Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.
Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Najlepsze ubezpieczenie na narty. Jak je wybrać?

Ci, którzy wyjeżdżają na narty, obowiązkowo powinni wykupić ubezpieczenie podróżne. Na nartach nie trudno o kontuzje i wypadki. Szczególnie zabezpieczyć się należy, gdy planowana podróż obejmuje stoki zagraniczne.

Znajdź najlepsze ubezpieczenie na narty

W tym artykule podpowiadamy, jakie ubezpieczenie na narty wybrać. Najtańszą polisę możemy nabyć już za 3,70 zł dziennie. Za granicą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może okazać się niewystarczająca dla narciarza – nie refunduje ona m.in. kosztów akcji ratowniczej w górach czy transportu medycznego do Polski. Dlatego, przed wyjściem na stok, warto nabyć dobre ubezpieczenie narciarskie. 

Dlaczego EKUZ na narty nie wystarczy? 

Wyjazd na narty, ze względu na specyfikę tego zimowego sportu, zdecydowanie wymaga ubezpieczenia podróżnego. Wypadek czy kontuzja może przydarzyć się nawet doświadczonemu narciarzowi. Osoby opłacające składki zdrowotne, przy wyjazdach za granicę mogą korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).  

Karta EKUZ zapewnia:  

 • bezpłatną opiekę medyczną, ale jedynie w podstawowym zakresie; 

 • częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją recept wypisanych przez lekarza; 

 • możliwość korzystania z pomocy medycznej placówek, ale tylko tych, które mają popisaną umowę z polskim NFZ; 

 • swoim zasięgiem obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).  

EKUZ, w przypadku wyjazdu na narty za granicę, to niewystarczająca ochrona.  

Nie zabezpieczy nas, np. w sytuacji zniszczenia sprzętu osoby trzeciej. Dodatkowo, we Włoszech, od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowe będzie posiadanie ubezpieczenia na narty z OC, a jego brak będzie skutkował mandatem.  

EKUZ nie zapewnia zwrotu kosztów za:  

 • nieszczęśliwy wypadek i wynikły w związku z nim uszczerbek na zdrowiu, 

 • opiekę medyczną w placówkach, które nie współpracują z NFZ, 

 • zabiegi, które z medycznego punktu widzenia nie będą konieczne,  

 • leczenie stomatologiczne, 

 • rehabilitację, 

 • uszkodzony sprzęt,  

 • ratownictwo – akcję poszukiwawczą w górach 

 • transport medyczny helikopterem czy karetką do Polski,  

 • transport zwłok do kraju.  

Ponadto, wadą EKUZ jest zależność ponoszonych kosztów leczenia od zasad, jakie obowiązują obywateli w danym kraju. EKUZ nie zapewnia wszędzie 100% bezpłatnej opieki medycznej w ramach NFZ. Przykładowo, jeśli we Francji standardowo dopłaca się do każdej wizyty lekarskiej, to podobne zasady będą obowiązywać Polaka z kartą EKUZ, który uległ wypadkowi bądź zachorował na terenie Francji.  

Jakie są przykładowe koszty leczenia i ratownictwa? 

Koszty leczenia i ratownictwa zależą od kraju, który wybieramy na wyjazd na narty. W Polsce ratownicy GOPR czy TOPR udzielają pomocy w górach bezpłatnie osobom z ubezpieczeniem NFZ. Narciarz nie ponosi żadnych kosztów za sprowadzenie z gór, nawet jeśli akcja zakłada wykorzystanie helikoptera i jej koszt wynosi kilka tysięcy złotych. 

Za granicą za wszystko, czego nie obejmuje karta EKUZ,  zapłaci sam poszkodowany, z własnej kieszeni. Najczęściej są to ogromne kwoty. 

Na Słowacji godzina pracy ratownika medycznego w górach kosztuje ok. 2 500 zł. Za dobę w szpitalu w Norwegii zapłacimy prawie 5 000 zł. Podobnie wysoki rachunek dostaniemy w Szwajcarii czy Szwecji – ok. 3 000 zł. Transport medyczny helikopterem za granicą do Polski to już koszt rzędu kilkunastu tysięcy – w Słowenii może wynosić 11 000 zł, a we Włoszech aż 40 000 zł. Bez ubezpieczenia na narty, w razie wypadku lub doznania kontuzji w górach, ryzykujemy ogromny wydatek.  

Jak wybrać ubezpieczenie na narty?  

 

Znajdź najlepsze ubezpieczenie na narty

Aby dobrze wybrać ubezpieczenia na narty, powinniśmy kierować się indywidualnymi potrzebami oraz zakresem ochrony polisy. Ubezpieczenie na narty powinno zawierać:  

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – zapewnia zwrot kosztów za leczenie, usługi medyczne, t.j.: pobyt w szpitalu, transport medyczny, wizyta u specjalisty.  

 • Koszty ratownictwa – jeśli wybieramy wyjazd za granicę, polisa ochroni nas przed wysokimi kosztami ratownictwa górskiego.  

 • Assistance – zabezpieczy nas i bliskich w razie nieszczęśliwego zdarzenia podczas wyjazdu. Zapewni szeroką pomoc w postaci informacji i porad, a także pokrycie nieoczekiwanych kosztów, jak nocleg, wcześniejszy powrót do kraju czy przyjazd członka rodziny. Jeśli wyjeżdżamy z dziećmi – Assistance może dodatkowo zagwarantować opiekę nad nimi.  

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewni nam odszkodowanie z tytułu poniesienia szkód osobowych (np. trwałego uszczerbka na zdrowiu). 

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – pokryje koszty, gdy w spowodowanym przez nas wypadku ucierpią osoby trzecie.  

 • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – zabezpieczy nas w przypadku zniszczenia lub kradzieży sprzętu i bagażu.  

 • Klauzulę alkoholową – umożliwia pokrycie kosztów leczenia i NNW, gdy ulegniemy wypadkowi pod wpływem alkoholu, co w standardowych polisach jest wyłączeniem z ochrony.  

 • Sporty ekstremalne – dodatkowy element ubezpieczenia, przydatny dla tych, którzy planują uprawiać sport ekstremalny. Ich dokładną listę znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z towarzystw. 

 • Ubezpieczenie od COVID-19 – dodatkowa ochrona w czasie pandemii na wypadek zachorowania, konieczności odbycia kwarantanny, czy zmiany terminu powrotu do kraju z powodu choroby. 
   

Ważne elementy, przy wyborze ubezpieczenia na narty:  

 • Suma gwarantowana kosztów leczenia – najważniejszy element polisy na narty. W przypadku wyjazdu w obrębie Europy powinna wynosić min. 30 000 euro. Poza Starym Kontynentem suma powinna wzrosnąć przynajmniej do 60 000 euro, a dla wyjazdów do Stanów Zjednoczonych – do 120 000 euro.  

 • Ratownictwo – suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa powinna wynosić min. 6 000 euro. Dzięki temu zapobiegniemy ponoszeniu ogromnych kosztów akcji ratowniczych w górach w krajach europejskich, których nie pokrywa karta EKUZ.  

 • Zabezpieczenie sprzętu – dodatkowe rozszerzenie pokryje koszty w przypadku zniszczenia lub kradzieży sprzętu sportowego – zarówno naszego własnego, jak i wypożyczonego. Podobne zabezpieczenie może objąć także nasz bagaż.  

 • Zjazd trasami nieoznakowanymi – polisa zapewni ochronę, gdy do wypadku dojdzie na nieoznaczonych trasach, jeśli posiada się rozszerzenie ochrony. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyciel będzie traktował taką formę aktywności, jako sport o podwyższonym ryzyku. 

 • Cel podróży – jeśli planujemy narty w kraju, możemy pozwolić sobie na wybór polisy z mniejszym zakresem ochrony. Jeśli natomiast podróżujemy poza Europę, najlepiej wybrać ubezpieczenie na narty z sumami na leczenie i ratownictwo w wysokości ok. 40 000 000 zł.  

Jakie aktywności wymagają rozszerzenia o sporty ekstremalne?

W większości przypadków jazda na nartach, nawet po wyznaczonych trasach, jest traktowana przez ubezpieczyciela jako aktywność o podwyższonym ryzyku. Jednak niektóre odmiany tej dyscypliny są już zaliczane do sportów ekstremalnych, które wymagają dodatkowego rozszerzenia w ubezpieczeniu na narty.

Do sportów ekstremalnych, które wymagają rozszerzenia w ubezpieczeniu na narty zalicza się:

 • Freeskiing – styl narciarstwa z elementami skoków na skoczniach, ślizgania na poręczach oraz boksach, a także akrobacji w powietrzu (salta, obroty, graby).
 • Heliskiing – zjazdy narciarskie na trudno dostępnych stokach, poza specjalnie wyznaczonymi trasami, na które narciarze transportowani są helikopterem.
 • Narciarstwo i snowboarding poza wyznaczonymi do tego trasami – czyli dyscyplina polegająca na zjazdach ze stoków, poza nartostradami, które zostały do tego specjalistycznie przystosowane.
 • Narciarstwo akrobatyczne (dowolne) – styl łączący wiele czynności w trakcie jazdy, jak skoki akrobatyczne, jazda po muldach, skicross, czy half pipe.
 • Jazda skibobem –to  dyscyplina zaliczaną do sportów ekstremalnych, która wymaga wykorzystania specjalnego pojazdu, będącego połączeniem nart z rowerem.
 • Snowkiting - to odmiana popularnego sportu wodnego, jakim jest kitesurfing. W tej dyscyplinie wykorzystuje się deskę i specjalny latawiec, który wprawia ja w ruch. Snowkiting można uprawiać na śniegu lub lodzie, choć w związku z tym, że wymaga wymaga dużego doświadczenia, uznawany jest za sport ekstremalny.
 • Skialpinizm - dyscyplina, w której pierwszym etapem jest zdobycie szczytu, z którego następnie następnie można zjechać na nartach.

Ile kosztuje ubezpieczenie narciarskie?

Ceny ubezpieczeń na narty zależą od wielu czynników, m.in. od kierunku naszej podróży i zakresu ubezpieczenia. Oferty ubezpieczeń na narty najlepiej sprawdzić i porównać w kalkulatorze ubezpieczeń na narty, gdzie dokładnie zobaczymy parametry każdej z nich. 

Za pomocą kalkulatora ubezpieczeń na narty można sprawdzić i porównać ceny ubezpieczenia w rożnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Poniżej przedstawiamy przykładowe koszty 1-dniowej polisy dla jednej dorosłej osoby, która wyjeżdża na narty do Europy, zawierającej rozszerzenie o sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka:

Ubezpieczyciel

Axa Partners

Nationale Nederlanden

Allianz

Nationale Nederlanden

Cena

16,94 PLN/dzień

19,08 PLN/dzień

27,26 PLN/dzień

32,10 PLN/dzień

COVID-19

TAK

TAK

TAK

TAK

Leczenie chorego

600 000 PLN

150 000 PLN

500 000 PLN

500 000 PLN

Pokrycie kosztów testu

Tylko jeśli lekarz zleci wykonanie testu, niezależnie od wyniku

Tylko w sytuacji, kiedy test jest niezbędny w przebiegu leczenia (np. lekarz zaleca zrobienie drugiego testu dla potwierdzenia stanu zdrowia)

Tylko jeśli lekarz zleci wykonanie testu, niezależnie od wyniku

Tylko w sytuacji, kiedy test jest niezbędny w przebiegu leczenia (np. lekarz zaleca zrobienie drugiego testu dla potwierdzenia stanu zdrowia)

Przedłużony pobyt opiekuna z powodu zachorowania dziecka

600 000 PLN

400 zł/dzień

Tylko jeżeli dziecko będzie w szpitalu dłużej niż 7 dni, koszt zakwaterowania (max. 7 dni)

400 zł/dzień

koszty zakwaterowania (max 7 dni) W ramach Świadczenia „Wizyta Członka Rodziny”

400 zł/dzień

Tylko jeżeli dziecko będzie w szpitalu dłużej niż 7 dni, koszt zakwaterowania (max. 7 dni)

COVID-19 - Przedłużony pobyt z powodu pozytywnego wyniku testu (izolacja)

TAK

TAK

TAK

TAK

Zakwaterowanie i wyżywienie

450 PLN/doba max do 14 dni

3 000 PLN do max 10 dni

5 400 PLN

3 000 PLN

Transport powrotny

1 000 PLN

500 PLN

Bez limitu

500 PLN

COVID-19 - Przedłużony pobyt z powodu odosobnienia wynikającego z kontaktu z osobą chorą (kwarantanna)

TAK

-

TAK

-

Zakwaterowanie i wyżywienie

450 PLN/doba max do 14 dni

-

5 400 PLN

-

Transport powrotny

1 000 PLN

-

-

-

Koszty leczenia i assistance

TAK

TAK

TAK

TAK

Suma ubezpieczenia

600 000 PLN

150 000 PLN

500 000 PLN

500 000 PLN

Ratownictwo

600 000 PLN

100 000 PLN

50 000 PLN

100 000 PLN

Koszty hospitalizacji

TAK

TAK

TAK

TAK

Transport medyczny do kraju

TAK

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Stomatolog

1 600 PLN

1000 PLN

1000 PLN

1000 PLN

Assistance

W ramach kosztów leczenia

W ramach kosztów leczenia

W ramach kosztów leczenia

W ramach kosztów leczenia

OC

TAK

TAK

TAK

TAK

Suma ubezpieczenia

250 000 PLN

150 000 PLN

100 000 PLN

300 000 PLN

Szkody osobowe

250 000 PLN

150 000 PLN

100 000 PLN

300 000 PLN

Szkody w mieniu

125 PLN

150 000 PLN

10 000 PLN

300 000 PLN

NNW

TAK

TAK

TAK

TAK

Suma ubezpieczenia

50 000 PLN

10 000 PLN

40 000 PLN

10 000 PLN

Uszczerbek na zdrowiu

50 000 PLN

10 000 PLN

40 000 PLN

10 000 PLN

Śmierć

25 000 PLN

10 000 PLN

20 000 PLN

10 000 PLN

Ubezpieczenie bagażu

TAK

-

4 000 PLN

2 000 PLN

Suma ubezpieczenia

1 500 PLN

 

 

 

Choroby przewlekłe

200 000 PLN

-

-

-

Ubezpieczenie dla aktywnych

TAK

TAK

 

 

Zdarzenia pod wpływem alkoholu

Za dopłatą w wysokości 15% składki

TAK

-

TAK

Jak kupić ubezpieczenie na narty online?

Ubezpieczenie na narty można kupić bez wychodzenia z domu. Oto instrukcja:

 1. Wchodzimy na stronę kalkulator.polisanarciarska.pl i wybieramy opcję kalkulatora online.
 2. Podajmy podstawowe dane dot. wyjazdu, m.in. kierunek, cel (zaznaczając przy tym: narty, snowboard, a także rozszerzenie o sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka), okres ubezpieczenia, czyli liczbę wyjeżdżających osób. 
 3. Kliknijmy przycisk „porównaj oferty” – wyświetli się lista ofert ubezpieczycieli. 
 4. Wybierzemy najlepszą ofertę i kliknijmy przycisk „kup online”
 5. Uzupełnijmy swoje dane osobowe. Konieczne będzie wprowadzenie m.in. takich informacji, jak numer telefonu, na który otrzymamy niezbędne informacje dot. polisy. 
 6. Wybierzemy sposób i metodę płatności (automatyczna płatność, szybki przelew, karta płatnicza). 
 7. Następnie należy poczekać na zaksięgowanie płatności i potwierdzenie zakupu polisy oraz wszystkie dokumenty i ważne informacje, które otrzymamy na adres mailowy.

Pamiętaj! Polisę kupisz szybko i wygodnie w naszym kalkulatorze. Zajmie to parę chwil, a płatności można dokonać online. Dokument z potwierdzeniem umowy ubezpieczenia zostanie wysłany na nasz adres e-mail. Wystarczy, że wydrukujemy polisę lub zapiszemy plik w formacie pdf, aby mieć ją zawsze przy sobie.

Ubezpieczenie na narty a COVID-19  

W obecnych czasach – nadal trwającej pandemii – trzeba brać pod uwagę jeszcze jeden, ważny element ubezpieczenia – zakres ochrony w przypadku zachorowania na COVID-19. Już podstawowe ubezpieczenie na narty z COVID-19 zapewni nam pokrycia kosztów leczenia w razie choroby – tak jest u większości ubezpieczycieli.
 

Nie każde TU gwarantuje pokrycie wydatków związanych z odbywaniem kwarantanny, izolacją, czy powrotem do kraju. Dlatego też, przy wyborze polisy, warto sprawdzić, czy pokryje ona koszty za wykonanie testu na obecność koronawirusa, przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka, powrót do kraju po przedłużonym pobycie z powodu kwarantanny, czy, jak wspomniany wcześniej, pobyt i wyżywienie w razie konieczności izolacji lub odbycia kwarantanny.   - mówi Magdalena Kajzer z rankomat.pl

Znajdź najlepsze ubezpieczenie na narty

Co warto wiedzieć?
 1. EKUZ jest dla narciarzy niewystarczający. 
 2. Najważniejszym elementem ubezpieczenia narciarskiego jest suma kosztów leczenia i ratownictwa.
 3. Tylko OC sportowe chroni narciarza na stoku
 4. Najtańszą polisę narciarską można kupić już od 3,70 zł dziennie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczenie na narty jest obowiązkowe? 

  Nie, ubezpieczenie na narty nie jest obowiązkowe, jednak warto je posiadać, szczególnie przy wyjeździe za granicę, bo karta EKUZ zapewni nam ograniczoną ochronę. Wyjątkiem są Włochy, w których od nowego roku ubezpieczenie na narty z OC sportowym będzie obowiązkowe.  

 2. Czy można ubezpieczyć się od rezygnacji z wyjazdu na narty? 

  Można ubezpieczyć się od rezygnacji z wyjazdu na narty, ale może wiązać się to z dodatkowym kosztem. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym zasady wypłaty odszkodowań mogą być nieco inne – warto sprawdzać je w dokumencie OWU.  

 3. Czy polisa pokrywa spowodowanie wypadku na stoku? 

  Koszty wynikłe ze spowodowania wypadku na stoku pokryje rozszerzenie polisy na narty – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Takie ubezpieczenie na narty nie zadziała jednak, jeśli wypadek spowodujemy w stanie nietrzeźwości.  

 4. Czy ubezpieczenie na narty obejmuje też jazdę na snowboardzie? 

  Tak, podstawowe ubezpieczenie na narty obejmuje także jazdę na snowboardzie.  

 5. Czy polisa poryje koszty akcji ratowniczych na stoku?

  Tak – każda polisa, która zawiera w sobie element ochrony obejmujący ratownictwo, pozwoli na pokrycie wysokich kosztów związanych z a akcjami ratunkowymi w górach i na zagranicznych stokach, także tych z wykorzystaniem helikoptera.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
2
0

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia