Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 5 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Dziecięce porażenie mózgowe a ubezpieczenie

Ubezpieczenie na życie ma na celu nie tylko zabezpieczyć przyszłość najbliższych na wypadek zgonu, ale również wesprzeć nas finansowo w sytuacji różnych życiowych trudności. Jedna z nich to poważna chorobę dziecka, np. dziecięce porażenie mózgowe.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

W sytuacji poważnego zachorowania dziecka możemy otrzymać wsparcie z polisy na życie. Gdy jesteśmy więc na tym etapie życia, że planujemy powiększyć swoją rodzinę, warto rozważyć zakup ubezpieczenia na życie, które będzie zabezpieczać finansowo różne trudne sytuacje związane z nami oraz dzieckiem. Takim wsparciem może być również ochrona na wypadek dziecięcego porażenia mózgowego.


Co to jest dziecięce porażenie mózgowe?

Mówiąc o dziecięcym porażeniu mózgowym, należy podkreślić, że jest to zespół różnych objawów chorobowych, które dotyczą ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności neuronu ruchowego. Jego pojawienie się może dotyczyć różnych faz rozwoju dziecka, zatem może powstać już w czasie ciąży czy w trakcie porodu, jak i w okresie okołoporodowym.

Przyczyną dziecięcego porażenia mózgowe może stać się:

 • niedotlenienie i niedokrwienie, 
 • wcześniactwo, 
 • skrajnie mała masa płodu, 
 • ciąża wielopłodowa, 
 • urodzenie dziecka w wieku poniżej 16 roku życia,
 • urodzenie dziecka w wieku powyżej 40 roku życia. 

Na świecie dziecięce porażenie mózgowe dotyczy 1,5-3,3 przypadków na 1000 urodzonych żywo dzieci, natomiast w Polsce MPD stanowi 2,0-2,5 na 1000 żywo urodzonych dzieci. 

 

Jak ubezpieczyć się na wypadek mózgowego porażenia dziecięcego?

Pojawienie się przypadku MPD czyli mózgowego porażenia dziecięcego ma ogromne znaczenie dla całej rodziny, ponieważ dziecko będzie wymagało długiego leczenia, jak i kosztownej rehabilitacji. Taka sytuacja będzie potrzebować zaangażowania wszystkich członków rodziny, ponieważ MPD wymaga poświęcenia na wielu różnych płaszczyznach życia wszystkich domowników. Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym będzie potrzebowało zatem poświęcenia szczególnej uwagi, opieki oraz zajęć rehabilitacyjnych.

Ubezpieczenie na życie może bardzo wspomóc rodzinę w sytuacji, gdy dziecko dotknie MPD. Przede wszystkim rodzice mogą liczyć na świadczenie z tytułu zdiagnozowania mózgowego porażenia dziecięcego u dziecka. Taka ochrona jest możliwa poprzez zakup odpowiedniej umowy dodatkowej, którą nabywa się na rok. Po upływie 12 miesięcy można ją dalej kontynuować, ale nie mamy też obowiązku odnawiać umowy.

Takie zabezpieczenie jest możliwe dla określonej grupy wiekowej. Przykładowo,  TU Uniqa w polisie Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Ciężkiego Zachorowania Dziecka Ubezpieczonego ustala górną granicę ochrony na 25 urodziny dziecka. Po tym czasie umowa automatycznie wygasa. 
Oprócz MPD Uniqa zabezpiecza również na wypadek:

 • nowotworu,
 • niewydolności nerek,
 • całkowitej utraty wzroku,
 • śpiączki, 
 • oparzeń,
 • utraty mowy,
 • utraty słuchu,
 • utraty kończyn,
 • dystrofii mięśniowej,
 • zespołu Downa,
 • mukowiscydozy,
 • pneumokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
 • przeszczepu narządów,
 • operacji zastawek serca.

Warto podkreślić, że jest to rodzaj ochrony, który powinien byś szczególnie brany pod uwagę w sytuacji, gdy myślimy o powiększaniu swojej rodziny. Pomoc otrzymana od ubezpieczyciela może okazać się niezwykle potrzebna. 

 

Ile wynosi odszkodowanie za dziecięce porażenie mózgowe?

 

Wysokość odszkodowania z tytułu poważnego zachorowania jest w dużym stopniu zależna od ubezpieczających dziecko rodziców.
 
Przede wszystkim wysokość świadczenia jest podyktowana wysokością wybranej przez nas sumy ubezpieczenia. Im wyższą suma ubezpieczenia, tym większe odszkodowanie, ale wówczas składka również będzie analogiczna wyższa. Należy zatem zaznaczyć, że wybór sumy ubezpieczenia zależy od naszych możliwości finansowych. Ubezpieczyciel może odmówić podpisania z nami umowy w sytuacji, gdy deklarowane przez nas zarobki są za niskie względem wybranej sumy ubezpieczenia i składki. 
 
Należy również wspomnieć o tym, że świadczenia wypłacane z polisy są ograniczone limitami. Dotyczy to sytuacji, gdy ubezpieczonemu przytrafi się kilka zdarzeń, np. złamanie ręki, tygodniowy pobyt w szpitalu, a następnie diagnozowanie poważnej choroby. W takiej sytuacji za ostatnie zdarzenie polisowe rodzice mogą nie otrzymać pełnej sumy, jaką przewidywała wcześniej umowa. Kwota może zostać pomniejszona o wcześniejsze wypłaty odszkodowania. 

 

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za dziecięce porażenie mózgowe?

Aby otrzymać pieniądze z polisy musi zaistnieć zdarzenie polisowe, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Wówczas zgłaszamy roszczenie ubezpieczycielowi i na tej podstawie wypłacane jest odszkodowanie. W sytuacji, gdy dochodzi do poważnego zachorowania dziecka, powinniśmy przedstawić ubezpieczycielowi całą dokumentację medyczną potwierdzającą stan dziecka. Potrzebne będą wyniki badań oraz opinie specjalistów. 
 
W celu otrzymania świadczenia od ubezpieczyciela musi zaistnieć podstawa do wypłaty środków, zatem zdarzenie polisowe. W przypadku poważnego zachorowania dziecka fakt ten musi być potwierdzony zarówno wynikami badań, jak i opiniami specjalistów. 
 
Zgłoszenie roszczenia wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, który najczęściej znaleźć możemy na stronie internetowej naszego ubezpieczyciela wraz z potrzebnymi załącznikami w postaci wyników badań, opinii specjalistów, wypisów ze szpitala. Czas oczekiwania na świadczenie to 30 dni. W zależności od warunków umowy takie świadczenie może być wypłacone od razu po diagnozie lub w comiesięcznych ratach. 

 

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia?


Istnieje kilka różnych powodów, przez które ubezpieczyciel może odstąpić od warunków umowy. Jest to np. karencja, która określa czas między zawarciem ochrony, a rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w danym zakresie.

Przykładowo – karencja dotycząca urodzenia dziecka wynosi zazwyczaj nie mniej niż 10 miesięcy. Oznacza to, że panie, które są w ciąży i zdecydują się na zakup ubezpieczenia na życie, mogą nie otrzymać świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, a co za tym idzie również z powodu wystąpienia MPD. 

Innym powodem, przez który możemy nie otrzymać pieniędzy z polisy to to zatajanie ważnych informacji o stanie zdrowia swoim lub dziecka, jak również wyłączenia odpowiedzialności, które znajdziemy w dokumencie OWU. Ubezpieczyciel określa w nich sytuacje, w których może nie wypłacić należnych nam pieniędzy, np. z powodu uszczerbku na zdrowiu w wyniku:

 • nadużycia alkoholu, narkotyków lub lekarstw, 
 • działania trucizn, trujących gazów lub oparów, 
 • umyślnego spowodowania choroby, samookaleczenia lub próby samobójstwa, 
 • przebywania pod wpływem promieni jonizujących w znaczeniu ustawy o ochronie przed promieniowaniem chyba, że promieniowanie następuje pod nadzorem medycznym dla celów leczniczych, 
 • działań wojennych, 
 • udziału w zamieszkach lub aktach terroru, 
 • zarażenia wirusem HIV, 
 • uprawiania przez Dziecko Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów tj. spadochroniarstwo, lotniarstwo, baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, alpinizm, speleologia, nurkowanie z aparatem oddechowym, sporty walki i skoki na gumowej linie.

Jest to zapis w umowie, z którym warto bardzo dokładnie się zapoznać przed podpisaniem umowy, by na przyszłość uniknąć rozczarowania w postaci braku wypłaty świadczenia. W ten sposób zyskamy wiedzę, jakie okoliczności mogą zadziałać na naszą niekorzyść i świadomie możemy ich unikać.

Istnieje również możliwość, że nie otrzymamy świadczenia w sytuacji, gdy problemy zdrowotne naszego dziecka zostały rozpoznane wcześniej, jeszcze przed zawarciem polisy. Dotyczy to np. przypadków, w których osoba decydująca się na zakup polisy posiada już dziecko cierpiące na MPD lub kobieta, która jest w trakcie ciąży i MPD zostało już rozpoznane przed rozwiązaniem. 
 

Jak rozpoznać objawy porażenia mózgowego?


Mózgowe porażenie dziecięce to zespół objawów, które zostaje rozpoznane na wczesnym etapie życia dziecka. Do pierwszych objawów u dziecka, które powinny zaniepokoić rodziców należą:

 • nadmierna wiotkość mięśni,
 • trudności w połykaniu pokarmów,
 • asymetria w ułożeniu ciała,
 • drgawki.

Pamiętajmy o tym, że objawy mogą pojawiać się pojedynczo, niezależnie od siebie i w różnych odstępach czasu. Pierwsze oznaki MPD u noworodka mogą być trudne do zaobserwowania. Dopiero z czasem rozwój przestaje przebiegać prawidłowo, a same objawy stają się bardzo zauważalne. Możemy zaobserwować, że dziecko ma trudności z unoszeniem główki lub poruszaniem się. Aktywność dzieci z MPD będzie znacznie odbiegać od naturalnego rozwoju dzieci na określonym etapie życia. 

Warto zatem wcześniej zabezpieczyć przyszłość swoją oraz dziecka. Planowanie rodziny powinno uwzględniać również taki scenariusz, dzięki czemu możemy liczyć na wsparcie finansowe, które bardzo nam w takiej sytuacji pomoże. 

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Polisa na życie to pomoc finansowa w różnych trudnościach życiowych oraz sytuacjach, w których dochodzi do zagrożenia życia naszego oraz bliskich nam osób. Ochrona może dotyczyć również zdrowia naszych dzieci. Pamiętajmy jednak, że bardzo ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

To warto wiedzieć
1. MPD zalicza się do ciężkich lub poważnych zachorowań – w zależności od stosowanego terminu w dokumencie OWU

2. Otrzymanie świadczenia z tytułu zdiagnozowania MPD jest możliwe, gdy wcześniej została wykupiona umowa dodatkowa chroniąca przed poważnym zachorowaniem dziecka

3. Rodzic przy wyborze ubezpieczenia na życie sam ustala wysokość świadczenia (sumy ubezpieczenia)

4. Przed zakupem warto sprawdzić zapis o wyłączeniach odpowiedzialności, może bowiem okazać się, że zdiagnozowanie porażenie mózgowe przed zawarciem umowy, uniemożliwi otrzymanie pieniędzy z polisy 
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
842596
8
9
8
6
6
3

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy