Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj
Notice: Undefined offset: 0 in /data/www/ubezpieczeniaonline.pl/public_html/_nowe/_classes/helper.php on line 448

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /data/www/ubezpieczeniaonline.pl/public_html/_nowe/_classes/helper.php on line 448
użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie domku holenderskiego

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Ubezpieczenie domku holenderskiego jest możliwe w ramach polisy mieszkaniowej, jednak wymaga wybrania właściwego towarzystwa oraz odpowiednio dopasowanego zakresu ochrony. Wyjaśniamy w szczegółach, jak ubezpieczyć domek holenderski.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Polisa mieszkaniowa może chronić podstawową nieruchomość, czyli dom lub mieszkanie, a także jej wyposażenie. Dodatkowymi opcjami są zabudowania znajdujące się na przydomowej posesji oraz, o czym nie każdy wie, również poza nią. Przykładami takich nieruchomości są nagrobek, garaż wolnostojący oraz dom letniskowy. Ogólnie domek holenderski można zaliczyć do tej ostatniej kategorii, chociaż, o czym przekonasz się w dalszej części artykułu, bywa to problematyczne. Niemniej jednak domy holenderskie można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej. Przejdźmy do szczegółów.

 

Co oznacza domek holenderski?

Domy holenderskie, inaczej mobilne, nie mają fundamentów, co w branży ubezpieczeniowej określa się jako brak trwałego powiązania z gruntem. Fundamenty są tutaj zastąpione kołami, co sprawia, że budynki mogą być swobodnie przewożone z działki na działkę, bez względu na odległość. 

Przeciętny dom holenderski ma niewielką powierzchnię, najczęściej około 30 mkw. i jedną kondygnację. Jego konstrukcja opiera się o stalową ramę, odpowiednio zabezpieczoną przed korozją. Na ramie montuje się ściany zewnętrzne z blachy, ewentualnie paneli sidingu z PCV. Niekiedy, celem poprawienia estetyki, elewacje pokrywa się drewnianymi elementami. Okna wypełniane są standardowymi szklanymi szybami lub taflami plastiku. Dach zbudowany jest z blachy lub papy. Domy holenderskie wyposaża się w przyłącza wodne, kanalizacyjne oraz gazowe. Możesz kupić zarówno dom mobilny przeznaczony do sezonowego zamieszkiwania, jak i całoroczny. Drugi wariant posiada dodatkowe ocieplenie.

Jeśli interesujesz się domami holenderskimi i chciałbyś sobie taki sprawić, musisz wiedzieć, że dość problematyczna jest ich sytuacja prawna. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

 • domy holenderskie najczęściej traktuje się jako obiekty tymczasowe;
 • jeśli domek ma do 35 mkw. powierzchni i jedną kondygnację, można go swobodnie postawić na działce – wystarczy tylko zgłosić ten fakt;
 • po 120 dniach od zgłoszenia domek trzeba przestawić, w praktyce nawet na inne miejsce na tej samej działce;
 • opcjonalnie domek holenderski można przekwalifikować na budynek rekreacyjny;
 • konieczne jest jednak uzyskanie zgody na budowę i dopełnienie innych formalności.

 

Jak ubezpieczyć domek holenderski?

Żeby ubezpieczyć domek holenderski, musisz kupić polisę dla domu lub mieszkania i poszerzyć ją o ochronę domu letniskowego, co będzie się związało z podwyższeniem składki. Niedostępne są natomiast samodzielne produkty ubezpieczeniowe dla domów holenderskich.

Mimo iż ubezpieczenie domku letniskowego jest dość popularnym dodatkiem do polisy mieszkaniowej, włączenie w ochronę akurat domku holenderskiego spełniającego taką funkcję może być problematyczne. Wynika to z powszechnie stosowanych przez towarzystwa wyłączeń odpowiedzialności dotyczących braku trwałego powiązania z gruntem. Mówiąc prościej, obiekty bez fundamentów ubezpieczają tylko niektóre towarzystwa. Dodatkowym ograniczeniem może też być lokalizacja, ponieważ wśród standardowych wyłączeń są również domy letniskowego mieszczące się na obszarze działek ROD.

Na chwilę obecną, najatrakcyjniejszą ofertą ubezpieczenia domku holenderskiego wydaje się być oferta PZU. Towarzystwo wyraźnie podkreśla, że nie ma najmniejszego problemu z objęciem ochroną m. in. domów mobilnych, co jest obecnie ewenementem na krajowym rynku ubezpieczeń.

 

Co obejmuje ubezpieczenie domku holenderskiego?

Nigdy nie ubezpieczysz domu holenderskiego w takim zakresie, w jakim możesz ubezpieczyć podstawową nieruchomość, czyli dom lub mieszkanie. Nadal jednak możesz zapewnić mu co najmniej solidną ochronę.  

W domku letniskowym ubezpieczysz głównie mury i elementy stałe, czyli m. in. dach, ściany działowe, parapety, podłogi, izolacje czy elementy poszczególnych instalacji. Część towarzystw umożliwia również włączenie w ochronę ruchomości domowych, jednak nie w pełnym zakresie. Ubezpieczyciele dla takiego mienia stosują liczne wyłączenia odnoszące się np. do przedmiotów wartościowych, gotówki czy określonego rodzaju sprzętów. 

Część ubezpieczycieli umożliwia włączenie w ubezpieczenie również mienia ruchomego znajdującego się na obszarze domku. W niektórych towarzystwach takie mienie można chronić tylko przed zdarzeniami losowymi, a w innych również przed dewastacją, wandalizmem czy kradzieżą z włamaniem.

 

Od czego ubezpieczyć domek holenderski?

Domy letniskowe, w tym domy holenderskie, można zabezpieczyć finansowo głównie przed podstawowymi zdarzeniami losowymi, takimi jak: pożar, eksplozja, uderzenie samochodu, upadek samolotu czy uderzenie pioruna. Katalog tych ryzyk jest najczęściej węższy, niż w przypadku podstawowej nieruchomości.

Zakres ochrony możesz poszerzyć, i o kolejne zdarzenia losowe, jak np. powódź, i o szkody powstałe w skutek działania osób trzecich, np. o kradzież z włamaniem, dewastację czy wandalizm.

Każde towarzystwo ma nieco inny zakres ochrony dla domu letniskowego, co dotyczy i zawartości podstawy, i dostępnych rozszerzeń. Niemniej jednak praktycznie zawsze dostępna ochrona jest węższa, niż w przypadku podstawowej nieruchomości. Wynika to głównie z przeznaczenia domów letniskowych, które najczęściej są użytkowane sezonowo, znajdują się na uboczu i są mniej solidnymi konstrukcjami, niż budynki stricte mieszkalne. Ryzyko wystąpienia tam niektórych szkód jest więc zdecydowanie wyższe.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie domku holenderskiego?

Jak już ustaliliśmy, domy holenderskie są dość specyficznymi obiektami, których większość towarzystw w ogóle nie ubezpiecza. Trudno jest też samodzielnie obliczyć składkę dla polisy uwzględniającej taki dom, ponieważ ubezpieczyciele nie uwzględniają domów mobilnych w swoich kalkulatorach. Jedynym sposobem na uzyskanie precyzyjnej wyceny polisy wydaje się więc bezpośredni kontakt z towarzystwem.

Musisz pamiętać, że ochrona domu letniskowego to zawsze dodatek do ochrony podstawowej nieruchomości. Ogólna cena polisy zależy więc głównie od wartości domu lub mieszkania oraz wybranego zakresu ochrony, a dopiero w dalszej kolejności o specyfiki czy wartości domu letniskowego. Składkę w istotny sposób może podwyższyć też konstrukcja takiego domku, a konkretnie stopień jej palności. Zabudowania silniej narażone na działanie ognia są droższe w ubezpieczeniu.  

Minimalny koszt polisy mieszkaniowej to około 100 zł w skali roku. Tyle może kosztować podstawowe ubezpieczenie bardzo taniego mieszkania, np. kawalerki. Każde rozszerzenie takiej polisy, czy to o dodatkowe mienie, czy kolejne o ryzyko, wiąże się z podwyższeniem składki. Włączenie w ochronę domu letniskowego też oczywiście spowoduje taki wzrost. Jeśli domek będzie relatywnie tani, czyli np. warty 20 000 zł, a jego ochrona podstawowa, składka zwiększy się o minimum kilkadziesiąt złotych. Ogólnie bardziej prawdopodobny jest jednak wzrost na poziomie kilkuset złotych

 Michał Ratajczak, ekspert od ubezpieczeń nieruchomości.

 

Czy można ubezpieczyć domek holenderski na działce ROD?

Wszelkie obiekty znajdujące się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD), czy to domy letniskowe, czy altany, są trudne w ubezpieczeniu. Z pewnych względów wyłącza je większość towarzystw. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ubezpieczyciele standardowo wyłączają też domy mobilne, jako niezwiązane na trwałe z gruntem, uzyskamy pełny obraz sytuacji. 

Sytuacja nie jest jednak beznadziejna. Jeśli chcesz objąć ochroną dom holenderski na działce ROD, możesz skorzystać z oferty wspomnianego już PZU. Aktualnie to chyba jedyne towarzystwo działające na polskim rynku, które nie stosuje wyłączeń dla braku fundamentów i lokalizacji na terenie ROD.

 

Kiedy nie dostanę odszkodowania za domek holenderski?

Musisz wiedzieć, że każda, nawet najlepsza polisa mieszkaniowa ma swoje ograniczenia w postaci wyłączeń i limitów odpowiedzialności czy też karencji, które standardowo stosowane są np. dla ryzyka powodzi. Wśród kluczowych ograniczeń, które towarzystwa stosują dla domów letniskowych, można wymienić m. in.:

 • domy powstałe wbrew obowiązującym przepisom budowlanym;
 • brak wymaganych prawem przeglądów technicznych;
 • obiekty niezamieszkane w dłuższym okresie, np. przez 180 dni bez przerwy;
 • brak niezbędnych prac konserwacyjnych;
 • szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa lub celowego działania domowników;
 • nieprawidłowe podłączenie poszczególnych urządzeń lub instalacji;
 • większe remonty i modernizacje;
 • działanie dzikich zwierząt;
 • długookresowe działanie niektórych czynników atmosferycznych, np. wilgoci lub mrozu;
 • pustostany i budynki przeznaczone do rozbiórki.

Lista szczegółowych wyłączeń odpowiedzialności dla domu letniskowego jest najczęściej dość obszerna. Każde towarzystwo ma też swój katalog zdarzeń, przy których ma prawo nie wypłacić odszkodowania. Wszystkie te kwestie są zawsze szczegółowo i wyczerpująco opisane w OWU. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna polisa mieszkaniowa, obowiązkowo musisz zapoznać się z tym dokumentem jeszcze przed podpisaniem umowy z towarzystwem.

 

Gdzie kupię ubezpieczenie domku holenderskiego?

Przypomnijmy, że ubezpieczenie domu holenderskiego dostępne jest w nielicznych towarzystwach, przede wszystkim w PZU. Zakup polisy uwzględniającej omawiany obiekt możliwy jest tylko poprzez bezpośredni kontakt z towarzystwem. Online można natomiast bez problemów kupić wiele innych polis mieszkaniowych, a także w szybki sposób zorientować się w cenach takich produktów.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Narzędziem pozwalającym na szybkie porównanie ze sobą większej liczby ofert, również pod względem cenowym, jest porównywarka ubezpieczeń. W ten sposób można sprawdzić koszty ubezpieczenia mieszkania, domu oraz tzw. domu w budowie (inwestycji budowlanej). Narzędzie pozwala na precyzyjne obliczenie składki dla nieruchomości o konkretnych parametrach i lokalizacji oraz dla wybranego zakresu ochrony. W dosłownie kilka minut, bo tyle zajmie ci wypełnienie formularza, uzyskasz dostęp do uporządkowanej tabeli z minimum kilkunastoma ofertami od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Inter Polska, TU Europa, mtu24.pl, Benefia czy Wiener. Będziesz mógł wówczas pobrać karty produktu oraz OWU, porównać ceny, a później, jeśli zainteresuje cię któraś z propozycji, od razu przejść do zakupów i objąć swoją nieruchomość ochroną nawet od następnego dnia roboczego.

To warto wiedzieć o ubezpieczeniu domu holenderskiego:

1. Dom holenderski to wyposażony w koła obiekt mobilny, który nie posiada fundamentów

2. Ubezpieczenie domku holenderskiego dostępne jest w wybranych towarzystwach, jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej, a nie samodzielny produkt 

3. Dom mobilny traktowany jest przez towarzystwa jako dom letniskowy

4. Ubezpieczenie domu holenderskiego może obejmować m. in. zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, dewastację i wandalizm

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domku holenderskiego

 1. Co wpływa na cenę polisy dla domku holenderskiego?

  Ubezpieczenie domu holenderskiego jest tylko dodatkiem do ubezpieczenia podstawowej nieruchomości, czyli domu lub mieszkania. Na wysokość składki wpływa więc głównie wartość tej nieruchomości, wartość domu holenderskiego oraz wybrany zakres ochrony. Nie bez znaczenia są również: stopień palności konstrukcji, lokalizacja czy polityka cenowa poszczególnych towarzystw.

 2. Czy ubezpieczenie domku holenderskiego działa w zimie?

  Polisy mieszkaniowe działają bez względu na porę roku. Możliwe jest jednak, że w okresie zimowym obowiązują pewne dodatkowe wyłączenia związane z działaniem czynników atmosferycznych, głównie mrozu i śniegu. Można to sprawdzić w OWU polisy.

 3. Czy musze mieć pozwolenie na postawienie domku holenderskiego?

  Domy holenderskie pod względem formalnym najczęściej traktowane są jako budowle tymczasowe, co sprawia, że można je na pewien czas postawić na działce bez żadnych pozwoleń, jednak potem konieczne jest przestawienie domu w inne miejsce. Alternatywą jest przekształcenie omawianych obiektów na budynki rekreacyjne, co jednak wymaga dopełnienia pewnych formalności.

 4. Ile kosztuje domek holenderski?

  Ceny domków holenderskich rozpoczynają się od 10-20 tysięcy złotych, nierzadko jednak przekraczają 100 000 zł, a nawet dochodzą do 200 000 zł. Na cenę wpływa głównie to, czy domek pochodzi z rynku pierwotnego czy wtórnego, jak jest wyposażony, ile ma metrów i czy można w nim mieszkać przez cały rok.

 5. Czy ubezpieczenie obejmuje kradzież w domku holenderskim?

  Ubezpieczenie domku holenderskiego, przede wszystkim, obejmuje zdarzenia losowe. Możliwe jest jednak uwzględnienie w polisie również wandalizmu, dewastacji czy kradzieży z włamaniem. Taka ochrona jest już jednak ograniczona, np. wyłączone mogą być niektóre rodzaje przedmiotów.

 6. Czy mogę ubezpieczyć sam domek holenderski?

  Niestety nie. Ubezpieczenie domku holenderskiego jest tylko dodatkiem do polisy mieszkaniowej dla domu lub mieszkania. Na chwilę obecną nie występuje ono jako samodzielny produkt.

 7. Jak zgłosić szkodę w domku holenderskim?

  Procedury są identyczne jak w przypadku szkody powstałej w domu lub mieszkaniu. Na zgłoszenie ubezpieczony ma od 3 do 7 dni. Samo zgłoszenie może odbyć się w wybranej przez niego formie: osobiście w placówce towarzystwa, listownie, mailowo, przez formularz na stronie, telefonicznie, a nawet SMS-em. Szczegółowe informacje na ten temat, m. in. numery telefonów czy adresy mailowe, znajdują się w treści polisy.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia