełniamy formularz i przesyłamy listę zniszczonego mienia.
   
Kradzież z włamaniem
 1. Zgłaszamy zdarzenie na policji.
 2. Zgłaszamy szkodę ubezpieczycielowi.
 3. Tworzymy listę skradzionych przedmiotów oraz gromadzimy wszystkie dokumenty świadczące o ich cenie (paragony, faktury, karty gwarancyjne itd.)
 4. Wypełniamy formularz i przesyłamy listę zniszczonego mienia, kosztorys i inne wymagane dokumenty.
   
Zalanie
 1. Zgłaszamy szkodę ubezpieczycielowi.
 2. Z udziałem zarządcy lub właściciela budynku sporządzamy protokół wskazujący przyczynę i sprawcę zdarzenia.
 3. Sporządzamy wykaz uszkodzonych ruchomości domowych.
 4. Określamy sposób, w jaki szkoda zostanie rozliczona.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody w nieruchomości?

Szkody powstałe na ubezpieczonym mieniu powinno się zgłaszać niezwłocznie, chociaż oczywiście towarzystwa wyznaczają konkretne terminy. Najczęściej jest okres do 3 dni roboczych od wystąpienia szkody, ewentualnie od jej wykrycia. Zdarza się też, że termin ten jest nieco dłuższy, ale raczej nigdy nie przekracza tygodnia.

Rzecz jasna, informacji o tym, jaki jest termin zgłoszenia szkody w danym towarzystwie, powinieneś szukać w treści swojej polisy, ewentualnie na oficjalnej stronie ubezpieczyciela.

Terminy zgłoszenia szkody z polisy mieszkaniowej

TU

 Liczba dni

Generali

3

LINK4

3

UNIQA

3

Warta

7

Allianz

7

PZU

7

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z polisy mieszkaniowej?

W przypadku wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej procedury są akurat ujednolicone. Od momentu zgłoszenia szkody towarzystwo standardowo ma 30 dni na wypłatę bezspornej części rekompensaty. Jeśli jakaś część wnioskowanej kwoty jest sporna, czyli wymaga poczynienia dodatkowych ustaleń, ubezpieczyciel uzyskuje dodatkowe 14 dni na zamknięcie tematu i przelanie brakującej kwoty.

Dodajmy, że w terminie 7 dni od zgłoszenia szkody towarzystwo powinno przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, czyli m. in. przeprowadzić rekonesans w miejscu zdarzenia. Po wcześniejszym kontakcie ze strony ubezpieczyciela i umówieniu terminu, ubezpieczony powinien udostępnić miejsce zdarzenia wyznaczonemu rzeczoznawcy. Nie wpuszczenie przedstawiciela towarzystwa do domu lub mieszkania może poskutkować brakiem odszkodowania. 

 Terminy uzyskania odszkodowania z polisy mieszkaniowej

Czynność

 Termin

Zgłoszenie szkody

(ubezpieczony)

3-7 dni od wystąpienia (wykrycia) szkody

Postępowanie wyjaśniające

(TU)

7 dni od zgłoszenia szkody

Wypłata bezspornej części odszkodowania

(TU)

30 dni od zgłoszenia szkody

Wypłata spornej części odszkodowania

(TU)

30 + 14 dni od zgłoszenia szkody

 Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Kiedy nie dostanę odszkodowania z polisy mieszkaniowej?

Prawidłowe i terminowe zgłoszenie szkody czasem może nie wystarczyć do uzyskania odszkodowania. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przyczyny zgodnego z prawem wstrzymania rekompensaty. 

Wyłączenia odpowiedzialności

To lista konkretnych okoliczności, w których towarzystwo ma prawo nie przyznać odszkodowania. Taką listę znajdziesz w OWU, a każdy ubezpieczyciel ma prawo skomponować ją w inny sposób. Wśród standardowych wyłączeń odpowiedzialności można wymienić chociażby:

 • rażące niedbalstwo i celowe działanie ubezpieczonego lub innego domownika;
 • brak wymaganych przepisami przeglądów technicznych oraz należytej konserwacji;
 • wojna, działania terrorystyczne, zamieszki, stan wojenny, itd.;
 • działanie pod wpływem używek;
 • posiadanie i użytkowanie pirotechniki oraz materiałów wybuchowych;
 • szkody górnicze;
 • nieprawidłowe podłączenie lub użytkowanie sprzętów i urządzeń.

Limity odpowiedzialności

To dodatkowe, obok sum ubezpieczenia, ograniczenia pieniężne. Stosuje się je czasem do niektórych zdarzeń lub niektórych rodzajów mienia. Przykładowo, za skradzione podczas rabunku rzeczy osobiste ubezpieczony może uzyskać tylko 5000 zł. Wszystkie limity odpowiedzialności są oczywiście szczegółowo opisane w OWU polisy. 

Karencje

Karencję standardowo stosuje się do ryzyka powodzi, czasem również do innych zdarzeń. Jej obecność oznacza, że dla danego ryzyka ochrona zaczyna obowiązywać dopiero po upłynięciu określonego czasu od rozpoczęcia okresu ubezpieczeniowego. Karencje dla powodzi mają od 14 do 31 dni. Dodajmy, że najczęściej są automatycznie znoszone w przypadku przedłużenia umowy polisowej z tym samym towarzystwem. 

Brak opłacenia składki

Opłacenie składki w terminie to podstawowy obowiązek ubezpieczonego, a jego niedotrzymanie może poskutkować brakiem odszkodowania po szkodzie. Towarzystwa najczęściej wymagają zapłacenia za polisę jednorazową transzą, chociaż dostępny jest też system ratalny (najczęściej dwie raty w roku). Oczywiście, takie kwestie też regulują zapisy OWU.

Wyczerpanie sumy ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia (SU) wyznaczają maksymalną wysokość odszkodowania dla danego rodzaju mienia lub ryzyka (OC w życiu prywatnym). Ich wyczerpanie najczęściej skutkuje brakiem odszkodowania przy kolejnej szkodzie.

W polisach mieszkaniowych czasami występuje tzw. ubezpieczenie na pierwsze ryzyko, które najczęściej odnosi się do ryzyk kradzieżowych. W tej formule ubezpieczony może uzyskać odszkodowanie tylko za pierwsze wystąpienie danego zdarzenia. Przykładowo, jeśli zostałeś obrabowany dwa razy w trakcie obowiązywania okresu ubezpieczeniowego, rekompensatę uzyskasz tylko za pierwszym razem.

 

Gdzie ubezpieczę dom i mieszkanie?

Polisę mieszkaniową najlepiej kupić online, np. za pomocą kalkulatora ubezpieczeń. Przez Internet można ubezpieczyć dom i mieszkanie, a także nieruchomość w budowie. Online dostępne są produkty dedykowane właścicielom i najemcom, zarówno w wariancie od ryzyk nazwanych, jak i od ryzyk wszystkich (All Risks). Kupując polisę przez sieć możesz samodzielnie ustalić jej zakres ochrony oraz wybrać mienie, które ma obejmować. W ten sposób możesz też samodzielnie ustalić wysokość sum ubezpieczenia.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Kalkulator ubezpieczeń pozwoli ci zaoszczędzić sporo czasu, a także pieniędzy. To minimum formalności, a także szybki sposób na porównanie ze sobą minimum kilkunastu ofert od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Inter Polska, TU Europa, Benefia, mtu24.pl czy Wiener. Kiedy zestawisz ze sobą konkurencyjne polisy, zauważysz, że każda z nich, mimo podobnego zakresu, ma inną cenę, a różnice potrafią sięgać kilkuset złotych w skali roku. Po wybraniu najciekawszego ubezpieczenia, z poziomu kalkulatora będziesz mógł od razu przejść do opłacenia składki, a dzięki temu objąć ochroną swój dom lub mieszkanie nawet od następnego dnia roboczego. Cała procedura może zająć ci dosłownie kilka minut.

To warto wiedzieć

1. W zależności od towarzystwa, na zgłoszenie szkody w mieszkaniu lub w domu ubezpieczony ma od 3 do 7 dni

2. Bezsporną część odszkodowania towarzystwo wypłaca najpóźniej po 30 dniach od zgłoszenia szkody, sporną część po dodatkowych 14 dniach

3. Szkodę w nieruchomości najprościej zgłosić przez e-formularz, ale można też telefonicznie, listownie, mailowo czy osobiście w placówce ubezpieczyciela

4. Odszkodowanie może zostać nieprzyznane ze względu na wyłączenia, limity, karencje, wyczerpanie SU lub brak opłacenia w terminie składki

FAQ Najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie szkody w domu i mieszkaniu

 1. Ile dni na zgłoszenie szkody w mieszkaniu?

  W zależności od towarzystwa, na zgłoszenie szkody w mieszkaniu lub domu ubezpieczony ma od 3 do 7 dni roboczych. Czas liczony jest albo od powstania szkody, albo od jej wykrycia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w treści polisy oraz na stronie towarzystwa.

 2. Jak opisać wniosek o zgłoszeniu szkody?

  We wniosku trzeba podać swoje dane osobowe, numer polisy, a także datę, charakter i okoliczności wystąpienia szkody. Konieczne jest także sporządzenie listy zniszczonego mienia oraz przesłanie paragonów lub rachunków potwierdzających jego wartość. Jeśli przy szkodzie wzywana była policja lub straż pożarna, należy załączyć również protokół z interwencji. Dobrze jest przedstawić towarzystwu zdjęcia dokumentujące szkodę oraz oświadczenia świadków.

 3. Ile można dostać odszkodowania za zalanie mieszkania?

  Odszkodowanie za zalanie mieszkania powinno być proporcjonalne do poniesionej szkody, nie może jednak przyczynić się do wzbogacenia ubezpieczonego. Warunkiem uzyskania pełnej rekompensaty jest prawidłowe dobranie sum ubezpieczenia, ponieważ to one wyznaczają górną granice odpowiedzialności finansowej towarzystwa.

 4. Jak zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie w mieszkaniu?

  Najprościej i najszybciej można zgłosić szkodę za pomocą e-formularza, a taka opcja jest dostępna praktycznie w każdym towarzystwie. Opcjonalnie można też zrobić to osobiście, telefonicznie, przez SMS, listownie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie wszystkie opcje muszą być dostępne w każdym towarzystwie.

 5. Kiedy ubezpieczyciel nie przyjmie zgłoszenia o szkodzie?

  Ubezpieczyciel nie uwzględni szkody, jeśli zdarzenie jest wyłączone z ochrony, obowiązuje karencja, wyczerpane zostały sumy ubezpieczenia lub ubezpieczony nie opłacił składki w terminie. Jeśli przekroczony został limit odpowiedzialności dla danego zdarzenia lub rodzaju mienia, odszkodowanie będzie pomniejszone. Rekompensata może nie zostać przyznana również wtedy, kiedy szkoda była na niewielką skalę, czyli do pewnej sumy pieniężnej – zastosowanie ma wówczas czasami stosowana franszyza redukcyjna, a jej wysokość to najczęściej 100 zł.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia