Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie po przejściu poważnej choroby

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Osoba, która przeszła poważną chorobę, powinna próbować ubezpieczyć się na życie. Prawdopodobieństwo, że się uda, jest tym większe, im dłuższy czas upłynął od momentu wyzdrowienia.

Porównaj ceny
 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Ubezpieczenie takiej osoby odbywa się zawsze na indywidualnych warunkach i trzeba się liczyć z możliwością odmowy ze strony zakładu ubezpieczeń. Każdy wniosek osoby, która wcześniej poważnie chorowała, rozpatrywany jest indywidualnie. Analizowana jest ankieta medyczna oraz historia choroby. Często zakład ubezpieczeń kieruje klienta na dodatkowe badania (opłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe). Cała procedura może trwać nawet 2-3 miesiące.

 

Co oznacza poważna choroba w polisie na życie – przykłady


W polisie na życie jednym z rozszerzeń jest poważne zachorowanie. Dodatek ten oznacza gwarancję wypłaty świadczenia potrzebnego na leczenie jednej z poniższych chorób. Oczywiście, lista chorób jest różna w zależności od TU i znajduje się w wykazie dołączonym do dokumentu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU):

 

 • nowotwór złośliwy,
 • zawał serca,
 • przewlekła niewydolność nerek,
 • przeszczep narządu,
 • udar mózgu,
 • łagodny nowotwór mózgu,
 • utrata wzroku,
 • stwardnienie rozsiane,
 • poważne oparzenie ciała,
 • paraliż.

 
Tym samym ubezpieczenie nie uchroni nas przed samą chorobą, ale dzięki świadczeniu pozwoli na szybkie podjęcie leczenia. W zależności od polisy świadczenie wypłacane jest jednorazowo lub w comiesięcznych ratach. Pieniądze z polisy będą mogły być zatem wydane na konsultacje lekarskie, transport z domu do szpitala, zakup leków i przyrządów medycznych niezbędnych w procesie leczenia, badania kontrolne czy domowe wizyty lekarza.
 
Świadczenie z tytułu zdiagnozowania poważnej choroby może wynieść 10 000 zł, 50 000 zł czy nawet 200 000 zł. Wszystko zależy od tego, ile wynosi suma ubezpieczenia na to zdarzenia zawarta w umowie. Warto pamiętać, że im wyższa SU, tym większą zapłacimy składkę.

 

Poważne zachorowanie a ankieta medyczna – można uniknąć?


Jeśli decydujemy się na wykupienie indywidualnej polisy na życie, ubezpieczyciel poprosi nas o wypełnienie ankiety medycznej, na podstawie której ocenie ryzyko ubezpieczeniowe. Wyniki ankiety będą tym bardziej brane pod uwagę, gdy rozszerzamy zakres ochrony o Poważne zachorowanie.
 
Jednym z pytań w ankiecie może być Czy ktoś w Pana/Pani rodzinie miał zdiagnozowany nowotwór (łagodny lub złośliwy)? Odpowiedź twierdząca nie spowoduje odmowy ubezpieczenia, ale może mieć wpływ na wysokość płaconej składki – a już na pewno gdy sami przechodziliśmy taką chorobę (zawał serca, przeszczep nerki czy wątroby, udar mózgu, utraciliśmy wzrok w jednym oku, cierpimy na stwardnienie rozsiane itp.).
 
Jeśli wyniki ankiety wzbudzą podejrzenia ubezpieczyciela, skieruje on nas na z góry opłacone badania w celu potwierdzenia stanu zdrowia. Warto jednak podawać w ankiecie odpowiedzi zgodne z prawdą – w przeciwnym razie ryzykujemy tym, że nie mimo opłacania składki nie otrzymamy świadczenia.
 
Zatajenie prawdy o stanie zdrowia jest bowiem jednym z głównym wyłączeń odpowiedzialności. Takie wyłączenie może być stałe lub czasowe, np. przez pierwsze 2-3 lata od zawarcia umowy.
 
Ankiety medycznej (szczegółowej) można uniknąć, zastępując ją kilkoma pytaniami o ogólny stan zdrowia. Tak jest m.in. w bezterminowej polisie na życie, ale tam z reguły nie mamy rozszerzenia poważna choroba.

 

Ryzyko ubezpieczeniowe a wysokość składki i wiek


Ubezpieczyciele podsuwają ankietę medyczną, chcąc na jej podstawie potwierdzić stan zdrowia swojego klienta. Na tej podstawie szacują ryzyko ubezpieczeniowe, ale podpierają się też innymi danymi, jak:

 

 • średni wiek życia - średnia długość życia mężczyzn w Polsce wynosi ok. 71 lat, a kobiet – prawie 80. Statystyczny Polak nadal żyje krócej niż statystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej. Długość trwania życia kształtuje się obecnie na poziomie, który kraje Unii Europejskiej osiągnęły już 20 lat temu,
   
 • przyczyny zgonów – oprócz chorób to samobójstwa (7200 rocznie) i wypadki komunikacyjne (6800 rocznie). Na pierwszy przypadek również jest 2-letnia karencja, na drugi osobna umowa w polisie jako rozszerzenie,
   
 • choroby powodujące najwięcej zgonów – w samym tylko 2006 roku były to rak piersi (5200), rak żołądka (5600), nadciśnienie tętnicze (5900), cukrzyca (6500), rak jelita grubego (9700), rak płuca (21000), udar mózgu (35000).

 
Efektem tego procesu szczegółowej analizy ryzyka ubezpieczeniowego będzie przyjęcie osoby do ubezpieczenia lub odmowa udzielenia jej ochrony. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, ubezpieczony będzie musiał zapłacić wyższą składkę niż osoba z „czystą” historią medyczną. Ubezpieczyciel może również zmodyfikować standardowe warunki umowy. Polega to zwykle na ograniczeniu sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy świadczenia, które może zostać wypłacone lub na wyłączeniu odpowiedzialności, jeżeli do zdarzenia (np. śmierci) dojdzie w następstwie powikłań związanych z przebytą chorobą.

PAMIĘTAJ!
Nie ma jednoznacznych szablonów postępowania w przypadku, gdy o ubezpieczenie wnioskuje osoba po przebyciu ciężkiego zachorowania. Przypadki chorobowe są zbyt złożone i różne od siebie, aby można było stworzyć jasne procedury. Każdorazowo konieczna jest indywidualna ocena sytuacji.

Jak widać, zawarcie ubezpieczenia w przypadku osób, które przeszły poważne komplikacje zdrowotne nie jest łatwe. Najlepsza rada, której mogę Państwu udzielić – ubezpieczajcie się jako młodzi, jeszcze zdrowi ludzie. Młoda osoba po pierwsze – zapłaci niższą składkę, po drugie – zyska pewność, że polisa na życie ochroni ją i najbliższych, nawet jeżeli zdiagnozują u niej poważne zachorowanie. Właśnie temu ma służyć ubezpieczenie.

 

Porównaj ceny

 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

 

Poważne choroby w OWU


W większości towarzystw ubezpieczeniowych ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania jest ubezpieczeniem dodatkowym. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, najczęściej na okres pięciu lat oraz przedłużana automatycznie, jeżeli ubezpieczony nie złożył wniosku o wypowiedzenie umowy w terminie najpóźniej do 30 dni przed dniem zakończenia umowy i nie ukończył wieku wskazanego przez towarzystwo jako granicznego do zawarcia umowy ubezpieczeniowej.
Maksymalnym wiekiem ubezpieczeniu jest najczęściej przedział 61-66 lat.

Świadczenie jest wypłacane tylko raz, tj. ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą wypłacenia odszkodowania. W innych przypadkach umowa może trwać dalej, ale kolejne świadczenie musi dotyczyć innej choroby lub grupy chorobowej. Wtedy też można się spotkać z niższym odszkodowanie, np. 50% sumy ubezpieczenia.

Kolejnym ograniczeniem spotykanym w polisach na życie jest wypłata świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Najczęściej świadczenie od poważnego zachorowania nie jest wypłacane, jeżeli śmierć nastąpiła przed upływem 30 dni od zdiagnozowania poważnego zachorowania.

Sama liczba chorób to także indywidualna kwestia towarzystw:

 • 54 – Prudential,
 • 40- Aviva,
 • 36 – Allianz,
 • 34 – MetLife,

 

Polisa na życie z poważnym zachorowaniem


Wariant podstawowy
 
Składka miesięczna i suma ubezpieczenia

13 chorób

 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • zabieg chirurgiczny polegający na dokonaniu pomostu omijającego wieńcowego (bypass),
 • przeszczep narządów,
 • niewydolność nerek,
 • utrata wzroku,
 • utrata słuchu,
 • angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA),
 • operacja aorty,
 • operacja zastawek serca,
 • schyłkowa niewydolność wątroby,
 • utrata mowy,
 • schyłkowa niewydolność oddechowa.
Minimalna składka: 150 zł
SU: 449 198 zł

Wyższa składka: 197 zł
SU: 600 000 zł

Wariant rozszerzony
 
Składka miesięczna

34 choroby

w tym 7 chorób układu
sercowo-naczyniowego
i 27 innych poważnych schorzeń:
 • stwardnienie rozsiane,
 • poparzenie trzeciego stopnia,
 • niedokrwistość aplastyczna,
 • choroba Alzheimera,
 • śpiączka,
 • choroba Parkinsona,
 • całkowity niedowład,
 • zakażenie wirusem HIV,
 • pourazowe uszkodzenie mózgu,
 • choroba Creutzfeldta-Jacoba,
 • postępująca twardzina układowa,
 • uogólniona sklerodermia,
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowych,
 • ropień mózgu z utrzymującymi się deficytami neurologicznymi,
 • choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • ebola,
 • słoniowacizna,
 • wirusowe zapalenie mózgu,
 • toczeń rumieniowaty układowy,
 • dystrofia mięśniowa,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • postać mózgowa malarii z trwałymi deficytami neurologicznymi.
Minimalna składka: 150 zł
SU: 305 292 zł

Wyższa składka: 286 zł
SU: 600 000 zł

Pakiety dodatkowe

Składka miesięczna
Pre-diagnoza 28 zł
Pakiet Kardiolog 14 zł
Pakiet Neurolog 28 zł

Tabela 1. Na podstawie oferty Nationale-Nederlanden. Przykład ubezpieczenia dla 35-letniej osoby, posiadającej umowę ubezpieczenia na życie na 10 lat oraz umowę dodatkową na 5 lat.

 
Warto pamiętać, że wysokość składki zależy od wielu zmiennych, m.in. od wieku, stanu zdrowia i trybu życia osoby objętej ubezpieczeniem, historii chorób w jej rodzinie, kwoty na którą się ubezpieczy.

 

Porównaj ceny
 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć

1. Przebyta poważna choroba może warunkować wysokość składki albo nawet przystąpienie do polisy

2. W polisie na życie ochrona finansowa na poważne zachorowanie jest oferowana jako dodatek do podstawy

3. Ubezpieczyciele weryfikują stan zdrowia przyszłego ubezpieczonego na podstawie ankiety medycznej

4. W razie podana nieprawdy w ankiecie towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty świadczenia za zdiagnozowanie nowotworu czy zawału

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

JP

2020-08-05 12:40:08

Jednym zdaniem lepiej nie chorować, bo wiele się nie zyska na leczenie i rehabilitację, a składki i warunki polis ustalane są tak, aby zyskał na tym ubezpieczyciel, a nie ubezpieczony. To jest właśnie niesprawiedliwe. Moja mama ostatnie złotówki wydawała ze skromnych dochodów na kiepską polisę, gdzie po opłaceniu rachunków i polisy nie wystarczało jej na normalne życie. Teraz po ciężkiej chorobie dostała grosze w porównaniu z tym ile zdrowia jej choroba zmarnowała, ile kosztują ją prywatne wizyty lekarskie, badania, leki, powrót do domu. A teraz pani w biurze powiedziała że nic sie nie da już zmienić że już za późno. W razie śmierci, uposażenia nie wystarczy nawet na podstawowe opłaty pochówku. To jest po prostu państwo w państwie i mydlenie ludziom oczu te polisy na życie i ich dodatki. Gdzie jest prawo, które chroniłoby ludzi przed wyzyskiem przez ubezpieczycieli?!

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia