Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 18 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie domu od upadku drzewa

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Ubezpieczenie od upadku drzewa często jest dostępne już w podstawie polisy mieszkaniowej. Wyjaśniamy w szczegółach, jakie ubezpieczenie od upadku drzewa i masztu jest najbardziej wartościowe i gdzie je można kupić w dobrej cenie.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Żyjemy w dobie zmian klimatycznych, które w naszej części Europy objawiają się coraz częstszymi wichurami, burzami, orkanami czy huraganami. Praktycznie nie ma roku, w którym szalejący wiatr nie spowodowałby poważnych zniszczeń, m. in. przewracając drzewa na budynki mieszkalne i inne zabudowania na przydomowych posesjach. Ubezpieczenie się na taką okoliczność jest więc zasadne, szczególnie że polisy mieszkaniowe uwzględniające omawiane zdarzenie wciąż należą do jednych z najtańszych produktów ubezpieczeniowych.

 

Upadek drzewa - co oznacza dla ubezpieczyciela?

W polisach mieszkaniowych omawiane ryzyko bywa różnie nazywane. Czasem jest to „upadek drzew i budowli” (np. w Generali), innym razem „upadek drzew i masztów” (np. w PZU), a niekiedy „upadek przedmiotów” (np. w Uniqa). Bez względu na nazewnictwo, zdarzenie dotyczy upadku na ubezpieczone mienie następujących obiektów:

 • drzew i gałęzi,
 • masztów,
 • dźwigów,
 • kominów,
 • słupów.

Zdarza się, że na tej liście znajdują się również: bilbordy, tablice, reklamy, a także inne budowle wraz z ich elementami.  

Definicje omawianego zdarzenia czasami zawierają również wzmiankę mówiącą o tym, że upadek drzewa lub innego obiektu nie może być spowodowany działaniem człowieka, co w domyśle oznacza, że musi być efektem losowego zdarzenia.

Warto wspomnieć, że niektóre towarzystwa, np. Inter Polska, traktują upadek drzew i masztów jako bezpośrednie następstwo innych zdarzeń (chociażby uderzenia pioruna czy porywistego wiatru) i nie postrzegają go wówczas jako osobne ryzyko. 

Powinieneś też mieć świadomość, że upadek drzew i masztów oraz upadek statku powietrznego (samolotu) to osobne ryzyka.

 

Jak ubezpieczyć dom i mieszkanie od upadku drzewa?

Każda polisa ma swoją podstawę, która obejmuje ochronę murów (zawsze) i elementów stałych (najczęściej) przed kilkoma bądź kilkunastoma zdarzeniami losowymi. Taki pakiet można zawsze poszerzyć, włączając do niego kolejne rodzaje mienia oraz nowe ryzyka. Upadek drzew i innych obiektów często jest dostępny już w podstawie, ale nie zawsze tak jest. Tę kwestię każde towarzystwo rozstrzyga indywidualnie.

Powinieneś też wiedzieć, że polisy mieszkaniowe dzieli się na ubezpieczenia o ryzyk nazwanych oraz od ryzyk wszystkich (All Risks). Ten drugi wariant najczęściej ma szerszy zakres i może się zdarzyć tak, że polisie od ryzyk nazwanych upadek drzew i masztów dostępny jest jako rozszerzenie, a w All Risks znajduje się już w podstawie. Takie rozwiązanie stosują np. Proama i Generali.

Poniżej, w tabeli, prezentujemy zestawienie kilku przykładowych towarzystw, skupiając się na tym, w jaki sposób umieszczają one ryzyko upadku drzew i masztów w swoich produktach.

Upadek drzew i masztów w wybranych polisach mieszkaniowych

 TU

 Polisa

 Szczegóły 

Generali

Z myślą o domu

 • wariant All Risks – w podstawie,
 • wariant od ryzyk nazwanych – rozszerzenie.

Proama

Dom

 • wariant All Risks – w podstawie,
 • wariant od ryzyk nazwanych – rozszerzenie.

Inter Polska

Inter Lokum

 • jako bezpośrednie następstwo ryzyk podstawowych,
 • nagrobek – rozszerzenie,
 • roślinność ozdobna – rozszerzenie.

Link4

Dom

 • jako bezpośrednie następstwo ryzyk podstawowych.

Wiener

4 Kąty

 • jako „upadek obiektów”;
 • w obu wariantach – w podstawie.

Europa

Własny kąt

 • jako bezpośrednie następstwo ryzyk podstawowych,
 • obiekty małej architektury – rozszerzenie.

Benefia

Rodzina III

 • w obu wariantach w podstawie.

Mtu24.pl

Mieszkaj z mtu24.pl

 • podział na: upadek drzewa i upadek masztu;
 • jako bezpośrednie następstwo ryzyk podstawowych.

Opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Co zawiera polisa od upadku drzewa?

Żeby kompleksowo ubezpieczyć się na wypadek upadku drzewa lub innego obiektu, musisz nie tylko uwzględnić omawiane ryzyko w polisie, ale też włączyć w nią odpowiednie mienie. Przypomnijmy, że w podstawie ubezpieczenia nieruchomości chronią tylko ich mury i ewentualnie elementy stałe. Jako rozszerzenia możesz jednak włączyć w ochronę również innego typu majątek, mianowicie:

 • ruchomości domowe w domu lub w mieszkaniu;
 • ruchomości domowe w innych zabudowaniach, np. w domu letniskowym lub budynku gospodarczym;
 • przedmioty specjalne (wartościowe);
 • majątek twojej firmy oraz mienie służbowe (należące do twojego pracodawcy);
 • dom letniskowy i jego elementy stałe;
 • roślinność – rośliny doniczkowe i zasadzone na posesji;
 • garaż wolnostojący na posesji lub w niewielkiej odległości od domu;
 • budynki gospodarcze na posesji;
 • ogrodzenie wraz z bramami, furtkami i innymi elementami stałymi;
 • pozostałe zabudowania na posesji, jeśli mają trwałe powiązanie z gruntem, czyli m. in.: altany, szopy, wiaty śmietnikowe, murowane grille, place zabaw dla dzieci, fontanny.

Pamiętaj, że nie w każdym towarzystwie dostępna jest aż tak obszerna lista dopuszczalnych przedmiotów ubezpieczenia. Informacje o tym, co może zawierać dana polisa, znajdziesz w jej OWU.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie od upadku drzewa?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia domu od upadku drzewa oraz od innych zdarzeń. Kalkulację przeprowadziliśmy dla 100-metrowego budynku mieszkalnego o wartości 450 000 zł. W zakresie ochrony uwzględniliśmy tylko podstawowe zdarzenia losowe, czyli m. in. pożar, upadek drzew i masztów, zalanie, upadek samolotu czy uderzenie pojazdu mechanicznego.

Minimalny koszt opisanego ubezpieczenia to 257 zł, maksymalny 811 zł. Wszystkie podane liczby odnoszą się do rocznego okresu ochrony, a poszczególne oferty minimalnie się od siebie różnią, głównie wliczonymi w cenę dodatkami oraz formułą (All Risks lub ubezpieczenie od ryzyk nazwanych).

Jak widać, koszty ubezpieczenia od upadku drzew i innych zdarzeń losowych może być bardzo różne. Wynika to m. in. z rodzaju polisy – co do zasady, droższe są ubezpieczenia All Risks. Ponadto, każde towarzystwo samodzielnie szacuje ryzyko ubezpieczeniowe oraz prowadzi indywidualną politykę cenową. Dlatego też podobny produkt u jednego ubezpieczyciela kosztuje około 250 zł, a w u innego ponad 800 zł

– Małgorzata Przybyszewska, ekspert portalu ubezpieczeniaonline.pl.

Koszt ubezpieczenie domu od upadku drzewa i innych zdarzeń losowych

TU

W cenie

 Roczna składka 

Europa

Home Assistance, dewastacja

257 zł

Benefia

Home Assistance

313 zł

Europa

Home Assistance, dewastacja, powódź, All Risks

355 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

379 zł

Mtu24.pl

Mtu24.pl

408 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane, All Risks

422

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

441 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

557 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja, All Risks

594 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja, All Risks

632 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, powódź, All Risks

693 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane, All Risks

811 zł

Źródło: ubezpieczeniaonline.pl (stan na: 21.08.2023 r.).

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Jak wysokie odszkodowanie za przewrócone drzewo?

Rekompensata za szkodę wynikłą z upadku drzewa lub innego obiektu może pokryć ją w całości i często tak się właśnie dzieje. Nigdy natomiast odszkodowanie nie może wykroczyć poza tę kwotę, a więc nie może przyczynić się do wzbogacenia się ubezpieczonego, bo takie jest założenie ubezpieczeń majątkowych, do których zaliczamy polisy mieszkaniowe.

Uzyskanie pełnego odszkodowania uzależnione jest jeszcze od dwóch dodatkowych czynników: ustalonych sum ubezpieczenia oraz ewentualnych dodatkowych limitów odpowiedzialności.

Sumy ubezpieczenia (SU) to maksymalne pułapy odszkodowania za szkodę na danym rodzaju mienia, czyli np. na murach, elementach stałych czy zabudowaniach na posesji. SU powinny jak najlepiej oddawać realną wartość mienia, a jeśli tak nie jest, ubezpieczony narażony jest na straty albo w skutek nadubezpieczenia (przepłaca wówczas za polisę), albo niedoubezpieczenia (ryzykuje zbyt niskim odszkodowaniem).

Limity odpowiedzialności mogą odnosić się albo do konkretnych zdarzeń, albo konkretnego rodzaju mienia. Przykładowo, w danej polisie za upadek drzewa lub masztu można uzyskać maksymalnie 10 000 zł, a w innym produkcie za zniszczenie ogrodzenia można uzyskać do 20 000 zł. Limity odpowiedzialności nie są standardem, ale zawsze warto sprawdzić, czy nie występują w danym ubezpieczeniu – opisane są zawsze w OWU.

Tak więc pełne odszkodowanie za upadek drzewa lub masztu zawsze zostanie przyznane wtedy, kiedy w polisie ustalono prawidłowe sumy ubezpieczenia i jeśli nie występują w niej dodatkowe limity odpowiedzialności.

 

Jak wyliczyć odszkodowanie za upadek drzewa na posesję?

Jako ubezpieczony masz obowiązek zgłosić szkodę w terminie, który został zapisany w twojej polisie. Najczęściej jest to od 3 do 7 dni. Po zgłoszeniu i udokumentowaniu szkody (m. in. przedłożeniu rachunków lub faktur za zniszczone mienie), towarzystwo w przeciągu kilku dni powinno wysłać swojego przedstawiciela, który dokona oględzin miejsca zdarzenia.

Jego opinia oraz dostarczona dokumentacja posłużą za podstawę do określenia wysokości odszkodowania. To ubezpieczyciel zajmuje się wyliczeniem tej kwoty i ma na to 30 dni od dnia zgłoszenia.

W określonych przypadkach, czyli kiedy niezbędne są bardziej wnikliwe analizy, termin ten wydłuża się o kolejne 14 dni. Później ubezpieczony uzyskuje przelew, a jeśli nie zgadza się z jego wysokością, ma prawo odwołać się od decyzji towarzystwa. Przedkłada mu wówczas odpowiednie pismo. Jeśli taki wniosek nie zostanie uznany, pozostaje jeszcze dochodzenie swoich praw przed sądem.

 

Kiedy za przewrócone drzewo nie będzie odszkodowania?

Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, w których odszkodowanie za upadek drzewa lub masztu nie zostanie przyznane. Wtedy nie możeszliczyć na finansową odpowiedzialność za upadek drzewa ze strony ubezpieczyciela. Wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w dokumencie OWU. Dla upadku drzew i masztów to następujące przykładowe ograniczenia:

 • niezgodna z obowiązującym prawem wycinka drzewa lub konarów – musi się tym zająć osoba z odpowiednimi uprawnieniami, a właściciel posesji musi wcześniej uzyskać oficjalną zgodę;
 • upadek nadłamanych lub chorych konarów i drzew – przepisy nakazują usunięcie ich zawczasu;
 • szkody górnicze – odpowiada za nie inny podmiot;
 • działania wojenne, akty terroru, zamieszki, stan wojenny, itp.;
 • posiadanie lub użytkowanie pirotechniki lub materiałów wybuchowych;
 • szkody wyrządzone celowo przez ubezpieczonego lub innego domownika;
 • szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa;
 • upadek drzewa, konaru lub innego obiektu na zaparkowany na posesji pojazd mechaniczny;
 • szkody wyrządzone przez owady, szkodniki lub dzikie zwierzęta.

Każde towarzystwo ma nieco inną listę wyłączeń odpowiedzialności, zarówno tych ogólnych, jak i szczegółowych, czyli przypisanych do konkretnego ryzyka. Dane zdarzenie w jednym towarzystwie może być więc wyłączone, a w innym już nie. Informacji o ograniczeniach polisy szukaj w jej OWU.

 

Gdzie ubezpieczę dom i ogród od upadku drzewa?

Polisę mieszkaniową chroniącą przed upadkiem drzew, masztów i innych obiektów bez problemów kupisz online, np. za pomocą kalkulatora ubezpieczeń. W ten sposób ubezpieczysz i dom, i mieszkanie, i nieruchomość w budowie. Online dostępne są zarówno ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, jak i All Risks. Mało tego, nabywając polisę przez porównywarkę możesz samodzielnie wybrać mienie do ubezpieczenia, skomponować zakres ochrony oraz ustalić sumy ubezpieczenia. 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównywarka ubezpieczeń to także narzędzie pozwalające zaoszczędzić, zarówno czas, jak i pieniądze. Z kalkulatora korzysta się bardzo szybko, często w dosłownie kilka minut można nabyć polisę, która zacznie działać nawet od następnego dnia roboczego. Oszczędność finansową można natomiast wypracować poprzez porównanie ze sobą kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu konkurencyjnych ofert. Różnice w cenach są zawsze obecne, a niekiedy sięgają nawet kilkuset złotych w skali roku. Jeśli więc chcesz nabyć atrakcyjne, zindywidualizowane i tanie ubezpieczenie, skorzystaj z kalkulatora.

To warto wiedzieć

1. Ryzyko upadku drzew dotyczy też konarów, masztów, dźwigów, kominów, słupów i kilku innych obiektów, ale już nie statku powietrznego

2. Upadek drzew i masztów najczęściej znajduje się już w podstawowym wariancie polisy, ale nie jest to żelazna reguła

3. Od upadku drzew i masztów można chronić nie tylko podstawową nieruchomość, ale również liczne zabudowania na posesji oraz częściowo też poza nią

4. Ubezpieczenie od upadku drzew i masztów można kupić online, m. in. w kalkulatorze polis

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu od upadku drzewa

 1. Jakie ryzyko przyda się oprócz upadku drzewa i masztu?

  Im więcej ryzyk uwzględnimy w polisie, tym szerszą ochronę uzyskamy. Podstawę warto uzupełnić i o dodatkowe zdarzenia losowe, i o ryzyka kradzieżowe (kradzież zwykła, z włamaniem oraz rabunek). Wartościowe są również dodatki dedykowane lokatorom, jak Home Assistance czy OC w życiu prywatnym.

 2. Czy za zniszczone ogrodzenie też dostanę odszkodowanie?

  Zarówno ogrodzenie, jak i jego elementy stałe można chronić w ramach polisy mieszkaniowej, również od upadku drzew i masztów. Najczęściej wymaga to jednak dokupienia stosownego rozszerzenia lub rozszerzeń.

 3. Kto odpowiada za upadek drzewa na posesji w wyniku ścinki?

  To zależy od zapisów zawartych w danej polisie oraz okoliczności powstania szkody. Co do zasady, towarzystwa nie wypłacają odszkodowań za wycinkę przeprowadzoną wbrew obowiązującym przepisom. Za wypadek podczas legalnej wycinki część ubezpieczycieli wypłaca rekompensaty, jednak nie wszyscy.

 4. Czy za upadek drzewa należy mi się lokal zastępczy?

  W określonych okolicznościach taki lokal może zostać przyznany na wskazany w polisie okres – najczęściej na kilka dni. Konieczne jest jednak posiadanie ubezpieczenia z pakietem Home Assistance, który posiada taką opcję. Poniesiona szkoda musi być też na tyle istotna, żeby ubezpieczony lokal czasowo nie nadawał się do zamieszkiwania.

 5. Czy za upadek gałęzi również można uzyskać odszkodowanie?

  Tak, dla ubezpieczyciela nie ma znaczenia, czy szkodę wywołało przewrócone drzewo, czy tylko jego fragment. Podobnie jest z masztami i innymi obiektami, których dotyczy omawiane ryzyko.

 6. Czy dostanę odszkodowanie za upadek drzewa na samochód?

  Z polisy mieszkaniowej nie można uzyskać takiego odszkodowania. Ubezpieczenia nieruchomości praktycznie nigdy nie dotyczą pojazdów mechanicznych, czyli motocykli oraz samochodów. Za taką szkodę można jednak uzyskać rekompensatę z autocasco (AC).

 7. Czy dostanę odszkodowanie za upadek drzewa na fotowoltaikę?

  Od upadku drzew i masztów można ubezpieczyć nie tylko budynek mieszkalny, ale również inne zabudowania znajdujące się na posesji, a czasem nawet poza nią. Do takich obiektów zalicza się również instalacje fotowoltaiczne, zarówno zamontowane na posesji, jak i znajdujące się na dachach budynków.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia