Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 5 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Czym kierować się wybierając indywidualne ubezpieczenie na życie?

Zakres ochrony i suma ubezpieczenia. Te dwa czynniki decydują nie tylko cenie polisy na życie, ale także o jej jakości. Podpowiadamy, co powinno zawierać ubezpieczenie w zależności od naszych potrzeb i możliwości finansowych.

Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


W polisie na życie chodzi o wypłatę świadczenia za nieszczęśliwe zdarzenie. Najlepiej, gdyby jednak takie ubezpieczenie nigdy nie okazało się przydatne, ale trudno jest przewidzieć pewne zdarzenia jak poważne zachorowanie czy wypadek, dlatego warto posiadać ochronę finansową w postaci polisy życiowej. Zarówno z szerokim zakresem ochrony, jak i na wysokie sumy ubezpieczenia.
 

Indywidualna polisa na życie – którą wybrać?


Oferty ubezpieczenia indywidualnego różnią się od siebie, więc dobrze jest dokładnie zastanowić się nad tym, czego się oczekuje. A oczekiwać możemy tylko ochrony finansowej w razie wypadku, możliwości gromadzenia lub inwestowania części wpłacanej składki czy budowania kapitału dla dziecka.

Do wyboru jest co najmniej kilka rodzajów ubezpieczeń:
 • Ochronne – terminowe lub dożywotnie, w podstawowej wersji jedynym zdarzeniem jest śmierć ubezpieczonego, ale możliwe jest też dokupienie kilku dodatków (poważne zachorowanie, trwałe inwalidztwo, urodzenie dziecka, medyczne assistance);
 • Ochronno-oszczędnościowe (mieszane) – płacimy za polisę więcej niż w wariancie ochronnym, ale część składki jest gromadzona na koncie polisowym i wypłacana na koniec umowy;
 • Ochronno-inwestycyjne (mieszane) – tu również płacimy więcej, przy czym część składki jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, dzięki czemu na ubezpieczeniu życiowym możemy także zarobić;
 • Posagowe – polisa przeznaczona dla dzieci i młodzieży, polega na dobrowolnych regularnych wpłatach, których suma zostanie wypłacona ubezpieczonemu najwcześniej w 18 urodziny, to również możliwość ochrony finansowej w przypadku śmierci rodzica, wtedy ubezpieczone dziecko otrzyma rentę z zakładu ubezpieczeń.
 
Dobrze jest na początku zastanowić się czego oczekuje się względem ubezpieczenia. Czy ma ono chronić jedynie na wypadek zgonu, czy również na wypadek ciężkiej choroby, pobytu w szpitalu, trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypadku komunikacyjnego, utraty bliskiego członka rodziny. Większość ofert przy ubezpieczeniu indywidualnym można dowolnie rozszerzyć.

 

Jaki zakres i jaka suma ubezpieczenia?


Suma ubezpieczenia jest o tyle ważna, że od niej zależy wysokość odszkodowania, jakie dostaniemy my albo nasi bliscy. Sumy zależą od poszczególnych rozszerzeń i wahają się od 10 zł (za dzień pobytu w szpitalu do 1 000 000 zł za śmierć w wypadku komunikacyjnym).

Pod względem zakresu ochrony polisa na życie to albo podstawa (zakresem jest tylko śmierć ubezpieczonego), albo podstawa i rozszerzenia. Samych rozszerzeń nie można wykupić pojedynczo. Kilka z nich dołączonych do podstawy co prawda podnosi wysokość składki, ale sprawia też, że szansa na otrzymanie świadczenia rośnie.

Najczęstszymi rozszerzeniami w indywidualnym wariancie polisy na życie są:
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym,
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana  nieszczęśliwym wypadkiem,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
 • operacja chirurgiczna,
 • poważne zachorowanie,
 • leczenie szpitalne.
W dalszej części sprawdźmy po kolei na czym polega poszczególne rozszerzenie i jego ewentualna przydatność w indywidualnej polisie na życie.

 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym


Wypadek komunikacyjny dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasażera, a także uczestnika ruchu (pieszy, rowerzysta, pasażer komunikacji publicznej). To rozszerzenie obejmuje inne środki lokomocji:
 • kolej,
 • pasażerski statek powietrzny (tylko koncesjonowane linie),
 • statek.
Świadczenie zostanie wypłacone, jeśli statek czy samolot zaginął i nie został odnaleziony. Natomiast uposażeni spotkają się z odmową wypłaty odszkodowania, jeśli ubezpieczony zginął w wypadku samochodowym jako kierowca, a nie posiadał prawa jazdy, był pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź gdy pojazd nie posiadał aktualnego przeglądu technicznego.


Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem


Nieszczęśliwy wypadek to każde zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć (poza wypadkiem komunikacyjnym. Może to być zatem upadek konaru czy pokrywy lodowej na głowę przechodnia, porażenie piorunem, atak dzikiego zwierzęcia czy pobicie.

Tu również są pewne ograniczenia w wypłacie odszkodowania, np. popełnienie lub próba popełnienia przestępstwa lub samobójstwa, przebywanie w stanie nietrzeźwości, samookaleczenie, zatrucie alkoholem, lekami lub narkotykami, poddanie się zabiegom medycznym, które nie miały związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku.


Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem


Jedna z definicji trwałego uszczerbku na zdrowiu brzmi: trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.

Świadczenie jest wypłacane w oparciu o tabelę uszczerbku dołączoną do dokumentu OWU – to od 1% do 100% sumy ubezpieczenia.

Tabela uszczerbku na zdrowiu – przykładowe uszkodzenia


zdarzenie
 
procent uszczerbku na zdrowiu

uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia – blizny i/lub niewielkie zniekształcenie nosa
 
1-5

uszkodzenie powłok czaszki – w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp.
 
1-10

zespół stresu pourazowego, utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym lub po ciężkim uszkodzeniu ciała – w zależności od stopnia zaburzeń, wymagające stałego leczenia psychiatrycznego
 
5-20

afazja średniego i znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się
 
20-40

oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji
 
30-60

zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie i sprawność ruchową
 
50-80

głęboki niedowład kończyn górnych lub dolnych
 
60-80

ciężkie zaburzenia psychiczne i neurologiczne uniemożliwiające samodzielną egzystencję
 
80-100

Źródło: Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU.

Wyłączenia odpowiedzialności są te same, co w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Tu jednak uznawany jest też wypadek komunikacyjny.

 

Operacja chirurgiczna


To rozszerzenie dotyczy zabiegów wykonywanych na terenie kraju wyłącznie w placówce medycznej przez wykwalifikowanego lekarza, w znieczuleniu ogólnym.

Ubezpieczyciele mogą wyróżniać różne rodzaje operacji, które uznają za podlegające wypłacie odszkodowania, np. metodą endoskopową, otwartą i zamkniętą. Podział na operacje czy raczej klasy operacji oznacza inne świadczenie:

 • 50% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej I klasy (wycięcie zmiany tkanki mózgowej, usunięcie zmiany opony mózgu, przeszczep wątroby),
 • 30% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej II klasy, (częściowe wycięcie przełyku, całkowita rekonstrukcja kciuka, amputacja kończyny dolnej na wysokości uda)
 • 10% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej III klasy (wycięcie mięśnia, operacja żylaków powrózka nasiennego, wprowadzenie stałego rozrusznika serca przez żyły)

Operacja chirurgiczna może zostać za taką nieuznana, jeśli będzie dotyczyć:

 • przeszczepu organów lub narządów (ubezpieczony w roli dawcy),
 • zmian kosmetycznych lub plastycznych, z wyjątkiem operacji chirurgicznej niezbędnej do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych
 • antykoncepcji,
 • zmniejszenia lub powiększenia piersi,
 • zmiany płci,
 • implantowania zębów.

 O klasie operacji decyduje dołączona do polisy tabela z wykazem operacji chirurgicznych. To z reguły kilkaset różnych zabiegów.

 

Poważne zachorowanie


Dodatek przydatny w razie zdiagnozowanie jednej z chorób uznane za ciężkie, jak:

 • nowotwór złośliwy,
 • zawał serca,
 • przewlekła niewydolność nerek,
 • przeszczep narządu,
 • udar mózgu,
 • łagodny nowotwór mózgu,
 • utrata wzroku,
 • stwardnienie rozsiane,
 • poważne oparzenie ciała,
 • paraliż.

 
Pełen wykaz chorób zawiera dokument OWU. Ubezpieczony otrzymuje świadczenie niezbędne na etapie leczenia choroby – w formie jednorazowej wypłaty albo w comiesięcznych ratach.

 

Leczenie szpitalne


Przykład rozszerzenia, gdzie naliczanie świadczenia odbywa się nie w ratach czy jednorazowo, ale z częstotliwością dzienną. Warunkiem jest powód leczenia i liczba dni – minimum 3 a maksymalnie nawet 180 w zależności od towarzystwa.

Powodem jest najczęściej nieszczęśliwy wypadek lub choroba, a samo leczenie może odbywać się nie tylko w Polsce, ale i za granicą – w OWU ubezpieczyciele mogą ograniczyć się do wykazu krajów.

Leczenie szpitalne nie jest uznawane, jeśli ubezpieczony przebywa w hospicjum, sanatorium, czy ośrodku rehabilitacyjnym.

Za każdy dzień pobytu w szpitalu można otrzymać do 200 zł, wypłacanych jako suma dni po wypisaniu ze szpitala.

 

Pamiętaj o porównaniu i OWU


Przy wyborze konkretnej polisy na życie, nie należy zapominać o czytaniu Ogólnych Warunków Umowy (OWU). Tam znajdują się wszystkie informacje dotyczące np. dokumentów, jakie należy złożyć aby otrzymać wypłatę świadczenia. Jest to szczególnie ważne chociażby w trakcie pobytu w szpitalu.

Dobrze jest znać również sytuacje, które wykluczają wypłacenie świadczenia jak na przykład spowodowanie wypadku komunikacyjnego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Znając dokładnie szczegóły umowy, uniknie się kłopotliwych sytuacji podczas składania dokumentów, będzie również wiadomo jakiej kwoty świadczenia w danym momencie można się spodziewać.

Przed zakupem indywidualnej polisy na życie warto też wykonać porównanie, które prowadzi do spotkania nawet z kilkoma agentami różnych towarzystw. Na tej podstawie możemy wybrać ubezpieczenie, które będzie nam odpowiadało pod względem zawartości, sum ubezpieczenia bądź ceny. Rozpiętość tych ostatnich jest całkiem spora i nie ma powodu, aby za ten same warunki płacić np. 120 zł miesięcznie niż nawet trzy razy więcej.
 

Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć
1. W indywidualnej polisie na życie najważniejszym kryterium jest zakres ochrony i suma ubezpieczenia

2. Im zakres jest szerszy, a suma wyższa, tym większą składkę zapłacimy za polisę

3. Zakres i sumę ubezpieczenia w indywidualnej polisie na życie możemy ustalać dobrowolnie

4. Lektura OWU i porównanie ofert pozwolą znaleźć polisę na życie bez obaw o rozczarowanie ceną lub jakością
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
842596
8
9
8
6
6
3

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy