Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
W Polsce wśród najczęściej występujących poważnych zachorowań możemy wymienić przede wszystkim zawał serca, udar mózgu oraz nowotwory złośliwe. Ubezpieczając się na ich zdiagnozowanie, możemy otrzymać wysokie świadczenie finansowe. Pieniądze możemy p

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Należy jednak pamiętać o tym, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które oferuje nam tego rodzaju ochronę, tak naprawdę oferuje nam nieco inne rozwiązanie. Różnice dotyczą cen, wysokości sumy ubezpieczenia, która wpływa na wypłatę odszkodowania, jak i zakresu ochrony czyli liczby chorób, jakie stanowić będą podstawę do wypłaty. Sprawdźmy więc, w oparciu o ubezpieczenie firmy Generali, jak dobrze wybrać polisę na wypadek poważnego zachorowania. 

 

Co to jest poważne zachorowanie?


Zakup polisy na życie zazwyczaj otwiera przed nami możliwość rozszerzenia ochrony, również w zakresie poważnego zachorowania. Do najczęściej ubezpieczonych przypadków zaliczyć możemy przede wszystkim: udar mózgu, zawał mięśnia sercowego oraz nowotwór złośliwy. Część ofert będzie skupiało się na tych najczęściej diagnozowanych przypadkach, inne z kolei będą oferowały znacznie szerszy zakres ochrony.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali umożliwia nam objęcie ochroną aż 40 różnych chorób. Takie rozwiązanie pozwala nam spokojniej patrzeć w przyszłość.

Ubezpieczyciel gwarantuje pomoc na wypadek zdiagnozowania:
 • anemii aplastycznej,
 • bakteryjnego zapalenia opon mózgow—rdzeniowych,
 • choroby Alzeimera,
 • choroby Creutzfeldta-Jakoba,
 • choroby Heinego-Medina,
 • choroby neuronu ruchowego,
 • choroby Parkinsona,
 • ciężkiego oparzenia,
 • dystrofii mięśniowej,
 • endarterektomii tętnicy szyjnej,
 • kardiomiopatii,
 • leczenia operacyjne choroby wieńcowej,
 • łagodnego nowotworu wewnątrzczaszkowy,
 • nieswoistego zapalenia jelita o ciężkim przebiegu,
 • niewydolności nerek,
 • nowotworu złośliwego inwazyjnego,
 • operacji aorty,
 • operacji zastawek serca,
 • paraliżu,
 • pierwotnego nadciśnienia płucnego,
 • piorunującego zapalania wątroby,
 • postępującej twardziny układowej,
 • poważnego urazu głowy,
 • przeszczepienia narządu,
 • przewlekłej niewydolności wątroby,
 • przewlekłego nawracającego zapalania trzustki,
 • reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • stwardnienia rozsianego,
 • śpiączki,
 • toczenia rumieniowatego układowego,
 • udaru mózgu,
 • usunięcia płuca,
 • utraty kończyn,
 • utraty mowy,
 • utraty słuchu,
 • utraty wzroku,
 • zaawansowanej choroby płuc,
 • zakażenia wirusem HIV,
 • zapalenia mózgu,
 • zawału serca.

Dokładny plan ochrony każdej z powyższych chorób jest precyzyjnie opisany w dokumencie OWU. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie każdy przypadek może zagwarantować nam otrzymania 100% sumy ubezpieczenia z tytułu zachorowania. Przykładowo, całkowita utrata mowy może zapewnić nam inną wysokość świadczenia niż utrata kończyny lub zdiagnozowanie nowotworu złośliwego.

Urazy ciała, w wyniku których powstanie nasz uszczerbek na zdrowiu, powinny być spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub inną przyczyną, która zaistniała bez naszej winy. W innym wypadku świadczenie może być niższe lub w ogóle nie zostanie wypłacone. 


Kiedy dostaniemy świadczenie za poważne zachorowanie?


Otrzymanie świadczenia wiąże się ze zdiagnozowaniem choroby, która została objęta ochroną. Wydaje się to dość oczywiste, jednak sprawa nie zawsze bywa prosta, ponieważ część chorób bywa trudna do jednoznacznego zdiagnozowania, a to dokumentacja medyczna stanowi podstawę do wypłaty świadczenia. O ile czas zdiagnozowania nowotworu złośliwego może być może być stosunkowo krótki, o tyle już postawienie diagnozy w związku z chorobą Alzheimera lub Parkinsona może trwać znacznie dłużej.

Przy wyborze polisy powinniśmy zatem sprawdzać, jak będzie wyglądała procedura wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania. Czas oczekiwania może być krótki, ale może wymagać od nas wielu formalności, na które przy ciężkiej chorobie możemy nie mieć siły. Warto więc sprawdzić to wcześniej, przed zawarciem umowy.

Kwota odszkodowania, jakie otrzymamy, zależy przede wszystkim od wybranej przez nas sumy ubezpieczenia. Z kolei wyliczenia – jak duże odszkodowanie z tytułu jakiego uszczerbku na zdrowiu – powinny być dokładnie opisane w tabeli procentowej w dokumencie OWU. Inną kwotę dostaniemy z powodu utraty palca, a inną w przypadku utraty kończyny.


Jak wysokie odszkodowanie w razie zawału, nowotworu czy udaru?


Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali stosuje system grupowy, według którego każde z 40 schorzeń jest przypisane określonej grupie. Z tytułu wystąpienia ciężkiego zachorowania ubezpieczony otrzyma maksymalnie 100% sumy ubezpieczenia.

Genrali oferuje nam wyboru trzy różne warianty – Mini, Standard oraz VIP. Cena składki ubezpieczenia Z Myślą o Życiu może nas kosztować od 20 zł miesięcznie. Jest to oczywiście minimalna stawka, która jest zależna od wieku, w jakim przystępujemy do zakupu, naszego stanu zdrowia oraz wybranej sumy ubezpieczenia. Ten sam wariant może kosztować inaczej, gdy mamy ukończone 20 lat, a nieco więcej, gdy mamy już 45 lat. Ryzyko zachorowania w późniejszym wieku jest znacznie wyższe, przez co wysokość składki może wzrosnąć. Maksymalne kwoty, jakie możemy otrzymać z tytułu poważnego zachorowania w każdym z wariantów to: 10 000 zł, 50 000 zł oraz 150 000 zł.

Im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy, tym wyższe będzie świadczenie z tytułu poważnego zachorowania. Dodatkowo polisa będzie nas chronić również na wypadek niezdolności do pracy.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie za poważne zachorowanie?


Zdiagnozowanie poważnej choroby to czas niezwykle trudny i stresujący. Ubezpieczyciel powinien zatem wymagać od nas minimum formalności, na podstawie których może potwierdzić stan naszego zdrowia. Znajomość procedur związanych ze zgłoszeniem roszczenia pozwoli szybciej załatwić sprawę. Powinniśmy więc zapoznać się z przewidywaną przez ubezpieczyciela procedurą, by wiedzieć, jak w tych trudnych chwilach zgłosić zdarzenie polisowe.

Brak pełnej dokumentacji może wydłużyć procedurę, zatem warto wiedzieć co dokładnie powinniśmy przekazać ubezpieczycielowi. W przypadku polisy Generali Z Myślą o Życiu powinniśmy przesłać:

 • wniosek o wypłatę świadczenia wraz z oświadczeniem potwierdzającym dane z dokumentu tożsamości osoby zgłaszającej roszczenie,
 • kopię dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie poważnego zachorowania.


Towarzystwo ubezpieczeniowe może zgłosić się do ubezpieczonego celem uzupełnienia dokumentacji medycznej. Oceny stopnia zachorowania dokonuje wskazany przez firmę ubezpieczeniową lekarz orzecznik. 

 

Kiedy nie będzie odszkodowania za poważne zachorowanie?


Warto również pamiętać o tym, że każdy ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od warunków umowy w chwili zaistnienia konkretnych okoliczności. Dotyczy to sytuacji, gdy np. do urazu ciała doszło z naszej winy – np. gdy braliśmy udział w bójce. Wyłączenia odpowiedzialności to punkt w umowie, który dokładnie opisuje takie okoliczności. Warto zapoznać się z tą częścią umowy, by na przyszłość uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki.

Generali również dokładnie określa okoliczności dotyczące wyłączenia odpowiedzialności. Możemy mieć zatem pewność, że świadczenia nie otrzymamy, gdy poważne zachorowanie będzie wynikiem:

 • wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach;
 • niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków;
 • spożycia alkoholu (rozumianego jako stężenie alkoholu we krwi co najmniej 0,2 promila albo obecność alkoholu w wydychanym powietrzu co najmniej 0,1 mg w 1 dm sześciennym);
 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa,
 • próby samobójczej,
 • świadomego samookaleczenia lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności;
 • wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania na pokładzie samolotu innego niż samolot przewoźnika lotniczego;
 • prowadzenia pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wad wrodzonych i schorzeniami będącymi ich skutkiem;
 • choroby AIDS;
 • jeśli poważne zachorowanie zostało zdiagnozowane lub było leczone przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;
 • uprawiania niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznych albo udziału w niebezpiecznych zajęciach sportowych lub aktywnościach fizycznych.

Za niebezpieczne sporty, zajęcia sportowe oraz aktywności fizyczne Generali uznaje: baloniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, motolotniarstwo, sporty motorowe i motorowodne (uprawiane pojazdami niezależnie od pojemności silnika), sporty walki, sporty spadochronowe, wspinaczkę górską lub skałkową, speleologię, skoki do wody, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoki na elastycznej linie (bungee jumping), rafting i wszystkie jego odmiany, żeglarstwo morskie, kitesurfing, off-road skiing/heliskiing, kaskaderstwo, jazdę na quadach oraz udział w zawodach sportowych poza lekkoatletyką i pływaniem oraz udziałem w szkolnych zawodach sportowych.

Dzięki znajomości tego zapisu, w przyszłości będziemy mieć pewność, czy zaistniałe zdarzenie podlega ochronie ubezpieczeniowej. To znacznie ułatwia procedurę ubiegania się o świadczenie.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie od poważnego zachorowania?

Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnego produktu ochronnego, powinniśmy dokonać analizy dostępnych ofert. Porównanie możemy wykonać samodzielnie, a to ułatwi nam znalezienie oferty maksymalnie dopasowanej do naszych indywidualnych potrzeb. Pamiętajmy – każdy z nas jest inny, ma inny wiek, jak również mogą zagrażać nam zupełnie różne rzeczy. Przykładowo: w rodzinie, w której często zdarzał się nowotwór płuc, warto przewidzieć taką możliwość na przyszłość.

Przy wyborze polisy powinniśmy rozważać różne możliwości – poważne zachorowanie może wiązać się nie tylko z naszą dietą czy brakiem aktywności fizycznej, ale również właśnie z dziedziczeniem genetycznym pewnych predyspozycji, jak i np. wykonywaną przez nas pracą.

Koszt ubezpieczenia od poważnego zachorowania


TU
 
Polisa Składka miesięczna SU
Nationale Nederlanden
Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 
150-286 zł Do 600 000 zł
Aegon
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 
29-2373 zł 50 000 zł, 100 000 zł, 500 000 zł
Aviva Santander Onkopolisa 32-340 zł
50 000 zł, 80 000 zł, 120 000 zł
 
Tabela 1. Opracowanie własne.


Należy jednak pamiętać również o tym, by dopasować ofertę do swoich możliwości finansowych. Oczywiście im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe korzyści dla nas na przyszłość. Miejmy jednak na uwadze, że wysoka suma ubezpieczenia wymaga od nas opłacania wysokiej składki. Jeżeli nie dopasujemy kwoty składki wcześniej, w przyszłości może być ona dla nas na tyle uciążliwa, że zrezygnujemy z polisy przed końcem umowy, co zawsze odbywa się z niekorzyścią dla nas. 
 

Porównaj ceny


Ubezpieczenie na życie to ochrona finansowa w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich – także w przypadku zdiagnozowania nowotworu i innej poważnej choroby. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć
1. Oprócz ochrony życia przy zakupie ubezpieczenia na życie warto również zainwestować w ochronę zdrowia

2. Zabezpieczenie na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby łagodny guz mózgu, udar mózgu oraz zawał serca

3. Im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy, tym większe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

4. Brak porównania ofert przed zakupem może prowadzić do zbyt pochopnej decyzji, a co za tym idzie – do zakupu polisy, która nie zapewni nam dobrej ochrony
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia