Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie osobowe - rodzaje

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Jednym z rozwiązań na zabezpieczenie swojej przyszłości jest osobowe ubezpieczenie na życie. Na czym polega takie rozwiązanie i czy jest dobre dla każdego?

Umowa w polisie osobowej może trwać od kilku do kilkunastu lat, zatem warto dobrze przemyśleć takie długoterminowe rozwiązanie. Świadomie podjęta decyzja będzie przynosić wiele korzyści. Sprawdzamy, co to jest ubezpieczenie osobowe, ile może kosztować i gdzie znaleźć najlepszą możliwą ofertę.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

Co to jest ubezpieczenie osobowe?

Rynek ubezpieczeń na życie oferuje nam wiele różnych możliwości ochrony na przyszłość. Ubezpieczenie osobowe jest jednym z nich. 
Na czym polega takie rozwiązanie? Ubezpieczenie osobowe to rodzaj polisy gospodarczej, a przedmiotem jej ochrony jest życie, zdrowie, a także zdolność ubezpieczonego do pracy. Sprawdźmy, co na ten temat mówią przepisy.
 
Zgodnie z art. 829 Kodeksu cywilnego ubezpieczenie osobowe zapewnia ochronę dotyczącą: 

 • przy ubezpieczeniu na życie – zgonu osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku,
 • przy ubezpieczeniu NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ponadto na temat polisy osobowej informacji udziela ustawa z dnia 20 września 1984 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w art. 2 ust. 2, która określa, że w polisie osobowej zakład ubezpieczeń udziela ochrony osobom fizycznym w razie zajścia określonych zdarzeń losowych, które dotyczyły życia, zdrowia lub zdolności do pracy.

Czym charakteryzuje się polisa osobowa?

Istnieje kilka ważnych różnic między polisą osobową, a innymi ubezpieczeniami. Dla sporej grupy osób te różnice mogą być kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zakupie ubezpieczenia. Dotyczą one:

 • przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej – ochrona obejmuje życie, zdrowie i zdolność do pracy;
 • charakteru szkody – jest ona niewymierna/niepoliczalna w kwocie odszkodowania, nie oznacza to negatywnego wydźwięku;
 • podmiotu ubezpieczenia – jedna lub kilka osób fizycznych; 
 • sumy ubezpieczenia – kwota ustalana jest przed zawarciem umowy;
 • czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej – od 12 miesięcy do nawet 30 lat;
 • charakteru wypłacanych świadczeń – w przypadku polisy osobowej mówimy o świadczeniach, nie zaś odszkodowaniach.

Trzeba zaznaczyć, że polisa osobowa różni się od ubezpieczeń majątkowych, gdzie łatwo obliczyć wartość ubezpieczonego mienia. W sytuacji, gdy chcemy zabezpieczyć nasz dom lub samochód – posiada on swoją cenę i na tej podstawie możemy obliczyć kwotę sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie ma zabezpieczyć największą wartość, jaką posiadamy czyli nasze życie i zdrowie. Kwota jest zatem umowna, a wybieramy ją głównie na podstawie swoich zdolności finansowych. Wyznacznikiem może być suma, na jaką chcemy zabezpieczyć nasze dzieci lub kwota kredytu, jaki zaciągamy w banku. Dla każdego z nas może to być zatem zupełnie inna suma pieniędzy.

Kiedy może się przydać ubezpieczenie osobowe?

Zadaniem polisy osobowej jest wsparcie finansowe w trudnych życiowych momentach. Warto dodać jednak, że oprócz pomocy w postaci pieniędzy, ubezpieczyciel może również zapewnić nam wsparcie w ramach pakietu assistance. Są to usługi, jak np. transport medyczny, dowóz leków, pomoc psychologa czy pomoc w opiece nad dziećmi w czasie naszej hospitalizacji.

Zakres ochrony, na jaki się zdecydujemy, zależy wyłącznie od nas samych. To my wybieramy, które umowy dodatkowe wybieramy i na jakiej ochronie nam zależy.

Umowy dodatkowe mogą dotyczyć m.in.:

 • poważnego zachorowania,
 • zdiagnozowania choroby nowotworowej,
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji chirurgicznej,
 • uszczerbku na zdrowiu,
 • trwałej niezdolności do pracy.

Jak długo trwa umowa w polisie osobowej?

Najczęściej ochrona w polisie osobowej to zabezpieczenie długoterminowe. Minimalny czas umowy to 12 miesięcy, ale to od nas zależy, na jaki czas chcemy się ubezpieczyć.

Część ofert w minimalnym czasie ochrony dotyczy okresu 5 lat, maksymalny nie przekracza 30 lat. Możemy zatem dopasować ochronę do naszych preferencji, możliwości finansowych oraz planów na przyszłość. Jeśli nie jesteśmy przekonani do wieloletniej umowy – możemy wybrać krótszy czas trwania ochrony, by sprawdzić, czy będziemy zadowoleni. Z kolei osoby, które planują zabezpieczyć się na długie lata, mogą wybrać umowę na 20 lub 30 lat i cieszyć się długoterminową ochroną.

Ile kosztuje ubezpieczenie osobowe?

To, ile kosztuje ubezpieczenie osobowe, jest zależne od kilku ważnych rzeczy. Na cenę składki polisowej wpływa:

 • wiek, w jakim przystępujemy do zakupu polisy,
 • wybrana przez nas suma ubezpieczenia,
 • nasz stan zdrowia i przebyte dotąd choroby,
 • ilość umów dodatkowych,
 • brak porównania ubezpieczenia z innymi dostępnymi ofertami.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń osobowych?

Ubezpieczenie na życie jest dostępne w różnych formach, przez co można wybrać rodzaj odpowiedni do swoich potrzeb. Produkty różnią się od siebie ze względu na cel zakupu, składkę czy miejsce zakupu.

Rodzaje ubezpieczeń osobowych:

 • indywidualna polisa na życie - polisa, w której sami wybieramy towarzystwo ubezpieczeniowe, zakres ochrony i wysokość sumy ubezpieczenia,
 • grupowa polisa - produkt można zakupić za pośrednictwem pracodawcy, decydujemy się na gotową polisę, bez możliwości modyfikowania warunków umowy,
 • polisa na życie i dożycie - polisa zapewnia ochronę i pozwala gromadzić środki na przyszłość,
 • polisa inwestycyjna - część składki jest kierowana na ochronę, a część na inwestycje,
 • polisa bezterminowa - ubezpieczenie skierowane do osób starszych, składka opłacana jest wyłącznie przez jakiś czas, a świadczenie wypłacane jest po śmierci ubezpieczonego,
 • polisa NNW - ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • polisa posagowa - rodzaj polisy oszczędnościowej, stworzonej z myślą o gromadzeniu środków dla dzieci.

Kiedy ochrona w ubezpieczeniu osobowym nie zadziała?

Zanim podpiszemy umowę, dokładnie zapoznajmy się z treścią dokumentu OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), w których są określone okoliczności, z powodu których może nie dojść do wypłaty świadczenia. Zapis ten to punkt dotyczący wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie.

Istnieją okoliczności śmierci lub wypadku ubezpieczonego, które nie będą uwzględniane przy wypłacie świadczenia. Dzieje się tak np. gdy ubezpieczyciel ma prawo podejrzewać, że doszło do próby wyłudzenia odszkodowania lub celowego działania na własną szkodę. Najczęściej sytuacje, w których odpowiedzialność ubezpieczeniowa jest wyłączona dotyczą śmierci lub szkody powstałej wskutek:

 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających,
 • usiłowania lub popełnienia czynu prawnie zabronionego,
 • brania udziału w bójkach, rozruchach lub protestach,
 • zatajenia ważnych informacji dotyczących stanu zdrowia,
 • przebywania na terenie kraju, w którym są prowadzone działania wojenne,
 • samookaleczania się,
 • samobójstwa (przed upływem 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczeniowej).


Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy osobowej?

Podpisanie umowy z ubezpieczycielem będzie nas wiązało z nim na wiele lat. Warto więc, by była to decyzja dobrze przemyślana i świadoma. Zanim podpiszemy dokument umowy ubezpieczeniowej, zapoznajmy się dokładnie z jego treścią i zwróćmy uwagę na wszystkie najważniejsze dla nas parametry:

 • suma ubezpieczenia – sprawdźmy, czy zgadza się z tym, na czym nam zależało,
 • zakres ochrony – zwróćmy uwagę czy ochrona będzie zapewniać nam odpowiednie wsparcie,
 • wysokość składki – powinna być taka, jaka podczas rozmowy z agentem,
 • karencja – czyli okres bez ochrony ubezpieczeniowej, moment między zawarciem umowy, a rozpoczęciem obowiązywania ochrony w konkretnym zakresie,
 • limity świadczeń – sprawdźmy, czy ubezpieczyciel przewiduje ograniczoną ilość zdarzeń objętych ochroną.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie osobowe?

Znalezienie odpowiedniej polisy na życie może nie być prostym zadaniem, szczególnie gdy nie posiadamy podstawowej wiedzy w zakresie ubezpieczeń na życie. Początkowo może wydawać nam się, że wszystkie dostępne oferty różnych firm ubezpieczeniowych są jednakowe, przez co nie ma większego znaczenia dokonywanie porównania.

Nic bardziej mylnego – oferty ubezpieczeniowe mogą różnić się od siebie pod wieloma względami – wysokością składki, sumą ubezpieczenia, zakresem ochrony, czasem karencji, jak i wieloma innymi szczegółami. Bardzo często te szczegóły mogą być dla nas kluczowe przy wyborze ubezpieczenia osobowego. 

Aby ułatwić sobie zadanie, jakim jest znalezienie najlepszej możliwej polisy na życie, skorzystajmy z pomocy stron internetowych, które w całości poświęcone są tematyce ubezpieczeniowej. Dzięki temu dotrzemy do rankingów ubezpieczeniowych, poradników, jak i porównywarek ubezpieczeniowych. Z ich pomocą dotrzemy do najbardziej korzystnych ofert.
 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

Ubezpieczenie na życie ma zagwarantować wsparcie finansowe nie tylko osobie ubezpieczonej, lecz także jej bliskim. Przed zakupem polisy zawsze warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych – dzięki temu uda się wybrać najlepszą opcję spośród dostępnych na rynku. Jeśli chcesz uniknąć przepłacania i zależy Ci na najlepszych warunkach, skorzystaj z naszego kalkulatora. Porównasz w nim naraz nawet 5 różnych ofert 20 najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym także polisy na życie z rozszerzeniem na wypadek utraty pracy.

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia osobowe

Na jaką kwotę można się ubezpieczyć z polisą osobową?

Ubezpieczenie osobowe może dotyczyć sumy ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł, jak i 1 000 000 zł. To do nas należy decyzja, na jaką kwotę chcemy się ubezpieczyć.

W jakim wieku można przystąpić do zakupu polisy osobowej?

Zakupu polisy mogą dokonać osoby pełnoletnie. Górna granica wiekowa jest natomiast wewnętrzną decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego. Część ofert jest dostępna wyłącznie dla osób do 60-65 roku życia, inne z kolei mogą umożliwić zakup polisy osobowej również starszym klientom - np. do 70 roku życia.

Czy można kupić ubezpieczenie osobowe, gdy posiada się już inną polisę?

Tak, każdy z nas może posiadać jedną lub więcej polis na życie. To mogą być te same, jak i dwa zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Możemy posiadać dwie polisy inwestycyjne w dwóch różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, ale i polisę grupową w miejscu pracy, ubezpieczenie ochronne oraz ubezpieczenie inwestycyjne.

Czy można rozszerzyć zakres ochrony w ubezpieczeniu osobowym?

Tak, ubezpieczenie osobowe pozwala nam rozszerzyć zakres ochrony zgodnie z naszymi potrzebami. Umowy dodatkowe możemy wybrać według własnych preferencji. Dlatego warto porównać ze sobą różne oferty, by dotrzeć do najbardziej korzystnej dla nas polisy.
 

To warto wiedzieć
 1. Polisa osobowa to ubezpieczenie, które ma na celu zabezpieczyć życie i zdrowie ubezpieczonego
   
 2. Ubezpieczenie osobowe może chronić na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, NNW oraz niezdolności do pracy
   
 3. Polisa osobowa może pomóc gromadzić oszczędności, inwestować środki oraz zapewniac maksymalną ochronę na przyszłość
   
 4. Porównanie ofert może znaleźć najtańsze i najbardziej dopasowane do naszej osoby ubezpieczenie
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia