Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Udar mózgu a polisa na życie - co warto wiedzieć?

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Wśród wszystkich zgonów w Polsce aż 30 tys. rocznie stanowią te spowodowane udarem mózgu. Ubezpieczenie na życie w swoim podstawowym zakresie zabezpiecza na wypadek śmierci, jednak zakres ochrony można rozszerzyć również na wypadek udaru.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Przy udarze mózgu ważne jest szybkie rozpoznanie i leczenie, a w późniejszym czasie równie istotna jest solidna rehabilitacja. Sprawdźmy, jak pomóc w takiej sytuacji może ubezpieczenie na życie.


Czym dokładnie jest udar mózgu?


Chorobę, jaką jest udar mózgu, dobrze definiują opisy, jakie można znaleźć w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Jednym z nich jest opis towarzystwa ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden:

Udar mózgu to nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zaburzeń krążenia mózgowego, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych utrzymujących się przez okres co najmniej 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu. 

Rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI). Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zawału mózgu lub krwawienia śródczaszkowego spowodowanego zewnętrznym urazem. Ubezpieczeniem nie są także objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA).

To, co ważne dla zainteresowanych zakupem polisy na życie, to fakt, że ubezpieczyciel definiuje zarówno samą chorobę, jak i jej stopień czy potrzebne badania. Dzięki temu dowiadujemy się również, jakie dokumenty będą niezbędne do złożenia wniosku o odszkodowanie. Niezbędne będzie przesłanie kompletu dokumentacji medycznej, zatem w załączeniu wniosku o wypłatę świadczenia powinno zawierać wyniki CT oraz MRI.
 

Jak rozpoznać objawy udaru mózgu?


Udar mózgu jest bardzo poważnym problemem zdrowotnym, ponieważ może prowadzić do śmierci. Szybkie rozpoznanie udaru może uratować życie oraz zapewnić lepsze rokowania.

Jakie objawy powinny zaniepokoić:

 • silny ból głowy,
 • nagłe zaburzenia mowy,
 • upadający kącik ust, 
 • osłabienie ręki,
 • omdlenie,
 • drgawki,
 • duszności, trudności z oddychaniem,
 • nienaturalne pobudzenie,
 • rozmazany obraz i zawroty głowy,
 • nudności i wymioty.

Niezwykle ważna jest szybka reakcja na powyższe objawy. Czas ma tutaj ogromne znaczenie, ponieważ postępowanie udaru może prowadzić do trwałego kalectwa, a nawet zgonu. 
 

Jakie są konsekwencje udaru mózgu?


Warto podkreślić, że udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w Polsce, tuż obok zawału serca oraz nowotworów złośliwych. Choroba niedokrwienna mózgu w ostatnich latach zaczyna dotyczyć coraz młodszych osób, ponieważ zdarza się on zarówno 40-latkom, jak i 30-latkom. 

Ze wszystkich udarów (czyli nawet 90 tys. rocznie w Polsce), przyczyną zgonu jest około 30 tys. Konsekwencje udaru nie muszą być tragiczne, ale wszystko zależy od naszego ogólnego stanu zdrowia, szybkiej reakcji i rozpoczęcia leczenia. Konsekwencją może być kalectwo wynikające np. z paraliżu, ale sam udar może również doprowadzić do śmierci.

Do przyczyn udaru zaliczamy: skrzepliny powstałe w jamach serca (30%), zwężenie tętnic szyjnych (30%) oraz patologie wewnątrzczaszkowe (40%).

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć udaru, ponieważ może on wystąpić zarówno u młodszych osób, jak i u tych starszych i bardziej schorowanych. Dużą rolę odgrywa tutaj nieodpowiedni styl życia: stres, używki, źle zbilansowana dieta, brak ruchu i przemęczenie. Ważne jest zatem, by dbać o siebie bez względu na wiek. Nawet nieduże zmiany w codziennych nawykach mogą uratować nam życie.
 

Jakie towarzystwo ubezpieczeniowe zabezpieczy nas na wypadek udaru mózgu?


Ochrona na wypadek udaru mózgu jest rozwiązaniem, które może zaoferować nam większość towarzystw ubezpieczeniowych. Zdarza się, że udar jest wymieniany tuż obok zawału serca, czasem może być jedną z wielu chorób zawartych na liście objętej ochroną. W przypadku ubezpieczenia PZU świadczenie zostaje wypłacone jednorazowo, jako zdiagnozowanie jednej z chorób.

Innym przykładem jest w tym przypadku oferta grupy MetLife, gdzie ubezpieczony może liczyć na świadczenie 100% lub 10% sumy ubezpieczenia w zależności od stopnia udaru mózgu. Za udar z poważnymi ubytkami (100% SU) uznawana jest diagnoza:

 • jednoznaczne rozpoznanie szpitalne świeżego udaru mózgu z wystąpieniem nowych objawów neurologicznych,
 • udokumentowane nowe i poważne (co oznacza niedowład poniżej 4° w skali Lovetta, afazję, encefalopatię) ubytki neurologiczne, potwierdzone przez lekarza neurologa, utrzymujące się przynajmniej 3 miesiące po incydencie mózgowym,
 • zmiany stwierdzone w rezonansie magnetycznym lub tomografii komputerowej, lub innym wiarygodnym badaniu obrazowym potwierdzającym rozpoznanie świeżo przebytego udaru mózgowego.

Udar bez ubytków (10% SU) to:

 • jednoznaczne rozpoznanie szpitalne świeżego udaru mózgu z wystąpieniem nowych objawów neurologicznych,
 • wyniki rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej, lub inne wiarygodne badanie obrazowe potwierdzające rozpoznanie świeżo przebytego udaru mózgowego.

Jeszcze inne rozwiązanie oferuje nam TU Allianz, które wypłaci świadczenie za udar mózgu nawet wtedy, jeśli ubezpieczony nie będzie miał wykupionego rozszerzenia. Warunkiem jest zdiagnozowanie tej choroby u osoby poniżej 30 roku życia.

Udar mózgu w ubezpieczeniach na życie

Towarzystwo ubezpieczeniowe Szczegóły
PZU ochrona obejmuje tylko udar mózgu lub zawał serca
Generali ochrona obejmuje 40 poważnych zachorowań, w tym udar mózgu
Warta
odszkodowanie dla ubezpieczonego do 180 zł wypłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu udaru mózgu, w wersji dla współmałżonka – 130 zł
do 90 000 zł za zgon ubezpieczonego i 30 000 zł za zgon współmałżonka z powodu udaru mózgu
 
Allianz
5000 zł za udar mózgu dla osoby poniżej 30 roku życia, nawet jeśli ubezpieczony nie wykupił rozszerzenia o poważne zachorowanie
 
Compensa
odszkodowanie za śmierć z powodu udaru mózgu będzie wypłacone, jeśli zgon od zdiagnozowania zdarzenia nastąpił po minimum 6 miesiącach
 
Aviva wypłata nawet do 800 000 zł za zdiagnozowanie udaru mózgu
Prudential
świadczenie do 100 000 zł na dowolny cel bez konieczności udokumentowania wydatków, karencja 90 dni
 
MetLife Wypłata 100% za udar z poważnymi ubytkami i 10% SU bez ubytków

Tabela, opracowanie własne.
 

Jak zabezpieczyć się na wypadek udaru mózgu?


Przede wszystkim musimy w tym celu wykupić odpowiednią umowę dodatkową. Ochrona podstawowa (oprócz tej oferowanej przez Allianz) nie zapewni nam świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, ponieważ takie rozwiązanie gwarantuje wyłącznie ochronę finansową z tytułu zgonu. Rozszerzenie ochrony czyli umowa dodatkowa jest zawierana na 12 miesięcy i można ją odnawiać z każdym kolejnym rokiem. 
 
Pamiętajmy jednak o tym, by dokładnie zwracać uwagę na detale wybranych ofert. Powyższa tabela przedstawia, jak bardzo potrafią się od siebie różnić poszczególne polisy w podobnym zakresie ochrony. Zwracajmy też uwagę na wiek, w jakim możemy zostać objęci ochroną, ponieważ niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe ochronę oferują np. do 60 roku życia. 
 
Ograniczenia wiekowe są indywidualną decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego warto porównywać w tym zakresie oferty. 


Udar mózgu – jak wysokie świadczenie?


Wystąpienie udaru mózgu będzie stanowiło podstawę do otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela. Jednak musimy pamiętać również o tym, jakie warunki muszą zostać spełnione, by otrzymać świadczenie. Pieniądze przy tak poważnej diagnozie są bardzo ważne, ponieważ pomogą znaleźć nam najlepszych lekarzy, jak i opłacić kosztowną rehabilitację. Kwota świadczenia ma ogromne znaczenie.
 
Przykładowo, Generali proponuje ubezpieczenie w 3 wariantach. Maksymalne kwoty, jakie możemy otrzymać z tytułu udaru mózgu i innego poważnego zachorowania w każdym z wariantów to: 10 000 zł, 50 000 zł oraz 150 000 zł.
 
Każde towarzystwo ubezpieczeniowe nalicza wysokość świadczenia według własnego uznania. Możemy zatem otrzymać świadczenie zarówno w wysokości 5000 zł, jak 100 000 zł. 

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania za udar mózgu?


Należy podkreślić, że istnieją okoliczności, w których ubezpieczony pomimo wystąpienia udaru, może nie otrzymać należnego świadczenia.

Dzieje się tak z uwagi na punkt w umowie, który określa wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności. Przykładowo PZU nie wypłaca świadczenia z tytułu wystąpienia udaru mózgu w sytuacji drugiego oraz każdego kolejnego zachorowania, a także zatajenia ważnych informacji w ankiecie medycznej, które mogłyby wskazywać na możliwość wystąpienia udaru mózgu.

Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem ważne jest dokładne zapoznanie punktu dotyczącego wyłączeń odpowiedzialności. Istnieją sytuacje i okoliczności zdarzenia polisowego, w tym również udaru mózgu, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. 

Najczęściej dotyczą one zatajania bardzo ważnych informacji o stanie zdrowia, ale również sytuacje, w których ubezpieczony świadomie działał na własną niekorzyść – np. gdy do wypadku samochodowego doszło wskutek prowadzenia pod wpływem alkoholu. Inne wykluczenia spotykane w dokumentach OWU:
 • napad przejściowy (do 24 h) niedokrwienia centralnego układu nerwowego,
 • udaru niepozostawiający trwałego ubytku w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego,
 • uszkodzenie mózgu spowodowane urazem.
Przykładowo, PZU może odmówić wypłaty pieniędzy w sytuacji, gdy dojdzie do drugiego i każdego kolejnego przypadku objętego ochroną oraz, gdy ubezpieczony zatai ważne informacje o swoim stanie zdrowia. Jeżeli również udar już wystąpił przed zakupem ubezpieczenia – ubezpieczyciel również może odmówić należnych pieniędzy. 
 

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie za zdiagnozowany udar mózgu?


Z tytułu poważnego zachorowania zazwyczaj ubezpieczyciel wypłaca jednorazowe świadczenie. Znaleźć można jednak takie oferty, które zapewnią świadczenie w systemie ratalnym, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy np. spłacamy wysokie kredyt mieszkaniowy, a wymagać będziemy drogiej rehabilitacji.

Czas, jaki upływa między zgłoszeniem roszczenia, a wypłatą świadczenia nie powinien przekroczyć 30 dni. Zatem w ciągu miesiąca możemy otrzymać środki od ubezpieczyciela, dzięki czemu opłacimy leczenie czy rehabilitację.

W takiej sytuacji jak zdiagnozowanie poważnej choroby, dobrze jest znać procedurę, jaką wymaga ubezpieczyciel, czyli przesłanie kompletu dokumentów. 
Procedury są już indywidualną decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego. Część firm oczekuje zgłoszenia telefonicznego, inne z kolei dodatkowo umożliwiają kontakt za pośrednictwem maila lub SMS-a, jak np. PZU. 

Ważne jest również to, co dokładnie należy złożyć ubezpieczycielowi. Znajomość procedur ułatwia zgłoszenie, ponieważ brak części dokumentów będzie skutkować wydłużeniem procedury wypłaty pieniędzy.
Najczęściej ubezpieczyciel będzie potrzebował od nas:
 • wniosku o wypłatę świadczenia,
 • karty wypisu ze szpitala,
 • kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • numeru posiadanej polisy,
 • dokumentacji medycznej (wyniki badań, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego).
Wniosek o wypłatę świadczenia oraz pełną listę niezbędnych dokumentów znaleźć można najczęściej na stronie swojego ubezpieczyciela. 


Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Polisa na życie to pomoc finansowa w sytuacjach, w których dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich – także w przypadku zdiagnozowania nowotworu i innej poważnej choroby. Bardzo ważne jednak jest cena polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć
1. Udar mózgu w Polsce jest przyczyną 30 000 zgonów rocznie
 
2. Ubezpieczenie na życie może w swojej rozszerzonej wersji zabezpieczyć również chorobę niedokrwienną mózgu
 
3. Świadczenie z polisy można wykorzystać na dowolny cel, zarówno leczenie, jak i rehabilitację
 
4. Przed zgłoszeniem roszczenia warto zapoznać się z listą niezbędnych dokumentów, by nie przedłużać procedury związanej z wypłatą świadczenia
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

xxx

2023-10-09 14:27:38

pzu ma inną definicje udaru... i niestety nie wypłaca

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia