Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Polisa na życie w PZU to oferta dostępna dla klienta indywidualnego. W tej formie skorzystać z ochrony mogą single, małżonkowie, osoby w związkach partnerskich, a także rodziny. Jedna składka będzie obejmować wszystkich ubezpieczonych.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

W ramach jednej składki można objąć ochroną wszystkich bliskich. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z polisy? Sprawdzamy.
 

Indywidualne ubezpieczenie na życie w PZU – co proponuje ubezpieczyciel?

Ubezpieczenie na życie PZU to produkt skierowany do klientów indywidualnych. Umowę można zawrzeć na czas określony, po jej podpisaniu płatnik składek może liczyć na szeroką ochronę, zarówno dla siebie, jak i dla bliskich. W przypadku wystąpienia określonych zdarzeń rodzina ma zapewnioną wypłatę wysokiego odszkodowania – otrzymane środki można przeznaczyć na dowolny cel. Polisa na życie PZU jest dostępna w wielu różnych wariantach. W niniejszym artykule skupiamy się przede wszystkim na: PZU Gwarantowane Jutro, PZU Ochrona Każdego Dnia, PZU na Dobry Początek oraz ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Rodziny.
 

Co oferuje polisa PZU Gwarantowane Jutro?

Ubezpieczenie na życie PZU Gwarantowane Jutro to polisa terminowa, umowę można zawrzeć na okres od 10 do 30 lat. Produkt jest przeznaczony dla osób w wieku od 13 do 65 lat, jego zadaniem jest zapewnienie wsparcia finansowego w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci płatnika składek lub minie czas określony w umowie. Wysokość odszkodowania nie zależy od sytuacji na rynkach finansowych, ale ma na nią wpływ suma ubezpieczenia zadeklarowana przez ubezpieczonego. W razie problemów finansowych ubezpieczony może wnieść o zawieszenie opłacania składek lub modyfikację warunków polisy.  
 
Ochronę w polisie na życie PZU Gwarantowane Jutro można rozszerzyć o następujące produkty:
 • organizacja leczenia za granicą – po wykupieniu tego wariantu ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe w sytuacji poważnego zachorowania, a także dostęp do drugiej opinii medycznej i najlepszych zagranicznych specjalistów. Przed podpisaniem umowy dodatkowej konieczne jest wypełnienie ankiety medycznej;
 • dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób – ten dodatek do ubezpieczenia na życie PZU gwarantuje wsparcie finansowe, gdy u płatnika składek zostanie zdiagnozowana ciężka choroba, np. nowotwór złośliwy. Suma ubezpieczenia może wynieść do 1 000 000 złotych, otrzymane odszkodowanie pomoże w utrzymaniu rodziny, a także sfinansowaniu leczenia w prywatnej placówce medycznej. Przed podpisaniem umowy konieczne jest wypełnienie ankiety medycznej;
 • wsparcie na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym – ten dodatek do polisy pomaga w trudnych sytuacjach, takich jak: utrata zdolności chodzenia, mówienia, strata wzroku, słuchu oraz ograniczenie sprawności obu rąk wskutek poważnej choroby lub wypadku. Otrzymane odszkodowanie (w wysokości do 1 000 000 złotych) można przeznaczyć na dowolny cel, np. bieżące wydatki, dostosowanie miejsca zamieszkania do nowych wymagań w związku z niepełnosprawnością, czy też zakup sprzętu do rehabilitacji. Przed podpisaniem umowy konieczne jest wypełnienie ankiety medycznej;
 • ochrona na wypadek pobytu w szpitalu – w ramach tego rozszerzenia gwarantowane jest odszkodowanie za każdy dzień hospitalizacji, płatnik składek może liczyć także na dodatkowe świadczenia, np. z tytułu konieczności chemioterapii lub po zachorowaniu na udar;
 • wsparcie po operacji chirurgicznej – ten dodatek do ubezpieczenia zapewnia odszkodowanie z tytułu przebytej operacji chirurgicznej. Wysokość uzyskanego finansowania zależy od sumy ubezpieczenia zadeklarowanej podczas podpisywania umowy (maksymalnie można otrzymać 100 000 złotych) oraz rodzaju zabiegu;
 • wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – rozszerzenie gwarantuje wypłatę pieniędzy z ubezpieczenia bliskim, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do śmierci płatnika składek;
 • wsparcie po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego – w tym wariancie można liczyć na wypłatę pieniędzy z ubezpieczenia bliskim, jeśli do śmierci płatnika składek dojdzie w wyniku wypadku komunikacyjnego (z udziałem samochodu, samolotu, pociągu, statku, tramwaju lub roweru, bez względu na to, czy poszkodowany uczestniczył w nim jako kierowca, pasażer, czy pieszy);
 • wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – polisa chroni na wypadek wystąpienia uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem;
 • wsparcie po złamaniu kości wskutek nieszczęśliwego wypadku – wypłata pieniędzy z polisy na życie jest realizowana, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku doszło do złamania kości.
Poza wymienionymi rozszerzeniami, do ubezpieczenia na życie PZU Gwarantowane Jutro można dokupić także pakiety:
 • dodatkowa miesięczna pensja dla bliskich w razie śmierci płatnika składek;
 • organizacja leczenia dziecka za granicą;
 • wsparcie finansowe w razie ciężkiej choroby, operacji chirurgicznych, uszczerbku na zdrowiu dziecka spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz leczenia szpitalnego dziecka.

 

Co zapewnia ubezpieczenie PZU Ochrona Każdego Dnia?

Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Każdego Dnia to polisa terminowa, umowę można zawrzeć na okres od 5 do 30 lat. Produkt jest przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 65 lat, jego zadaniem jest zapewnienie wsparcia finansowego bliskim w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci płatnika składek. Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od preferencji ubezpieczonego, składkę można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 
Ochronę w polisie na życie PZU Ochrona Każdego Dnia można rozszerzyć, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia PZU Gwarantowane Jutro, o produkty, takie jak:  
 • organizacja leczenia za granicą;
 • dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób;
 • wsparcie na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym;
 • ochrona na wypadek pobytu w szpitalu;
 • wsparcie po operacji chirurgicznej;
 • wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego;
 • wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem;
 • wsparcie po złamaniu kości wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Dodatkowo w ubezpieczeniu na życie PZU Ochrona Każdego Dnia są dostępne również umowy dodatkowe, takie jak:
 • dodatkowa miesięczna pensja dla bliskich w razie śmierci płatnika składek;
 • organizacja leczenia dziecka za granicą;
 • wsparcie finansowe w razie ciężkiej choroby, operacji chirurgicznych, uszczerbku na zdrowiu dziecka spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz leczenia szpitalnego dziecka.

 

Polisa na życie dla dziecka – PZU Na Dobry Początek

Ubezpieczenie na życie PZU Na Dobry Początek to polisa terminowa, umowę można zawrzeć na okres od 8 do 25 lat. Produkt jest przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 55 lat, jego zadaniem jest zapewnienie dobrej przyszłości dziecku, wnukowi, chrześniakowi lub siostrzeńcowi. Polisa na życie PZU Na Dobry
Początek może zostać wykupiona nawet dla noworodka, pieniądze z ubezpieczenia trafią do dziecka po ukończeniu przez nie 18 lat. Świadczenie stanowi więc prezent dla młodej osoby wkraczającej w dorosłe życie. 
 
Ochronę w polisie na życie PZU Na Dobry Początek można rozszerzyć, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia PZU Gwarantowane Jutro oraz Ochrona Każdego Dnia. W tym wariancie dostępny jest dodatkowo pakiet indywidualne ubezpieczenie rentowe, gwarantujący miesięczną wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy zabraknie płatnika składek.
 

Ubezpieczenie NNW – PZU Dla Ciebie i Rodziny

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków PZU zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji, gdy w wyniku wypadku niezbędna jest hospitalizacja, zakup sprzętu medycznego lub rehabilitacja. Umowa jest zawierana na 1 rok z możliwością przedłużenia, ochrona obejmuje każdego, bez względu na wiek, stan zdrowia, czy też wykonywany zawód. W ramach polisy NNW płatnik składek oraz jego bliscy mogą liczyć na pakiet usług assistance, dostępne są także różne rozszerzenia, np. odszkodowanie z tytułu niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku lub świadczenie na wypadek ciężkiego zachorowania.  
 

Jaką indywidualną polisę na życie PZU wybrać?

W indywidualnym ubezpieczeniu na życie PZU to ubezpieczony decyduje o sumie ubezpieczenia, wysokości składki oraz zakresie ochrony. W wyborze najlepszego rozwiązania pomoże skrupulatna analiza potrzeb i możliwości, a także przejrzenie warunków wszystkich dostępnych wariantów polisy. Aby rozwiać wątpliwości, warto umówić się na spotkanie z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego i porozmawiać z nim na temat zalet i wad poszczególnych pakietów oraz rozszerzeń.
 

Ubezpieczenie na życie PZU – porównanie różnych wariantów polisy 

Wariant

PZU Gwaranto-

wane Jutro

PZU Ochrona Każdego Dnia

PZU na Dobry Początek

NNW dla

Ciebie

i Rodziny

Wiek osoby przystępującej do polisy

13-65 lat

18-65 lat

18-55 lat

brak ograniczeń

Czas obowiązywania umowy

10-30 lat

5-30 lat

8-25 lat

1 rok

Zakres ochrony

wypłata odszkodowania następuje na koniec umowy lub w sytuacji, gdy doszło do śmierci płatnika składek

wypłata odszkodowania następuje, gdy doszło do śmierci płatnika składek

wypłata odszkodowania następuje na koniec umowy

wypłata odszkodowania następuje, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku doszło do pogorszenia stanu zdrowia

Możliwość rozszerzenia ochrony o umowy dodatkowe

tak

tak

tak

tak

Suma ubezpieczenia

wysokość sumy ubezpieczenia jest wybierana przez ubezpieczonego podczas podpisywania umowy

Cena

zależy od wybranej sumy ubezpieczenia


Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty PZU z dnia 22.02.2022 r.
 
 

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy na życie?

Aby otrzymać produkt skrojony na miarę własnych potrzeb i nie przepłacać, należy przed zakupem jakiegokolwiek ubezpieczenia zapoznać się z treścią umowy i OWU. Dokument ten zawiera istotne informacje na temat wysokości odszkodowania w zależności od zdarzenia, karencji czy też limitów związanych z wiekiem płatnika składek. W szczególności warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności.

Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie PZU, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, to:
 • pozostawanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków;
 • śmierć podczas popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa;
 • śmierć wskutek samobójstwa w ciągu 2 lat od zawarcia umowy;
 • zgon podczas pełnienia aktywnej służby w wojsku, policji lub agencji ochrony osób i mienia;
 • zgon podczas uprawiania niebezpiecznych sportów;
 • zgon w wyniku promieniowania, skażenia promieniotwórczego, zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi.
 

Porównaj ceny
 

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć

1. Polisa na życie chroni finansowo przyszłość w różnym zakresie i przez różny okres

2. Przed zakupem warto porównać ubezpieczenia ze sobą, aby wybrać najlepsze pod względem ceny i zakresu

3. Dwie polisy na życie oznaczają dwa świadczenia za to samo zdarzenie – jeśli jest w zakresie

4. Od tego jak duże będzie świadczenie decyduje wysokość sumy ubezpieczenia ustalonej między klientem a agentem

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie w PZU

 1. W jakim wieku można kupić polisę na życie w PZU?

  To zależy od wariantu polisy. PZU Gwarantowane Jutro mogą wykupić osoby w wieku od 13 do 65 lat, tymczasem PZU Ochrona Każdego Dnia oraz PZU na Dobry Początek – od 18 do 65 lat (ale tym drugim ubezpieczeniem można objąć nawet noworodka). Tymczasem w polisie NNW dla Ciebie i Rodziny brak limitów związanych z wiekiem.

 2. Gdzie i kiedy działa ochrona z polisy na życie w PZU?

  Ubezpieczenie na życie PZU działa przez całą dobę, na całym świecie. Możemy zatem cieszyć się ochroną przez cały czas.

 3. Czy można mieć dwa ubezpieczenia na życie w PZU?

  W pewnym sensie tak. Możliwe jest wykupienie dwóch polis – indywidualnej i grupowej. Wtedy, w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia wymienionego w obu umowach, wypłacane jest podwójne odszkodowanie. Da się także wykupić u jednego TU dwa różne ubezpieczenia, np. na życie i NNW lub na życie i oszczędnościowe.

 4. Czy polisa na życie w PZU może objąć ochroną również partnera/współmałżonka?

  Tak, we wszystkich wymienionych polisach ochronę można rozszerzyć o umowy dodatkowe dla małżonka lub partnera płatnika składek oraz dzieci.

 5. Do kogo trafi odszkodowanie, jeśli nie wskażę w umowie uposażonych?

  W sytuacji, gdy płatnik składek nie wskaże uposażonego, odszkodowanie z polisy na życie przysługuje ustawowym spadkobiercom – małżonkowi, dzieciom, zstępnym lub, jeśli brak takowych osób, rodzicom, rodzeństwu albo zstępnym rodzeństwa.

 6. Czy pieniądze z ubezpieczenia podlegają opodatkowaniu?

  Nie, bliscy, którzy otrzymali odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, nie muszą odprowadzać podatku od spadków i darowizn.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (2)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Adam Żmuda

2019-07-08 09:45:45

Ubezpieczenie siebie i żony

Zofia Trzcińska

2022-06-24 12:16:14

czy jest możliwość otrzymania blankietów wpłat pocztą bez dzwonienia na płatny numer telefonu. Mogłabym zamówić przez internet.

Odpowiedź Redakcji

2022-07-21 10:32:19

Proszę skontaktować się z ubezpieczycielem. Z pewnością uda się znaleźć najlepsze rozwiązanie na wykonywanie płatności.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia