Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 14 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie ryzyka zawodowego - czy warto je wykupić?

Ubezpieczenie ryzyka zawodowego dla przedstawicieli niektórych profesji jest obowiązkowe. Regulują to rozporządzenia ministra finansów. Sprawdź, czy w Twoim zawodzie też trzeba mieć wykupioną polisę na życie.

Porównaj ceny


Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu chroni od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji wystąpienia szkody, która związana jest z wykonywaniem danej profesji.

Zgodnie z polskim prawem, a konkretnie z art. 119 Kodeksu Pracy, pracodawca może bowiem wyciągnąć konsekwencje związane z nienależytym wykonaniem pracy przez pracownika. W takim wypadku zatrudniający ma prawo potrącić kwotę w wysokości równej nawet trzymiesięcznemu wynagrodzeniu zatrudnionego. OC zawodowe chroni pracownika, gdy dojdzie do takiej sytuacji.


Ubezpieczenie ryzyka zawodowego – kto może je wykupić?


Ubezpieczenie ryzyka zawodowego obowiązuje w razie wystąpienia strat zarówno o charakterze finansowym, jak i szkód rzeczowych dokonanych na mieniu osób trzecich. Dotyczy także utraty życia lub zdrowia.

Obligatoryjnie ubezpieczenie zawodowe muszą wykupić pracownicy, których potencjalne błędy popełnione w trakcie pracy mogłyby być wyjątkowo dotkliwe.

Obowiązkowe OC zawodowe – lista przykładowych zawodów:

 • adwokaci,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • księgowi,
 • lekarze.


Mogą wykupić je dobrowolnie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, jak i prowadzące własną działalność.


Kiedy ubezpieczenie od ryzyka zawodowego jest obowiązkowe?


Wymaganie wykupienia ubezpieczenia ryzyka zawodowego jest związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników oraz osób poszkodowanych w wyniku błędu wynikłego podczas pracy, a także świadomości dotyczącej ryzyka.

Co ważne, obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej regulują rozporządzenia ministra finansów. Obowiązkowe OC księgowego jest obowiązkowe w myśl rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 roku, natomiast OC lekarzy ustanawia rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 roku.


Dobrowolne OC zawodowe - kto powinien skorzystać?


Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej może zostać wykupione przez osoby wykonujące zawody, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczeniowym.

Świadomość ryzyka związanego z danym zawodem sprawia, że elektrycy, nauczyciele, fryzjerzy, inspektorzy BHP, trenerzy sportowi, weterynarze i przedstawiciele wielu innych profesji również korzystają z możliwości nabycia OC zawodowego.

Zakres ochrony umowy podstawowej obowiązkowego OC od ryzyka zawodowego może być niewielki lub niedostosowany do potrzeb danej osoby. Wtedy opłaca się wykupić dobrowolną polisę rozszerzającą, która chroni przed większą ilością szkód.

Ubezpieczenie od ryzyka zawodowego można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną m.in. za:

 • szkody na osobach trzecich lub mieniu,
 • podwykonawców,
 • szkody, które powstały poza terytorium RP.

Przywoływana w wielu ustawach definicja ryzyka zawodowego jest nieprecyzyjna. Dlatego, aby uniknąć skutków błędów popełnionych w trakcie pracy, warto się przed nimi zabezpieczyć, podpisując umowę dokładnie wskazującą zakres ochrony.


Jaki jest zakres odpowiedzialności ubezpieczenia od ryzyka zawodowego?


Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela określa suma gwarancyjna.To maksymalna kwota, którą firma może wypłacić poszkodowanym w jednym zdarzeniu.

Minimalną sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka zawodowego ustala rozporządzenie ministra finansów. Przykładowe minimalne sumy gwarancyjne wyglądają następująco:

 • dla architekta – 50 000 euro za jedno zdarzenie,
 • dla notariusza – 50 000 euro za jedno oraz wszystkie zdarzenia,
 • dla agenta ubezpieczeniowego na jedno zdarzenie przypada 1 250 618 euro, natomiast na wszystkie – 1 875 297 euro.

Co ważne, suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu wraz z wypłaconymi odszkodowaniami, dlatego też może się wyczerpać. W takiej sytuacji lub w przypadku wyższych wartościowo szkód niż obecna suma gwarancyjna ubezpieczony jest pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej. Aby zabezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji, można wykupić dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie.

Dodatkowe wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego, wykupywane razem z obowiązkową polisą, nazywane jest ubezpieczeniem nadwyżkowym. W jego przypadku ochrona przekracza sumę gwarancyjną. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy czy też ubezpieczenie księgowego da się więc rozszerzyć i zwiększyć podstawową ochronę, która może być niewystarczająca. Przykładowo OC zawodowe PZU jest ubezpieczeniem zapewniającym zarówno podstawowe, jak i dodatkowe wsparcie.


Zwrotu wypłaconego odszkodowania z OC zawodowego - w jakich sytuacjach?


Istnieją przypadki, gdy ubezpieczyciel może dochodzić tzw. regresu ubezpieczeniowego, czyli zwrotu wypłaconego już odszkodowania. Takie sytuacje ściśle określa prawo.

Towarzystwo ma więc prawo domagać się zwrotu pieniędzy, m.in. gdy ubezpieczony:

 • celowo doprowadził do wystąpienia szkody,
 • popełnił przestępstwo
 • dopuścił się rażącego niedbalstwa

Przypadki te muszą zostać udowodnione ubezpieczonemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe.


Jak kupić ubezpieczenie od ryzyka zawodowego?


Przede wszystkim osoba chcąca wykupić ubezpieczenie od ryzyka zawodowego powinna posiadać uprawnienia do wykonywania danego zawodu, jeżeli jest to wymagane przepisami. Są też przypadki, w których klient nie musi mieć uprawnień zawodowych. Wtedy to powinien posiadać przygotowanie zawodowe takie jak:

 • ukończenie szkoły zawodowej,
 • ukończenie praktyk zawodowych,
 • ukończenie odpowiednich kursów.


Ile kosztuje ubezpieczenie od ryzyka zawodowego?


Koszt ubezpieczenia zawodowego jest różny w zależności od tego, czy klient decyduje się na wykupienie jedynie podstawowej ochrony, czy też rozszerza ją o pewne dodatki. Składka za obowiązkowe ubezpieczenie od ryzyka zawodowego jest określana na przykład na podstawie sumy gwarancyjnej. Z reguły im wyższa suma gwarancyjna, tym wyższa składka za polisę. Towarzystwo ubezpieczeniowe przy zmniejszaniu lub zwiększaniu składki bierze także pod uwagę staż pracy i inne czynniki.

Ubezpieczenie ryzyka zawodowego TUZ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodumożna wykupić w towarzystwie ubezpieczeniowym TUZ. Oferta ubezpieczyciela obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC m.in.:

 • z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
 • dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • dla zarządcy nieruchomości.

Na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego można poznać szczegóły ofert – znajdują się one w Ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) oraz Karcie produktów. Umieszczono tam informacje dotyczące m.in. tego, co obejmuje ubezpieczenie zawodowe, a czego nie, ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej oraz obowiązków ubezpieczonego.

Ubezpieczenie ryzyka zawodowego Aviva

Ubezpieczenie zawodoweoferuje także towarzystwo ubezpieczeniowe AVIVA. OC zawodowe tej firmy skierowane jest m.in. do:

 • prawników,
 • brokerów,
 • agentów celnych,
 • konsultantów.

Podstawowy zakres ochrony obejmuje wiele szkód, które są zapisane w OWU na stronie AVIVA, wraz z innymi ważnymi informacjami dotyczącymi ofert. Warto się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy.

Ubezpieczenie ryzyka zawodowego Uniqa

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej można także wykupić w firmie Uniqa. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody zarówno osobowe, jak i rzeczowe, które powstały w wyniku wypadku wyrządzonego przed osobę ubezpieczoną podczas wykonywania przez nią pracy.

To ubezpieczenie zawodowe skierowane jest do m.in.:

 • biur rachunkowych,
 • kancelarii adwokackich i radcowskich,
 • doradców podatkowych,
 • biegłych rewidentów.


 Branże w ubezpieczeniu OC od ryzyka zawodowego

TUZ AVIVA UNIQA
 • pracownicy wykonujący czynności agencyjne
   
 • przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych
   
 • zarządcy nieruchomości
   
 • pośrednicy kredytu hipotecznego
   
 • przewoźnicy drogowi
 • prawnicy
   
 • brokerzy
   
 • agenci celni
   
 • konsultanci
   
 • agencje reklamowe i PR
   
 • tłumacze przysięgli
   
 • multiagenci
   
 • zarządcy nieruchomości
   
 • księgowi, rewidenci obsługa kadrowa
   
 • doradcy i nadzorcy restrukturyzacyjni
 • biura rachunkowe
   
 • kancelarie adwokackie i radcowskie
   
 • doradcy podatkowi
   
 • biegli rewidenci
   
 • funkcjonariusze publiczni
   
 • doradcy gospodarczy
   
 • syndycy, nadzorcy sądowi i zarządcy
   
 • inspektorzy ochrony danych osobowych

Źródło: Opracowanie własne

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 


Ważnym aspektem, który może zaważyć na decyzji odnośnie kupna polisy, jest jej cena. Aby uniknąć przepłacania za składkę, warto zapoznać się z kalkulatorem porównującym ceny ubezpieczeń. Najkorzystniejszą polisę można wybrać spośród ofert 20 towarzystw ubezpieczeniowych, a kosztuje to jedynie 3 złote dziennie. Ponadto, 1 kalkulacja pozwala na porównanie aż do 5 ofert. Oprócz OC zawodowego warto wykupić również ubezpieczenie na życie, stanowiące zabezpieczenie finansowe w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia klienta oraz jego rodziny.

To warto wiedzieć
1. Ubezpieczenie ryzyka zawodowego jest obowiązkowe dla konkretnych grup zawodowych, m.in. lekarzy, księgowych czy prawników
 
2. Osoby świadome ryzyka, które niesie ich praca, mogą dobrowolnie wykupić OC zawodowe w towarzystwie ubezpieczeniowym
 
3. Ubezpieczenie zawodowe może wykupić osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania danego zawodu bądź przynajmniej odpowiednie przygotowanie
 
4. W określonych przypadkach ubezpieczyciel może domagać się zwrotu wypłaconego już świadczenia
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
4
0
1
1
9
5

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy