Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie bez karencji na urodzenie dziecka

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Urodzenie dziecka jest wielkim wydarzeniem w życiu każdej rodziny. Zakup wszystkich najpotrzebniejszych akcesoriów wiąże się z dużymi wydatkami, dlatego w tym czasie przydaje się wszelkie wsparcie finansowe. Pomóc może odpowiednia polisa na życie.

Sposób wydaje się bardzo prosty, o ile polisa na życie nie zawiera karencji na urodzenie dziecka. Karencja to właśnie czasowe wyłączenie odpowiedzialności, które trwa od 30 dni do 1 roku. W przypadku zdarzenia, jakim jest urodzenie dziecka, świadczenie będzie przyznawane po pierwszych 3, 6, 9 czy nawet 12 miesięcy od kupienia polisy.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Co to jest karencja i jak działa?

Ubezpieczenie na życie jest objęte tzw. okresem karencji. Jest to czas, kiedy ubezpieczyciel chroni w stopniu ograniczonym lub nawet nie wypłaca odszkodowania mimo zajścia zdarzenia wymienionego w warunkach polisy. Innymi słowy, przez cały okres karencji ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia, za które płaci składkę. Karencja może wynosić od 30 dni do nawet 24 miesięcy, w zależności od zdarzenia polisowego. Jeśli więc zakupimy polisę na życie i ubezpieczymy się na wypadek hospitalizacji, to odszkodowanie możemy otrzymać wyłącznie wtedy, gdy do pobytu w szpitalu dojdzie po upływie karencji, jaką mamy zapisaną w umowie.


Po co towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję?


Firmy ubezpieczeniowe stosują okres karencji, aby uchronić się przed próbą wyłudzenia świadczenia. Z tego powodu o polisie warto pomyśleć wcześniej niż w dniu zdarzenia. Brak karencji mógłby prowadzić do tego, że osoba, która dowiedziała się np. o śmiertelnej chorobie, zakupiłaby polisę na życie na maksymalną sumę ubezpieczenia, by zapewnić bliskim gigantyczne odszkodowanie. Również osoba, która doprowadziła do ogromnych długów, mogłaby ubezpieczyć się na najwyższą możliwą kwotę, planując odebranie sobie życia, by zagwarantować rodzinie środki na spłatę zadłużenia. Taka sytuacja to próba wyłudzenia odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe bronią się przed nieuczciwymi klientami właśnie za pomocą karencji.

W wybranej przez nas polisie na życie każde rozszerzenie ochrony może posiadać inny okres karencji, np. karencja dotycząca pobytu w szpitalu może wynosić 6 miesięcy, urodzenie dziecka 9 miesięcy, a śmierć samobójcza 24 miesiące. Przy zawieraniu umowy warto dokładnie sprawdzić ten zapis w dokumencie OWU.

PRZYKŁAD NR 1

Kobieta, która dowiedziała się, że jest w ciąży, ma niewielkie szanse na otrzymanie świadczenia z tytułu narodzin dziecka, ze względu na długi okres karencji. Odszkodowanie należałoby się, gdyby zaszła w ciążę po co najmniej kilku miesiącach od zawarcia umowy.

PRZYKŁAD NR 2

Mężczyzna, który wie, że jest poważnie zachorował i planuje w najbliższym czasie skorzystać z kosztownych usług medycznych, ma niewielkie szanse na otrzymanie odszkodowania z tego tytułu. Dopiero gdy minie czas określony w umowie, może otrzymać należne świadczenie.

Ile wynosi karencja za urodzenie dziecka?

Okres karencji w ubezpieczeniu na życie zależy od rodzaju zdarzenia. Najczęściej wynosi on 3–6 miesięcy, jednak zdarzają się wyjątki. W przypadku zajścia w ciążę czas ten jest znacznie dłuższy — zazwyczaj mieści się w przedziale 8-12 miesięcy.

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Nazwa polisy Okres karencji
Nationale Nederlanden Razem dla siebie — umowa dodatkowa 9 miesięcy
Generali Z myślą o życiu PLUS — umowa dodatkowa 270 dni
Ubezpieczenia Pocztowe Grupowe Ubezpieczenie na Życie „Spokojne życie” 10 miesięcy
Ergo Hestia Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina 9 miesięcy
Aviva Grupowe Ubezpieczenie na życie Opiekun — umowa dodatkowa 270 dni
PZU Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pod Dobrą Opieką — umowa dodatkowa 9 miesięcy

Tabela nr 1. Opracowanie własne na podstawie ofert poszczególnych TU z dnia 27.01.2022 r.


Jak pokazuje powyższa tabela, większość towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku narodzin dziecka stosuje 9-miesięczny okres karencji. Niektóre TU decydują się również na wydłużenie tego czasu. Analizując ogólne warunki ubezpieczeń, można dojść do wniosku, że kobieta, która w momencie podpisywania umowy jest już w ciąży, nie zostanie objęta opieką przez ubezpieczyciela, a co za tym idzie — nie otrzyma świadczenia za urodzenie dziecka. Z tego powodu warto dokładnie przeczytać warunki podpisywanej polisy oraz stosunkowo wcześnie podjąć decyzję o dołączeniu do grupowego ubezpieczenia z ramienia pracodawcy bądź podpisania umowy dodatkowej uwzględniającej urodzenie dziecka w ramach indywidualnego ubezpieczenia.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają również możliwość uzyskania świadczenia, jeżeli upłynęła już jakaś część karencji.W takiej sytuacji wypłacana kwota jest wprost proporcjonalna do trwania okresu przejściowego. Ubezpieczyciel może wypłacić cząstkowe świadczenie o wartości 20, 40, 60 lub 80% docelowego ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenia nie mają karencji za urodzenie dziecka?

Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w ramach polisy indywidualnej najczęściej wymagają podpisania dodatkowej umowy uwzględniającej ten konkretny przypadek. W większości z nich obowiązuje co najmniej kilka miesięcy karencji. Aby skutecznie ominąć ten okres przejściowy, można zastosować następujące rozwiązania:

 • ubezpieczenie grupowe u pracodawcy– w ramach grupowych ubezpieczeń przygotowanych dla pracowników firm, przedsiębiorstw czy administracji publicznej, w których do ochrony przystępuje duża liczba osób, okres karencji bardzo często jest skrócony do minimum lub wcale nie obowiązuje. Należy jednak dokładnie zapoznać się z treścią umowy, ponieważ ubezpieczyciel może wprowadzić inne wyłączenia lub ograniczenia ochrony,
 • wykupienie pakietu medycznego – w ramach umowy ubezpieczeniowej trzeba wykupić pakiet medyczny gwarantujący opiekę w ciąży oraz wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka,
 • dopłata do aktualnego ubezpieczenia– aby skrócić okres karencji, należy dopłacić do obowiązującej polisy,
 • ochrona tymczasowa ubezpieczenia– pozwala na nabycie natychmiastowej ochrony przez ubezpieczonego, zanim upłynie okres przejściowy. Jest to jednak tymczasowe rozwiązanie, które stosuje się przez krótki czas.

 

Czy można kupić ubezpieczenie na urodzenie dziecka bez karencji?

Zakup ubezpieczenia na urodzenie dziecka bez okresu karencji jest możliwy, jednak z punktu widzenia osoby wykupującej polisę niekiedy okazuje się nieopłacalny. Przede wszystkim wiąże się to z wypłatą niskiego świadczenia. Warto wiedzieć, że niektóre towarzystwa w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) umieszczają informację na temat proporcjonalnej wypłaty pieniędzy w ramach polisy, gdy okres karencji jeszcze nie upłynął. Miesięczne przedziały przewidują np. świadczenie w wysokości 20, 40, 60 lub 80 proc. Należy jednak podkreślić, iż nie jest to powszechna praktyka. W zdecydowanej większości ubezpieczyciele zastrzegają sobie brak wypłaty świadczenia w momencie urodzenia dziecka w okresie karencji.

Dlatego w przypadku, gdy chce się skorzystać z ubezpieczenia na życie obejmującego urodzenie dziecka, warto zapoznać się z warunkami umowy i podpisać ją z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim podejmie się decyzję o zajściu w ciążę.Warto wiedzieć, że polisy na urodzenie dziecka gwarantują świadczenie również w momencie, kiedy dziecko zostanie przez ubezpieczonego przysposobione, czyli obejmie on nad nim pieczę zastępczą. W przypadku dzieci przysposobionych świadczenie wypłacane jest osobno na każde z nich.

 

Jakie są inne ograniczenia w polisie na życie?


Oprócz okresu karencji w polisach na życie można spotkać inne ograniczenia wiążące się z brakiem wypłaty odszkodowania. Wśród wyłączeń odpowiedzialności znajdują się m.in.:

 • poronienie – w przypadku przedwczesnego zakończenia ciąży trwającej krócej niż 20 tygodni (Aviva, Grupowe Ubezpieczenie na Życie Opiekun);
 • urodzenie martwego dziecka– wyłączenie nie obowiązuje w przypadku, gdy została wykupiona polisa na okoliczność zagrożenia urodzenia się martwego dziecka lub poronienia.

Świadczenia wypłacane w ramach ubezpieczenia na wypadek narodzin dziecka mają swoje limity. W zależności od wysokości opłacanej składki można liczyć na środki w wysokości od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

W ubezpieczeniach znajdują się standardowe wyłączenia, czyli sytuacje wykluczające wypłatę świadczenia. Należy do nich m.in. śmierć w wyniku:

 • działań wojennych;
 • uczestnictwa w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa;
 • samobójstwa ubezpieczonego;
 • wypadku komunikacyjnego spowodowanego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu substancji odurzających, narkotyków, środków psychotropowych;
 • uprawiania ryzykownych i ekstremalnych sportów;
 • zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, spowodowanym działaniem broni bądź urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego albo promieniotwórczość.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć o karencji na urodzenie dziecka w ubezpieczeniach na życie

1. Karencja na urodzenie dziecka najczęściej wynosi minimum 9 miesięcy

2. Co najmniej 9-miesięczna karencja oznacza że kobieta, która w chwili zawierania umowy polisowej jest już w ciąży, nie skorzysta ze świadczenia

3. Polisa na życie bez karencji na urodzenie dziecka częściej jest spotykana w grupowych produktach oferowanych w miejscu pracy

4. Przed zakupem polisy na życie warto dokonać porównania ofert, by uniknać zbyt pochopnej decyzji i zakupu niekorzystnej dla nas oferty

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie bez karencji

 1. Czy można dostać dwa świadczenia z tytułu urodzenia dziecka?

  Otrzymanie dwóch świadczeń z tytułu urodzenia dziecka jest możliwe, jeżeli podpisze się umowę ubezpieczeniową z więcej niż jednym towarzystwem ubezpieczeniowym. W tej sytuacji, po dotrzymaniu warunków karencji, czyli gdy do poczęcia dojdzie po wygaśnięciu okresu przejściowego, można ubiegać się o wypłacenie świadczenia przez ubezpieczyciela. Warto również pamiętać, że po urodzeniu dziecka rodzicom przysługują świadczenia socjalne, które oferuje państwo takie jak jednorazowa zapomoga (tzw. „becikowe”) i program 500+, obejmujący pierwsze dziecko i każde kolejne. Jeżeli weźmie się to pod uwagę, oprócz świadczenia od ubezpieczyciela można dostać dodatkowe środki finansowe. Przypadku „becikowego” jest to 1000 zł — mają prawo ubiegać się o nie rodziny, które w roku podatkowym poprzedzającym narodzenie dziecka nie przekroczyły kwoty minimalnej (w roku 2022 wynosi ona 1922 zł miesięcznie na osobę). W przypadku programu 500+ należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 2. Czy partner/współmałżonek również dostanie świadczenie z tytułu urodzenia dziecka?

  Świadczenie za urodzenie dziecka może otrzymać zarówno matka, jak i ojciec. Warunkiem jest posiadanie przez nich polisy ubezpieczeniowej lub dodatkowej umowy. Ponadto musi wygasnąć okres karencji — po tym czasie świadczenie zostanie wypłacone w całości.

 3. Jakie świadczenie można jeszcze otrzymać?

  Dodatkowe świadczenia zależą od umowy, którą podpisuje się z ubezpieczycielem. Niektóre towarzystwa w ramach polisy na urodzenie dziecka przewidują wypłatę odszkodowania w przypadku poronienia czy ryzyka urodzenia martwego dziecka. Kwotę ubezpieczenia można również powiększyć na okoliczność ciąży mnogiej, wtedy świadczenie wypłacane jest na każde dziecko. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z OWU, aby dowiedzieć się, czy dane towarzystwo przewiduje dodatkowe świadczenia w ramach tej konkretnej polisy. W ramach ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka można również uzyskać świadczenia na jego ewentualne leczenie lub ubezpieczyć się od przedwczesnego urodzenia, czyli wcześniactwa. W takiej sytuacji ubezpieczyciel będzie pokrywał np. koszty leczenia u specjalistów. Towarzystwo ubezpieczeniowe może zastrzec sobie, ile wizyt w ciągu roku sfinansuje.

 4. Czy karencja w ubezpieczeniu na życie może ulec wydłużeniu?

  Tak, karencja w ubezpieczeniu na życie może ulec wydłużeniu. Dzieje się tak w niektórych przypadkach, gdy podczas obowiązkowych badań medycznych stan zdrowia klienta nie będzie odpowiadał warunkom umowy. W takiej sytuacji okres przejściowy ma prawo ulegnąć zmianie.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (16)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Brzózka Magdalena

2020-01-16 16:06:32

Potrzebuję polisy dla córki która ma 16 lat i jest dwa tygodnie w ciąży

Małgorzata Zabłocka

2020-06-05 17:45:02

Witam polisa na urodzenie dziecka jest do 9 miesięcy czy teraz jest bez karencji na ile czasu chce polisę na życie proszę o informacje na e-mail gos28.87@wp.pl.

Leszek

2020-06-15 19:36:12

Pzu ma oferte ubezpieczenia grupowego bez karencji. Otwieralem dzialalnosc i agent zaproponowal mi taka oferte w maju a żona w czerwcu rodzila mialem 3 pracownikow na umowę o dzielo gdzie tez zony byly w ciąży i agent powiedzial ze mozna je dolaczyc do ubezpieczenia a jak urodza to wypisać a teraz prokuratura sprawdza mnie podvkątem wyłudzenia. Nie polecam PZU.

Aleks Balu

2020-07-31 18:09:04

Potrzebuję polisy dla żony i jest 5 m w ciąży

Odpowiedź Redakcji

2020-08-03 11:06:49

W tej sytuacji jedyną polisą, która umożliwi wypłatę z tytułu urodzenia dziecka może być tylko grupowa w miejscu pracy, o ile nie obowiązuje tam także karencja.

Natalia

2020-08-24 21:32:55

Czy w przypadku 3-4 tyg ciąży można jeszcze liczyć na polisę z tytułu urodzenia dziecka?

Odpowiedź Redakcji

2020-08-25 12:40:57

W przypadku polisy grupowej np. w miejscu pracy to byłoby możliwe. W ubezpieczeniu indywidualnym karencja wynosi zazwyczaj minimum 9 miesięcy, ale warto zapytać o to doradców wypełniając formularz na naszej stronie. Niezobowiązująco można porównać do 5 ofert różnych ubezpieczycieli.

Anna

2020-09-01 11:42:56

A jeśli okres karencji wynosi 9 miesięcy to jak się to liczy? Np podpisuje polisę 1. Stycznia i jeszcze nie jestem w ciąży...zachodze w ciążę w połowie miesiąca i rodzę dziecko np pod koniec września. Tu karencja jeszcze obowiązuje? Liczy się ją od 1.do 1 dnia miesiąca czy od 1 dnia przy podpisaniu do 30 dnia dziewiątego miesiąca??

Odpowiedź Redakcji

2020-09-02 11:37:40

Posługując się tym przykładem - w polisie zawartej 1 stycznia 9-miesięczna karencja kończy się 1 października

579433377

2020-10-09 13:47:58

Witam jestem w 4 tygodniu ciąży ,nie pracuję i chciałabym się ubezpieczć

Odpowiedź Redakcji

2020-10-13 15:27:38

Zachęcamy do skorzystania z porównywarki na stronie. W formularzu należy wybrać "Ubezpieczenie życia" jako rodzaj polisy oraz "Zdarzenia życiowe takie jak: urodzenie dziecka, śmierć rodziców, teściów" jako zakres ochrony. Kontaktujący się doradcy ubezpieczeniowi przedstawią ofertę dopasowaną do Pani sytuacji.

Nowak

2020-10-27 00:41:26

Witam polisa na urodzenie dziecka jest do 9 miesięcy czy teraz jest bez karencji na ile czasu chce polisę na życie proszę o informację..marzn32@o2.pl

Aneta

2020-12-10 09:32:16

Witam. Jestem w 4 miesiącu ciąży i chciałabym dopisać mojego męża do ubezpieczenia w PZU, i mogę dopiero od 1 stycznia (rodzę w maju) czy będą mu przysługiwały pieniądze za ''urodzenie'' ??

Odpowiedź Redakcji

2020-12-10 10:23:20

To zależy od polisy. Przykładowo, w polisie grupowej PZU P Plus karencja na urodzenie dziecka wynosi 9 miesięcy. Proszę sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności w dokumencie OWU - jeśli nie ma karencji lub wynosi ona mniej niż 4 miesiące, to za urodzenie dziecka w maju każdy ubezpieczony otrzyma świadczenie z tego tytułu.

Ika

2021-05-26 11:23:46

Witam, jestem w ciąży - 8 miesiąc. Czy istnieje możliwość, żeby jeszcze podpisać jakąś polisę bez karencji z tytułu urodzenia się dziecka? Jestem nowym pracownikiem, a polisa grupowa w zakładzie pracy też obejmuje karencja.

Odpowiedź Redakcji

2021-05-26 11:40:07

Niestety, w tym przypadku jest już za późno na otrzymanie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Taką polisę najlepiej kupić (lub rozszerzyć posiadaną) jeszcze przed zajściem w ciążę.

Anonim

2021-08-21 19:57:25

Witam serdecznie, Polisę mam od 1 stycznia obecnie jestem w ciazy czy jeśli urodze 1 października to zostaną mi wypłacone pieniążki czy najwcześniej porod powinien odbyć się 2 października?

Odpowiedź Redakcji

2021-08-23 09:00:17

Jeśli karencja w polisie wynosi na urodzenie dziecka 9 miesięcy, a polisa jest ważna od 1 stycznia, to poród powinien nastąpić po 1 października, aby móc otrzymać świadczenie z tego tytułu.

Asia

2021-11-15 12:55:18

Witam jestem w 11 tygodniu ciąży czy jest możliwość podpisania gdzieś polisy z pół rocznym okresem karencji

Odpowiedź Redakcji

2021-11-15 13:51:46

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zakup polisy grupowej w miejscu Pani pracy lub w miejscu zatrudnienia partnera/współmałżonka.

Dorcia

2021-11-25 21:23:22

Witam chcialam sie dowiedziec do jakiego wieku dziecka mozna pobrac z pzu za urodzenia dziecka,slyszalam ze do 3 lat czy to jest prawda ?

Odpowiedź Redakcji

2021-11-29 12:13:55

Świadczenie za urodzenie dziecka jest wypłacane do 30 dni od momentu przekazania do ubezpieczyciela właściwych dokumentów, np. aktu urodzenia dziecka. O każde świadczenie należy wnioskować niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.

xxx

2022-05-06 08:34:08

Witam mam takie pytanie wykupiłam ubezpieczenie pod koniec kwietnia zaczęło ono obowiązywać od 1 mają a kilka dni temu dowiedziałam się że jestem w ciąży i moje pytanie jest takie, bo zobaczyłam na umowie z ubezpieczenia że jest 9 miesięcy karencji za urodzenie dziecka termin mam w listopadzie i karencja jeszcze będzie obowiązywać i chciałam się zapytać czy po upływie karencji będę mogła się starać o wypłatę z ubezpieczenia za urodzenie dziecka???

Odpowiedź Redakcji

2022-06-13 10:23:17

Karencja wynosząca 9 miesięcy oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone w sytuacji, gdy narodziny dziecka będą miały miejsce po upływie 9 miesięcy od chwili zawarcia umowy.

Renata

2023-02-19 04:34:11

Witam córka jest w 7-niu ciąży czy jest możliwe podpisanie polisy bez okresu karencji

Odpowiedź Redakcji

2023-02-20 08:31:16

Można znaleźć oferty ubezpieczenia na życie bez karencji lub z bardzo krótką karencją, jednak najczęściej mają one niewiele do zaoferowania (niskie sumy ubezpieczenia, wąski zakres ochrony, niewysokie świadczenia). Warto zastanowić się nad tym, czy w tej sytuacji taki krok jest opłacalny. Ochrona na wypadek urodzenia dziecka jest najbardziej korzystna wtedy, gdy dopiero planujemy powiększenie rodziny. Witam córka jest w 7-niu ciąży czy jest możliwe podpisanie polisy bez okresu karencji

Anna

2024-02-26 16:38:12

Witam jestem w 9 tygodniu ciąży jaka polisę wybrać aby obejmowała ona opiekę medyczną w ciąży i mogła liczyć na wypłatę środków za urodzenie dziecka

Odpowiedź Redakcji

2024-03-08 11:53:40

W tym wypadku najlepiej sprawdzi się chyba pakiet zdrowotny. Należy jednak zwrócić uwagę na karencję w umowie.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia