Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 2 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Kontynuacja polisy grupowej pozwala nadal korzystać z ochrony ubezpieczeniowej mimo zmiany pracy lub przejścia na emeryturę.

Na jakie warunki mogą liczyć osoby, które zdecydują się na to rozwiązanie? Czy muszą podpisać nową umowę? W jakich sytuacjach przedłużenie ochrony nie zadziała? Podpowiadamy.

Jak możemy kontynuować polisę na życie?

Osoby, które posiadają ubezpieczenie grupowe zakupione za pośrednictwem pracodawcy, zazwyczaj nie muszą z niego rezygnować po odejściu z firmy. Co zrobić, aby możliwa była kontynuacja polisy na życie? W tym celu trzeba przed odejściem z pracy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową i zgłosić chęć pozostania klientem. Podczas rozmowy przedstawiciel pomoże dopełnić wszystkie formalności, przedstawi także proponowane warunki ochrony. 

Czy kontynuacja ubezpieczenia oznacza konieczność zawarcia nowej umowy?

Tak, aby przedłużyć ochronę, konieczne jest zawarcie umowy kontynuacji ubezpieczenia. W jej treści znajdą się warunki – niektóre z nich, np. czas trwania umowy, wysokość składki miesięcznej czy też suma ubezpieczenia – mogą ulec zmianie. Dokument można podpisać zdalnie lub podczas spotkania osobistego z przedstawicielem TU.

Jak wygląda kontynuacja polisy na życie?

Dzięki kontynuacji ubezpieczenia na życie można zabezpieczyć się na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. To dobre rozwiązanie dla osób, które zmieniają pracę lub przechodzą na emeryturę. Jakie warunki oferują towarzystwa ubezpieczeniowe? Przyjrzyjmy się ofercie PZU, Nationale Nederlanden oraz Aviva.

Kontynuacja polisy na życie w PZU

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU proponuje swoim klientom kontynuację polisy w celu przedłużenia ochrony na wypadek wystąpienia sytuacji takich jak:

 • narodziny dziecka,
 • odniesienie trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierć ubezpieczonego lub jego członka rodziny.

Dostępnych jest kilka różnych wariantów kontynuacji ubezpieczenia, niektóre z nich zapewniają nie tylko ochronę życia, lecz także zdrowia ubezpieczonego, inne dotyczą też zdarzeń powiązanych z członkami rodziny płatnika składek, np. śmierci małżonka, dziecka lub rodzica. Umowę można podpisać bez względu na wiek, jest ona zawierana na czas nieokreślony. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wymaga również badań lekarskich, natomiast ochrona przysługuje na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.

Klienci towarzystwa ubezpieczeniowego PZU mogą rozszerzyć zakres kontynuowanej polisy o umowy dodatkowe takie jak:

 • opieka medyczna w razie urazu ortopedycznego – PZU Uraz Ortopedyczny,
 • PZU Asystent w czasie utraty zdrowia,
 • PZU Karta apteczna,
 • wsparcie w razie zachorowania na nowotwór złośliwy,
 • wsparcie finansowe oraz opieka medyczna w razie złamania kości i trwałego uszkodzenia ciała PZU Na Wypadek,
 • wsparcie w razie zawału serca albo udaru mózgu
 • wsparcie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu (po nieszczęśliwym wypadku) lub gdy zaszła konieczność leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku
 • wsparcie dla bliskich po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego (są to dwa oddzielne rozszerzenia umowy),
 • ubezpieczenie lekowe.

Kontynuacja polisy na życie w Nationale-Nederlanden

Jeśli klient Nationale-Nederlanden zdecyduje się na kontynuację ubezpieczenia na życie, może zawrzeć nową umowę na rok (z możliwością przedłużenia) bez konieczności wykonywania dodatkowych badań lekarskich. Warunki, w tym suma ubezpieczenia, będą się różnić w zależności od tego, ile czasu minęło od podpisania nowego porozumienia. Odszkodowanie jest najwyższe, jeśli do wystąpienia zdarzenia dojdzie w pierwszym roku indywidualnej kontynuacji (jednak nie w okresie karencji), natomiast w kolejnych latach jego wysokość będzie maleć. Limity świadczeń zostały dokładnie określone w umowie, aby móc do niej przystąpić, należy zgłosić taką chęć w ciągu 30 dni od momentu wystąpienia z grupowej polisy.

Ochrona w kontynuacji polisy na życie dotyczy zdarzeń takich jak:

 • narodziny dziecka,
 • niezdolność do pracy (w tym także spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem),
 • operacja,
 • osierocenie dziecka,
 • pobyt w szpitalu (w tym także spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem),
 • poważne zachorowanie,
 • śmierć dziecka,
 • śmierć małżonka (w tym także spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem),
 • śmierć rodzica ubezpieczonego lub jego małżonka,
 • śmierć ubezpieczonego (w tym także wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego lub przy pracy),
 • trwałe inwalidztwo (całkowite lub częściowe),
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
 • urodzenie martwego dziecka.

Jeśli chodzi o wysokość składki, może ona ulec zmianie w zależności od sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu grupowym oraz fazy kontynuacji ubezpieczenia.

Indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia grupowego w Nationale Nederlanden jest możliwe, gdy:

 • płatnik składek wystąpił z ubezpieczenia grupowego w wyniku rozwiązania umowy z pracodawcą lub wskutek jego zamknięcia,
 • towarzystwo ubezpieczeniowe otrzymało wniosek o indywidualną kontynuację polisy w ciągu 30 dni od wystąpienia z ubezpieczenia grupowego,
 • ubezpieczony był klientem TU przez minimum 6 miesięcy, a jego wiek wynosi powyżej 15 lat.

Kontynuacja polisy na życie w Aviva

Klienci Aviva, którzy zmienili pracodawcę, ale zależy im na kontynuowaniu ubezpieczenia grupowego na indywidualnych zasadach, mogą podpisać nową umowę, która przedłuża ochronę zdrowia i życia. Do wyboru dostępnych jest kilka pakietów oraz wariantów (w tym także dla seniorów), dzięki czemu zarówno suma ubezpieczenia, jak i zakres polisy mogą zostać dopasowane elastycznie do potrzeb. Co ciekawe, oferta jest skierowana nie tylko do klientów Aviva, ale także osób, które miały wykupiony grupowy produkt ubezpieczeniowy w innym TU.

W ramach kontynuacji ubezpieczenia na życie w Aviva można liczyć na:

 • dofinansowanie leczenia, jeśli płatnik składek poważnie zachoruje, np. na nowotwór złośliwy,
 • odszkodowanie, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego – pieniądze otrzymują jego bliscy,
 • świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka lub adopcji dziecka w wieku do 10 lat,
 • wsparcie finansowe w sytuacji, gdy konieczna będzie hospitalizacja lub zabieg chirurgiczny, a także wtedy, kiedy zabraknie najbliższych płatnika składek (np. małżonka, rodziców lub dziecka).

W przypadku klientów Aviva towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje taki sam zakres ochrony i sumę ubezpieczenia jak w przypadku wcześniej posiadanego ubezpieczenia grupowego, ale bez oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wypełniania ankiety medycznej.

Kontynuacja polisy grupowej na indywidualnych zasadach – przegląd ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

Towarzystwo ubezpieczeniowe Zakres ochrony Kto może się ubezpieczyć Ankieta medyczna
PZU narodziny dziecka
odniesienie trwałego uszczerbku na zdrowiu
śmierć ubezpieczonego lub jego członka rodziny
ochrona dodatkowa: opieka medyczna w razie urazu ortopedycznego, PZU Asystent w czasie utraty zdrowia, PZU Karta apteczna, wsparcie w razie zachorowania na nowotwór złośliwy, złamania kości, trwałego uszkodzenia ciała, zawału serca albo udaru mózgu, trwałego uszczerbku na zdrowiu (po nieszczęśliwym wypadku) lub gdy zaszła konieczność leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku, wsparcie dla bliskich po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenie lekowe 
umowę może podpisać każdy klient PZU, któremu kończy się umowa ubezpieczenia grupowego, bez względu na wiek brak
Nationale-Nederlanden narodziny dziecka,
niezdolność do pracy (w tym także spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem),
operacja,
osierocenie dziecka,
pobyt w szpitalu (w tym także spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem),
poważne zachorowanie,
śmierć dziecka,
śmierć małżonka (w tym także spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem),
śmierć rodzica ubezpieczonego lub jego małżonka,
śmierć ubezpieczonego (w tym także wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego lub przy pracy),
trwałe inwalidztwo (całkowite lub częściowe),
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
urodzenie martwego dziecka
 umowę może podpisać każdy, kto był klientem Nationale Nederlanden przez minimum 6 miesięcy
dodatkowe warunki, jakie należy spełnić to:
wystąpienie z ubezpieczenia grupowego w wyniku rozwiązania umowy z pracodawcą lub wskutek jego zamknięcia,
złożenie wniosku o indywidualną kontynuację polisy w ciągu 30 dni od wystąpienia z ubezpieczenia grupowego,
wiek powyżej 15 lat
brak
Aviva hospitalizacja
poważne zachorowanie, np. na nowotwór złośliwy
trwały uszczerbek na zdrowiu, np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku
urodzenie się dziecka lub adopcja
śmierć bliskich ubezpieczonego
śmierć ubezpieczonego
zabieg chirurgiczny
umowę może podpisać klient Aviva (wtedy można liczyć na taki sam zakres ochrony i sumę ubezpieczenia jak w przypadku wcześniej posiadanego ubezpieczenia grupowego)
kontynuacja jest dostępna także dla osób, które miały wykupioną polisę grupową w innym towarzystwie ubezpieczeniowym
brak

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 18.04.2022 r.


Kiedy kontynuowana polisa nie działa?

Zdarzają się sytuacje, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności i mimo wystąpienia zdarzenia określonego w umowie może nie wypłacić odszkodowania. Są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Przykładowe z nich to:

 • brak terminowości w opłacaniu składek,
 • brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią ubezpieczonego lub jego małżonka,
 • brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • niedostarczenie na czas dokumentów niezbędnych dla ustalenia zasadności roszczenia,
 • śmierć w wyniku samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od zawarcia umowy.

Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności można znaleźć w Ogólnych warunkach indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie (OWU). Warto zwrócić uwagę na ten dokument, ponieważ zmiana formy ubezpieczenia z grupowego na indywidualne może wiązać się również ze zmianami w zakresie wyłączeń odpowiedzialności.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności należy zwrócić uwagę także na okres karencji, czyli czas, kiedy mimo opłaconej kontynuacji ubezpieczenia grupowego na zasadach indywidualnych, jeszcze nie będzie przysługiwać odszkodowanie. Przykładowo w PZU w przypadku śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny obowiązuje 6-miesięczna karencja, natomiast dla zdarzeń takich jak np. urodzenia dziecka wynosi ona 9 miesięcy. Karencja nie jest natomiast stosowana, gdy śmierć ubezpieczonego lub jego członka rodziny była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.

 

Czy kontynuowanie ubezpieczenia na życie to dobry pomysł?

Czy warto skorzystać z kontynuacji ubezpieczenia na życie? Jak widać, zaletą tego rozwiązania jest minimum formalności (brak ankiet medycznych oraz dodatkowych badań), szeroki zakres ochrony, a także możliwość objęcia polisą członków rodziny. To dobry pomysł dla osób, które nie chcą tracić ochrony po zakończeniu stosunku pracy (np. w wyniku przejścia na emeryturę) oraz zależy im na zapewnieniu wsparcia finansowego dla bliskich w przypadku ich śmierci. Kontynuowana polisa działa przez całą dobę na całym świecie i w przypadku większości towarzystw ubezpieczeniowych umowę można zawrzeć w każdym wieku.

Jeśli chodzi o wady kontynuowania polisy grupowej na zasadach indywidualnych, należą do nich np.:

 • możliwa zmiana warunków dotychczas posiadanego ubezpieczenia (zarówno w kontekście zakresu ochrony, jak i dotycząca wysokości sumy ubezpieczenia lub należnych składek),
 • specyficzne warunki przedłużenia ochrony – towarzystwo ubezpieczeniowe może zastrzec, że kontynuacja ubezpieczenia na życie jest możliwa tylko dla tych klientów, którzy korzystali z jego usług przez określony czas (np. minimum 6 miesięcy),
 • zmiany w wysokości sumy ubezpieczenia w zależności od wieku płatnika składek i fazy kontynuacji polisy, a co za tym idzie, ryzyko podpisania umowy na niekorzystnych warunkach. 

 

Gdzie znaleźć ubezpieczenie, jeśli nie chcemy kontynuować polisę na życie?

Przed zakupem jakiejkolwiek polisy na życie warto sprawdzić, czy poszczególne warunki umowy odpowiadają oczekiwaniom oraz czy dany produkt nie stanowi nadmiernego obciążenia finansowego dla budżetu domowego. Jak widać w przedstawionych powyżej przykładach, dotyczy to także kontynuacji ubezpieczenia na życie. Na szczęście na rynku funkcjonują narzędzia, które pomagają w porównywaniu dostępnych ofert i przeprowadzaniu selekcji tak, aby wybrać najkorzystniejszą z możliwych opcji. Mowa o tzw. kalkulatorach polis. Korzystanie z tego typu ułatwień pozwoli nie tylko zaoszczędzić dużo czasu, lecz także zminimalizować ryzyko zakupu niekorzystnego produktu oraz uniknąć przepłacania za polisę, która mogłaby się okazać dla danej osoby niepotrzebna.
 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kontynuowanie ubezpieczenia na życie

Czy to ja muszę zgłosić chęć kontynuowania umowy w ubezpieczeniu na życie?

Tak, to płatnik składek musi zgłosić u ubezpieczyciela chęć kontynuowania ubezpieczenia na życie. Wiele TU zastrzega, aby to zrobić przed odejściem z firmy, w której wykupiona była polisa, natomiast niektóre z nich zezwalają na dostarczenie odpowiednich dokumentów do 30 dni po zakończeniu ochrony wynikającej z ubezpieczenia grupowego.

Czy przy kontynuowaniu umowy w polisie na życie mogą zmienić się warunki?

Tak, warunki polisy mogą ulec zmianie, dlatego przed zawarciem umowy o kontynuacji ubezpieczenia na życie, warto dokładnie sprawdzić zapisy w umowie oraz dokument OWU. Aby uniknąć przepłacania, można skorzystać z tzw. kalkulatora polis – narzędzie pomoże dobrać najkorzystniejszą ofertę TU spośród dostępnych na rynku.

W jakim wieku można kontynuować polisę na życie?

Wiele produktów ubezpieczeniowych ma ograniczenia względem wieku płatnika składek. W przypadku indywidualnej kontynuacji polisy grupowej limity te mogą jednak ulec zmianie. Na przykład w PZU nie ma żadnego ograniczenia wiekowego, natomiast aby korzystać z przedłużonej ochrony w Nationale Nederlanden, trzeba mieć ukończone 15 lat.

Czy wysokość składki może ulec zmianie, jeśli chcemy kontynuować polisę grupową indywidualnie?

Tak, ponieważ dochodzi do zmiany formy ubezpieczenia z grupowego na indywidualne, cena polisy może ulec zmianie, na korzyść lub niekorzyść płatnika składek.

Czy kontynuacja polisy grupowej może objąć ochroną również partnera lub innych bliskich?

Tak, kontynuacją polisy grupowej można objąć małżonka, a także innych członków rodziny, podobnie jak miało to miejsce w pierwotnie wykupionym ubezpieczeniu. 

Czy kontynuacja polisy grupowej wyklucza możliwość zakupu ubezpieczenia indywidualnego?

Nie, z prawnego punktu widzenia można mieć dwie różne polisy u tej samej firmy ubezpieczeniowej lub dwa takie same produkty u innych TU. Zatem jeśli płatnik składek zmienia pracę i z tego tytułu chce zarówno kontynuować ubezpieczenie grupowe, jak i kupić polisę indywidualną u innego ubezpieczyciela, może tak zrobić.
 

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie grupowe obejmuje ochroną pracownika wyłącznie na okres zatrudnienia, po rozwiązaniu umowy z pracodawcą można stracić ochronę polisową

2. Polisę grupową można kontynuować indywidualnie

3. Przy kontynuacji ubezpieczenia grupowego należy mieć na uwadze, że mogą zmienić się warunki ubezpieczenia

4. Najbardziej korzystną polisą na życie jest ubezpieczenie indywidualne

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
0
6
3
8
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy