Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
"Cesja polisy na bank" to przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej na bank. Banki wymagają "cesji" w przypadku, gdy udzielają kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie murów nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych jest wówczas obowiązkiem każdego kredytobiorcy. Na podstawie "cesji" ewentualne odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia jest przekazywane na rzecz banku, a nie Ubezpieczonego. W sytuacji niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia nieruchomości, bank może wypowiedzieć umowę kredytową. ...
Takim ubezpieczeniem jest OC w życiu prywatnym. To zazwyczaj opcja dodatkowa, za którą należy opłacić niewysoką składkę. Warto wykupić taką polisę, ponieważ w wielu sytuacjach, np. gdy pęknie wężyk od kranu, istnieje duże prawdopodobieństwo zalania mieszkania znajdującego się pod nami. Jeśli masz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, koszty związane z remontem mieszkania sąsiada pokrywane są w takiej sytuacji nie z Twojej kieszeni, lecz z polisy OC. Reasumując - za niewysoką cenę fundujesz sobie s...
Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia oc, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej. Od dnia 11 czerwca 2012r. sumy gwarancyjne wynoszą: w przypadku szkód na osobie - szkody osobowe - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpie...
Zgodnie z ustawą ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: wyrządzone samemu sobie; wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstała szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty; polegające na utracie biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, itp.; polegające na zanieczyszczeniu środowiska. ...
Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę  w związku z ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługuje, jeśli jej następstwem jest: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem ...
4
0
7
7
6
3

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy