Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie zwierząt domowych - ile kosztuje?

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Ubezpieczenie zwierząt domowych chroni właściciela psa lub kota i innych zwierząt trzymanych w celach rekreacyjnych – od gryzoni po konie. Z ochrony pokryjesz m.in. koszt opieka na czas twojej choroby, jak i skutki nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia.

   Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Zwierzęta domowe to także przedmiot ubezpieczenia w polisie kupowanej dla ochrony nieruchomości. Towarzystwa wychodzą z założenia, że skoro w ofercie znajdują się dodatki dla lokatorów (NNW, OC w życiu prywatnym, assistance medyczne), dlaczego podobne rozszerzenia nie miałyby obejmować zwierząt? Zwłaszcza że nierzadko są one traktowane jak pełnoprawni członkowie rodzin.

 

Co oznaczają zwierzęta domowe w polisie mieszkaniowej?

Przy ubezpieczeniu zwierząt domowych w polisie mieszkaniowej, ubezpieczyciele traktują psa, kota oraz inne zwierzęta na takich samych zasadach, co ruchomości domowe (wyposażenie mieszkania).

Aby ubezpieczyć zwierzęta domowe, należy wykupić rozszerzoną polisę mieszkaniową – wraz z ochroną ruchomości domowych. Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości chroni jedynie mury i stałe elementy mieszkania lub domu. Rozszerzona polisa mieszkaniowa zabezpieczy także całe wyposażenie mieszkania, w tym ubezpieczy zwierzęta domowe. Rozszerzeniami są także OC w życiu prywatnym, NNW psa i kota czy Home Assustance, które dotyczą zwierząt domowych i ich właścicieli.

Pamiętaj, że w poszczególnych TU pod pojęciem zwierzęta domowe kryją się nie tylko kot i pies, ale także kilka innych gatunków zwierząt. Przed wyborem konkretnego ubezpieczenia zwierząt domowych w polisie mieszkaniowej warto sprawdzić warunki ochrony dal zwierząt domowych, ponieważ każdy ubezpieczyciel może nieco inaczej konstruować ofertę. Szczegóły ubezpieczenia zwierząt domowych i dokłądana definicję znajdziesz w dokumencie OWU wybranej polisy mieszkaniowej.

 

Jakie zwierzęta domowe chroni ubezpieczenie?

Informację, jakie zwierzęta domowe chroni ubezpieczenie, znajdziemy zawsze w OWU. Zawarta jest tam lista zwierząt, które podlegają ubezpieczeniu.
Ubezpieczyciele wyraźnie rozróżniają zwierzęta domowe, które są towarzyszami człowieka i zamieszkują w tej samej nieruchomości (podlegającej ubezpieczeniu) oraz zwierzęta hodowlane, tj. trzoda chlewna, które zazwyczaj wyłączone są z ubezpieczenia w polisie mieszkaniowej.

Sprawdziliśmy, jakie zwierzęta domowe ubezpieczają poszczególne TU w ramach polis mieszkaniowych.

Ubezpieczenie zwierząt domowych – przykłady

TU

Zwierzęta wpisane w zakres ochrony

PZU

 • psy i koty
 • chomiki
 • świnki morskie
 • papugi
 • kanarki
 • żółwie
 • ryby akwariowe
 • fretki
 • szynszyle
 • myszoskoczki
 • myszy
 • szczury
 • króliki
 • pszczoły (w ramach OC w życiu prywatnym)

Allianz

 • psy i koty
 • ptaki
 • ryby akwariowe
 • gryzonie domowe

Proama

 • psy i koty
 • ryby akwariowe
 • ptaki
 • konie

Inter Polska

 • psy i koty,
 • chomiki,
 • świnki morskie,
 • papugi,
 • kanarki,
 • żółwie,
 • ryby akwariowe,
 • fretki, szynszyle, myszoskoczki,
 • myszy, szczury,
 • króliki (z wyłączeniem trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych).
 • konie (w ramach OC w życiu prywatnym)
 • pszczoły (w ramach OC w życiu prywatnym)

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

W dokumencie OWU znajdziemy nie tylko listę zwierząt domowych, które można ubezpieczyć, ale także tych, które są wyłączone z ochrony.

 

Których zwierząt domowych nie ubezpieczysz?

Najlepiej, jeśli posiadane zwierzę domowe pasuje do definicji zawartej w polisie mieszkaniowej. Wtedy masz gwarancję, że za wyrządzoną szkodę (na zwierzęciu czy przez zwierzę na mieniu należącym do osób trzecich) otrzymasz pieniądze z ubezpieczenia.

O ile towarzystwo nie zawsze precyzuje jakie zwierzęta domowe są chronione, to czytając w OWU wyłączenia odpowiedzialności dowiesz się jakich zwierząt nie ubezpieczysz. Chodzi zwykle o:

 • zwierzęta egzotyczne – szczególnie te, które są niebezpieczne dla życia lub zdrowia ludzi, drapieżne i jadowite, których środowisko naturalne znajduje się poza terytorium Polski;
 • psy ras agresywnych – nawet jeśli posiadają widoczne cechy ras psów uznawanych za agresywne, wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r.;
 • zwierzęta z przeznaczeniem na handel – np. konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe,
 • zwierząt dziko żyjące – nawet jeśli zostały udomowione.

Wyjątkiem w niektórych towarzystwach są pszczoły, a właściwie liczba dopuszczalnych uli. Jeśli posiadasz ich 5 lub mniej, wtedy możesz rozszerzyć zakres polisy. Innym warunkiem może być konieczność znajdowania się uli na terenie tej samej posesji co dom.

 

Jak ubezpieczyć zwierzęta domowe?

Ubezpieczenie zwierząt domowych może działać na różnych zasadach – każde TU ustala nieco inne reguły. Szukając dobrego ubezpieczenia zwierząt domowych w polisie mieszkaniowej, warto sprawdzić nie tylko cenę i zakres ochrony, ale także to, w jaki dokładnie sposób będzie działać ochrona.

Ubezpieczenie zwierząt domowych Proama

W ramach ruchomości domowych: dla Ryzyk Nazwanych nie więcej niż 2 500 zł; dla All Risk nie więcej niż 5 000 zł.

W ramach Wandalizmu z wyłączeniem kretów, ptaków, owadów, a także zwierząt będących
własnością osób objętych ubezpieczeniem, osób bliskich oraz zwierząt należących do najemców, w granicach sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 zł.

W ramach Home Assistance:

 • organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami należącymi do osób objętych ubezpieczeniem (jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem jest hospitalizowana i nie ma możliwości sprawowania opieki nad zwierzętami przez inne osoby);
 • 3 dni, nie więcej niż 150 zł za dzień opieki;
 • maksymalnie dwa świadczenia (na okres 12 miesięcy).

Ubezpieczenie zwierząt domowych Generali

W ramach ruchomości domowych: dla Ryzyk Nazwanych nie więcej niż 2 500 zł; dla All Risk nie więcej niż 5 000 zł

W ramach Wandalizmu z wyłączeniem kretów, ptaków, owadów, a także zwierząt będących własnością osób objętych ubezpieczeniem, osób bliskich oraz zwierząt należących do najemców; w granicach sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 zł.

Ubezpieczenie zwierząt domowych TU Europa

W ramach ubezpieczenia ruchomości domowych: tylko od zdarzeń losowych. Przy czym koszt leczenia do wysokości kosztu nabycia lub zakup zwierzęcia takiej samej rasy.

Ubezpieczenie zwierząt domowych Link4

W ramach OC w życiu prywatnym jako szkody powstałe w związku z posiadaniem zwierząt domowych z wyłączeniem psów uznawanych za
agresywne

W ramach Home Assistance: 
jedno z dwóch świadczeń w razie choroby właściciela:
1) zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami domowymi w miejscu ubezpieczenia, w limicie do 150 zł i maksymalnie do 3 dni;
2) zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu zwierząt domowych do osoby wyznaczonej do opieki lub do schroniska dla zwierząt w limicie do 200 zł.

Ubezpieczenie zwierząt domowych mtu24.pl

W ramach Home Assistance: - organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami domowymi i przewozu zwierząt w limicie do 3 dni albo jednorazowy przewóz

Ubezpieczenie zwierząt domowych Inter Polska

W ramach OC życiu prywatnym za szkody powstałe w związku z posiadaniem zwierząt domowych z wyłączeniem psów uznawanych za
agresywne oraz regulujących warunki wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (niezależnie od posiadania rodowodu).

Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Sprawdziliśmy zasady działania ubezpieczenia zwierząt domowych w kilku popularnych TU. Szczegóły takiego ubezpieczenia zwierząt domowych zamieściliśmy w poniższej tabeli.

Zakres ochrony zwierząt domowych w ubezpieczeniaonline.pl

TU

Szczegóły

Proama

 • Ubezpieczanie ruchomości domowych
 • OC w życiu prywatnym (szkody powstałe w związku z posiadaniem zwierząt domowych).
 • Wandalizm
 • Home Assistance

Generali

 • OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych
 • NNW Psa i Kota
 • Wandalizm

Europa

 • Ubezpieczanie ruchomości domowych
 • OC w życiu prywatnym (szkody wyrządzone przez zwierzęta na terenie Polski)

Link4

 • OC w życiu prywatnym
 • Home Assistance

Mtu24.pl

 • OC w życiu prywatnym
 • Home Assistance

Inter Polska

 • OC w życiu prywatnym

Oprac. na podstawie TU dostępmnych w porównywarce ubezpieczeniaonline.pl.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie zwierząt domowych?

To, ile będzie kosztować ubezpieczenie zwierząt domowych, zależy w dużej mierze od wartości ubezpieczanej nieruchomości, wartości jej wyposażenia oraz zakresu ochrony. Im te wartości będą wyższe, tym cena za polisę mieszkaniową zwykle jest wyższa. 

W kalkulatorze polis mieszkaniowych sprawdzili, ile kosztowałoby ubezpieczenie zwierząt domowych dla przykładowej nieruchomości. Mieszkanie: ulokowane w Gnieźnie, o wielkości 35 m2, o wartości: 235 000 zł, z mieniem ruchomym o wartości: 25 000 zł, zamieszkałe przez 1 osobę dorosłą i psa.

Zestawienie ofert w kalkulatorze polis mieszkaniowych wyraźnie pokazało, że najtańsze ubezpieczenie zwierząt domowych moglibyśmy kupić w TU Europa – 135 zł za rok. W tej cenie otrzymujemy dodatkowo pakiet Home Assistance oraz ochronę na wypadek dewastacji.

Kolejne propozycje ubezpieczenia zwierząt domowych w poszczególnych TU są już droższe, a dodatki do polisy mieszkaniowej są albo takie same, albo jest ich mniej albo – jak w przypadku oferty Mtu24.pl – nie ma ich wcale.

Warto rozważyć propozycje ubezpieczenia zwierząt domowych w Generali – 342 zł za rok. To najdroższa polisa mieszkaniowa w tym zestawieniu, jednak to TU jako jedyne oferuje w zakresie ochrony NNW psa i kota, a oprócz tego jeszcze 4 inne dodatki w cenie: Home Assistance, Przedmioty szklane, Dewastacja i Pakiet medyczny.

- Czasem lepiej zapłacić za polisę mieszkaniową nieco więcej, a mieć pewność, że nasza nieruchomość oraz zwierzęta domowe będą należycie chronione na wypadek różnych ryzyk. Zakup najtańszej polisy mieszkaniowej, tylko ze względu na cenę, może okazać się błędem – takie ubezpieczenia nieruchomości często mają okrojony zakres ochrony i mogą nie gwarantować nam odszkodowania w wielu, nawet standardowych, sytuacjach

– Małgorzata Przybyszewska, specjalista w ubezpieczeniaonline.pl.

Roczny koszt ubezpieczenia zwierząt domowych i nieruchomości

TU

Cena za rok

Dodatkowo w zakresie ochrony

Europa

135 zł

Home Assistance

Dewastacja

Mtu24.pl

157 zł

-

Wiener

159 zł

Home Assistance

Dewastacja

Benefia

174 zł

Home Assistance

Link4

213 zł

Home Assistance

Dewastacja

Proama

223 zł

Inter Polska

223 zł

Generali

342 zł

Home Assistance

Przedmioty szklane

Dewastacja

Pakiet medyczny

NNW psa i kota

Oprac. na podstawie porównania ofert na ubezpieczeniaonline.pl z 29.01.2023 r.

Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Od czego ubezpieczyć zwierzęta domowe?

TU oferują ubezpieczenie zwierząt domowych na wypadek różnych sytuacji – od ciebie zależy, na wypadek jakich zdarzeń wykupisz ochronę dla swojego psa czy kota.

Zazwyczaj ubezpieczenie zwierząt domowych obejmuje:

 • leczenie zwierzęcia,
 • pokrycie kosztów transportu do weterynarza,
 • koszty opieki nad zwierzęciem podczas naszej choroby,
 • koszty leczenia w przypadku otrucia zwierzęcia,
 • szkody spowodowane przez nasze zwierzę osobom trzecim,
 • telefoniczne porady specjalistów,
 • koszty uśpienia i pochówku.

Ubezpieczenie zwierząt domowych można wykupić na wypadek kilkunastu ryzyk, które mogą zdarzyć się w nieruchomości tj. pożar, wybuch czy huragan – to podstawowy zakres ochrony. Lecz aby dobrze chronić zwierzęta domowe, warto dokupić dodatki do polisy mieszkaniowej, tj:

 • ubezpieczenie od powodzi,
 • OC w życiu prywatnym (pokrycie szkód wyrządzonych przez naszego psa osobie trzeciej),
 • kradzież z włamaniem (odszkodowania np. za otrucie zwierzęcia przez włamywacza),
 • Home Assistance (zorganizowanie wizyty u weterynarza czy opieki nad zwierzęciem),
 • NNW (odszkodowanie na leczenie i za śmierć zwierzęcia).

Samodzielnie możesz ocenić na wypadek jakich ryzyk wykupić ubezpieczenie zwierząt domowych. Im więcej dodatków zawrzesz w polisie mieszkaniowej, tym z reguły polisa będzie droższa, ale jednocześnie będziesz lepiej zabezpieczoy w przypadku nagłych wydatków związanych z posiadaniem zwierzęcia domowego.

 

Gdzie ubezpieczyć zwierzęta domowe?

Ubezpieczenie nieruchomości i zwierząt domowych w polisie mieszkaniowej najlepiej kupić przez Internet, To wygodny i szybki sposób. Taką polisę mieszkaniową możesz znaleźć bezpośrednio na kalkulatorze ubezpieczeń online, w którym wcześniej porównamy oferty różnych TU.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Zakup ubezpieczenia zwierząt domowych w kalkulatorze polis mieszkaniowych to tylko kilka kroków:

1. Najpierw należy kliknąć przycisk „Kup online” przy wybranej polisie mieszkaniowej.
2. Następnie uzupełnić dane osobowe potrzebne do skonstruowania umowy na polisę mieszkaniową.
3. Kolejny krok to wybór jednego z kilku sposobów bezpiecznej płatności online i opłacenie składki na polisę mieszkaniową.
4. Zaczekaj na e-mail z dokumentami do polisy mieszkaniowej.

I gotowe. Jeśli kupisz ubezpieczenie zwierząt domowych przez Internet, polisa powinna zacząć działać już od następnego dnia – po zaksięgowaniu wpłaty.

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie zwierząt domowych można wykupić w ramach polisy mieszkaniowej – pies, kot czy rybki akwariowe są przez ubezpieczycieli traktowane tak samo jak wyposażenie mieszkania

2. W ramach ubezpieczenia zwierząt domowych w polisie mieszkaniowej można chronić nie tylko psa czy kota, ale także papugi, chomiki, myszy i szczury, a nawet pszczoły i konie

3. W ramach ubezpieczenia zwierząt domowych w polisie mieszkaniowej chronione mogą być jedynie zwierzęta, które nie są przeznaczone na handel ani nie są zwierzętami hodowlanymi

4. Przy ubezpieczeniu zwierząt domowych większość TU wyłącza z ochrony zwierzęta egzotyczne oraz psy agresywnych ras

FAQ Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie zwierząt domowych

 1. Ile zwierząt domowych ubezpieczę z jednej polisy mieszkaniowej?

  Większość TU nie uwzględnia limitów w liczbie zwierząt domowych, jakie mogą być włączone do ubezpieczenia zwierząt w polisie mieszkaniowej. Wyjątkiem są jednak pszczoły – ochronie podlegają tylko małe przydomowe pasieki (określona maksymalna liczby uli).

 2. Czy polisa obejmuje też zwierzęta domowe ze schroniska?

  Tak, pod tym względem TU nie stosują wyłaczeń z ochrony. Niektóre TU jednak, np. Generali, pytają o to, czy zwierzę pochodzi ze schroniska. Być może, biorąc pod uwagę fakt, że psy czy koty ze schroniska często są po trudnych przejściach, ubezpieczyciele na tej podstawie oceniają ryzyko wystąpienia szkód.

 3. Jak długo trwa ochrona w ubezpieczeniu zwierząt domowych?

  Ubezpieczenie zwierząt domowych w polisie mieszkaniowej najczęściej wykupuje się na 12 miesięcy, po upływie tego czasu można ją przedłużyć (na tych samych warunkach lub innych). Możemy także wykupić ubezpieczenie zwierząt domowych w polisie mieszkaniowej na 2 lub 3 lata z góry – niektóre TU oferują za to zniżki.

 4. Mogę ubezpieczyć dzikie zwierzę, które zostało przeze mnie udomowione?

  Większość TU wyłącza z ubezpieczenia dzikie zwierzęta, które zostały udomowione. Można jednak spróbować postarać się o taki zapis w umowie przy indywidualnych ustaleniach z ubezpieczycielem.

 5. Czy polisa uwzględnia szkody wyrządzone przez zwierzęta na elewacji budynku?

  Tak, lecz takiego dokładnego zapisu raczej nie znajdziemy w dokumencie OWU. Ubezpieczenie zwierząt domowych w polisie mieszkaniowej będzie zawierało taką ochronę w w ramach OC w życiu prywatnym – wówczas otrzymamy odszkodowanie na pokrycie szkód za uszkodzoną czy zanieczyszczoną elewację nieruchomości osoby trzeciej.

 6. Czy ubezpieczenie zwierząt domowych obejmuje też błąd medyczny weterynarza?

  Nie. Jeśli doszło do błędu medycznego podczas leczenia zwierzęcia domowego, odszkodowania możemy domagać się tylko od lekarza przeprowadzającego zabieg lub od placówki medycznej, w której zwierzę było leczone.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia