Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 36 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Wielokrotne ubezpieczenie na życie - czy jest możliwe?

Zamiast 500 zł nawet 2000 zł za złamanie ręki? Wystarczy mieć co najmniej dwie polisy na życie, otrzymać dwa świadczenia. Sprawdzamy, w jakich sytuacjach wielokrotne ubezpieczenie na życie jest możliwe i komu się opłaca.

Porównaj ceny


Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Ubezpieczenia wielokrotne można porównać do ochraniaczy, jakie zakładamy na siebie podczas jazdy na rolkach lub rowerze. Można założyć po dwa ochraniacze na kolana i łokcie, albo dwa kaski. Czy to powoduje, że nic nam się nie stanie? Nie ma takiej gwarancji, ale (nie licząc wygody), ryzyko dotkliwego urazu zostaje zminimalizowane. I tak samo jest z ubezpieczeniem się w kilku towarzystwach. Wielokrotne ubezpieczenie nie uchroni nas od wypadku, ale może stanowić poduszkę bezpieczeństwa i zabezpieczenie finansowe dla nas i naszych najbliższych. 


Co oznacza wykupienie kilku ubezpieczeń?

 

Polisy ubezpieczeniowe dzielą się na ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe. O ile posiadanie kilku polis majątkowych nie ma większego sensu, to w przypadku polis na życie jest to jak najbardziej wskazane.
 
W przypadku ubezpieczeń osobowych możliwe jest wykupienie ubezpieczeń w kilku towarzystwach. To nie tylko wyższe wydatki na składki, ale również szerszy zakres ochrony i możliwość uzyskania większego odszkodowania za to samo zdarzenie. A w przypadku takiego zdarzenia, świadczenie wypłacane jest ze wszystkich polis, które je obejmują.
 
Za uszkodzenia mienia otrzymamy odszkodowanie tylko z jednej polisy. Przepisy Kodeksu Cywilnego wskazują, że o ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczyciel z tytułu poniesionej szkody nie może wypłacić sumy wyższej niż wartość poniesionej szkody (art. 8241 § 1 k.c.).


Grupowe ubezpieczenie się w pracy i indywidualnie


Polisa grupowa i indywidualna mogą się uzupełniać, co w przypadku zdarzenia oznacza wypłatę odszkodowania z dwóch polis. Jeśli dojdzie do wypadku w pracy, a takie zdarzenie będzie w zakresie polisy grupowej i indywidualnej, to odszkodowanie zostanie wypłacone z dwóch ubezpieczeń, nawet w tym samym towarzystwie. 
 
Ochrona życia i zdrowia w pracy z tzw. grupówki oznacza to dość niskie składki, ale brak wyboru sumy ubezpieczenia. Taka polisa przewiduje gotowy pakiet ryzyk (wypadek, śmierć, trwałe lub czasowego uszkodzenia ciała i inne). To samo ryzyko jest rozłożone na wielu pracowników, więc to stosunkowo tanie rozwiązanie, a sama składka często nie przekracza kwoty 50 zł miesięcznie.
 
Polisy grupowe oferują niższą sumę ubezpieczenia, ponieważ odprowadzana składka jest niższa niż przy ubezpieczeniu indywidualnym. Najczęściej są to kwoty w przedziale 10 000–100 000 tys. zł.
 
 
W przypadku ubezpieczenia indywidualnego sami decydujemy o wysokości sumy ubezpieczenia, która może osiągać nawet 1 mln zł. Oznacza to odpowiednio wyższe składki. Czas trwania indywidualnej umowy to nawet 30 lat. Wadą grupówki jest właśnie czas trwania umowy, który zależy od trwania umowy z pracodawcą.
 
W polisie indywidualnej do wyboru jest umowa podstawowa i umowy dodatkowe. Ta pierwsza zazwyczaj zawiera w sobie okoliczność śmierci. Umowę dodatkową można rozszerzyć m. in. o:

 • pobyt w szpitalu,
 • uraz ciała,
 • rehabilitację.


Ubezpieczenie NNW dziecka w szkole i indywidualnie

Rodzice posyłając dziecko do szkoły, często decydują się na zakupienie szkolnej polisy NNW. Warto jednak wzbogacić się o dodatkową, prywatną polisę NNW. Jeśli np. podczas wycieczki szkolnej dojdzie do wypadku, świadczenie zostanie wypłacone z obu polis. Może się to okazać pomocne chociażby przy opłaceniu kosztów rehabilitacji.  
 
Szkoły oferują zazwyczaj grupową polisę NNW, ale warto rozważyć zakup dodatkowej polisy indywidualnej. Koszt prywatnej polisy NNW nie jest duży, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, odszkodowanie zostanie wypłacone z dwóch polis. Polisa NNW jest jedną z najtańszych i wymaga jednorazowej składki rocznej, której koszt to mniej niż 50 zł. Przy wyborze indywidualnej polisy warto przekalkulować wysokość składki wraz z sumą ubezpieczenia, kosztami rehabilitacji czy kwotą wypłacaną za każdy dzień pobytu w szpitalu.
 
Odszkodowanie może być wypłacone w m. in. następujących przypadkach:

 • uszczerbek na zdrowiu,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • rehabilitacja.

 
Szkolna polisa NNW często nie obejmuje wypadków, które zdarzają się podczas treningów lub turniejów. Warto więc zainteresować się wykupieniem indywidualnego ubezpieczenia NNW obejmującego takie okoliczności. Podobnie jak w przypadku pracowniczych grupówek, ubezpieczenie w szkole ma taki sam zakres dla wszystkich uczniów. Szkoła może zazwyczaj poszczycić się niskimi składkami, ale często oznaczają one również niską sumę ubezpieczeń, co dla wielu rodziców może okazać się niemiłym zaskoczeniem.


Ubezpieczenie wypadkowe i oszczędnościowe na życie


Jeśli można sobie pozwolić na długoterminowe zobowiązania i wyższe miesięczne składki, warto zainteresować się ubezpieczeniem oszczędnościowym. Podstawową funkcją ubezpieczenia oszczędnościowego jest gromadzenie oszczędności. Przy wykupieniu odpowiednich dodatków lub osobnej polisy to także finansowe wsparcie po wypadku lub zachorowaniu.
 
Ubezpieczenie oszczędnościowe jest opcją dla osób cierpliwych. Wypłata środków z takiej polisy odbywa się przy dożyciu do końca terminu podpisanej umowy. Składka wpłacana na poczet ubezpieczenia oszczędnościowego składa się z dwóch części:

 • ochronnej, która odpowiada za wypłatę odszkodowania w ramach zakresu określonego w podpisanej umowie,
 • oszczędnościowej, dzięki której środki są gromadzone na przeznaczonym do tego koncie i zwracane na koniec umowy.

 Rodzajem ubezpieczenia oszczędnościowego jest ubezpieczenie na życie i dożycie, z którego towarzystwo wypłaca świadczenie w dwóch sytuacjach:

 • śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania okresu ubezpieczenia,
 • gdy nic się nie wydarzy i ubezpieczony dożyje ostatniego dnia trwania okresu ubezpieczenia.

 Środki te można spożytkować np. na sfinansowanie wkładu własnego czy remont mieszkania. W przypadku polisy oszczędnościowej składka jest nieco wyższa od ochronnej – tu minimalna wartość to ok. 100 zł miesięcznie. W przypadku polis długoterminowych należy pamiętać, aby wysokość składki odpowiadała naszym możliwościom finansowym za 10 czy 15 lat.
 
Zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci zapewnia z kolei polisa ochronna. To ubezpieczenie na życie, które chroni najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego. Środki wypłacone z tytułu tego ubezpieczenia mogą posłużyć np. na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Polisę ochronną można też rozszerzyć o ubezpieczenie NNW, które pozwoli na zapewnienie ubezpieczonemu rehabilitacji, która może okazać się konieczna po wypadku.


Ubezpieczenie ochronne i posagowe dla dziecka


Jeśli rodzic chciałby zapewnić dziecku finansowy start w dorosłość, warto wykupić ubezpieczenie posagowe, które zapewnia także bezpieczeństwo finansowe po śmierci rodzica lub opiekuna prawnego. Ale to też zabezpieczenie w razie wypadku dziecka, więc warto połączyć ubezpieczenie posagowe z polisą NNW. Wówczas, jeśli dziecko zostanie poszkodowane w wypadku, należy mu się wypłata odszkodowania z dwóch polis. 
 
Polisa NNW dla dziecka zapewnia mu ochronę w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku. Dziecku zostanie wypłacone świadczenie w przypadku:

 • urazów nabytych w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub uprawiania sportu,
 • śmierci dziecka w nieszczęśliwym wypadku lub wypadku komunikacyjnym,
 • oparzeń, odmrożeń i urazów narządów,
 • poważnego zachorowania.

 
W razie tego samego zdarzenia możliwa jest kumulacja dwóch świadczeń i wypłata odszkodowania z dwóch polis. Umowa zawierana jest przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, a środki z ubezpieczenia zostają wypłacone dziecku najwcześniej po osiągnięciu pełnoletności.
 
Składka ubezpieczenia dzieli się na część ochronną i oszczędnościową. Jeśli rodzic umrze w trakcie trwania ubezpieczenia, ubezpieczyciel przejmuje obowiązek opłaty składek. Minimalny okres trwania umowy to około 10 lat. Minusem ubezpieczenia posagowego jest czas trwania umowy. Należy zastanowić się, czy za dekadę nadal będzie nas stać na opłacanie składek. Towarzystwa często proponują także indeksację składki, czyli wzrost składki o wskaźnik inflacji.


Dla kogo kilka ubezpieczeń na życie?


Wykupieniem kilku ubezpieczeń na życie powinny zainteresować się osoby wykonujące np. niebezpieczne zawody. Jeśli osoba poszkodowana w wypadku jest jedynym żywicielem rodziny, wypłata świadczenia z kilku polis może pomóc rodzinie utrzymać życie na dotychczasowym poziomie i zapewnić poszkodowanemu opiekę.
 
Oferta ubezpieczeń wielokrotnych skierowana jest również do kredytobiorców, którzy w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci nie chcieliby zostawić swoich bliskich ze zobowiązaniami finansowymi do spłaty. Pracownik firmy oprócz grupówki powinien zainteresować się ubezpieczeniem indywidualnym, które charakteryzuje się szerszym zakresem niż ubezpieczenia grupowe. Pomimo tego, że wykupienie kilku ubezpieczeń na życie ma swoje wady i zalety, to w wielu wypadkach korzyści przewyższają koszty. 

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

W wielu sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia to właśnie ubezpieczenie na życie może się okazać najlepszym rozwiązaniem. Można być ubezpieczonym w dwóch (i więcej) miejscach. Ubezpieczenie na życie to ochrona finansowa dla nas i naszych najbliższych. W przypadku wykupienia kilku ubezpieczeń, szczególnie ważna jest cena polisy. Aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeniowych znajdziemy już od 3 złotych dziennie. W jednej kalkulacji można porównać aż do 5 ofert i wybrać tę, która będzie najkorzystniejsza.
 

Źródła:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ubezpieczenie-wypadkowe
https://www.prudential.pl/warto-wiedziec/ubezpieczenie-na-zycie-i-dozycie
https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-ubezpieczenie-ochronne,2441472
https://www.totalmoney.pl/artykuly/907281,ubezpieczenia-na-zycie,ubezpieczenia-na-zycie-jakie-jest-nasze-podejscie-do-nich,1,1
http://www.polskieustawy.com/norms.php?actid=88&norm=824&lang=48&adate=20091214&head=0
https://www.parkiet.com/Akademia-inwestycyjna/310039904-Polisy-sa-uwazane-przez-Polakow-za-towar-luksusowy.html
https://www.totalmoney.pl/artykuly/907281,ubezpieczenia-na-zycie,ubezpieczenia-na-zycie-jakie-jest-nasze-podejscie-do-nich,1,1 
Wielokrotne ubezpieczenie na życie - To warto wiedzieć
1. Wielokrotne ubezpieczenie jest możliwe, ale ma sens tylko w przypadku ubezpieczeń osobowych
 
2. Decydując się na kilka polis, należy zastanowić się, czy będzie nas stać na opłacanie składek

3. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub śmierci świadczenia zostają wypłacone ze wszystkich polis, które obejmują dany zakres szkód
 
4. Wykupieniem kilku polis ubezpieczeniowych powinny zainteresować się przede wszystkim osoby wykonujące zawody wysokiego ryzyka, jedyni żywiciele rodziny lub kredytobiorcy
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
3
9
4
6
3
6

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy