Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Odszkodowanie za wypadek w pracy a polisa na życie?

Każdemu z nas może przytrafić się wypadek podczas pracy, bez względu na to, jaki zawód wykonujemy. Główny Urząd Statystyczny informuje, że w pierwszym kwartale 2021 roku 10 891 osób w Polsce uległo wypadkom. W takiej sytuacji pomocna może być odpowie

Sam wypadek może mieć miejsce zarówno w drodze do i z pracy, jak i w czasie wykonywania swoich obowiązków. Wpływ na wypadek może mieć nieprawidłowe zachowanie i nie przestrzeganie przepisów BHP. Sprawdzamy, na jak wysokie odszkodowanie można liczyć w takiej sytuacji oraz gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie.

Czym jest wypadek przy pracy?


Wypadek przy pracy jest zdefiniowany przez treść Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Możemy z niej dowiedzieć się, że wypadek to zdarzenie nagłe, skutkujące urazem lub śmiercią, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, w wyniku przyczyny zewnętrznej. Sam wypadek może mieć miejsce w różnych okolicznościach i miejscu – podczas drogi do pracy lub w czasie jej powrotu oraz podczas wykonywania swoich obowiązków w czasie pracy.

Ile może kosztować polisa od wypadków przy pracy?


Ryzyko zawodowe jest w dużym stopniu zależne od konkretnej profesji. Na inny uraz może być narażona księgowa, na jeszcze inny kierowca zawodowy. To wpływa również na towarzystwa ubezpieczeniowe oraz ich produkty. Dlatego im wyższe jest potencjalne ryzyko wypadku, tym więcej zapłacimy za składkę miesięczną. Oczywiście na cenę polisy wpływają również inne czynniki, jak nasz wiek oraz stan zdrowia, ale rodzaj naszej pracy również będzie brany pod uwagę.

 

Ubezpieczenie od wypadku przy pracy – cena polisy na przykładzie grupowego ubezpieczenia na życie Ergo Hestia

Wariant Wysokość składki miesięcznej
Podstawowy 30 zł
Podstawowy+ 65 zł
Rozszerzony 85 zł
Rozszerzony+ 100 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty Ergo Hestia z dnia 05.01.2022 r.


Jak nasz zawód wpływa na cenę polisy?


Nie istnieje zawód, w którym nie spotkamy się z ryzykiem wypadku. Dotyczy to zarówno pracy biurowej, jak i fizycznej. Przypadek może przytrafić nam się na schodach przy wejściu do pracy, w biurze, w toalecie czy na zapleczu socjalnym. Zatem każda profesja jest narażona, jednak w innym stopniu ze względu na specyfikę wykonywanych czynności.

Przy zakupie polisy na życie ubezpieczyciel będzie uwzględniał nasze ryzyko wypadkowe, musimy o tym pamiętać. Może to skutkować wyższą składką. Jeśli pracujemy na wysokościach lub obsługujemy na co dzień ciężkie maszyny możemy zapłacić więcej niż osoba pracująca wyłącznie przy komputerze.

Część branży jest bardziej niebezpieczna od pozostałych. Statystyki GUS-u podają, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku najbardziej narażoną na wypadki grupą byli górnicy (6,41 wypadków na 1000 pracujących), kolejną grupą były osoby zatrudnione przy dostawie wody oraz gospodarowaniu ściekami i odpadami (4,98 wypadków na 1000 pracujących) oraz w przetwórstwie przemysłowym (3,17 na 1000 pracowników). 

Z kolei w przetwórstwie przemysłowym odnotowano największą liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym w przeliczeniu na 1000 osób (20 pracowników). Narażeni są również pracownicy związani z budownictwem (19), transportem i gospodarką magazynową (15) oraz handlem i naprawą pojazdów (10). Istnieje zatem spora różnica pomiędzy różnymi branżami, a liczbą wypadków, o czym pamiętają towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kiedy dochodzi do wypadku przy pracy?


Wypadek przy pracy może mieć miejsce podczas wykonywania swoich obowiązków lub w drodze do pracy oraz podczas powrotu do domu. Najczęściej wypadki wiążą się z upadkiem, uderzeniem, obsługą maszyn, poruszaniem się oraz użyciem narzędzi. Oznacza to, że jesteśmy narażeni na wypadek w każdej chwili.
Statystyki pokazują, że największa liczba wypadków dotyczy poruszania się – mogą zdarzyć się upadki ze schodów, potknięcia czy przewrócenia. To 40,3% spośród wszystkich zgłoszonych sytuacji. Bardzo często do wypadku dochodzi również z powodu niewłaściwego użytkowania przedmiotów (16,7% wypadków). Jak widać – bez względu na wykonywany zawód, wypadek przy pracy może spotkać każdego z nas.
Na wypadek wpływ mogą mieć pośpiech, niestosowanie się przepisów BHP, nieuważność czy brak znajomości użytkowania konkretnego sprzętu.

Jak powinno się zgłaszać wypadek przy pracy?


W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku przy pracy, należy powiadomić o tym zdarzeniu pracodawcę. Powiadomiona powinna również zostać Państwowa Inspekcja Pracy.
Ciężkie wypadki przy pracy lub te, które doprowadziły do śmierci pracownika, powinny zostać zgłoszone również do prokuratury.
 
Jakie ma obowiązki pracodawca względem osoby zatrudnionej:
 • powinien przeprowadzić postępowanie powypadkowe lub zlecić to w ZUS/KRUS,
 • zabezpieczyć miejsca zdarzenia,
 • zapewnić poszkodowanemu niezbędną pomoc,
 • zawiadomić o wypadku odpowiedniego inspektora pracy oraz inne organy.

Jakie części ciała są najbardziej narażone na uraz podczas pracy?


Wypadki dotyczą również konkretnych partii ciała. Część z nich jest bardziej narażona na urazy, niż pozostałe. Według statystyk najbardziej narażone na wypadki są nasze kończyny, a w szczególności ręce (42,4% wypadków). W dużym stopniu narażone są również nogi (36,1% wypadków). Pozostałe wypadki dotyczą kolejno urazów: głowy, tułowia oraz organów zewnętrznych, a także grzbietu z kręgosłupem i pozostałych części ciała.
 

Wypadek przy pracy – części ciała, które są najbardziej narażone na uraz

Część ciała Częstość występowania urazów (%)
kończyny górne 42,3
kończyny dolne 36,1
głowa 10
tułów, organy wewnętrzne 4,1
grzbiet i kręgosłup 3,2
całe ciało i różne jego części
 
2,8
 
szyja z odcinkiem szyjnym kręgosłupa 1,5
 

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie raportu GUS z 10.06.2021 r. 
 

Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?


Otrzymanie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu. Jednorazowe odszkodowanie wypłaca ZUS (rolnikom wypłaca KRUS). Pracodawca powinien sporządzić wniosek, w którym zostaną opisane dokładne okoliczności zdarzenia, do którego dołączyć powinien zaświadczenie od lekarza oraz dane osobowe poszkodowanego. W ciągu 14 dni powinien również zostać sporządzony protokół dotyczący wypadku. Te dokumenty są ważne, by otrzymać zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub inne świadczenia, jak np. renta.

Następnie należy oczekiwać na decyzję od instytucji, która zakwalifikuje zdarzenie jako wypadek oraz wyliczy należne świadczenie. Od ustalonej decyzji można się odwołać, jednak to może znacznie wydłużyć proces otrzymania należnych pieniędzy.

W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie na życie, które uwzględnia również wypadki podczas pracy. Zgłoszenie zdarzenia polisowego zapewnia wypłatę świadczenia w ciągu 30 dni. Należy jednak pamiętać o tym, by przesłać ubezpieczycielowi wszystkie niezbędne dokumenty.

Kiedy ochrona z ubezpieczenia na życie nie zadziała?


Każde ubezpieczenie, również takie, które zabezpiecza w sytuacji wypadków przy pracy, posiada wyodrębnione wyłączenia odpowiedzialności. Są to okoliczności zdarzenia, w których TU może odstąpić od warunków umowy i nie wypłacić nam należnego odszkodowania.

Pieniądze nie przysługują nam, jeśli
 • pracownik działał pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • pracownik obsługiwał sprzęt bez wymaganych uprawnień,
 • pracownik wykonywał swoje obowiązki poza ustalonym czasem pracy,
 • pracownik naruszył przepisy bezpieczeństwa.
To oznacza, że jeśli doszło do wypadku podczas użytkowania maszyny, co do której nie posiadamy uprawnień, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia.

Ryzykowne jest również zamienianie się zmianami z innym pracownikiem – jeśli w swój dzień wolny od pracy pojawimy się w miejscu zatrudnienia i dojdzie do wypadku, możemy nie otrzymać odszkodowania.

Dlatego warto przed zakupem ubezpieczenia na życie dokonać solidnego porównania różnych ofert. Dzięki temu dotrzemy do polis, które mogą zaoferować nam lepszy rodzaj ochrony lub niższą cenę. Pomocna może również okazać się porównywarka ubezpieczeniowa, która opracuje listę najbardziej dopasowanych produktów względem naszych potrzeb. 
 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od wypadku przy pracy

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy?

Po zgłoszeniu sytuacji wraz z pełną dokumentacją, ubezpieczyciel powinien wypłacić świadczenie w ciągu 30 dni. Ten czas może wydłużyć się, jeśli zapomnimy załączyć do wniosku informację niezbędną do zweryfikowania danych osobowych lub związanych z wydarzeniem. Wówczas ubezpieczyciel może poprosić o uzupełnienie dokumentów, przez co okres ten się wydłuży.

Czy można dostać dwa odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy?

Tak, ale w tej sytuacji warunkiem jest posiadanie dwóch ubezpieczeń z podobnym zakresem ochrony. Obie polisy muszą uwzględniać wypadek przy pracy. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli posiadamy polisę indywidualną oraz grupową.

Czy dostanę odszkodowanie, jeśli do wypadku doszło poza biurem, ale w czasie pracy?

Tak, ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę przez całą dobę i bez względu na miejsce zdarzenia. Polisa będzie chronić nas zatem zarówno podczas pracy, jak i w delegacji służbowej czy w czasie wyjścia do sklepu.
To warto wiedzieć
 1. Wypadki przy pracy dotyczą wszystkich profesji, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy
   
 2. Najczęściej wypadkom ulegają pracownicy branży fizycznej
   
 3. Wypadek przy pracy jest zdarzeniem, które może być objęte ochroną ubezpieczeniową
   
 4. Przed zakupem ubezpieczenia warto dokonać porównania różnych ofert
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
0
7
7
6
3

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy